Skip links

Ομιλία του Βασίλη Κεγκέρογλου για το άγχος στην εργασία 06/05/2014

Ομιλία του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλη Κεγκέρογλου στην εκδήλωση με θέμα την «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία»

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο αμφιθέατρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2014-2015

«ME την εκδήλωση αυτή εγκαινιάζουμε στη χώρα μας, τη νέα πανευρωπαϊκή   εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2014-2015 με κεντρικό θέμα την «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία».
Πρόκειται ως γνωστό για τη δίχρονη εκστρατεία που οργανώνει  ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, τη μεγαλύτερη εκστρατεία που πραγματοποιείται στον χώρο της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία σε παγκόσμιο επίπεδο και η οποία υποστηρίζεται ενεργά από:
–    τις Προεδρίες του Συμβουλίου της ΕΕ,  
–    το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–    την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
–    τους Ευρωπαίους Κοινωνικούς Εταίρους,
Είχα την χαρά να συμμετάσχω στις 7 Απριλίου στις Βρυξέλλες στην επίσημη έναρξη της ευρωπαϊκής εκστρατείας 2014-2015 μαζί με τον Επίτροπο Lazlo Andor και την διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Dr Christa Sedlatschek.
Η εκστρατεία αυτή, σε εθνικό επίπεδο, συντονίζεται από το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, με την οργάνωση εκατοντάδων σχετικών δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
Για τη χώρα μας ο Εθνικός Εστιακός Πόλος είναι όπως γνωρίζεται η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας.
Η επιλογή του Κεντρικού θέματος  για τη διετία 2014-2015 είναι απόλυτη επιτυχής αφού οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος στην εργασία συγκαταλέγονται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Συγκεκριμένα:
    το άγχος είναι το δεύτερο συχνότερο πρόβλημα που σχετίζεται με τις συνθήκες επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην Ευρώπη,  
    θεωρείται από τους μισούς περίπου ευρωπαίους εργαζόμενους ως σύνηθες φαινόμενο στον χώρο εργασίας τους και
    ευθύνεται περίπου για τις μισές χαμένες εργάσιμες ημέρες.     

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το εργασιακό άγχος επηρεάζουν σημαντικά:

–    την υγεία των ατόμων στον χώρο εργασίας τους,
–    την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και
–    τις εθνικές οικονομίες των Κρατών-Μελών
αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της,

αφού εξαιτίας τους έχει αποδειχθεί ότι προκαλούνται αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά, οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.  

Πρόσφατες πανευρωπαϊκές έρευνες, όπως αυτές που διεξάγονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, αναδεικνύουν ως συνήθεις αιτίες του προβλήματος:
–    τον προβληματικό σχεδιασμό, την ελλιπή οργάνωση και
την κακή διαχείριση της εργασίας, καθώς και
–    το μη υγιές κοινωνικό πλαίσιο της εργασίας,  
σύμφωνα με τις απόψεις των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους. ενώ  και η πλειοψηφία των διοικητικών στελεχών των επιχειρήσεων που απάντησαν στη σχετική έρευνα εκφράζει ρητά:
–    τις σοβαρές ανησυχίες τους σχετικά με το εργασιακό άγχος
στους χώρους εργασίας τους και
–    την έλλειψη θέσπισης εκ μέρους των επιχειρήσεων συγκεκριμένων διαδικασιών για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και του άγχους στην εργασία.
Η νέα πανευρωπαϊκή εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» που επίσημα ξεκινά σήμερα με κεντρικό μήνυμα «Αντιμετωπίστε το άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία», αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναδειχθεί το θέμα και να προαχθεί στις επιχειρήσεις η ανάγκη να αντιμετωπισθούν άμεσα οι κίνδυνοι αυτοί προς όφελος όλων: των εργαζομένων, των εργοδοτών και των εθνικών οικονομιών και κοινωνιών σε όλη την Ευρώπη.

Λαμβάνοντας δε υπόψη την τρέχουσα δυσμενή οικονομική συγκυρία και τις ραγδαίες εξελίξεις στον κόσμο της εργασίας, καθίσταται περισσότερο από επιτακτικό σήμερα:
–    να κατανοήσουμε το γεγονός ότι όταν οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος στην εργασία αντιμετωπίζονται ως οργανωτικό ζήτημα και όχι ως προσωπική αδυναμία, μπορούν να είναι εξίσου διαχειρίσιμο θέμα με οποιονδήποτε άλλο επαγγελματικό κίνδυνο,
–    να ενημερώσουμε σωστά, να ευαισθητοποιήσουμε
και να  προσφέρουμε κατευθυντήριες αρχές, συμβουλές και τεχνική υποστήριξη (με τη διάδοση καλών πρακτικών και αξιόπιστων πρακτικών εργαλείων) προς τους εργοδότες, τα διοικητικά στελέχη, τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους,
–    να προάγουμε την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αυτών στη βάση μιας συστηματικής και συμμετοχικής προσέγγισης που στηρίζεται στην πρόληψη και ως αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής διαδικασίας εκτίμησης και διαχείρισης
όλων των άλλων κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν στη χώρα μας  14 δράσεις για τη διετία 2014-2015 . Εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την αφορμή αυτής της εκδήλωσης θα ήθελα να συγχαρώ τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία:
–    για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία του,
–    για το σύνολο του πολύτιμου και πολύχρονου έργου του όσον αφορά στην προαγωγή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία και τη διαμόρφωση και καλλιέργεια παιδείας πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και
–    για τη συνεχή υποστήριξη που προσφέρει αμέριστα στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ και στις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ στο σημαντικό συνέδριο που οργανώνουμε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στις 16 και 17 Ιουνίου  εδώ στην Αθήνα που εκφράζει και  την βούλησή μας να εργαστούμε από κοινού:
–    με την αρμόδια Γενική Δ/νση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων  και Κοινωνικής         Ένταξης της ΕΕ,
–    και με τις αρμόδιες Αρχές σε εθνικό επίπεδο.

    Για  την επιτυχία της προσπάθειας αυτή  στη χώρα η Γενική Διεύθυνση Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας & το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, θα συνεργαστούν στενά
–    με τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων
σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
–    με τους επίσημους εταίρους της εκστρατείας
σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο,
–    με το Δίκτυο των Εθνικών Εστιακών Πόλων,  
–    τα μέλη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης για τα θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία,
–    και όλους τους άλλους εμπλεκόμενους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς,
–    για την επίτευξη των στόχων και την επιτυχία της νέας πανευρωπαϊκής εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» 2014-2015.

Ας θυμηθούμε και ας κάνουμε πράξη και στον χώρο της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία το μήνυμα της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ:
Ενωμένοι πλέουμε πιο μακριά
και επιτρέψτε μου να προσθέσω…
και πιο κοντά στο κοινό μας όραμα για:
«περισσότερο ασφαλείς, υγιείς και παραγωγικούς χώρους εργασίας» σε όλη την Ευρώπη.»

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα