Skip links

Ομιλία Βασίλη Κεγκέρογλου στο διεθνές συνέδριο για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα 10/06/2014

Ξεκίνησε το διεθνές συνέδριο στο Ηράκλειο, με θέμα: «Κοινωνική επιχειρηματικότητα: ένα εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και των κοινωνικών αναγκών»

Ένα συνέδριο που διοργανώνεται στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας, με στόχο η κοινωνική επιχειρηματικότητα να μπορέσει να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στη μάχη κατά της ανεργίας και να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη.
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βασίλης Κεγκέρογλου στην τοποθέτηση του, με την οποία ξεκίνησε το συνέδριο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι να συμβάλλει στην αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού διαλόγου για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας.
«Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούμε  με προσοχή τις σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και  διδασκόμαστε από νέες εθνικές δημόσιες πολιτικές που παρουσιάζουν  ειδικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα».
Σημειώνεται ότι σκοπός του Συνεδρίου είναι επίσης η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για την κοινωνική αξία της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, την παρουσίαση πρακτικών σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στην ενημέρωση σχετικά με τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους κοινωνικούς επιχειρηματίες.

Η ομιλία του κ Κεγκέρογλου αναλυτικά:

        «Σας καλωσορίζω με μεγάλη χαρά στην Κρήτη, την ιδιαίτερη πατρίδα μου, στην έναρξη του διεθνούς Συνεδρίου «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Ένα εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και των κοινωνικών αναγκών».     Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας διοργανώνει αυτό το συνέδριο, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πολύτιμη συμβολή των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τους εκπροσώπους των οποίων χαιρετίζω και ευχαριστώ θερμά.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να βρίσκομαι εδώ μαζί σας, ανάμεσα σε Ευρωπαίους πολίτες που προωθούν καθημερινά – από διαφορετική θέση ο καθένας μας – τις αξίες της κοινωνικής αλληλεγγύης και της κοινωνικής συνοχής. Η διαφύλαξη του διακυβεύματος της Κοινωνικής Ευρώπης επιβάλλει τη συνεργασία όλων μας στις κρίσιμες αυτές περιόδους.
    Η Ελληνική Προεδρία έχει αναδείξει μέχρι σήμερα σημαντικές πτυχές της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου, επιβεβαιώνοντας τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία.
Οι θεσμοί της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας αποτελούν βασικούς άξονες του Μοντέλου, προσφέροντας όχι μόνο ευκαιρίες απασχόλησης αλλά κυρίως μία διαφορετική προσέγγιση για τα παραγωγικά πρότυπα και τις δυνατότητες συνέργειας μεταξύ κράτους, αγοράς και του τρίτου τομέα.
    Από την άποψη αυτή, το θέμα του διεθνούς Συνεδρίου παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία λόγω της θέσης και της περιόδου διεξαγωγής του.
Διεξάγεται σε μία χώρα που έχει ήδη πληγεί δυσανάλογα από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
 Διεξάγεται παράλληλα σε μία περίοδο σταδιακής αναθέρμανσης της οικονομίας, καθώς για πρώτη φορά μετά το 2009 εντοπίζονται κάποια ευοίωνα σημάδια σταθεροποίησης και εμφανίζονται οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης και εξόδου από την ύφεση.
Η Ελληνική πολιτεία αντιμετωπίζει σήμερα μία σημαντική πρόκληση: την διαφύλαξη του κοινωνικού της ιστού μέσω συντονισμένων παρεμβάσεων ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Η συγκεκριμένη πρόκληση αποτελεί, ούτως ή άλλως, έναν από τους θεμελιώδεις στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής ΕΕ 2020 για μία «Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Πολλές φορές ο τρόπος διαχείρισης των κοινωνικών επιπτώσεων της ύφεσης δημιουργεί καθυστερήσεις, στρεβλώσεις ή αδυναμίες, ιδιαίτερα στον τρόπο αντιμετώπισης των πολλαπλών προβλημάτων που προκαλούνται στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να σχεδιάσουμε νέες πολιτικές, να διδαχθούμε από τις καλές πρακτικές άλλων χωρών, να χρησιμοποιήσουμε καινοτομικά εργαλεία, να αξιοποιήσουμε πηγές       χρηματοδότησης από την αγορά και την κοινωνία των πολιτών. Κυρίως, όμως, πρέπει να αφουγκρασθούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πολιτών και των οργανώσεών τους.
Βασικός στόχος του Συνεδρίου μας είναι να συμβάλλει στην αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού διαλόγου για την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας.
Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθούμε  με προσοχή τις σχετικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και  διδασκόμαστε από νέες εθνικές δημόσιες πολιτικές που παρουσιάζουν  ειδικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.
  Με την αξιοποίηση  του  κοινωνικού διαλόγου και της διαβούλευσης, επωφελούμαστε από τις παρεμβάσεις των ακαδημαϊκών και των ερευνητών του πεδίου της κοινωνικής προστασίας και   τις εμπειρίες των ίδιων των κοινωνικών επιχειρηματιών και των οργανώσεών τους.

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

Οι φορείς της κοινωνικής οικονομίας αποδείχθηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικοί μέσα στην κρίση. Οι διαφορετικής ποιότητας σχέσεις που διαφυλάσσει η συλλογική τους μορφή, οι δημοκρατικές διαδικασίες που τις διέπουν, η σθεναρή υποστήριξή τους από τις τοπικές κοινωνίες, η δικτύωσή τους, είναι παράγοντες που συνεισφέρουν στην βιωσιμότητά τους σε καιρούς δύσκολους.
Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν περίπου δύο εκατομμύρια φορείς (10% του συνόλου των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων), απασχολώντας 11 εκατομμύρια εργαζομένους (6% του συνολικού εργαζόμενου πληθυσμού στην Ε.Ε.). Τα πεδία δραστηριοποίησής τους αντιστοιχούν σχεδόν σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως οι χρηματοοικονομικές και τραπεζικές εργασίες, η ασφάλιση, η γεωργία, οι κατασκευές, η βιοτεχνία, το εμπόριο, οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, οι πολιτιστικές υπηρεσίες κλπ.
Σε αρκετές περιπτώσεις, η κινητοποίηση τους για την αντιμετώπιση τοπικών προβλημάτων και αναγκών ενίσχυσε σημαντικά τις πολιτικές κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. Και τούτο γιατί πρωταρχική τους αποστολή είναι η εξυπηρέτηση κρίσιμων κοινωνικών στόχων και όχι η μονοδιάστατη κερδοφορία.
Η Ευρωπαϊκή εμπειρία αποδεικνύει ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την προώθηση βιώσιμων πολιτικών τοπικής ανάπτυξης. Μπορούν :
    Να καλλιεργήσουν σχέσεις εταιρικότητας με τις τοπικές κοινότητες
    Να δημιουργήσουν νέα εργαλεία κάλυψης εκείνων των κοινωνικών αναγκών που δεν ικανοποιούνται από την αγορά ή από τον δημόσιο τομέα
    Να αφουγκρασθούν τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης και κοινωνικής ένταξης.
Είμαι πεπεισμένος ότι το Συνέδριο μας θα τεκμηριώσει τα  πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η κοινωνική οικονομία για την προώθηση της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής σε περιόδους ύφεσης. Παράλληλα, θα  αναδείξει νέες προκλήσεις για την ενδυνάμωση των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης μέσω θεσμικών, επιχειρησιακών και χρηματοδοτικών εργαλείων.
Με αυτές τις σύντομες σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου, καλωσορίζοντας σας και πάλι στην Κρήτη!»

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα