Skip links

Ομιλία του Υφ. Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου στις Βρυξέλλες για το πρόγραμμα “Εγγύηση για την Νεολαία” 09/04/2014

Συνέδριο το οποίο εξέτασε την πρόοδο εφαρμογής του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» πραγματοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες . Την  έναρξη των εργασιών του συνεδρίου χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ενώ την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.

Το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» έχει την φιλοδοξία να προσφέρει σε όλους τους νέους ηλικίας έως 24 ετών -εντός  4 μηνών από το πέρας των σπουδών ή την απώλεια της εργασίας -μία πρόταση απασχόλησης, κατάρτισης , μαθητείας ή πρακτικής άσκησης.

Στο Συνέδριο εξετάστηκε η πρόοδος εφαρμογής του προγράμματος και τα πρώτα βήματα υπήρξαν απολύτως ενθαρρυντικά. Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και των αρμοδίων οργανισμών εφαρμογής του, τόνισαν την ανάγκη των διαρθρωτικών παρεμβάσεων που θα δημιουργήσουν γέφυρες για την ομαλή ενσωμάτωση των νέων στον ενεργό επαγγελματικό βίο.
Επίσης, επισημάνθηκε ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων καθώς και η ενεργός συμμετοχή των εκπροσώπων της νεολαίας στο σχεδιασμό και την παρακολούθηση των εθνικών προγραμμάτων.
Το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» θα εξεταστεί από το Συμβούλιο Απασχόλησης που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

 Ο Υφυπουργός Εργασίας  κ. Β. Κεγκέρογλου, επισημαίνοντας ότι η απασχόληση των νέων συνιστά κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στον τρόπο παρακολούθησης του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
    Με το πέρας των εργασιών, ο κ. Κεγκέρογλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των εργασιών του σημερινού συνεδρίου. Υπήρξε μία χρήσιμη ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών για τον τρόπο αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. Το πρόγραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» αποδίδει καρπούς. Η ανεργία των νέων συνιστά το μεγαλύτερο πρόβλημα.. Θα πρέπει να επιστρατεύσουμε όλα τα μέσα και να ενεργοποιήσουμε άμεσες δράσεις αλλά και τα μέτρα της μακροοικονομικής πολιτικής με σκοπό να ενθαρρύνουμε την αναπτυξιακή διαδικασία και τη δημιουργία θέσεων σταθερής απασχόλησης για τους νέους».

Oμιλία του υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλη Κεγκέρογλου,  στις Βρυξέλλες, στο Συνέδριο για την Εφαρμογή του Προγράμματος  «Εγγύηση για τη Νεολαία».

Έχω σήμερα την ιδιαίτερη τιμή να εκπροσωπώ τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Σαμαρά.
Σας μεταφέρω τη λύπη του, καθώς επείγουσες πολιτικές υποχρεώσεις,  δεν του επέτρεψαν τη μετακίνηση στις Βρυξέλλες.
Σας μεταφέρω επίσης, κ. Επίτροπε τα θερμά του συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες που αναλάβατε με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης των νέων, καθώς και τις ευχές του για την επιτυχία του σημερινού συνεδρίου.
Το παρόν συνέδριο πραγματοποιείται την κατάλληλη στιγμή. Γιορτάζουμε, κατά κάποιο τρόπο, τα ετήσια γενέθλια της “Εγγύησης για τη Νεολαία”. Ο καιρός είναι σύντομος και δεν επιτρέπει διεξοδικές αξιολογήσεις.
Μπορούμε, ωστόσο, να προβούμε σε ένα πρώτο απολογισμό. Να αντλήσουμε τα πρώτα μαθήματα, έτσι ώστε, να πραγματοποιήσουμε άμεσες διορθωτικές κινήσεις που θα μας εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της πρωτοβουλίας “Εγγύηση για τη Νεολαία”.
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει μια ιστορική πρόκληση. Παράλληλα με τις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών, υπάρχει η ανάγκη για μια κοινωνικά ισόρροπη ανάπτυξη που θα αποσκοπεί στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων και των δράσεων για την αύξηση της απασχόλησης και τον περιορισμό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε στιγμή ότι οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδος βαδίζουν χέρι με χέρι.
 Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Τα σημάδια της οικονομικής ανάκαμψης για την επόμενη περίοδο, είναι πλέον ορατά.  Το επίπεδο της ανεργίας, είτε σταθεροποιείται, είτε βαθμιαία μειώνεται.
Οι οιωνοί είναι θετικοί. Ωστόσο οι καταστροφικές συνέπειες από την ύφεση των τελευταίων ετών είναι παρούσες και μάλιστα κατά τρόπο δραματικό.
Η  νεολαία υφίσταται, κατά τρόπο δυσανάλογο, αυτές τι συνέπειες. Αυτή τη στιγμή, σε όλη την Ευρώπη, η ανεργία πλήττει 5,5 εκατομμύρια νέους κάτω των 25 ετών, ενώ πολλοί περισσότεροι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ).
Οι προεκτάσεις της ανεργίας-κοινωνικές, οικονομικές, και αναπτυξιακές- έχουν εξαιρετικά υψηλό κόστος.
Ιδιαίτερα ο εγκλωβισμός σε μακροχρόνια κατάσταση ανεργίας ακυρώνει οικογενειακούς προγραμματισμούς, τραυματίζει ζωές και αξιοπρέπεια, απειλεί ευθέως την κοινωνική συνοχή.
Ακόμα περισσότερο όμως, η αδρανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως των νέων , υπονομεύει τόσο τη βραχυχρόνια οικονομική ανάκαμψη όσο και το μακροχρόνιο αναπτυξιακό ορίζοντα.
Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την απογοήτευση των νέων για την έλλειψη δυνατοτήτων απασχόλησης και τη βαθιά αγωνία τους όσον αφορά τις προοπτικές τους για το μέλλον.
 Η κατάσταση σε ορισμένα κράτη μέλη είναι τόσο σοβαρή που κλονίζει την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και στις αξίες μας.
Η συσχέτιση της ευρωπαϊκής ιδέας με τη λιτότητα είναι άδικη και αποτελεί ίσως το σημαντικότερο κίνδυνο για το μέλλον.  
Για τους λόγους αυτούς η απασχόληση των νέων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας.
Κτίζοντας πάνω στις υφιστάμενες πολιτικές :
-Δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων (2012),  -Πρωτοβουλία για την απασχόληση των Νέων,
-Συμμαχία για τη Μαθητεία.
Υιοθετήσαμε στο Συμβούλιο Απασχόλησης της 10ης Μαρτίου τη Σύσταση για το “Πλαίσιο Ποιότητας για την Πρακτική Άσκηση”.
Η εν λόγω Σύσταση θα διευκολύνει την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, πράγμα που συνιστά κομβικό σημείο για τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολικό σύστημα ή την κατάσταση ανεργίας  στον ενεργό επαγγελματικό βίο.  
Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος “Εγγύηση για τη Νεολαία” καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στην ημερήσια διάταξη του τρέχοντος εξαμήνου.
Συνιστά μία μεταρρύθμιση που υπερβαίνει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.
Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μόνιμους θεσμούς και μηχανισμούς ή να ανανεώσουν υπάρχοντες με σκοπό να στηρίξουν τη νεανική απασχόληση κατά ένα στέρεο και βιώσιμο τρόπο.  
Η υπόσχεση που δίνει η “Εγγύηση για τη Νεολαία” -δηλαδή ότι νέοι ηλικίας έως 24 ετών θα λαμβάνουν μία πρόταση για απασχόληση, κατάρτιση, μαθητεία ή πρακτική άσκηση, μέσα σε χρονικό διάστημα 4 μηνών από τότε που αποχωρούν από την εκπαίδευση ή μένουν χωρίς εργασία- συνιστά μία μεγάλη πρόκληση per se.
Πρόκειται για ένα μοναδικό συγκερασμό ευκαιριών πρακτικής άσκησης, μαθητείας, υποστήριξης της επιχειρηματικότητας των νέων, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό, τι γνωρίσαμε έως σήμερα.
Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα απαιτήσει συνδυασμό και συντονισμό πολλών δράσεων:
Αποτελεσματική λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης και των Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης, συνεργασία και δέσμευση όλων των εμπλεκομένων φορέων και κυρίως, των Κοινωνικών Εταίρων και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Η Ελληνική Προεδρία παρακολουθεί , εκ του σύνεγγυς, την πορεία υλοποίησης του προγράμματος “Εγγύηση για τη Νεολαία”.
Ο Μηχανισμός του “Ευρωπαϊκού Εξαμήνου”-πολυμερής εποπτεία και επεξεργασία δεικτών για την συνολική παρακολούθηση- θα μας επιτρέψουν τη συνολική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Το Συμβούλιο Απασχόλησης του προσεχούς Ιουνίου θα εξετάσει ενδελεχώς την κατάσταση των πραγμάτων για ενδεχόμενες διορθωτικές κινήσεις .

Η αντιμετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, είναι μια από τις κεντρικές προτεραιότητες της Ε. Ένωσης.
Έχουμε όμως επιπλέον ένα σημαντικό καθήκον: Τα απαράδεκτα υψηλά επίπεδα ανεργίας δεν πρέπει να αποκτήσουν διαρθρωτική διάσταση.
Οφείλουμε να ανανεώσουμε την πίστη μας στους στόχους της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. Οι στόχοι αυτοί μπορεί να είναι φιλόδοξοι.
Αποτελούν οδηγό και κινητοποιούν το σύνολο των δυνάμεων, τόσο σε Ευρωπαϊκό , όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Μας προσφέρουν καθοδήγηση για να ενδυναμώσουμε το Ευρωπαϊκό Αναπτυξιακό Μοντέλο.
 Η μεγαλύτερη επένδυση που πρέπει να κάνει η Ευρώπη είναι στο ανθρώπινο δυναμικό της.
Η ανεργία δεν πρέπει να απαξιώσει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.
Δεν θα επιτρέψουμε στην ανεργία να αφήσει μια ολόκληρη γενιά νέων στο περιθώριο.

Σήμερα, που σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζονται τα πρώτα ευοίωνα σημάδια, πρέπει όλοι μαζί να εργαστούμε ώστε η Ευρωπαϊκή οικονομία, πιο δυναμική από ποτέ, να αρχίσει ξανά να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, πρόσθετα εισοδήματα και ευημερία.
Και αυτή τη φορά, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι από τους πρώτους ωφελούμενους θα είναι οι νέοι της Ευρώπης.

Με αυτές τις σκέψεις εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα