Skip links

Λειτουργία Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων   κ. Ε. Στυλιανίδη

Τα μικρά Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών που αναπτύχθηκαν στο χώρο της πληροφορικής κυρίως στις γειτονιές των μεγάλων αστικών κέντρων, στις μικρές πόλεις αλλά και στα ημιαστικά – αγροτικά κέντρα, προσέφεραν και προσφέρουν σημαντικό έργο για τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες, στοχεύοντας στην εκμάθηση της πληροφορικής και στην αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού και ψηφιακού αναλφαβητισμού. Με την Απόφαση όμως 129456/Δ6/2008 του Υπουργείου Παιδείας τίθενται προϋποθέσεις που τα οδηγούν στο κλείσιμο, αφού τα αναγκάζουν να γίνουν κολέγια ή ΚΕΚ, με άμεσο αποτέλεσμα την παράδοση των δραστηριοτήτων αυτών στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, που θέλουν να συγκεντρώσουν και να ελέγξουν το χώρο σ’ όλη την Ελλάδα.
Χαρακτηριστική είναι η επιστολή του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Εκπαιδευτηρίων Πληροφορικής, που σας παραθέτω:   
«Η άποψη της ΠΕΙΕΠ  για την Υπουργική Απόφαση 129456/Δ6/2008  που αφορά στη λειτουργία των Ε.Ε.Σ. 
Η σημερινή κατάσταση
Λόγω υπαρκτών αναγκών της ελληνική αγοράς εργασίας υπήρξαν στην πατρίδα μας πολλές ανεξάρτητες προσπάθειες για την παροχή μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορους τομείς.  Επειδή όμως δεν υπήρχε θεσμικό πλαίσιο, όλες οι προσπάθειες αυτές πήραν το όνομα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, παρόλο που ήταν ετερόκλητες μεταξύ τους τόσο ως προς το αντικείμενο όσο και ως προς το επίπεδο σπουδών που παρείχαν.
Η ανάγκη για παροχή εκπαίδευσης σε Βασικές, Προηγμένες και Εξειδικευμένες δεξιότητες στην Πληροφορική ως υποστηρικτικό προσόν –εφόδιο ενός πολίτη (μαθητή, φοιτητή, ενήλικα, επαγγελματία) για την σταδιοδρομία του στο επαγγελματικό αντικείμενο που ειδικεύεται από τις σπουδές που του παρέχουν επαγγελματικά, δικαιώματα καθώς και Επαγγελματικούς ή Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών, εμφανίστηκε στην χώρα μας με την τελευταία 20ετία.
Παράδειγμα: χειρισμό Η/Υ στα παραπάνω επίπεδά μαθαίνει για να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και ένας Δικηγόρος και ένας Κομμωτής και ένας Ηλεκτρολόγος και ένας Εκπαιδευτικός και ένας Υπάλληλος Γραφείου και ένας Φοιτητής ανεξάρτητα από τον κατεύθυνση των τυπικών σπουδών του και ένας Γιατρός και ένας Οικονομολόγος και ένας Λογιστής ένας Δημόσιος Υπάλληλος κ.ο.κ  Τις γνώσεις αυτές πιστοποιημένες ζητά και το ίδιο το Κράτος την τελευταία 3ετία για την συμμετοχή των πολιτών στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ 
Η ειρωνεία: τα Εργαστήρια Πληροφορικής (Κ.Ε.Π.Ε) συγκαταλέγονται στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και στο πλαίσιο που τα ρύθμιζε από το 1935 όταν δεν υπήρχε καν η έννοια της Πληροφορικής και η ανάγκη εκπαίδευσης σε αυτήν όπως περιγράφεται παραπάνω.  
Ο μόνος λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί δεν υπήρχε το σωστό πλαίσιο για να ενταχθούν και ώς αποτέλσμα του παραπάνω εντάσσονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα ΕΕΣ, εξ’ αντανακλάσεως δηλάδη.
Δεδομένης της πραγματικής και ουσιαστικής ανάγκης για την διάχυση της Τεχνολογικής Γνώσης που καλύπτουν τα Εργαστήρια Πληροφορικής ΚΕΠΕ και της αδιαμφισβήτητης χρησιμότητάς τους, καθώς η γνώση δεξιοτήτων πληροφορικής αυτού του τύπου δεν παρέχεται από τα ΑΕΙ – ΤΕΙ και τις όποιες Κολλεγιακού- ΕΕΣ τύπου δομές.
Η ύπαρξη θεσμικού πλαισίου, που θα ορίζει τον τρόπο λειτουργίας των δομών αυτών αλλά και θα διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, προβάλλει επιτακτική όσο ποτέ.
Το Πρόβλημα
Όλες αυτές οι δομές, επειδή ακριβώς διαφοροποιούνται ως προς το αντικείμενο τους, δεν μπορούν να διέπονται από ενιαίο και ανελαστικό πλαίσιο λειτουργίας, που στόχος του είναι να περιγράψει τον χώρο τον Κολλεγίων και των ΕΕΣ που παρέχουν Επαγγελματικά Δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι επιμέρους ιδιαιτερότητές τους. Π.χ. άλλη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τους εργαστήρια εκμάθησης μαγειρικής και άλλη για ένα Εργαστήριο Πληροφορικής. 

Η ιδιαιτερότητα των Εργαστηρίων Πληροφορικής (ΚΕΠΕ) 

 • Αποτελούν αποκεντρωμένες δομές «συνοικιακού τύπου» και είναι διασπαρμένες σε όλη την Ελληνική επικράτεια, δίνουν με αυτό τον τρόπο την δυνατότητα φοίτησης, απόκτησης γνώσης και πιστοποίησής στην τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών σε πολίτες χωρίς αποκλεισμούς. Επομένως άλλες είναι οι κτηριακές απαιτήσεις για μια σχολή Μαγείρων με έδρα τη Θεσ/νίκη, που απευθύνεται στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας και άλλες για μια σχολή-Εργαστήριο Πληροφορικής  με έδρα τον Αμπελώνα Λάρισας (4000 κάτοικοι).
 • Απευθύνονται εκτός από ενήλικες και σε μικρά παιδιά.
 • Η οργανωτική δομή και λειτουργία τους προσομοιάζει περισσότερο με αυτήν των φροντιστηρίων (κυρίως των ξενόγλωσσων) παρά με εκείνη των «κολεγιακού τύπου» σχολών-ΕΕΣ.
 • Τα προγράμματα σπουδών τους είναι ευέλικτα και ελαστικά, μπορεί να έχουν πολύ σύντομη διάρκεια υλοποίησης (ολίγων εβδομάδων) και να αφορούν σε μικρό αριθμό μαθητών ανά τμήμα (5-7 άτομα) ενώ η υπουργική απόφαση μιλά για τουλάχιστον 15!!!
 • Τα δίδακτρα που καταβάλλονται (300 – 600 €) ανά πρόγραμμα σπουδών, είναι πολύ μικρά σε σχέση με αυτά που ζητούνται ως αντιστάθμισμα από την πολιτεία (10.000€ για έναρξη και εγγυητική 100.000€!!!).
 • Γενικά κατατάσσονται σύμφωνα με τα στάνταρντ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με το μέγεθος, τον τζίρο τους και το προσωπικό που απασχολούν στην κατηγορία τον Μικρών – Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • Οι σύγχρονες μορφές μάθησης (διαδραστική μάθηση, blended, e-learning) σήμερα έχουν υιοθετηθεί σχεδόν από το σύνολο των σχολών πληροφορικής και αυτό από μόνο του διαφοροποιεί την κλασσική έννοια του «τμήματος». Διαφοροποιούνται επομένως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά λειτουργίας τους, όπου δεν έχει τόσο σημασία το συνολικό εμβαδόν των αιθουσών όσο η ελάχιστος αντίστοιχος χώρος ανά μαθητή και η τεχνολογική επάρκεια των ηλεκτρονικών μέσων.
 • Ενώ εβδομαδιαία μπορεί να εκπαιδεύεται ικανός αριθμός μαθητών, κατά κανόνα οι «ταυτόχρονοι» μαθητές και καθηγητές είναι πολύ λίγοι 20-40 και 2-5 αντίστοιχα ανά βάρδια (συνήθως γίνονται 3 δίωρα την εβδομάδα ανά τμήμα, στα δε παιδικά τμήματα ένα μόνο δίωρο). Αυτό από μόνο του περιορίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης των πολλών κοινοχρήστων χώρων που επιβάλλει η υπουργική απόφαση.
 • Έχουν λάβει στην συντριπτική πλειοψηφία τους Πιστοποίηση Εξεταστικού Κέντρου αναγνωρισμένου και ελεγχόμενου από τον ΟΕΕΚ.
 • Έχουν συμβάλλει και συνεχίζουν να συμβάλλουν στην διάχυση της τεχνολογικής γνώσης μέσω συμμετοχής σε επιδοτούμενες δράσεις όπως το e-εκπαιδευτείτε και το γονείς.gr και αποτέλεσαν την ραχοκοκαλιά των εκπαιδευτικών δομών που υλοποίησαν με επιτυχία σε μοναδικά γρήγορο για τα ελληνικά δεδομένα χρονικά διάστημα, τα προγράμματα αυτά με άμεσο όφελος για τους Έλληνες Πολίτες.
 • Αποτελούν από μόνα τους «κοινωνικό κεκτημένο», με 1350 εκπαιδευτικές μονάδες αποκεντρωμένες σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας απασχόληση σε 10.000 άτομα (καθηγητές και διοικητικό προσωπικό).
 • Ένα Παράδειγμα Το ανεφάρμοστο της Υπουργικής Απόφασης, όσον αφορά στη λειτουργία των Εργαστηρίων Πληροφορικής, καταφαίνεται από ένα ενδεικτικό παράδειγμα: Για να λειτουργήσει ένα Φροντιστήριο Πληροφορικής σήμερα, σε ένα μικρό αστικό κέντρο 5000 κατοίκων, χρειάζεται να έχει ένα εξοπλισμένο εργαστήριο με 7 – 10 ΗΥ, μπορώντας έτσι να εκπαιδεύσει περί τους 180 μαθητές ετησίως (τμήματα 7 ατόμων τρίμηνης διάρκειας – με μάθημα 3 φορές την εβδομάδα) σε χώρο 60 – 70 τμ. O συνολικός τζίρος θα είναι γύρω στα 70 – 80 χιλ. ευρώ και έτσι με ένα καθαρό εισόδημα της τάξης των 10 – 20 χιλ. ευρώ, ένας καθηγητής πληροφορικής μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια.  Με την πρόσφατη υπουργική απόφαση ο ίδιος καθηγητής για να λειτουργήσει μια μόνο αίθουσα μαθήματος θα πρέπει να διαθέτει 4 τουαλέτες, 3 γραφεία και 110 τ.μ. κατ’ ελάχιστον, αλλά και να πληρώσει 10.000 Ευρώ παράβολο υπέρ του δημοσίου, συν εγγυητική επιστολή 100.000 Ευρώ!!! Το αποτέλεσμα Εάν εφαρμοστεί η υπουργική απόφαση ως έχει, 1350 μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του χώρου, καλούνται μέσα σε διάστημα μόλις 2 μηνών να σταματήσουν να υπάρχουν με την παρούσα συνοικιακή δομή τους και  ή επενδύσουν τεράστια ποσά σε δομές τύπου Κ.Ε.Κ. ΕΕΣ, να βγουν εκτός πόλης και ως εκ τούτου να οδηγηθούν σε αφανισμό και οριστικό κλείσιμο! 
 • Ταυτόχρονα οδηγούνται στην απελπισία και την ανεργία πάνω από 10.000 αγανακτισμένοι πολίτες, εγείροντας αυτομάτως μέγα πολιτικό, κοινωνικό και ηθικό ζήτημα.

Η πρότασή μας

 • Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, θεωρούμε αναγκαίο όπως προτείνουμε στην πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας: 
 • Να γίνει αναστολή εφαρμογής της ΥΑ 129456/Δ6/2008 για 2 χρόνια σε σχέση με τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής ΚΕΠΕ (Κέντρα Εκπαίδευσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών).
 • Να γίνει διαχωρισμός των Εργαστηρίων Πληροφορικής (ΚΕΠΕ) από τα υπόλοιπα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.
 • Να γίνει σύσταση  κοινής ομάδας εργασίας του Υπουργείου Παιδείας και των Φορέων Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής ΚΕΠΕ, η οποία, μετά την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης του κλάδου, θα συζητήσει και θα ρυθμίσει τις παραμέτρους της Υπουργικής Απόφασης που αφορούν την  άδειας λειτουργίας των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής ΚΕΠΕ, ώστε το θέμα να διευθετηθεί σε σύντομο χρόνο στα πλαίσια του νέου θεσμικού πλαισίου.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 • Αν προτίθεται να ικανοποιήσει το αίτημα της αναστολής της εφαρμογής της Απόφασης, ώστε να δοθεί ο χρόνος για καλύτερη μελέτη του θέματος και των ιδιαιτεροτήτων των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών Πληροφορικής, που δεν επιθυμούν, ούτε φιλοδοξούν να γίνουν Πανεπιστήμια, κολέγια ή ΚΕΚ;

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα