Skip links

Ομιλία του βασίλη Κεγκέρογλου στην ημερίδα της ΕΣΑΜΕΑ 24/11/2014

To Εθνικό   σχέδιο   δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία ανέλυσε ο Υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Κεγκέρογλου, στην σημερινή Ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Συνομοσπονδία  Ατόμων με Αναπηρία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Στην Ημερίδα , η οποία τελεί  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής, Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα, «Kοινωνική προστασία – Πρόνοια και Άτομα με Αναπηρία», κεντρικός ομιλητής ήταν επίσης ο Πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Αναπηρία, κος Ιωάννης Βαρδακαστάνης καθώς και ο κος Ξενοφών Κοντιάδης , Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας, Πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου.
Ο κος Κεγκέρογλου ξεκινώντας την ομιλία του αναφέρθηκε στις  βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία  μετεξέλιξης  του  κοινωνικού  κράτους ώστε να καταστεί αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και βιώσιμο για να μην είναι παροδικό ή και εφήμερο οι οποίες είναι :
•    Η ανάληψη συνευθύνης από το Κεντρικό Κράτος, την Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και την Κοινωνία των Πολιτών.
•   Η οικοδόμηση συνεκτικής σχέσης μεταξύ της οικονομικής ανάκαμψης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου, μέσα από ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος.
•  Η ένταξη σε ενιαίο σχεδιασμό, με τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής, Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας.
•    Η βιώσιμη μεταρρύθμιση των θεσμών που συγκροτούν το Κοινωνικό Κράτος, αξιοποιώντας τους πόρους με προτεραιότητα την διαφάνεια.
Στη συνέχεια ο Υφυπουργός, αφού αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις του Υπουργείου για την ενίσχυση της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία και την ένταξη τους στην αγορά εργασίας καθώς και στις δράσεις ενίσχυσης των δομών κοινωνικής φροντίδας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία του εισοδήματος το οποίο προέρχεται  από συντάξεις η από εργασία, ενώ ανακοίνωσε πως η ένταξη πλέον στα προγράμματα επιδομάτων των Ατόμων με Αναπηρία θα ξεκινά από τον Δήμο με τον διοικητικό έλεγχο των προϋποθέσεων και την παραπομπή στα ΚΕΠΑ  για την πιστοποίησης της αναπηρίας.
Τέλος ο Υφυπουργός, αναφέρθηκε στην προκήρυξη σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας στο πλαίσιο του ν. 2643/1998, σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, θέσεις οι οποίες έμειναν κενές από προκηρύξεις προηγούμενων ετών, αλλά και θέσεις που έχουν παρακρατηθεί από τις  προκηρύξεις  που έγιναν τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν καταργηθεί.

Ολόκληρη η ομιλία του Υφυπουργού

Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητέ Πρόεδρε της ΕΣΑΜΕΑ, αγαπητοί φίλοι,
εκπρόσωποι του πανελλαδικού  αναπηρικού κινήματος,
σας ευχαριστώ Θερμά για την πρόσκληση και σας συγχαίρω για την πρωτοβουλία σας να πραγματοποιηθεί αυτό το Συνέδριο λίγες μέρες πριν την 3η Δεκεμβρίου, Εθνική Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία.
Η θεματική του Συνεδρίου, όσο και οι εκλεκτοί εισηγητές, είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλλουν σ’ ένα διαρκή και ανοιχτό διάλογο για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής προστασίας καθαρά προσανατολισμένου:
– στο σεβασμό των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία,
– στη διασφάλιση παροχής αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών μέσα από τη βέλτιστη λειτουργία δομών κοινωνικής φροντίδας
– στη διασφάλιση προϋποθέσεων για την αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία και την ισότιμη συμμετοχή σε κάθε έκφανση της καθημερινής ζωής.
Το συνέδριο βέβαια πραγματοποιείται σήμερα, μετά από 6 χρόνια συνεχούς ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας και μέσα σε ένα Ευρωπαϊκό πεδίο αμφισβήτησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κεκτημένου.
Το μεγάλο στοίχημα για  την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά περισσότερο για τη χώρα μας, είναι: Εάν και με ποιο τρόπο θα μετεξελιχτεί το κοινωνικό κράτος ώστε να καταστεί αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών και βιώσιμο για να μην είναι παροδικό ή και εφήμερο.
Βασικές Προϋποθέσεις για την επιτυχία του εγχειρήματος:
•    Η ανάληψη συνευθύνης από το Κεντρικό Κράτος, την Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και την Κοινωνία των Πολιτών.
•   Η οικοδόμηση συνεκτικής σχέσης μεταξύ της οικονομικής ανάκαμψης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου, μέσα από ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος.
•  Η ένταξη σε ενιαίο σχεδιασμό, με τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας των Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής, Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας.

•    Η βιώσιμη μεταρρύθμιση των θεσμών που συγκροτούν το Κοινωνικό Κράτος, αξιοποιώντας τους πόρους με προτεραιότητα την διαφάνεια.
Η προσέγγιση αυτή δεν υπαγορεύεται μόνο, από την εθνική ανάγκη  για την οικονομική ανάκαμψη  της χώρας αλλά και από την κοινωνική ανάγκη, να πετύχουμε την ανάκαμψη της κοινωνίας.

Αγαπητοί φίλοι,
Με την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, τον Απρίλιο του 2012, αλλά και με τη συνταγματική επιταγή που απορρέει από το άρθρο 21 του Συντάγματος της Χώρας μας, η ελληνική Πολιτεία
αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία «να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».
Η συνταγματική κατοχύρωση πρέπει όμως να έχει αντίκρυσμα και στην ισχύουσα πραγματικότητα.
Και είναι ευθύνη και χρέος όλων μας να το διασφαλίσουμε με:
–    τη διαρκή μέριμνα για ίση μεταχείριση σε θεσμικό, πολιτικό, κοινωνικό , εργασιακό  και  οικονομικό επίπεδο,  
–    την ανάπτυξη θετικών μέτρων πολιτικής που θα παρέχουν εξίσωση ευκαιριών με την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης.

Ιδιαίτερα σήμερα, που συνολικά οι συνθήκες ζωής και εργασίας όλων των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας έχουν επιδεινωθεί εξαιτίας της σοβαρής οικονομικής κρίσης.
Η αρχή της ισότητας ευκαιριών δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασικό συστατικό της πολιτικής με την οποία επιχειρούμε την έξοδο από την κρίση, που πλήττει περισσότερο τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Έχοντας, λοιπόν, πλήρη συνείδηση της δύσκολης κατάστασης που βιώνει η ελληνική κοινωνία μετά από τέσσερα  χρόνια  σκληρών  θυσιών,οφείλουμε να   ενισχύσουμε την πολιτική για:

– τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής,
– Αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους πόρους και
– την ανάσχεση της ανεργίας,
– την προστασία των ευπαθών ομάδων και
την αποκατάσταση αδικιών που έγιναν πάνω στη μάχη να κρατηθεί η Πατρίδα μας όρθια.
Στην κατεύθυνση αυτή, τρείς είναι οι κεντρικοί πυλώνες κοινωνικής προστασίας πάνω στις οποίες διαρθρώνονται οι πολιτικές μας :
Ο πρώτος πυλώνας αφορά στην αντιμετώπιση της ακραίας φτώχειας και σ’ αυτόν εντάσσονται:
– Η θέσπιση του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος.
Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει με πιλοτική εφαρμογή σε 13 Δήμους της χώρας και περιλαμβάνει, εκτός από την οικονομική ενίσχυση, παροχή αγαθών, υπηρεσιών και προώθηση στην εργασία.
– Τα προγράμματα στήριξης και επανένταξης αστέγων καθώς και ατόμων που διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες στέγης και διατροφής.
– Το εθνικό πρόγραμμα παροχής τροφίμων και βασικών αγαθών που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας  για τους Απόρους με προϋπολογισμό 330 εκατ. για τα επόμενα έξι  χρόνια.  
Ο δεύτερος πυλώνας εστιάζεται σε πολιτικές στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών που ζουν στο φάσμα της σχετικής φτώχειας.
Αφορά μέχρι το 1/3 του πληθυσμού της χώρας και ενδεικτικά σας αναφέρω, τα οικογενειακά επιδόματα για στήριξη 650.000 οικογενειών και την πρόσβαση σε δομές στήριξης οικογένειας, κοινωνικής φροντίδας, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΗΦΗ κλπ.
Τα άτομα με αναπηρία εντάσσονται στα προγράμματα των δυο πρώτων πυλώνων εφόσον ανήκουν στον πληθυσμό στόχο των πολιτικών αυτών, χωρίς όμως να εμπλέκονται τα επιδόματα αντιμετώπισης της οικονομικής αδυναμίας, με τα επιδόματα αναπηρίας.
Και θέλω αυτό να το τονίσω γιατί όχι και λίγοι το συγχέουν, είτε από άγνοια, είτε από σκοπιμότητα.
Όμως η δική μας θέση είναι ξεκάθαρη και εφαρμόζεται στην πράξη.
Για παράδειγμα, δικαιούχοι του εγγυημένου κοινωνικού εισοδήματος είναι και άτομα με αναπηρία εφόσον το εισόδημά τους  δεν υπερβαίνει το καθορισμένο όριο, χωρίς όμως να υπολογίζονται σ’ αυτό τα επιδόματα αναπηρίας.
Ξεκαθαρίζω επίσης ότι δεν έχει καμιά σχέση η στήριξη των  μικροσυνταξιούχων  με το ΕΚΑΣ  με το θεσμό  του Εγγυημένου  Κοινωνικού  Εισοδήματος  που απευθύνεται σε ανθρώπους που βιώνουν την  ακραία φτώχεια .
Ο τρίτος πυλώνας συμπεριλαμβάνει ειδικές πολιτικές στήριξης και επανένταξης των ευπαθών ομάδων.
Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε προγράμματα και υπηρεσίες για τα Άτομα με Αναπηρία με έμφαση σε δράσεις που στοχεύουν στη στήριξη της οικογένειας, την αυτόνομη διαβίωση, την πρόσβαση στην αγορά εργασία και την πρόσβαση σε υπηρεσίες και αγαθά. Στην κατεύθυνση αυτή, θα γίνει και ο σχεδιασμός των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στα οποία εντάσσονται οι δράσεις αυτές.
Τα θετικά αξιολογημένα προγράμματα για Άτομα με Αναπηρίες διατηρούνται και ενισχύονται, ενδεικτικά αναφέρω ότι:
Στα κατασκηνωτικά προγράμματα το περασμένο καλοκαίρι ικανοποιήσαμε το σύνολο των αιτήσεων ένταξης των παιδιών με αναπηρία. Με την πολύτιμη συνεργασία της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, φέτος αυξήθηκε τόσο ο αριθμός των ατόμων που εντάχθηκαν, όσο και οι κατασκηνωτικές περίοδοι.
Για το  πρόγραμμα μετακίνησης των Ατόμων με Αναπηρία, τόσο με τις αστικές, όσο και  με τις υπεραστικές συγκοινωνίες για πρώτη φορά ξεκίνησε η διανομή καρτών από την αρχή του χρόνου
Θεωρώ επιβεβλημένη την αναφορά στις κύριες πολιτικές για τα άτομα με αναπηρία που αφορούν:
-Προστασία εισοδήματος
-Προώθηση στην απασχόληση
-Στήριξη αυτόνομης διαβίωσης
-Δίκτυο δομών κοινωνικής φροντίδας
-Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
Στην προστασία του εισοδήματος, είτε προέρχεται από εργασία, είτε από συντάξεις. Η φορολογική αντιμετώπιση των ΑμεΑ είναι σε σωστή κατεύθυνση.
Τα αναπηρικά επιδόματα παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία δεν μειώθηκαν.
Ο έλεγχος των επιδομάτων αναπηρίας μέσα από το Εθνικό Μητρώο Αναπηρίας ενισχύει την διαφάνεια.
Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν, και την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι ανάπηροι από τους επανελέγχους για την οποία ζητώ συγνώμη εκ μέρους της πολιτείας, σήμερα μπορούμε να πούμε ότι έχει ομαλοποιηθεί η λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών των ΚΕΠΑ, και ταυτόχρονα έχουμε πετύχει την προστασία των πραγματικών δικαιούχων.
Από 110.000 εκκρεμούσες αιτήσεις πέρυσι το Φεβρουάριο, σήμερα αυτές δεν υπερβαίνουν τις 10.000.
Με την δια βίου διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης των ΚΕΠΑ για 43 παθήσεις, μειώθηκε η ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών και συνεχίζουμε την προσπάθεια για την ένταξη και άλλων μη αντιστρεπτών παθήσεων και την άρση αδικιών, όπου υπάρχουν.

Αγαπητές φίλες και φίλοι
Ολοκληρώσαμε την επεξεργασία μιας μικρής αλλά πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης.
Η ένταξη πλέον στα προγράμματα Προνοιακών επιδομάτων των Ατόμων με Αναπηρία θα ξεκινά από τον Δήμο με τον διοικητικό έλεγχο των προϋποθέσεων και την παραπομπή στα ΚΕΠΑ για την πιστοποίηση της αναπηρίας.
Έτσι:
1ον Το δικαίωμα ξεκινά από την ημέρα της αρχικής αίτησης στον Δήμο
2ον Δεν ταλαιπωρούνται όσοι δεν έχουν τις λοιπές προϋποθέσεις και
3ον επίσης σημαντικό, η διαδικασία αυτή, μπορεί μετά από κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και  Πρόνοιας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να διεκπεραιώνεται από τα 1.100 περίπου Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών της Χώρας.
 Για την προώθηση στην απασχόληση έχουμε γνώμονα ότι:
«Η κατοχύρωση της εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα οικονομικής αυτονομίας των ατόμων με αναπηρία, ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και ενεργής συμμετοχής στον τόπο που ζουν».
Σήμερα, είναι σε εξέλιξη προγράμματα που ξεκίνησαν από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
Ενδεικτικά αναφέρω:
-τα 132 Έργα ΤΟΠ ΕΚΟ με ωφελούμενους (και ΑΜΕΑ) με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
  –   Τα προγράμματα του ΟΑΕΔ
-Τα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για ευπαθείς ομάδες συμπεριλαμβανομένων των Ατόμων με Αναπηρία.
-Τις δράσεις του Προγράμματος PROGRESS για την καταπολέμηση των διακρίσεων και τη Δημιουργία Παρατηρητηρίου Καταπολέμησης των Διακρίσεων.
Μπροστά μας, όμως είναι, η νέα Προγραμματική Περίοδος στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθούν νέα προγράμματα και δράσεις για την απασχόληση.
Άμεσα ξεκινούν, με την δημιουργία των περιφερειακών μηχανισμών, οι δράσεις για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
Η δημιουργικότητα των Ατόμων με Αναπηρία, οι ιδιαίτερες δυνατότητες τους μπορούν να ωθήσουν την Κοινωνική Οικονομία και την αύξηση απασχόλησης.
Προκειμένου να απλοποιηθεί η εφαρμογή του νόμου 2643/98 που λαμβάνει μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωσή του. Έργο της Επιτροπής είναι ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου με απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και δικαιολογητικών, θέσπιση αυστηρών χρονικών ορίων που θα δεσμεύουν τη Διοίκηση, ηλεκτρονική υποστήριξη των διαδικασιών κτλ.
Επίσης, το Υπουργείο μας για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια είναι έτοιμο να προκηρύξει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο του ν. 2643/1998, σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
Έως το τέλος του μήνα θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση, με την οποία θα καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι προστατευόμενοι του ν.2643/1998 για να συμμετάσχουν στις προκηρύξεις.
Θα προκηρυχθούν θέσεις που έμειναν κενές από προκηρύξεις προηγούμενων ετών,  αλλά και θέσεις που έχουν παρακρατηθεί από τις προκηρύξεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν καταργηθεί.
Με τα στοιχεία που διαθέτει η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας οι θέσεις αυτές σήμερα είναι πάνω από 500.

Φίλες και φίλοι
Τον Απρίλιο του 2012 με τον ν.4074 η Ελληνική Βουλή κύρωσε τη διεθνή σύμβαση και το  πρωτόκολλο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
Ο βασικός άξονας αφορά τη στήριξη της αυτόνομης διαβίωσης αλλά και την παραμονή στο οικείο περιβάλλον που θα είναι πλέον η βασική παράμετρος και στόχευση όλων των προγραμμάτων που υλοποιούμε.
Τρεις παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή:
1ον: Με τη συνεχή προσπάθεια για την ενίσχυση και τη βιωσιμότητα των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, μετά τις γνωστές δυσκολίες, θεωρώ ότι με την νομοθετική ρύθμιση που έρχεται στη Βουλή από το Υπουργείο Υγείας, θα ξεκινήσει κανονικά η καταβολή του ειδικού  νοσηλίου – τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ.
Όμως δεν θα αρκεστούμε σε αυτό.
Επεξεργαζόμαστε σχέδιο διεύρυνσης των δυνατοτήτων των Δημόσιων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας για την αποιδρυματοποίηση μέσα από την δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για τα άτομα που φιλοξενούνται στις μονάδες κλειστής φροντίδας.
2ον: Συνεχίζουμε και αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» με την επιπλέον θεσμοθέτηση του «Κατ΄ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα» για να μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα που προκαλεί η κρίση στους ανήμπορους, ηλικιωμένους και ΑμεΑ.
3ον: Με την επαναφορά των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στην Πρόνοια και συγκεκριμένα την ένταξή τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας θα μας δοθεί η δυνατότητα, εκτός των άλλων, για στήριξη και εκπαίδευση των ΑμεΑ στην κατεύθυνση της Αυτόνομης διαβίωσης, με την αξιοποίηση πόρων της δια βίου Μάθησης και την συνεργασία της ΕΣΑΜΕΑ και όλου του αναπηρικού κινήματος.  

Στον τομέα της Κοινωνικής Φροντίδας, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι κωδικοποιήθηκε και απλοποιήθηκε επιτέλους, η διαδικασία για την έγκαιρη επιχορήγηση των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας ώστε να καλύπτουν απρόσκοπτα τις ανάγκες λειτουργίας τους.
Θεσμοθετήθηκε το Παρατηρητήριο Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, με σκοπό την παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και με προοπτική τη διαμόρφωση δεικτών ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε συνδυασμό με τις δαπάνες.
Πήραμε την πρωτοβουλία και σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών θεσμοθετήσαμε την στήριξη των φορέων κοινωνικής φροντίδας Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας, με την  ένταξή τους σε πρόγραμμα εξυγίανσης, που προβλέπει τη ρύθμιση των χρεών τους και την εποπτεία διαχείρισης της περιουσίας τους από τα δυο συναρμόδια Υπουργεία.
Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας λειτουργούν πλέον με περιφερειακή διοίκηση.
Στους υπό διαμόρφωση οργανισμούς των Κέντρων, ενισχύουμε τις εξωστρεφείς δράσεις τους με την απαραίτητη στελέχωση όπως αυτή προκύπτει από την αξιολόγησή τους.
Εδώ, θέλω να τονίσω την θετική ανταπόκριση τόσο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης όσο και του Υπουργείου Οικονομικών στο αίτημα που καταθέσαμε πρόσφατα για άμεση στελέχωση των Κέντρων με επιστημονικό δυναμικό 200 εργαζομένων.
Επίσης θέλω να επισημάνω την αναγκαιότητα περαιτέρω συνεργασίας των διοικήσεων με το αναπηρικό κίνημα. Δεν αρκεί η εκπροσώπησή σας στη Διοίκηση.
Μπορείτε να σχεδιάσετε από κοινού τις δράσεις με τις Διοικήσεις και τα στελέχη των Κέντρων, που θα συμβάλλουν σημαντικά στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών των προσφερόμενων υπηρεσιών.
Δεν θα σας κουράσω άλλο. Ο χρόνος πιέζει και σίγουρα παρέλειψα κάποια θέματα λιγότερο ή περισσότερο σημαντικά. Η ουσιαστική συνεργασία άλλωστε που έχουμε αναπτύξει όλο αυτό το διάστημα και η οποία θα συνεχιστεί, δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε και να σχεδιάσουμε από κοινού τις περαιτέρω παρεμβάσεις μας στον τομέα της κοινωνικής προστασίας.   

Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Όλα τα παραπάνω τεκμηριώνουν ότι τα  προγράμματα για τη στήριξη των οικονομικά αδυνάμων, των ατόμων με αναπηρία και όλων των ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων δεν αποτελούν πλέον αποσπασματικές και αναποτελεσματικές παρεμβάσεις παροχών.
Αντίθετα, είναι προϊόν ολοκληρωμένης παρέμβασης και ουσιαστικής δράσης που εγγυώνται την αποτελεσματικότητα των παροχών.
Οι παρεμβάσεις μας αυτές είναι ενταγμένες στο πνεύμα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ΑμέΑ.  
Τα Άτομα με Αναπηρία έχουν το ίδιο δικαίωμα στα κοινωνικά δικαιώματα με όλους τους πολίτες, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης,
την πρόσβαση στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και εξάλειψης της φτώχειας,
την παροχή βοήθειας από το κράτος στις οικογένειες ατόμων με αναπηρία που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας, καθώς και
τη δυνατότητα αποιδρυματοποίησης και διαβίωσης σε πλήρεις και λειτουργικές κοινωνικές δομές.

Κυρίες και κύριοι
Συνεχίζουμε, οραματιζόμαστε και υλοποιούμε την Ελλάδα των ίσων ευκαιριών με ένα ολοκληρωμένο σύστημα Κοινωνικής Προστασίας και Πρόνοιας.
Για να οικοδομήσουμε μια Κοινωνία με Αλληλεγγύη και Κοινωνική Συνοχή.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες
Για τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών για τα άτομα με αναπηρία, σας θέλουμε αρωγούς στην προσπάθειά μας αυτή, καθώς η συμβολή σας είναι κρίσιμη όσο και αποφασιστική χάρη στην πολύ-τομεακή και πολύπλευρη  δράση σας.
Από τη μεριά μας δεσμευόμαστε πως θα είμαστε αρωγοί σε κάθε σας προσπάθεια για την επίτευξη του κοινού μας σκοπού.

Σας ευχαριστώ

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα