Skip links

Ομιλία του Β. Κεγκέρογλου στην επίκαιρη ερώτηση για τη διασφάλιση ομαλής δανειοδότησης επιχειρήσεων και άρση τεχνικών εμποδίων για ένταξή τους στο ΤΕΜΠΜΕ

Ομιλία του Βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου στις 09/03/2009 στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης 602/3.3.2009 προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τη διασφάλιση της ομαλής δανειοδότησης των επιχειρήσεων και άρση των τεχνικών εμποδίων για την ένταξη επιχειρήσεων στο ΤΕΜΠΜΕ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Ελισάβετ Παπαδημητρίου): Εισερχόμαστε στη συζήτηση των
ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.
Η ερώτηση του κυρίου συναδέλφου έχει ως εξής:
«Η μέχρι τώρα εφαρμογή του προγράμματος επιδοτούμενων επιτοκίων του ΤΕΜΠΜΕ έχει δικαιώσει απολύτως την κριτική που ασκήσαμε με την ανακοίνωσή του για τα εμπόδια που βάζει σε επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη τη ρευστότητα.
Συγκεκριμένα αποκλείει: τις νέες επιχειρήσεις μέχρι τριών ετών, τις επιχειρήσεις που στις τρεις τελευταίες χρήσεις έχουν μια ζημιογόνο ακόμη και με 1 ευρώ, τις επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων όταν η ωφέλεια μετακυλύεται στους παραγωγούς, τις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό όταν η χρηματοδότηση αφορά τη στήριξη του δικτύου και τις επιχειρήσεις με χρηματοοικονομικές δυσχέρειες.
Μ’ αυτόν τον τρόπο δάνεια παίρνουν κατά κύριο λόγο αυτοί που δεν τα έχουν ανάγκη και τα οποία στο μεγαλύτερο ποσοστό τους τοποθετούνται σε προθεσμιακούς λογαριασμούς.
Επειδή η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, η Κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ και να εξετάσει τα συμβαίνοντα στις τράπεζες.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Τι προτίθενται να πράξουν για την ομαλή δανειοδότηση των επιχειρήσεων;
2. Αν προτίθενται να αναθεωρήσουν το πρόγραμμα επιδοτούμενου επιτοκίου του ΤΕΜΠΜΕ ώστε να αρθούν τα τεχνικά εμπόδια για την ένταξη όλων των επιχειρήσεων που το έχουν ανάγκη».
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Μπούγας έχει το λόγο για τρία λεπτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Κύριε συνάδελφε, όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ, δηλαδή εγγύησης κεφαλαίου και επιδότησης επιτοκίου είναι μια επιτυχής, όπως αποδεικνύεται -και θα το εξηγήσω και παρακάτω- δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Αυτό, δε, το ότι είναι επιτυχής, αποδεικνύεται από τη μέχρι σήμερα πορεία του νέου αυτού προγράμματος, το οποίο, όπως γνωρίζετε, περί τα μέσα Δεκεμβρίου του 2008 άρχισε ουσιαστικά να λειτουργεί. Και εδώ είμαι υποχρεωμένος να υπενθυμίσω την κριτική, την οποία έχει ασκήσει το κόμμα σας δια του αρμοδίου εκπροσώπου Ανάπτυξης για το πρόγραμμα αυτό.
Πρέπει να σας πω ότι ήδη κατά την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος προβλεπόταν ότι δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει παραπάνω από εξακόσιες έως επτακόσιες επιχειρήσεις. Σήμερα, με βάση τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν και αφορούν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, στο πρόγραμμα αυτό έχουν υπαχθεί δεκατέσσερις χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις -η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι οκτώ άτομα- και έχει εφοδιάσει με ρευστότητα την αγορά για κεφάλαια ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Όσον αφορά τώρα την Περιφέρεια Κρήτης, τα στοιχεία τα οποία έχω στη διάθεσή μου είναι ότι έχουν δοθεί από το πρόγραμμα ΤΕΜΠΜΕ περίπου χίλια δάνεια, που αντιστοιχούν σε συνολικό ύψος 100.000.000 ευρώ και επιδότηση επιτοκίου 8,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αν και τα επιμέρους ζητήματα τα οποία θέτετε, κύριε συνάδελφε, με την ερώτησή σας έχουν απαντηθεί και εγγράφως σε προηγούμενη ερώτησή σας, για την πληρότητα της απάντησης πρέπει να σας πω το εξής. Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα το οποίο θέτετε, οι προϋποθέσεις ένταξης στο τρέχον πρόγραμμα του ΤΕΜΠΜΕ έχουν έτσι τεθεί στο νόμο ώστε να μπορεί να καλύπτεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων που υφίστανται, λειτουργούν και μπορούν να αποδειχθούν βιώσιμες.
Περαιτέρω δε, επειδή ξέρετε ότι τα χρήματα του ΤΕΜΠΜΕ είναι και κοινοτικά χρήματα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήμασταν υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε και να βρούμε ένα αντικειμενικό κριτήριο απόδειξης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Και τέτοιο ήταν η τριετής, χωρίς προβλήματα, θετική λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων. Πρέπει δε να σας πω ότι η κερδοφορία, προκειμένου να μπορούν να είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, αφορά στα αποτελέσματα όχι προ φόρων αλλά προ αποσβέσεων, ακριβώς για το λόγο που σας είπα, δηλαδή να μπορούν να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις.
Σε ό,τι αφορά τώρα το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με εξαγωγές, όπως γνωρίζετε, ο Κανονισμός 1996/2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρεί τις ενισχύσεις, εφόσον αυτές συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες ή τη λειτουργία δικτύου διανομής.
Και σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος εξαιρείται με τις προϋποθέσεις τις οποίες θα σας πω, ο Κανονισμός De minimis τον εξαιρεί ρητά. Όμως όταν πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούνται στη μεταποίηση ή εμπορία αγροτικών προϊόντων ή έχουν μεικτή δραστηριότητα και τα ακαθάριστα έσοδα της τελευταίας κλεισμένης χρήσης είναι μεγαλύτερα από τη μη πρωτογενή παραγωγή τότε και αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να υπαχθούν στην εγγυοδοσία του ΤΕΜΠΜΕ.
Πρέπει λοιπόν κλείνοντας να πω το εξής, ότι για μία επιτυχημένη δράση, για ένα πρόγραμμα το οποίο εφοδίασε με ρευστότητα την αγορά, εσείς, όπως κάνετε πάντα, με γενικές και αφηρημένες κριτικές προσπαθείτε να αποδείξετε το αντίθετο απ’ αυτό που γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, ότι δηλαδή είναι μία δράση την οποία η Κυβέρνηση παρακολουθεί, μία δράση η οποία πέτυχε. Ήδη έχουμε αναπτύξει και νέες, προκειμένου να στηρίξουμε σ’ αυτή την κρίσιμη συγκυρία τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παρά τις αντιξοότητες, παρά τις δυσκολίες, να είστε βέβαιοι ότι θα τα καταφέρουμε.
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, απ’ αυτά που μας είπατε ή δεν έχετε αντιληφθεί πλήρως πού έχουν οδηγηθεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή απλά υπεκφεύγετε, επειδή δεν έχετε πειστικές απαντήσεις.
Δεν έχετε ακούσει άραγε ότι η πιστωτική ασφυξία οδηγεί σε κλείσιμο τις περισσότερες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις; Δεν έχετε τα στοιχεία για το διπλασιασμό κάθε μήνα των ακάλυπτων επιταγών; Δεν γνωρίζετε για το πάγωμα της αγοράς; Δεν έχετε ακούσει για τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους που βρίσκονται κάθε μέρα στο δρόμο; Ξέρετε ότι ούτε κανονικά δάνεια δεν δίνονται πλέον προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις;
Για το ΤΕΜΠΜΕ, το πρόγραμμα που από την ώρα που κυκλοφόρησε αυτός ο οδηγός, με ερώτηση εδώ στη Βουλή, σας θέσαμε το θέμα ότι δεν θα λειτουργήσει. Με επίκαιρη επερώτηση σας καλέσαμε να το τροποποιήσετε. Δεν το πράξατε.
Και ο απολογισμός, δυστυχώς, μας δικαιώνει. Τριακόσιες χιλιάδες επιχειρήσεις και πλέον έχουν ενδιαφερθεί για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Περίπου εκατόν είκοσι χιλιάδες απ’ αυτές κατέθεσαν τελικά φάκελο και μάζεψαν τα δικαιολογητικά και μόνο το 10% κατάφερε να ενταχθεί. Το πρόγραμμα χρειάζεται τροποποίηση.
Σας καλούμε γι’ άλλη μια φορά, πρώτον, να τροποποιήσετε τους όρους ένταξης στο πρόγραμμα, κάνοντας τα τρία χρόνια κερδοφορίας δύο και να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέσος όρος, δεύτερον, να προικοδοτήσετε το Ταμείο, ούτως ώστε να τριπλασιαστούν αυτά τα δάνεια και, τρίτον, οι αιτήσεις και οι φάκελοι πλέον να κατατίθενται μέσω Επιμελητηρίων, για να μην πέφτουν οι επιχειρηματίες θύματα των εκβιασμών των τραπεζών.
Αυτό συμβαίνει σήμερα στην πραγματικότητα. Δεν προχωρούν οι φάκελοι. Άλλα στοιχεία υπάρχουν για το πόσοι ενδιαφέρονται και πόσοι φάκελοι κατατίθενται και άλλοι φθάνουν στα κεντρικά των τραπεζών και στο ΤΕΜΠΜΕ.
(Στο σημείο αυτό χτυπά το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κυρία Πρόεδρε.
Τέλος, ως προς την κανονική δανειοδότηση, δώσατε τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες και σας είπαμε ότι καλά κάνατε, αλλά όχι με εν λευκώ επιταγή. Θα έπρεπε να διασφαλίσετε ότι μέρος απ’ αυτά τα χρήματα θα μετακυληθεί στην πραγματική οικονομία για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά.
Οι επίτροποι, τους οποίους τοποθετήσατε στα Διοικητικά Συμβούλια, πρέπει να φέρουν εδώ και τώρα έκθεση με το τι κάνουν οι τράπεζες. Υπάρχει τράπεζα που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, τα έχει πάρει για να καλύψει τα τοξικά και δεν έχει χορηγήσει ούτε ένα ευρώ νέο δάνειο. Είναι συγκεκριμένη τράπεζα.
Ανακοινώσατε –και υποθέτω θα μας το πείτε στη δευτερομιλία σας- ότι 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α. θα υπάρχουν το επόμενο διάστημα για εκσυγχρονισμούς, επενδύσεις κ.λπ. για τις επιχειρήσεις. Καλά είναι αυτό, αλλά δεν έχει σχέση με το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει σήμερα στην αγορά.
Σήμερα οι επιχειρήσεις που έχουν μικρές δυσκολίες, οδηγούνται στο κλείσιμο, επειδή δεν έχουν την απαιτούμενη στήριξη. Δεν νοείται σήμερα να λέει το ΤΕΜΠΜΕ μέσω του Γενικού Διευθυντή «μια γριπιασμένη επιχείρηση δεν μπορούμε να την εντάξουμε». Μα, αν όπως εγώ, καλή ώρα, έχω τώρα γρίπη και θέλω μια αντιβίωση ή κάτι άλλο, πρέπει να πεθάνω; Άλλο η ανίατη, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Αυτή ήταν η απάντηση και νομίζω ότι δεν συνάδει με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας των επιχειρήσεων, για την οποία έχουμε ευθύνη εμείς να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να στηρίξουμε τους ανθρώπους σε τούτη τη δύσκολη ώρα. Μετά από πέντε-έξι μήνες δεν θα υπάρχουν αυτοί σαν επιχειρηματίες. Δεν θα χρειάζονται ούτε τα προγράμματα, ούτε τα δάνεια, ούτε εμάς προφανώς. Θα έχουν οδηγηθεί όχι απλά στο κλείσιμο, αλλά θα έχουν εξαφανιστεί από την πιάτσα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Κυρία Πρόεδρε, παρατήθηκε γι’ άλλη μια φορά στην Αίθουσα αυτή το φαινόμενο να ζητούν οι συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στοιχεία και όταν τους φέρνουμε συγκεκριμένα στοιχεία, όταν δεν είναι σε θέση οι ίδιοι να στηρίξουν τις ερωτήσεις, τις οποίες υποβάλλουν, να καταφεύγουν σε μια κενολογία, σε μια αοριστολογία, επειδή ακριβώς έχουν αδυναμία σαφούς και συγκεκριμένου πολιτικού λόγου, σαφών και συγκεκριμένων επιχειρημάτων.
Αυτό ακριβώς το φαινόμενο ζήσαμε σ’ αυτή την Αίθουσα λίγο πριν με τον κύριο συνάδελφο, ο οποίος όταν έλαβε τα στοιχεία, τα οποία ζητά με την ερώτησή του, κατέφυγε σε μια γενική και αφηρημένη κριτική κατά της Κυβέρνησης, η οποία δεν έχει θέση σε επίκαιρη ερώτηση, αλλά μάλλον σε γενικευμένη επερώτηση.
Και πρέπει να σας πω, κύριε συνάδελφε, μια και το θέτετε έτσι το ζήτημα, το ΤΕΜΠΜΕ ήταν συγκεκριμένη δράση. Η δράση αυτή, παρά τις προβλέψεις του Κόμματός σας, πέτυχε. Δεν είναι όμως η μοναδική.
Πρέπει επίσης να σας υπενθυμίσω ότι σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν και ιδιαίτερα επί των δικών σας κυβερνήσεων, εμείς δεν αφήσαμε απροστάτευτες τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ούτε περιμέναμε να έχουμε την κρίση, προκειμένου να αποδείξουμε ότι είμαστε πλάι στη μικρή και μεσαία επιχείρηση.
Θα σας υπενθυμίσω ότι πρώτοι εμείς μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές και για τις ομόρρυθμες και για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, ότι εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι αυξήσαμε το αφορολόγητο, ότι εμείς ήμασταν εκείνοι που τροποποιήσαμε εγκαίρως τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έτσι ώστε σήμερα να μην βρίσκονται έρμαιο όλων των δανειστών οι περιουσίες των εμπόρων που έχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ότι εμείς θέσαμε σε εφαρμογή ένα εκσυγχρονισμένο Πτωχευτικό Κώδικα, έτσι ώστε σήμερα να μην είναι οι ιδιοκτήτες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων υπό τον εκβιασμό της πτώχευσης. Τους δώσαμε τη δυνατότητα με τον Πτωχευτικό Κώδικα υποβολής σχεδίου ανασυγκρότησης των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να μην σβήνουν οι επιχειρήσεις αυτές.
Και σε ό,τι αφορά τις δράσεις του ΕΠΑΝ έχουμε ξεκινήσει, όπως γνωρίζετε, την ενεργοποίηση του Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ήδη έχουμε προκηρύξει ενισχύσεις ύψους 194.000.000 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 5,94% της δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος, χωρίς να έχουμε χάσει ούτε 1 ευρώ από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Και ξεκινήσαμε –εννοώ το ΕΠΑΝ- με τη γυναικεία και τη νεανική επιχειρηματικότητα και εδώ το ΤΕΜΠMΕ μπορεί να εγγυηθεί μέχρι το 30% της ίδιας συμμετοχής για όσους δεν έχουν δυνατότητα να δώσουν ίδια κεφάλαια προκειμένου να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα. Ακολουθούν τα κουπόνια καινοτομίας, ακολουθούν τα επιχειρηματικά σχέδια ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ακολουθούν επίσης τα περιβαλλοντικά σχέδια επιχειρήσεων που αφορούν στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Όλα αυτά είναι δράσεις τις οποίες εγκαίρως αναλαμβάνουμε ακριβώς για να στηρίξουμε τη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Δάνεια θα πάρουν;

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΓΑΣ (Υφυπουργός Ανάπτυξης): Κύριε συνάδελφε, αφήστε τα δάνεια. Σας είπα ότι λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε τα δάνεια να χορηγούνται προκειμένου να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
Όμως εγώ σας ερωτώ: Μπορείτε να θυμηθείτε αντίστοιχη περίοδο στο παρελθόν, επί των δικών σας κυβερνήσεων, που να υπάρχει τέτοιο πλέγμα μέτρων στήριξης της μικρής και της μεσαίας επιχείρησης; Τους είχατε αφήσει όλους έρμαιο σε μία ασύδοτη λειτουργία της αγοράς και έρχεστε τώρα εσείς να κάνετε κριτική για την παρούσα Κυβέρνηση;
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Σας ακούνε οι επιχειρηματίες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (Έλσα Παπαδημητρίου): Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα