Skip links

Να ενισχυθεί η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Ν.Α. Ηρακλείου

ΘΕΜΑ: Να ενισχυθεί η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Ν.Α. Ηρακλείου για τη στήριξη της κτηνοτροφίας και την προστασία της δημόσιας υγείας

Μπροστά στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κτηνοτροφία στη χώρα μας η Κυβέρνηση αρκείτε σε δηλώσεις εκπροσώπων της, ότι στηρίζει το εισόδημα των ελλήνων κτηνοτρόφων. 
Για να επιτευχθεί όμως ένας τέτοιος στόχος πρέπει να υπάρχει βούληση, σχεδιασμός και οργάνωση, από τη βάση. Η υπηρεσία που ασχολείται με την ενημέρωση και την πληροφόρηση των κτηνοτρόφων, την επιστημονική και τεχνολογική στήριξή τους με την εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρόληψης, παρακολούθησης, ελέγχου και εκρίζωσης λοιμωδών νοσημάτων των παραγωγικών ζώων, με την άσκηση κτηνιατρικού και κρεοσκοπικού ελέγχου, είναι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής, που υπάγεται σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας.
Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Ν.Α.Ηρακλείου, έχει κάνει και συνεχίζει να κάνει σημαντική δουλειά τόσο στους ελέγχους, προκειμένου να προστατευτούν οι καταναλωτές του Ηρακλείου και της Κρήτης, όσο και στην υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κτηνοτροφίας. Ταυτόχρονα, η Δ/νση Κτηνιατρικής έχει ουσιαστικά την ευθύνη της λειτουργίας των τεσσάρων σφαγείων του νομού Ηρακλείου, η λειτουργία των οποίων, παρά τα προβλήματα, έχει συμβάλλει στην στήριξη της κτηνοτροφίας του νομού. Το έργο της όμως καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας,  του μεγάλου όγκου δουλειάς και της έλλειψης προσωπικού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το βάρος όλων των παραπάνω εργασιών σε ολόκληρο το νομό αλλά και των γραφειοκρατικών απαιτήσεων (συμπλήρωση εντύπων, έκδοση αδειών μετακίνησης, σφαγής των ζώων κ.λ.π.),  να το έχουν αναλάβει οι λιγοστοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης.
Συγκεκριμένα, σήμερα υπηρετούν συνολικά 17 υπάλληλοι σε σύνολο 52 θέσεων που προβλέπονται από τον Οργανισμό. Ωστόσο, ενώ η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου με έγγραφο της προς το Υπουργείο ΕΣ.Δ.Δ.Α. γνωστοποιούσε, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού, τις επιτακτικές ανάγκες της Ν. Α. Ηρακλείου σε προσωπικό κατηγοριών και ειδικοτήτων, που θα κάλυπταν τα κενά θέσεων της Δ/νσης Κτηνιατρικής, τελικά εγκρίθηκαν και προκηρύχθηκαν μόνο 5 θέσεις του κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων, μένοντας για άλλη μια φορά πολλές κενές θέσεις Κτηνιάτρων, Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής, Διοικητικού Προσωπικού, Σπερματεγχύτες, εργάτες κ.λ.π..
Με αυτές τις ελλείψεις στην υπηρεσία είναι παραπάνω από απαραίτητη η πρόσληψη εποχιακού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, προκειμένου να καλυφθούν πραγματικές ανάγκες, αλλά και να εφαρμοστούν προγράμματα προστασίας της δημόσιας υγείας, προληπτικά μέτρα για τη μετάδοση διαφόρων ασθενειών, όπως είναι τα τελευταία χρόνια η γρίπη των πτηνών, που θα ικανοποιεί ουσιαστικά το έργο της προστασίας των πολιτών.
Επειδή, για να δοθεί όντως πραγματική βοήθεια και καθοδήγηση στον έλληνα κτηνοτρόφο και για να γίνει η κτηνοτροφία μας ανταγωνιστική  απαιτούνται να στελεχωθούν οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής με σύνολο επιστημονικών και τεχνικών ειδικοτήτων και μάλιστα ανθρώπων εξειδικευμένων με σαφείς και καθορισμένες αρμοδιότητες για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών και προγραμμάτων,
επειδή ο κίνδυνος από τη μετάδοση μιας ζωοανθρωπονόσου μπορεί να αποτραπεί μόνο αν υπάρχει υπεύθυνη, σωστή και αποτελεσματική πολιτική για την πρόληψη, με ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, εντατικοποίηση των ελέγχων, συστηματική ενημέρωση και
επειδή είναι πολύ δύσκολο οι λιγοστοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Ηρακλείου να υλοποιήσουν, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλουν, τα απαιτούμενα προγράμματα και εργασίες

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

•    Αν προτίθενται να εγκρίνουν την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ ΔΕ και ΥΕ προκειμένου να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις στη Δ/νση Κτηνιατρικής Ηρακλείου, ώστε να μπορεί η Υπηρεσία να αντεπεξέλθει  στις εργασίες της και στους ελέγχους της προς όφελος των κτηνοτρόφων και των πολιτών του νομού
•    Αν προτίθενται, σύμφωνα με τα άρθρα 20 & 21 του 2190/94 να ενισχύσουν με εποχιακό προσωπικό τη Δ/νση Κτηνιατρικής Ηρακλείου για την κάλυψη πραγματικών αναγκών

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα