Skip links

Να διορθωθεί άμεσα η ΚΥΑ για το Πρόγραμμα ‘’Τρίτσης’’ των ΟΤΑ, που αποκλείει ώριμα έργα κι ενισχύει τις πελατειακές εξαρτήσεις

Με πρωτοβουλία του Γραμματέα της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτή Ηρακλείου, κ.Βασίλη Κεγκέρογλου, κατατέθηκε ερώτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών,  με την οποία οι Βουλευτές ζητούν να διορθωθεί άμεσα η ΚΥΑ για το Πρόγραμμα ‘’Τρίτσης’’ των ΟΤΑ, που αποκλείει ώριμα έργα κι ενισχύει τις πελατειακές εξαρτήσεις.

 Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Στις 08-04-2021, μετά από μακρά καθυστέρηση, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η επανειλημμένως εξαγγελθείσα τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, καθώς και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1399/8.4.2021), για το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Μεταξύ των αλλαγών, προβλέπεται ότι πλέον οι ΟΤΑ ομαδοποιούνται σε 7 κατηγορίες, εκ των οποίων οι 6 αφορούν τους Δήμους και η 7η τις Περιφέρειες, ενώ παράλληλα εξειδικεύεται το ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού (πλαφόν) προτάσεων που μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα για κάθε κατηγορία.

Ωστόσο, κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου, που έχουν ενταχθεί στο “Φιλόδημος Ι” και μεταφέρθηκαν στο “Τρίτσης”, καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο “Φιλόδημος Ι” και η ένταξή τους θα γίνει στο “Τρίτσης”. Ενδεικτικώς υπενθυμίζουμε ότι τα ενταχθέντα έργα στο “Φιλόδημος Ι” που μεταφέρθηκαν στο “Τρίτσης” με την αρ. 829/18.6.2020 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΕΩΤ46ΜΤΛ6-ΕΥΤ) υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, ανέρχονται σε 459 με συνολικό προϋπολογισμό 1.090.382.473,29 ευρώ.

Επιπλέον, διαπιστώνουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ουσιαστικά θα συνυπολογίζει για κάθε Δήμο έργα που εντάχθηκαν με αυτά που δύνανται να ενταχθούν στο «Αντώνης Τρίτσης», παρότι τα δύο προγράμματα αφορούν διαφορετικές χρονικές περιόδους, με αποτέλεσμα αυτό να αδικεί αφενός τους Δήμους που κάνουν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αλλά και τους Δήμους της Περιφέρειας και της υπαίθρου που καλούνται να ανταποκριθούν στην αγροτική οδοποιία, την άρδευση, την ύδρευση, την διαχείριση των απορριμμάτων κλπ.
 
Με έκπληξη ωστόσο στην ΚΥΑ (παρ.7 του αρ.6 ως αντικαθίσταται με την παρ.4 του αρ.1 της νέας ΚΥΑ) διαβάζουμε πως (για ακόμη μία φορά) «κατ’ εξαίρεση» και κατόπιν «εισήγησης» της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με «ειδικώς αιτιολογημένη Απόφασή του», να εντάξει προτάσεις που υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό, που αντιστοιχεί στον δυνητικό δικαιούχο και οι οποίες αφορούν σε έργα με σημαντικό περιβαλλοντικό, υγειονομικό ή αναπτυξιακό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες, ιδίως δε έργα, η υλοποίηση των οποίων υπαγορεύεται από υπέρτερους λόγους δημόσιας υγείας και διασφάλισης της περιβαλλοντικής αειφορίας και έργα, η υλοποίηση των οποίων είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση της Χώρας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ενωσιακή νομοθεσία…

Στην οποία Επιτροπή Αξιολόγησης, ως γνωστόν, τροποποιήσατε προσφάτως με Τροπολογία τη σύνθεση (άρθρο δέκατο πέμπτο του ν.4783/2021), ώστε, μεταξύ άλλων, να συμμετέχει και «ένας εκπρόσωπος του Υπουργού Εσωτερικών».

Παράλληλα, είναι δημοσίως γνωστή η διαβεβαίωσή σας, κατά την παρέμβασή σας στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στις 24 Μαρτίου 2021, όπου ανακοινώσατε στους Αιρετούς ότι θα τους στέλνατε αυθημερόν το σχέδιο της ΚΥΑ πριν την έκδοσή της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «θα έχετε το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για να δείτε λίγο τα πλαφόν, που λίγο ως πολύ τα ξέρετε οι πιο πολλοί από εσάς, γιατί μιλάτε με τις Υπηρεσίες όπως ξέρω, επομένως θα δείτε τα πλαφόν σήμερα ώστε να ξέρετε πως θα κινηθούμε»…

Δεδομένου ότι η ίδια η ΚΥΑ ανοίγει «παράθυρο» να μην εφαρμόζονται οι όροι που η ίδια προηγουμένως θέτει.

Δεδομένου ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών πλέον «θα λύνει και θα δένει» με την κατ’ εξαίρεση παράκαμψη του πλαφόν, από την στιγμή που  η Επιτροπή Αξιολόγησης απλά «εισηγείται».

Δεδομένου ότι δυστυχώς, και με αυτή την πολιτική κίνηση, η ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών για ακόμη μία φορά «ευλογεί τα γένια της», όπως άλλωστε έπραξε πριν λίγες ημέρες αναθέτοντας …στον εαυτό της (με την αριθμ. 19723/16.3.2021 Υ.Α., Φ.Ε.Κ. Β’ 1064) την  αρμοδιότητα υπογραφής των  χρηματοδοτήσεων προς τους ΟΤΑ.

Δεδομένου ότι καταφανώς με τέτοιες πρακτικές η αυτοτέλεια του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οπισθοχωρεί σε σκηνές παλαιοκομματικού παρελθόντος.  

Δεδομένου ότι οι Αιρετοί καθίστανται πάλι «ζητιάνοι» στο «σαλονάκι αναμονής», προσπαθώντας να πείσουν την ηγεσία του Υπουργείο Εσωτερικών, σχεδόν εκλιπαρώντας πως τα δικά τους έργα έχουν «σημαντικό αποτύπωμα», όπως προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρ. 6 της ως άνω ΚΥΑ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Πραγματοποιήσατε την ανωτέρω δέσμευσή σας και, εάν ναι, ποια γνώμη λάβατε από το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ επί του περιεχομένου της ΚΥΑ; Έχει συμφωνήσει το ανώτατο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των Αιρετών της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης με το συγκεκριμένο περιεχόμενό της;  

2.Εάν όχι, μέσα από ποια θεσμική διαβούλευση και με ποιους συγκεκριμένα προέκυψε η κατανομή χρηματοδότησης; Αποτελεί η ΚΥΑ προϊόν αυτοσχεδιασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, ερήμην της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για ένα -τόσο καθοριστικό για όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας- ζήτημα;

3.Σε περίπτωση που υλοποιήσατε την προμνησθείσα δημόσια ανακοίνωσή σας, παρακαλείσθε όπως καταθέσετε το επίσημο εκ μέρους σας διαβιβαστικό έγγραφο της ΚΥΑ προς την ΚΕΔΕ στις (κατά δήλωσή σας) 24 Μαρτίου  καθώς και την Απόφαση που τυχόν έλαβε και σας απέστειλε η ΚΕΔΕ επί του περιεχομένου της.

4.Προτίθεστε να τροποποιήσετε εκ νέου την ως άνω ΚΥΑ, σε κατεύθυνση περισσότερο προσανατολισμένη στις πραγματικές ανάγκες των ΟΤΑ, με όρους λιγότερο υπουργο-κεντρικούς και συνεπώς υποτέλειας των ΟΤΑ προς τη νυν ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών;

5.Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβείτε για την άρση της στρέβλωσης και των αδιεξόδων που δημιουργεί σε Δήμους ο “συμψηφισμός” των έργων του “Φιλόδημος Ι” στα πλαφόν του “Τρίτσης”;

6.Προτίθεστε να ενισχύσετε σε αυτήν την κατεύθυνση την αντικειμενικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας εντάξεων έργων στο Πρόγραμμα, ώστε κάθε Απόφαση να προκύπτει αποκλειστικά μέσα από σαφώς προκαθορισμένες δικλείδες ασφαλείας, χωρίς “παραθυράκια” ανεξέλεγκτης διακριτικής ευχέρειας της πολιτικής ηγεσίας;

7.Προτίθεται   να   αυξήσει   την   διατιθέμενη   χρηματοδότηση   για   το   πρόγραμμα   «Αντώνης Τρίτσης»   ώστε   να ενταχθούν περισσότερα έργα των Δήμων, χωρίς αυτό να αποβαίνει εις βάρος άλλων Δήμων που είναι έτοιμοι από άποψη μελετών και αδειών;

Οι ερωτώντες βουλευτές:Βασίλης Κεγκέρογλου και Ευαγγελία Λιακούλη

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα