Skip links

Ομιλία στη βουλή 08-12-2004

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄   
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟZ΄   

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2004

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ο κ. Κεγκέρογλου έχει το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Το νομοσχέδιο κατ’ αρχήν, όπως είπα και στην ομιλία μου επί της αρχής δεν έχει προσδιορίσει τους στόχους στους οποίους θέλει να φτάσει, τους οποίους θέλει να πετύχει ούτε στο σύνολο της επικράτειας ούτε κατά περιφέρεια. Αυτό θα ήταν κάτι που θα βοηθούσε στην εξειδίκευση των άρθρων και στον προσδιορισμό των επιμέρους στόχων του νομοσχεδίου. Παραδείγματος χάρη η ανεργία από περιοχή σε περιοχή διαφέρει. Μπορεί το ποσοστό του Α.Ε.Π. σε μια περιοχή να τη δείχνει φαινομενικά υψηλή εισοδηματικά αλλά οι ενδοπεριφερειακές και ενδονομαρχιακές ανισότητες που υπάρχουν να καθιστούν αναγκαία ιδιαίτερη πολιτική ενισχύσεων σε ορισμένες περιοχές μιας περιφέρειας παρ’ ότι έχει υψηλό μέσο όρο Α.Ε.Π. Παρά την αδυναμία αυτή μπορούμε με τη συζήτηση κατ’ άρθρον να δώσουμε τις προτάσεις μας για τη βελτίωση του νομοσχεδίου που αν γίνουν δεκτές κάποια αρνητικά θα απαλειφθούν. Όχι ότι μπορεί να διορθωθεί συνολικά αφού δεν είχε μια τέτοια λογική από τη σύνταξή του αλλά μπορούν να απαλειφθούν κάποια αρνητικά.
Θεωρώ ότι στο άρθρο 1 με το οποίο πολύ καλά επιδοτούνται οι θέσεις απασχόλησης, αλλά δεν θεωρούνται ως προϋπόθεση για την ένταξη ενός σχεδίου. Θεωρώ ότι σε περιοχές όπου η ανεργία είναι υψηλή, θα πρέπει ανά ένα ποσό επιδότησης να έχουμε απαραίτητα τη δημιουργία συγκεκριμένων θέσεων εργασίας και οι θέσεις που θα δημιουργούνται πάνω απ’ αυτές να επιδοτούνται.
Στο άρθρο 2 υπάρχει μια διατύπωση η οποία θα οδηγήσει σε κάτι παράδοξο. Παρά το ότι έφερε μια διόρθωση ο κύριος Υφυπουργός σήμερα σε σχέση με τη διευκρίνιση ότι οι Β.Ε.Π.Ε. στο άρθρο 2 παράγραφος 1 τέταρτη σειρά προστίθεται η φράση «καθορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 2545» υπάρχει άλλη μια αναφορά στο ίδιο άρθρο και οι Β.Ε.Π.Ε. όλης της χώρας εκτός από αυτές του Νομού Αττικής και Θεσσαλονίκης, που θέλει να πει εκείνο το άρθρο, εντάσσονται τελικά στην περιοχή Β΄. Δεν διευκρινίζει στο άρθρο 2 ότι οι Β.Ε.Π.Ε. αυτές αφορούν μόνο την Αττική και τη Θεσσαλονίκη και έτσι θα δούμε στην εφαρμογή του νόμου τις Β.Ε.Π.Ε. της υπόλοιπης επικράτειας να εντάσσονται  στην περιοχή Β΄ ενώ οι περιοχές τους π.χ. είναι στην περιοχή Γ΄.
Δηλαδή εάν ρωτήσω τώρα σε ποια περιοχή εντάσσεται μια επένδυση εντός ΒΕΠΕ του Νομού Ηρακλείου, στην Ανώπολη παραδείγματος χάρη, με την ανάγνωση του άρθρου 2 θα μου πει ο κύριος Υπουργός ότι κατ’ αρχήν εντάσσεται στη Γ, αφού στη Γ Ζώνη είναι η περιοχή. Και όμως, με τη διατύπωση που έχει το άρθρο 2 πάει στη Β. Και έτσι παίρνει επιδότηση 12% μικρότερη. Το ίδιο ισχύει με της ΒΕΠΕ της περιοχής Δ2 και Δ3. Παίρνουν 22% μικρότερη επιδότηση. Πρέπει δηλαδή να γίνει διόρθωση φραστική. Να ερμηνευθεί ότι οι ΒΕΠΕ αυτής της παραγράφου αφορούν μόνο Θεσσαλονίκη και Αττική.
Στο άρθρο 3 πρέπει να γίνει προσθήκη στην παράγραφο 1 στην περίπτωση α. Να προστεθεί ότι εντάσσονται και επενδυτικά σχέδια νέων καλλιεργειών οι οποίες αντικαθιστούν παλιές καλλιέργειες. Αναφερόταν, κύριε Υπουργέ, στο ν. 2601 και δεν μπορεί να βγει από τον καινούργιο νόμο.
Δύο επισημάνσεις ακόμη. Πρέπει να γίνει τροποποίηση στην παράγραφο 6 περίπτωση γ, υποπερίπτωση 2 και η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της μίσθωσης του γηπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η επένδυση θερμοκηπιακής καλλιέργειας αντί 10 χρόνια να γίνει 8, για να μην επιβαρυνθεί ο αγρότης επενδυτής με πρόσθετες δαπάνες που αφορούν χαρτόσημα, μεταγραφή υποθηκοφυλακείου κ.λ.π., που είναι υποχρεωτικό από 9 χρόνια και πάνω. Δεν είναι ανάγκη να περάσουμε τα 9 χρόνια και να πάμε στα 10. Να μείνει στα 8 χρόνια.
Τελευταία παρατήρηση στο άρθρο 3. Να γίνει προσθήκη στη παράγραφο 1, περίπτωση δ και υποπερίπτωση x. Η δυνατότητα να υλοποιούν επιχορηγούμενες επενδύσεις δίδεται στο παραπάνω άρθρο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να δοθεί και σε φορείς ίδρυσης ΒΕΠΕ. Αν μπορεί η αυτοδιοίκηση να κάνει τέτοιες επενδύσεις, γιατί να μην μπορεί ο ίδιος ο φορέας των επιχειρηματιών, που δημιουργεί τις ΒΕΠΕ; Φυσικά αυτές οι ΒΕΠΕ θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένες με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις που υπαγορεύει ο νόμος.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών): Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να πάρω το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Ορίστε, κύριε Υπουργέ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών): Θα ήθελα να καθησυχάσω τον κύριο συνάδελφο, λέγοντάς του ότι η περιοχή Β περιλαμβάνει τις βιομηχανικές, επιχειρηματικές περιοχές, την επαρχία Λαγκαδά και το τμήμα δεξιά του ποταμού Αξιού του Νομού Θεσσαλονίκης.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Έτσι θα μπερδέψετε τα πράγματα. Μια διευκρίνιση ζητάμε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών): Ακούστε να σας πω. Δεν μπορεί να αναφέρετε στον ποταμό Αξιό του Νομού Θεσσαλονίκης. Δεν ανήκει μόνο στο Νομό Θεσσαλονίκης ο ποταμός Αξιός. Νομίζω ότι μία καλόπιστη και προσεκτική ανάγνωση δεν δημιουργεί καμία παρενέργεια. Να είστε βέβαιος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Κύριε Υπουργέ, επειδή προέρχομαι από το χώρο των επιχειρηματιών, όπως και εσείς, και επειδή αυτές οι γραφειοκρατικές ερμηνείες που δίνουν στις επιχειρήσεις πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα χωρίς λόγο, θα χρειαστεί να φέρετε τροποποίηση στη Βουλή. Εγώ νομίζω ότι οι τεχνοκράτες σας μπορούν να δώσουν μια διευκρίνιση εκεί. Είδατε ότι χρειαζόταν στην περιοχή Δ. Το συμπεριλάμβανα και εγώ. Και στην περιοχή Β πρέπει να γίνει διευκρίνιση, γιατί αλλιώς υπάρχει, λόγω του κόμματος, αυτός ο κίνδυνος ερμηνείας.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών): Κάθε συνεισφορά χρήσιμης άποψης είναι πάντα καλοδεχούμενη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γεώργιος Σούρλας): Πάντως οι διαβεβαιώσεις από τον εκάστοτε Υπουργό, όταν γίνεται νομοθετική ρύθμιση έχουν πολύ μεγάλη ισχύ. Μπορεί κανείς να επικαλεστεί και τα Πρακτικά της συζήτησης. Το λέω εμπειρικά.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Να πω κατ’ αρχήν το εξής: Κύριε Υπουργέ, πριν εκλεγώ Βουλευτής, ήμουν Πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και το ΥΠΕΧΩΔΕ, αναθέσαμε στον ΟΟΣΑ τη μελέτη, που έχει ξεκινήσει αυτό το διάστημα, για τις επιπτώσεις από την εφαρμογή των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών σε όλη την περιφέρεια Κρήτης και τη σύνταξη προτάσεων σε σχέση με το τι χαρακτήρα, από εδώ και πέρα, θα πρέπει να έχουν οι παρεμβάσεις στην περιφέρεια Κρήτης.
Το ίδιο νομίζω ότι πρέπει να δείτε σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και οποιαδήποτε μελλοντική παρέμβαση να έχει κάποιους άξονες σε σχέση με τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, που είναι σαφώς διαφορετικές.
Στο άρθρο 4 νομίζω ότι εκεί που αναφέρεστε στις νέες επιχειρήσεις -που είναι θετικό- που έχουν ένα μπόνους, το ένα έτος πρέπει να γίνει δύο, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι για να υποβάλεις πλήρη φάκελο με οικονομοτεχνική μελέτη με όλες τις αδειοδοτήσεις, χρειάζεσαι από δεκαπέντε μήνες και πάνω στις νέες επιχειρήσεις.
Ακόμη, να τροποποιηθεί η τέταρτη παράγραφος του άρθρου 4 εκεί που αναφέρεται στο ποσοστό 5%, για τις περιοχές που έχουν το 65% και πάνω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γίνει 10%, οπότε αίρονται όλες οι αντιρρήσεις που έχουν οι συνάδελφοι σε αυτή την Αίθουσα γι’ αυτές τις περιοχές.
Επίσης, θα πρέπει κάτι που είπα στην πρωτομιλία μου- για τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες να δίδεται το μπόνους του 15% στις επιχειρήσεις, ιδιωτικές και συνεταιριστικές, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων ιδιαίτερα, που επενδύουν σε Δήμους κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων κατοίκων εφόσον σε αυτές τις περιοχές επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία η εγκατάσταση τέτοιων μονάδων.
Στα τυφλά βαδίζουμε σε σχέση με τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες με βάση το νόμο, αλλά αυτό είναι κάτι που θα δώσει τόνωση στην ύπαιθρο.
Ευχαριστώ

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα