Skip links

Ομιλία του Βασίλη Κεγκέρογλου στην ημερίδα του ΟΑΚ με θέμα «Αγροδιατροφικός Τομέας και Απασχόληση στην Κρήτη» 06/08/14

Ομιλητής στην ημερίδα του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, με θέμα «Αγροδιατροφικός Τομέας και Απασχόληση στην Κρήτη», που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά, στα πλαίσια του Αγροτικού Αυγούστου 2014, ήταν ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας κ. Β. Κεγκέρογλου.

Στην αρχή της ομιλίας του, ο κ. Κεγκέρογλου, αναφέρθηκε στην  κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα, που αποτελούν βασικούς πυλώνες οι οποίοι στηρίζουν την Απασχόληση σε μια εποχή που πρώτιστο μέλημα είναι η προσπάθεια για  την ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και στη Δημιουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης τους, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στην υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) και των Τοπικών Δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ).

Τέλος ο κ. Κεγκέρογλου αναφέρθηκε στον αγροτικό τομέα και τον τομέα των τροφίμων και ανέλυσε το όραμά για την Κρήτη όπως αποτυπώνεται στο αναπτυξιακό σχέδιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, που είναι η «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Κεγκέρογλου, στην ομιλία του, εκτός των θεμάτων της ημερίδας, αναφέρθηκε και στα νέα προγράμματα του ΥΕΚΑΠ για την αντιμετώπιση της ανεργίας, που ανακοινώθηκαν σήμερα. (επισυνάπτεται  ξεχωριστό ενημερωτικό σημείωμα)

Αναλυτικά κάποια σημεία από την ομιλία του Υφυπουργού

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως είπε,  βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο προκειμένου να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης μέσα στις δεδομένες οικονομικές συνθήκες και παράλληλα να προσφέρει τη δυνατότητα προσέγγισης με διαφορετικό τρόπο, των παραγωγικών προτύπων.

«Δίνουμε ένα δύσκολο αγώνα ώστε να διαφυλάξουμε τον κοινωνικό ιστό. Οι παρεμβάσεις μας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική προστασία είναι συντονισμένες και έχουμε την πεποίθηση ότι μέσω αυτών θα πετύχουμε  το στόχο της μείωσης της ανεργίας, της προώθησης της απασχόλησης και της  δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων που θα έχουν πλην της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας και σπουδαίο ρόλο στις τοπικές κοινωνίες».

Ιδρύονται Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Στη συνέχεια της ομιλίας του ο Υφυπουργός Εργασίας σημείωσε ότι με ικανοποίηση διαπιστώνεται ότι ιδρύονται Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ότι τα μέλη τους επωφελούνται από τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την κοινωνική οικονομία και ότι οι επιχειρήσεις αυτές  τυγχάνουν ανταπόκρισης και εκτίμησης στις τοπικές κοινωνίες.

Διαπιστώνεται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης «γεννήθηκαν» τέτοιου είδους επιχειρήσεις και κατάφεραν να εδραιωθούν στους τομείς δραστηριοποίησής τους, προσφέροντας στα μέλη τους μεταξύ άλλων την ευκαιρία της απασχόλησης και της δημιουργικής ανάπτυξης.

Από τη λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Ευρώπη γνωρίζουμε ότι αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την προώθηση βιώσιμων πολιτικών τοπικής ανάπτυξης.

Δημιουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)

Έχει δρομολογηθεί  και επίκειται άμεσα η δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας. Ο μηχανισμός αυτός θα εποπτεύεται από την ΕΥΚΕΚΟ και θα έχει ρόλο επιστημονικό, συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό και χαρακτήρα οργανωτικό.

Σε περιφερειακό επίπεδο, ο Μηχανισμός Στήριξης θα υποστηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων, σε καθημερινή βάση και σε κάθε τομέα της δραστηριοποίησης τους, κινητοποιώντας και ενισχύοντας προς αυτή την κατεύθυνση το σύνολο των διαθέσιμων δυνάμεων μέσα από τη λειτουργία του Περιφερειακού Δικτύου αλλά και των τοπικών δικτύων.

Υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) και των Τοπικών Δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ)

Γνωρίζουμε καλά ότι είναι αναγκαία η ενδυνάμωση των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης μέσω θεσμικών, επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων. Για το λόγο αυτό το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προχώρησε στην υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤΟΠΣΑ) και των Τοπικών Δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ). Δύο χρόνια μετά την έναρξή τους τα προγράμματα αυτά σήμερα βρίσκονται στο πλέον κρισιμο στάδιο της δραστηριοτητας τους, αυτό της προώθησης των ωφελουμένων στην Απασχόληση.
Πριν από περίπου δεκαπέντε μέρες ο ΟΑΕΔ προκήρυξε Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελουμένων των δράσεων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ. Μέσω αυτού ένα μεγάλο μέρος των ανέργων που μας εμπιστεύθηκαν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής τους θα προσληφθούν από επιχειρήσεις για τέσσερις μήνες και ελπίδα μας είναι ότι όσο το δυνατόν περισσότεροι από αυτούς θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους κάτι που θεωρούμε ότι είναι και το βασικό ζητούμενο της λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών και το κριτήριο για τις δικές μας ενέργειες.
Παράλληλα μέσω της δράσης της Συμβουλευτικής αρκετοί ωφελούμενοι έχουν στραφεί στην ίδρυση είτε ατομικών, είτε Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Το όραμά μας για την Κρήτη όπως αποτυπώνεται στο αναπτυξιακό σχέδιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι: «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη». «Δυναμική και Βιώσιμη»

Το όραμά μας για την Κρήτη όπως αποτυπώνεται στο αναπτυξιακό σχέδιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι: «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη». «Δυναμική και Βιώσιμη» με την έννοια της ύπαρξης μιας- ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση, με επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των «Δυναμικών Τομέων: αγροδιατροφικός–πολιτισμός, τουρισμός–περιβάλλον–οικονομία της γνώσης».

Σε ότι αφορά στον αγροδιατροφικό τομέα, προβλέπεται η ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με την ενίσχυση της τυποποίησης, της μεταποίησης, της πιστοποίησης και της ανάδειξης της εικόνας των προϊόντων, τη δημιουργία δικτύων προβολής και διάθεσης καθώς και δράσεων ενθάρρυνσης της καινοτομίας που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων στη διεθνή αγορά αλλά και στην ανάπτυξη των προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη. Για το λόγο αυτό απαιτείται η συνέργεια σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με προτεραιότητα στις δράσεις:

έρευνας και καινοτομίας,
εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών,
γεωργικών συμβουλών,
καινοτομίας στη διαχείριση των φυσικών πόρων
προστασίας του περιβάλλοντος,
Ολοκληρωμένων Χωρικών Παρεμβάσεων,
Ενίσχυσης επιχειρήσεων,

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να υπάρξει συστηματική προσέγγιση κρίσιμων για την Κρήτη θεμάτων που αφορούν στην προστασία των ακτών και της ιχθυοπανίδας, καθώς και στην προστασία των χερσαίων ζωνών NATURA και της βιοποικιλότητας της Κρήτης.  την προστασία και αποτελεσματική διαχείριση των οικοτόπων της Κρήτης (χερσαίων και θαλάσσιων), καθώς και της βιοποικιλότητας την αποκατάσταση οικοτόπων που έχουν υποβαθμιστεί τον καθορισμό χρήσεων γης

Όσον αφορά στο υδάτινο δυναμικό θα επιδιωχθεί:  η ορθολογική διαχείριση συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των απωλειών νερού στα δίκτυα διανομής και λοιπές υποδομές,  η εξασφάλιση καλής ποιότητας νερού ύδρευσης,  η προστασία και αποκατάσταση των υπογείων υδατικών συστημάτων.
Επίσης αναβάθμιση του πρωτογενούς τομέα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την αναβάθμιση του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου της Κρήτης καθώς και την ενίσχυση της ασφάλειας των λιμανιών

Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η Ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού τομέα με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η ανάδειξη της αξίας της Κρητικής διατροφής, η ενδυνάμωση των εξαγωγικών κλάδων, η ανάδειξη και αξιοποίηση της Κρητικής Διατροφής, η διασύνδεσή της με τους άλλους τομείς της οικονομίας όπως για παράδειγμα ο τουρισμός και ο πολιτισμός, καθώς και η προώθηση της δικτύωσης επιχειρήσεων – ερευνητικών φορέων.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα