Skip links

Λήψη μέτρων τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας

Ομιλία του Βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου στις 15/12/2008 στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης 356/8.12.2008 προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τη λήψη μέτρων τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας.

Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου έχει ως εξής:
«Η παρατεινόμενη κρίση στην αγορά, η μειωμένη αγοραστική δυνατότητα των νοικοκυριών και η αναποτελεσματική πολιτική της Κυβέρνησης για τους μικρομεσαίους οδηγούν καθημερινά στο μαρασμό και το κλείσιμο τις μικρές ατομικές και οικογενειακές επιχειρήσεις.
Η ασφυξία στην αγορά το τελευταίο δίμηνο είναι πρωτοφανής. Οι ακάλυπτες επιταγές τον Οκτώβριο είναι 152 εκατομμύρια ευρώ και 100% αυξημένες σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2007 ενώ για το Νοέμβριο η κατάσταση είναι περισσότερο δραματική.
Η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα τόνωσης της οικονομικής δραστηριότητας να στηρίζει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με επίκεντρο τον πολίτη τη μικρή και οικογενειακή επιχείρηση. Η άρνηση της Κυβέρνησης να αναπροσαρμόσει αντί να καταργήσει το σύστημα του αφορολόγητου αποθεματικού και η απόφαση της να μην κάνει καμιά ουσιαστική μείωση στις μικρές και στις ατομικές, που ξεπερνούν τις 600.000, επιδεινώνει περισσότερο την κατάσταση.
Επειδή η στήριξη του οικογενειακού εισοδήματος και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ο μόνος δρόμος για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και της αντιμετώπισης της κρίσης.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να υλοποιήσουν πρόγραμμα οικονομικής στήριξης απ’ ευθείας του οικογενειακού εισοδήματος και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων;
Αν προτίθενται να μειώσουν το φορολογικό βάρος για τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις και τον Φ.Π.Α. για τους καταναλωτές;»
Στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνιος Μπέζας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών):
Κύριε συνάδελφε, στην πρωτολογία μου θα απαντήσω για τα φορολογικά θέματα τα οποία είναι και θέματα αρμοδιότητάς μου. Ξεκινάω από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
Οι συντελεστές Φ.Π.Α. οι οποίοι εφαρμόζονται στη χώρα μας βρίσκονται εντός των ορίων που προβλέπονται από τη σχετική κοινοτική οδηγία. Οι συντελεστές αυτοί κινούνται στα ίδια επίπεδα με τα άλλα κράτη-μέλη. Μάλιστα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αγαθών και υπηρεσιών όπου οι συντελεστές Φ.Π.Α. σε άλλα κράτη είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους αντίστοιχους δικούς μας συντελεστές.
Πρέπει επίσης να τονίσω ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ήδη προνομιακό καθεστώς μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. δεδομένου ότι έχει κάνει χρήση των δυνατοτήτων που παρέχονται από το παράρτημα 3 της κοινοτικής οδηγίας και κατά συνέπεια σημαντικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών ευρείας κατανάλωσης υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α., δηλαδή στο συντελεστή 9%. Ενδεικτικά αναφέρω τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα γεωργικά προϊόντα.
Η Ελλάδα επίσης συμμετέχει σ’ ένα πιλοτικό πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή σε υπηρεσίες εντάσεως εργασίας όπως είναι η ανακαίνιση και η επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών, οι επισκευές ποδηλάτων, υποδημάτων, δερμάτινων ειδών, η παροχή κατ’ οίκον φροντίδας για ηλικιωμένους και παιδιά.
Παράλληλα, με βάση το άρθρο 120 της κοινοτικής οδηγίας του Φ.Π.Α., σε ευρύτατη γεωγραφική περιοχή στα νησιά του Αιγαίου εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. κατά 30% σε σχέση με τις άλλες περιοχές της χώρας μας.
Ως προς το θέμα της γενικότερης μείωσης του Φ.Π.Α., γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε συνάδελφε, ότι στο τελευταίο EUROGROUP αποφασίστηκε ότι καμία από τις χώρες της Ευρωζώνης δεν θα χρησιμοποιήσει το μέτρο της καθολικής μείωσης των συντελεστών του Φ.Π.Α. προκειμένου να τονωθεί η κατανάλωση και να ενισχυθεί γενικότερα η οικονομική δραστηριότητα. Οι χώρες της Ευρωζώνης θεωρούν ότι υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να ενισχυθούν η δραστηριότητα και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών. Η μείωση των συντελεστών του Φ.Π.Α. -η οποία μάλιστα θα είναι προσωρινή και η οποία θα πρέπει σε σύντομο χρονικό διάστημα να αναστραφεί- δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι θα υπάρχει και η προσδοκώμενη επίπτωση στις τιμές και επομένως όφελος για τους καταναλωτές, δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι μία πιθανή καθολική μείωση των συντελεστών του Φ.Π.Α. θα μετακυλήσει το όφελος στην κατανάλωση, στους καταναλωτές.
Όσον αφορά στη μείωση του φορολογικού βάρους για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και γενικά για τα νοικοκυριά, πρέπει να τονίσω για μία ακόμα φορά ότι βασικός στόχος της φορολογικής μας πολιτικής είναι η μείωση του φορολογικού βάρους, η μείωση κυρίως της άμεσης φορολογίας και η δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους ώστε ο καθένας να πληρώνει ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα.
Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων για τη χώρα μας, την ανάγκη επιβίωσής τους, τις δυσκολίες που περνούν ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο της οικονομικής κρίσης, γι’ αυτόν το λόγο και το προηγούμενο διάστημα πήραμε μια σειρά από φορολογικά μέτρα για να στηρίξουμε τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις.
Θυμίζω ότι πολύ έγκαιρα με τη δεύτερη φάση της φορολογικής μεταρρύθμισης το Δεκέμβριο του 2006 μειώσαμε την άμεση φορολογία για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους και για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή για τις ατομικές επιχειρήσεις, διευρύναμε το κλιμάκιο του κεντρικού φορολογικού συντελεστή από τα 23.000 στα 30.000 ευρώ και αυξήσαμε βέβαια το αφορολόγητο όριο των μισθωτών και των συνταξιούχων στα 12.000 ευρώ.
Παράλληλα, με τον πρόσφατο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο θεσμοθετήσαμε την περαιτέρω σταδιακή μείωση του κεντρικού φορολογικού συντελεστή κι έτσι ο κεντρικός φορολογικός συντελεστής από το 25% που θα είναι το 2009 θα φτάσει στο 20% το 2014, μειούμενος κατά 1% κάθε χρόνο από το 2010 έως το 2014 και η μείωση αυτή βέβαια αφορά και τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή αφορά και τις ατομικές επιχειρήσεις.
Επομένως είναι φανερό ότι σταθερή μας πολιτική είναι η μείωση του φορολογικού βάρους για τις μικρές και οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά και για τους μισθωτούς και για τους συνταξιούχους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.
Το λόγο έχει ο κύριος Κεγκέρογλου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, η κυβερνητική επιλογή για την εν λευκώ διαχείριση των 28 δις από τις τράπεζες και η αδυναμία να λάβετε έγκαιρα αποτελεσματικά μέτρα για την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος και των μικρών επιχειρήσεων οδήγησαν σε περαιτέρω δραματική επιδείνωση της κατάστασης. Οι ακάλυπτες επιταγές το Νοέμβριο αυξήθηκαν κατά 161% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2007.
Η αντιμετώπιση της ύφεσης δεν μπορεί να γίνει με ημίμετρα. Χρειάζονται αποτελεσματικά μέτρα για να αντιμετωπιστεί η αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας, το συνεχώς διογκούμενο εμπορικό έλλειμμα και η οπισθοχώρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Χρειάζεται πραγματική μείωση των φορολογικών βαρών.
Για τον Φ.Π.Α. μας παραπέμπετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι είναι. Γιατί όμως δεν καταργείτε το 0,6% επί των δανείων που είναι ένας κρατικός φόρος αποκλειστικά δικός μας; Γιατί δεν αναστέλλετε την εφαρμογή του ΕΤΑΚ; Γιατί καταργήσατε το αφορολόγητο όριο και το αφορολόγητο αποθεματικό κι επιβάλλετε νέους φόρους 7 δις με το νέο Προϋπολογισμό; Γνωρίζετε ότι η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας δεν επηρεάζει αρνητικά μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και τις 600.000 ατομικές και μικρές επιχειρήσεις;
Θα πω δυο λόγια και για το πρόγραμμα με το ΤΕΜΠΕ. Εξαιρείτε ουσιαστικά όλους εκείνους που έχουν ανάγκη από τη στήριξη του προγράμματος. Εξαιρούνται όλες οι καινούργιες επιχειρήσεις που είναι μέχρι τριών ετών, εξαιρούνται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν έναν αρνητικό ισολογισμό τα τρία τελευταία χρόνια, εξαιρούνται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν χρηματοοικονομικές δυσχέρειες. Έτσι λέει το φυλλάδιο στη σελίδα 5. Μα, αν δεν έχουν χρηματοοικονομικές δυσχέρειες, γιατί να μπουν στο πρόγραμμα; Εξαιρούνται όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σχέση με πρωτογενή παραγωγή. Οι επιχειρήσεις παραγωγής αγροτικών προϊόντων εξαιρούνται και όχι μόνο αυτές, αλλά και οι εμπορικές και οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που συνδέονται με παραγωγούς. Έτσι λοιπόν μια επιχείρηση…
(Στο σημείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου ομιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Γιατί, κύριε Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Πέρασε ο χρόνος σας και με το παραπάνω. Μετά τα τρία λεπτά σας έδωσα άλλο ένα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, παρακολουθούσα το χρόνο από ένα σημείο και μετά. Ολοκληρώνω.
Όλες λοιπόν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που συνδέονται με τον πρωτογενή τομέα εξαιρούνται. Μια εμπορική επιχείρηση εμπορίας ελαιολάδου δεν μπορεί να ενταχθεί σ’ αυτό το πρόγραμμα και να συμβάλει μ’ αυτόν τον τρόπο στην απορρόφηση της παραγωγής και στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών ελαιολάδου που έχουμε φέτος. Αντίθετα, εντάσσονται οι εισαγωγικές επιχειρήσεις και μάλιστα προϊόντων που παράγονται στη χώρα μας. Έτσι λοιπόν ενώ εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν εντάσσονται –σελίδα 7 πάλι του φυλλαδίου το οποίο θα σας καταθέσω- εμείς ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα οικονομιών ξένων χωρών εις βάρος της ντόπιας παραγωγής.
Αυτό είναι το περιβόητο πρόγραμμα που παρουσιάσατε τόσο ωραίο. Λίγο δύσκολο να είναι αληθινό. Σήμερα πολλοί επιχειρηματίες επισκέφτηκαν τις τράπεζες, κύριε Υπουργέ, και διαψεύστηκαν οι ελπίδες τους και απογοητεύτηκαν. «Ούτε ένα ευρώ από τα 28 δις δεν δικαιούστε». Αυτή ήταν η απάντηση των τραπεζών προς τους μικροεπιχειρηματίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαϊτσης Αποστολάτος): Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ο κύριος Υπουργός έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ (Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών): Κύριε συνάδελφε, μπροστά μας υπάρχει οικονομική κρίση. Έχουμε δυνατότητες, έχουμε «εργαλεία» ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτήν την κρίση, όμως χρειάζεται ψυχραιμία και νηφαλιότητα γιατί ο πανικός δεν έχει αποδειχθεί ποτέ καλός σύμβουλος.
Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στην οικονομία και στις αγορές σημαντικό ρόλο παίζει η ψυχολογία. Όταν υπάρχει αρνητική ψυχολογία δεν μπορούμε να περιμένουμε θετικά αποτελέσματα.
Και εσείς μ’ αυτά που λέτε, χωρίς να προτείνετε κάτι συγκεκριμένο, πρέπει να σας πω ότι δημιουργείτε αρνητική ψυχολογία στην οικονομία και την αγορά. Τα 28 δις, κύριε συνάδελφε, δεν είναι 28 δις για τις τράπεζες. Είναι 28 δις για την ρευστότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος που είναι το κυκλοφοριακό σύστημα της οικονομίας. Το αφορολόγητο αποθεματικό το καταργήσαμε γιατί το θεσμοθετήσατε εσείς. Θεωρήθηκε ασυμβίβαστη κρατική ενίσχυση, παράνομη κρατική ενίσχυση. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να το καταργήσουμε και να το ανακτήσουμε το 2007.
Για δε τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχει αποφανθεί ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το καθεστώς του αφορολόγητου αποθεματικού επομένως δεν μπορούμε ακόμα να το θεσμοθετήσουμε. Για την τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας σας έχω πει πολλές φορές ότι όταν ήταν διψήφιος ο πληθωρισμός επί των κυβερνήσεών σας δεν προχωρήσατε ποτέ σε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Τώρα την ζητάτε. Μα οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στο φορολογικό σύστημα τα τελευταία χρόνια με την μείωση των φορολογικών συντελεστών, με την διεύρυνση του κλιμακίου του κεντρικού φορολογικού συντελεστή με την αύξηση του αφορολογήτου ορίου προσφέρουν πολύ περισσότερα οφέλη στους φορολογούμενους απ’ ό,τι οποιαδήποτε τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.
Όσον αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όσο και αν προσπαθείτε να το απαξιώνετε το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εγγύηση των δανείων κεφαλαίου κίνησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΤΕΜΠΕ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο. Όσον αφορά στην στοχευμένη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων και αυτών που πλήττονται περισσότερο από την κρίση πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής. Και αναφέρομαι στην χορήγηση του έκτακτου επιδόματος κοινωνικής συνοχής το οποίο θα δοθεί εφάπαξ τον Ιανουάριο και στην χορήγηση του έκτακτου επιδόματος στεγαστικού δανείου που θα δοθεί σε δυο δόσεις τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο του 2009.
Κατανοούμε τις ανησυχίες όλων των παραγωγικών τάξεων και όλων των κοινωνικών ομάδων. Καταλαβαίνουμε την πίεση που υπάρχει. Εργαζόμαστε για να ανακουφίσουμε αυτή την πίεση. Εδώ όμως χρειάζεται νηφαλιότητα, ψυχραιμία, υπευθυνότητα, σοβαρότητα και συγκεκριμένες προτάσεις τις οποίες δυστυχώς δεν διαθέτει η Αξιωματική Αντιπολίτευση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούμε πολύ.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα