Skip links

Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του ελληνικού συστήματος διαπίστευσης

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα

Τα τρία τελευταία χρόνια η χώρα μας χάνει συνεχώς έδαφος σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Η ανταγωνιστικότητα μειώνεται διαρκώς και αντανακλάται στην διόγκωση του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών που για το 2006 διαμορφώνεται σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος στο 12% του Α.Ε.Π.
Το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ μας κατατάσσει όπως είναι γνωστό ως προς το δείκτη ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην 40η θέση ανάμεσα στις εκατόν δεκαέξι χώρες που εξετάζει όταν το 2003 έξι χρόνια πριν είχαμε καταλάβει την 39η θέση. Στο δε δείκτη της ανταγωνιστικότητας της ανάπτυξης πέσαμε στην 41η θέση από την 33η που βρισκόμαστε το 2003.
Η συνεχής μείωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας είναι αποτέλεσμα της έλλειψης συγκεκριμένων πολιτικών και συνεκτικού σχεδίου.
Η ποιότητα προϊόντων, υπηρεσιών και η πιστοποίηση που αποτελούν σημαντικό παράγοντα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, δεν αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή.
Στη χώρα μας εδώ και οκτώ χρόνια έχει δημιουργηθεί το σύστημα Διαπίστευσης με την ίδρυση του ΕΣΥΔ.
Η Κυβέρνηση και συγκεκριμένα το Υπουργείο Ανάπτυξης, τα τρία τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει το θέμα της ποιότητας και της διαπίστευσης, καθαρά με γραφειοκρατική αντίληψη, γεγονός που αντανακλάται στην αποτελεσματικότητα του συστήματος.
Η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης, με έγγραφο της προς τον Υπουργό Ανάπτυξης θέτει τα σημαντικά ζητήματα για τη λειτουργία του ΕΣΥΔ και συγκεκριμένα αναφέρει:
«Μετά από :
– οκτώ χρόνια λειτουργίας του ΕΣΥΔ
– τέσσερα χρόνια λειτουργίας της Hellascert κατά την διάρκεια των οποίων όλοι οι Φορείς μέλη της στήριξαν έμπρακτα το ΕΣΥΔ
– τρία χρόνια αναμονής για μια συνάντηση της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΑΝ και της Hellascert
– σειρά επιστολών προς το ΥΠΑΝ καθώς και το ΕΣΥΔ όπου επισημαίνουμε τα προβλήματα της λειτουργίας του ΕΣΥΔ και τον αντίκτυπο που έχουν όχι μόνο στους Φορείς Πιστοποίησης στους οργανισμούς του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, αλλά και γενικότερα στην Ανταγωνιστικότητά της, τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί σε ότι αφορά την λειτουργία του ΕΣΥΔ παραμένουν:
– ανεπάρκεια πόρων (οικονομικών και μονίμων αξιολογητών)
– αυθαίρετη ερμηνεία των απαιτήσεων των προτύπων
– αδιαφάνεια
Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων έχουμε κατ’επανάληψη διατυπώσει μεταξύ άλλων τα παρακάτω αιτήματα:
α. ισοβαρή εκπροσώπηση όλων των ενδιαφερομένων μερών τόσο στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης όσο και στις Τεχνικές επιτροπές  (Νόμος 3066/2002, ΕΝ 45010)
β.    ικανό αριθμό μονίμων έμπειρων στελεχών ως αξιολογητών
γ. εξορθολογισμός της τιμολογιακής πολιτικής και Κανονισμών Διαπίστευσης.
Κύριε Υπουργέ,
Μετά και την τελευταία συνάντηση που είχαμε με εκπροσώπους του ΕΣΥΔ (κ.κ. Καγκαράκη, Μάτσα) και ΥΠΑΝ (κα Σταματάκη) στις 13/10/2006 , την από 28/11/06 απάντηση του ΕΣΥΔ καθώς και την διατύπωση των αιτημάτων μας στην από 5/12/06   επιστολή μας με αρ. πρωτ. 492, καμία πρόοδος δεν παρατηρήθηκε. Όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν έχει γίνει εποικοδομητικός διάλογος για την δρομολόγηση λύσεων των προβλημάτων.
Πάγια θέση της HellasCert είναι η συνεργασία και στήριξη του ΥΠΑΝ για την αναβάθμιση της Ποιότητας της Εθνικής μας Οικονομίας συνολικά αλλά αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την λήψη πολιτικών αποφάσεων σε κρίσιμα για την λειτουργία των θεσμών και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας μας, πράγμα που υπερβαίνει την «υπηρεσιακή» αντίληψη και αρμοδιότητα του ΕΣΥΔ.
Η HellasCert είναι επομένως υποχρεωμένη να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μελών της ξεκινώντας από την ενημέρωση της European Accreditation για θέματα που αφορούν την τήρηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών Διαπίστευσης.
Παρακαλούμε και πάλι για τον καθορισμό συνάντησης το συντομότερο δυαντόν για ενημέρωση σας για όλα τα θέματα, με σκοπό τη δρομολόγηση λύσεων που θα προάγουν την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του ΕΣΥΔ σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα Διεθνή πρότυπα.»
Επειδή όλα τα θέματα που θέτει η Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης άπτονται της δυνατότητας ανταπόκρισης της χώρας μας στις ανάγκες της εποχής για μια ανταγωνιστική οικονομία

Ερωτάται ο  κ. Υπουργός

1.    Αν προτίθεται να ασχοληθεί με τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό σύστημα διαπίστευσης ανοίγοντας διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς;
2.    Αν ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα για συνάντηση με την Ελληνική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου
Δημήτρης Πιπεργιάς

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα