Skip links

“Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να ανακτήσουν τον κρίσιμο ρόλο τους για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή”.

"Οι βασικοί πυλώνες του Σχεδίου Ελλάδα που έχει επεξεργαστεί το Κίνημα Αλλαγής, είναι η ανασυγκρότηση της οικονομίας και η επαναθεμελίωση της κοινωνικής συνοχής.
Οι νέες επενδύσεις είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη αλλά ο κρίσιμος παράγοντας είναι  οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι μικρές και οι πολύ μικρές δραστηριότητες που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά τόσο στην ανάπτυξη σε στέρεες βάσεις κι όσο και στην κοινωνική συνοχή, εφόσον στηριχθούν με συγκεκριμένες πολιτικές για να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες, να ενσωματώσουν και να προωθήσουν καινοτομίες και να αξιοποιήσουν χρηματοδοτικά και επενδυτικά εργαλεία.
Με αυτές τις προϋποθέσεις είναι εφικτό να προχωρήσουν σε διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, συνένωση δυνάμεων μέσω δικτύων ή και συνενώσεων και διαρθρωτική προσαρμογή για να συγχρονιστούν με τα νέα δεδομένα της αγοράς και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους στην υπερτοπική κλίμακα.

Η ανάκτηση και ενδυνάμωση του ρόλου των μικρομεσαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνδυασμό με πολιτικές κοινωνικής συνοχής για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, μπορεί να επιτευχθεί με την προϋπόθεση να φύγει η θηλιά της υπερφορολόγησης και γενικότερα των υψηλών επιβαρύνσεων.
Όμως αυτό δεν αρκεί, γι’ αυτό έχουμε επεξεργαστεί συνεκτικό σχέδιο με  δέσμη μέτρων, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι:
•Αποκλιμάκωση της υπερφορολόγησης επιχειρήσεων από 29% σε 20%
•Μείωση του κάτω ορίου της κλίμακας φορολόγησης από 22% στο 15%
•Επιπλέον μείωση φόρου για κάθε νέα πρόσληψη ή μετατροπή 4ωρου  σε πλήρη απασχόληση
•Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
•Μείωση της προκαταβολής φόρου
•Θεσμοθέτηση «αφορολόγητου αποθεματικού» έως το 30% των κερδών
•Κλαδικές μελέτες για πρόβλεψη αλλαγών, προώθηση και αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών
•Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και με τις απαραίτητες προβλέψεις στον Αναπτυξιακό Νόμο, για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών και «αλυσίδων αξίας»
•Συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Επιμορφωτικά ιδρύματα, για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών και οικονομικών εξελίξεων, αλλά και με αναβάθμιση του ρόλου των Επιμελητηρίων.
•Κίνητρα για επανακατάρτιση των εργαζομένων στα νέα δεδομένα, αλλά με ποσοτικοποιημένες υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις.
•Τοπικά Περιφερειακά Σύμφωνα Ανάπτυξης για προώθηση επιχειρηματικών δράσεων, στο πλαίσιο των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας.
•Πρόγραμμα για τη διαρθρωτική προσαρμογή και την επέκταση δραστηριοτήτων  μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
•Νέο κοινωνικό συμβόλαιο ψηφιακής εποχής για μετασχηματισμό επιχειρήσεων, συνενώσεις, δίκτυα, μεγέθυνση ποιότητας και ανταγωνιστικότητας.
•Ειδικό Πιστωτικό Ίδρυμα, με σύμπραξη Δημοσίου, Τραπεζών, Αυτοδιοίκησης, ιδιωτών για την αναδιάρθρωση οφειλών και των δανείων μικρομεσαίων.
• Βελτίωση της ρύθμισης των 120 δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και Δήμους ώστε να καταστεί βιώσιμη, αποτελεσματική και προσβάσιμη σε όλους
•Θέσπιση ειδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού επαγγελματιών και επιχειρήσεων
•Αλλαγή το συστήματος ασφαλιστικών εισφορών με καθιέρωση οκτώ κατηγοριών, από 167 έως 600 ευρώ και 82 έως 405 για τους αγρότες.
•Πενταετές πρόγραμμα στήριξης νέων επιχειρήσεων και νέων δραστηριοτήτων.
Έτσι μπορούμε, να δημιουργήσουμε το «νέο», μετασχηματίζοντας και όχι καταστρέφοντας ότι υπάρχει. Με κοινή προσπάθεια του Κράτους, του Ιδιωτικού Τομέα, αλλά και την ενεργή παρουσία των εργαζομένων που δικαιούνται καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας.
Το σχέδιο του Κινήματος Αλλαγής μπορεί να αποκαταστήσει τη ραχοκοκαλιά  της οικονομίας, στο πλαίσιο μιας άλλης πολιτικής.Γι’ αυτό ζητούμε από τους μικρομεσαίους  και τους ελεύθερους επαγγελματίες, να μας εμπιστευτούν στις 7 Ιούλη με τη σιγουριά ότι θα τιμήσουμε την επιλογή τους".
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα