Skip links

Ομιλία για την ηλεκτρική ενέργεια

Νομοσχέδιο «Επιτάχυνση της Διαδικασίας Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Μετά από πολύχρονες διαβουλεύσεις μεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε., προχώρησε η διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,

→με πολιτική συμφωνία για την προώθηση του ανταγωνισμού
 
→με την ταυτόχρονη διασφάλιση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

Οι σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., η 96/92 και η 2003/54/ΕΚ.
 
Η πρώτη ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τον Ν. 2773/99 και η ενσωμάτωση της δεύτερης, προωθείται με το παρόν Ν/Σ.

Οι οδηγίες 96/92 και 54/2003 της Ε.Ε. δέχονται ότι, η απελευθέρωση της αγοράς δεν σημαίνει ασυδοσία.
 
Η δημιουργία εσωτερικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, προωθείται σταδιακά, προκειμένου να προσαρμοστεί παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας στο νέο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες της κάθε χώρας.
 
Ο ελεύθερος ανταγωνισμός δεν μπορεί, από μόνος του, να εγγυηθεί
•    την ασφάλεια του εφοδιασμού,
•    την προστασία του περιβάλλοντος,
•    τη μείωση του κόστους
•    την παροχή αξιόπιστων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
•    την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη,
•    την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της Οικονομίας.

Τις εγγυήσεις αυτές μπορεί να παρέχει ο Μακροχρόνιος σχεδιασμός που προβλέπεται από τον ν. 2773/99.

Η κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει στην εκπόνηση Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού της χώρας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ενεργειακά αποθέματα και τις τάσεις της διεθνούς αγοράς.

Ο Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός, εφ’ όσον υπάρχει με τα 5ετή και 10ετή κυλιόμενα προγράμματα, αποτελεί ένα ασφαλές πλαίσιο για την λειτουργία της αγοράς, των νέων επενδύσεων, την εξοικονόμηση πόρων, την ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως εγγύηση για τους εργαζομένους και τους καταναλωτές.

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. δηλώνει άγνοια.

Ο Υπουργός χθες είπε ότι έψαξε αλλά δε βρήκε τίποτα.

Είναι και αυτό ένα δείγμα της αξιοποίησης του έργου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Καλούμαστε σήμερα να νομοθετήσουμε για την παραπέρα «απελευθέρωση» της αγοράς, χωρίς να έχουμε στη διάθεσή μας τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό.

Εκτός όμως από το σημερινό ν/σ συζητήσαμε και συζητούμε αυτές τις μέρες στο κοινοβούλιο και άλλα νομοσχέδια ενεργειακών θεμάτων. Θυμίζω το ν/σ για τα βιοκαύσιμα και το ν/σ για το φυσικό αέριο.
 
 Η Κυβέρνηση βέβαια, εξήγγειλε τη σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και αναβάλλει για το απώτερο μέλλον την εκπόνηση του σχεδιασμού.

Ο Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός φαίνεται ότι έχει πέσει θύμα των διευθετήσεων ανάμεσα στα επιχειρηματικά συμφέροντα.
 
Στην αγορά επικρατεί σύγχυση και στους εργαζομένους της ΔΕΗ ανασφάλεια.

Το νομοσχέδιο αυτό δεν συμβάλει στην επιτάχυνση της απελευθέρωσης της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως λέει ο τίτλος του, γιατί δεν υπάρχει καν ταχύτητα και

δεν αντιμετωπίζει τα μέχρι τώρα αρνητικά αποτελέσματα της απελευθέρωσης που είναι:

→Η μείωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, η αύξηση των εκτεταμένων καταρρεύσεων των συστημάτων και
 
→Η μείωση των θέσεων εργασίας.

Επιπρόσθετα πρέπει να τονίσουμε:

1.    Η Ρ.Α.Ε. είναι ρυθμιστική αρχή και οφείλουμε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε τον ρυθμιστικό της ρόλο.

2.    Η ΔΕΗ, με δεδομένο ότι δε θα είναι μονοπώλιο, πρέπει να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί στην περιφερειακή αγορά ενέργειας, με επιχειρηματικές συνεργασίες, πρωτοβουλίες και επενδύσεις.

3.    Με την εξέλιξη των νέων σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνικών μεθόδων καύσης στερεών καυσίμων που εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό απόδοσης και περιορισμό των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου, ο λιγνίτης και γενικότερα τα στερεά καύσιμα, επιβάλλεται να συμπεριλαμβάνεται στους σχεδιασμούς του μέλλοντος, ισορροπώντας ανάμεσα στις δεσμεύσεις μας για την προστασία του περιβάλλοντος και στην επιλογή μας για φθηνή Η.Ε., περιφερειακή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

4.    Η προώθηση νέων ενεργειακών πηγών και η απεξάρτηση απ’ το πετρέλαιο, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τους σχεδιασμούς του μέλλοντος, καθώς αποτρέπει τους κινδύνους εξάρτησης από οικονομικά συμφέροντα και συμφέροντα άλλων κρατών.

5.    Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, πρέπει να ενθαρρύνονται όλο και περισσότερο, προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο με τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό. Επιβάλλεται όμως, πέραν της συμμετοχής τους στον ενεργειακό εφοδιασμό, να συμβάλουν στην δημιουργία ενός δυναμικού βιομηχανικού τομέα, γύρω από την τεχνολογία των ΑΠΕ, με σοβαρές εξαγωγικές προοπτικές στην ευρύτερη περιοχή, ακόμη και στην Ευρώπη.

6.    Η Κυβέρνηση, πρέπει να εγγυάται την λειτουργία ενός επενδυτικού πλαισίου, όπου οι προβλεπόμενοι διαγωνισμοί, θα είναι ανοικτοί και διάφανοι, χωρίς ευνοϊκές ρυθμίσεις αλλά και χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Η απελευθέρωση της αγοράς, επιβάλλεται να κινηθεί σε ένα πλαίσιο κανόνων κανείς από τους οποίους δεν μπορεί να είναι χαριστικός και για κανέναν, ούτε για τη ΔΕΗ, ούτε όμως για τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες επενδυτές.

Η απελευθέρωση της αγοράς μπορεί να λειτουργήσει προς το συμφέρον των καταναλωτών και του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος, μόνον εφ’ όσον υπάρξει σχέδιο και ουσιαστική αξιοποίηση των υποδομών.

Η ΔΕΗ μπορεί και πρέπει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και να ενεργοποιηθεί σε όλα τα επίπεδα.

Οι Κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., στα πλαίσια των στόχων για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, έδωσαν ουσιαστική προτεραιότητα στο μεγάλο θέμα της ενέργειας.

Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής ήταν το επαρκές και φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα.
Η τιμή της KWh για οικιακή χρήση είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη των 15, για βιομηχανική χρήση η τιμή της Η.Ε. κινείται στο 80% του μέσου ευρωπαϊκού όρου (τρίτη φθηνότερη μετά το Ην. Βασίλειο και το Λουξεμβούργο) και για βιοτεχνικούς – εμπορικούς χρήστες η ακριβότερη.

Με τον Ν. 2773/1999,

→ διαχωρίστηκε η παραγωγή από το δίκτυο μεταφοράς,
 
→ ιδρύθηκε ο διαχειριστής του συστήματος ΔΕΣΜΗΕ,
 
→ θεσμοθετήθηκε η ΡΑΕ.
 
Ταυτόχρονα,
 
 
→δόθηκε η δυνατότητα στους ιδιώτες να κατασκευάσουν μονάδες παραγωγής και
 
→στους επιλέγοντες καταναλωτές, που καθορίστηκαν να επιλέγουν τον προμηθευτή τους.

Οι άδειες παραγωγής για θερμοηλεκτρικές μονάδες, που δόθηκαν το 2001 ήταν ισχύος περίπου 3000 MW, από τις οποίες μόνο τα ΕΛΠΕ κατασκεύασαν τη μονάδα των 400 MW.
Οι φθηνές τιμές της Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι έλεγχοι, για λόγους περιβαλλοντικούς καθώς και ότι οι νέες μονάδες παραγωγής πρέπει να χρησιμοποιούν σαν καύσιμο το Φ.Α., φαίνεται ότι αποτέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες,

επειδή το κόστος παραγωγής στις μονάδες Φ.Α., είναι ακριβότερο από τα ισχύοντα τιμολόγια της ΔΕΗ στους μεγάλους καταναλωτές.

Για να προχωρήσουν και να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις, απαγορεύθηκε στη ΔΕΗ να κατασκευάσει νέες μονάδες και προβλέφθηκε με το Ν. 3175/2003 να γίνουν διαγωνισμοί από τον ΔΕΣΜΗΕ, για να καλυφθούν οι ανάγκες του συστήματος σε νέα ισχύ.

Οι μονάδες που θα κατασκευαζόταν απ’ αυτούς τους διαγωνισμούς, έπρεπε να ενταχθούν στο σύστημα μέχρι 1/7/2007, πριν την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς.

Οι διαδικασίες διευθετήσεων και συνεννοήσεων με τους ενδιαφερόμενους, υποψήφιους επενδυτές πιθανόν να καθυστέρησαν τους διαγωνισμούς, που μέχρι σήμερα κωλυσιεργούν χωρίς λόγο.

Το συζητούμενο νομοσχέδιο δεν συμβάλει στην επιτάχυνση της απελευθέρωσης, είναι ψευδεπίγραφο και στοχεύει αλλού.

Έρχεται, με μεγάλη καθυστέρηση, να ενσωματώσει στην Ελληνική νομοθεσία, όσα προβλέπει η Κοινοτική Οδηγία.

Χρησιμοποιείτε τη διαδικασία ενσωμάτωσης, για επικοινωνιακούς λόγους, με στόχο να τονώσετε το μεταρρυθμιστικό σας προσωπείο και να παρουσιάσετε το ΠΑΣΟΚ ότι είναι αντίθετο με την απελευθέρωση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Δεν είμαστε αντίθετοι ούτε με την απελευθέρωση, ούτε με την επιτάχυνση της, πιστεύουμε όμως ότι με τις διατάξεις του Νομοσχεδίου σας, δεν πρόκειται να προκύψουν.
 
Γι’ αυτό, ενώ το υπερψηφίζουμε επί της αρχής, στην συζήτηση κατ’ άρθρο, θα δείξουμε τις ανεπάρκειές του, την επιβάρυνση που θα προκύψει για την οικονομία και τους καταναλωτές, τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στην ΔΕΗ και ότι τελικά θα έχουμε απελευθέρωση με τρόπο που θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα από τους επιδιωκόμενους στόχους.

Το ίδιο κάνατε με τα ετεροχρονισμένα εγκαίνια της θεμελίωσης  του ελληνοτουρκικού Αγωγού Φ.Α., όταν ακόμη δεν έχετε αναθέσει το έργο, ανεχόμενοι τις υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις του κατασκευαστή, που δεν προβλέπονται από την διακρατική συμφωνία.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα