Skip links

Λήψη θεσμικών μέτρων για τους τρίτεκνους

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κκ Βασίλης Κεγκέρογλου και Νίκος Τσώνης κατέθεσαν ως Αναφορά στον Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδας, ζητώντας τη λήψη θεσμικών μέτρων για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Στο κείμενο της Αναφοράς, το οποίο κατέθεσαν οι Βουλευτές, τα μέλη της Ομοσπονδίας επισημαίνουν μια σειρά από αιτήματα και μέτρα. Αναλυτικά:

«ZHTOYME:
 
1.     Την παροχή ισόβιας σύνταξης και στην τρίτεκνη μητέρα κατά το πρότυπο της πολύτεκνης μητέρας, ανεξαρτήτως ηλικίας των παιδιών.

2.     ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Α) Μείωση εισιτηρίων σε λεωφορεία (αστικά και υπεραστικά), στον Ο.Σ.Ε. και σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αεροπλάνα, τραμ, προαστιακό. 
Να ισχύσει το μέτρο, ακριβώς όπως ισχύει για τους πολύτεκνους.

Β) Οι εκπαιδευτικοί τρίτεκνοι που διορίζονται με κανονικό διορισμό να μπορούν να λάβουν απόσπαση για οικογενειακούς λόγους κατά προτεραιότητα, όπως και οι πολύτεκνοι.

Γ) Να εντάσσονται και οι τρίτεκνοι με το ίδιο ποσοστό στον πίνακα προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων κατά απόλυτη προτεραιότητα, όπως και οι πολύτεκνοι. (Βέβαια με τον τελευταίο νόμο της Υπουργού Παιδείας το ποσοστό 20% για τρίτεκνους που ίσχυε με το νόμο 3454/2006 τείνει να καταργηθεί, όπως και ορισμένα δικαιώματα πολύτεκνων εκπαιδευτικών). Αυτό δεν θα πρέπει να ισχύσει.

Δ) Να μπορούν οι τρίτεκνοι να τοποθετούνται σε περιοχή της πρώτης προτίμησής τους κατά το διορισμό τους για λόγους οικονομικούς και οικογενειακούς.

Ε) Παροχή φοιτητικού-στεγαστικού επιδόματος υπό προϋποθέσεις εισοδηματικές, αλλά κατά προτεραιότητα στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

ΣΤ) Επαναφορά της Κάρτας Πολιτισμού.

Ζ) Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου θα πρέπει να προσλαμβάνουν κατά προτεραιότητα προσωπικό από τρίτεκνες οικογένειες, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη αναγκών που αποσκοπούν στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Οι ανωτέρω προσλήψεις αποβλέπουν αποκλειστικώς στην αντιμετώπιση αναγκών συμπληρωματικής εξυπηρέτησης των πολιτών (Βοήθεια στο Σπίτι κ.τ.λ.). Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, με πρόσωπα από τις κατηγορίες κοινωνικών ομάδων.

Η) Να γίνει επαναφορά των μετεγγραφών χωρίς ποσοτικό περιορισμό. Επίσης, θα μπορούσε να επανεξεταστεί και ο περιορισμός  «εφόσον κανένα από τα τέκνα δεν υπερβαίνει το εικοστό έκτο έτος της ηλικίας».

Θ) Να εξεταστούν και να ερωτηθούν οι αρμόδιοι Υπουργοί και υφυπουργοί σχετικά με τις παροχές του Ο.Ε.Ε. και του Ο.Ε.Κ. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν προς όφελος των τρίτεκνων οικογενειών.

Ι) Κατά τις προσλήψες μέσω Α.Σ.Ε.Π.(αν και με τα σημερινά δεδομένα οι προσλήψεις έχουν παγώσει) στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.ΤΑ. να ταυτιστεί το ποσοστό των τριτέκνων με αυτό των πολυτέκνων, δηλαδή 20%.

ΙΑ) Εισαγωγή σε στρατιωτικές  σχολές και σχολές αστυνομίας και ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού τριτέκνων με ποσοστό εξομοιωμένο με αυτό των Πολυτέκνων, δηλαδή να υπάρχει κοινή βάση εισαγωγής στις σχολές και όχι διαφορετική.

ΙΒ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ –ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ- ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ -ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Τοποθέτηση τριτέκνων στον τόπο συμφερόντων τους για λόγους οικογενειακούς και οικονομικούς.
Η διενέργεια μεταθέσεων να πραγματοποιείται  βάσει ουσιαστικών και αντικειμενικών κριτηρίων και να προηγούνται κατά τούτο οι αιτήσεις των τριτέκνων και πολυτέκνων σε ίδιο ποσοστό και με την ίδια αντιμετώπιση ή παρεμφερή, βάσει βεβαίως συγκεκριμένων κριτηρίων.
Για τις μετατάξεις να λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση, η συνυπηρέτηση των συζύγων και η ύπαρξη άνω των τριών τέκνων.
Για τη μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη θα πρέπει να λαμβάνεται κυρίως υπόψη η οικογενειακή κατάσταση και η συνυπηρέτηση των συζύγων.
Σχετικά με τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα να λαμβάνεται υπόψη κυρίως και πρωτίστως η οικογενειακή κατάσταση (εργαζόμενοι με τρία και άνω τέκνα) και  η οικονομική κατάσταση.
ΙΓ) Ειδικό τιμολόγιο Ε.Υ.Δ.Α.Π. (τοπικές Δ.Ε.Υ.) για τρίτεκνους, όπως ισχύει για τους πολύτεκνους.
Ειδικό τιμολόγιο Δ.Ε.Η. (μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης).

ΙΔ) Απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών για τρίτεκνες οικογένειες κατά το πρότυπο των πολυτέκνων (τροποποίηση του υπάρχοντος νόμου, που προβλέπει μόνο τις πολύτεκνες οικογένειες).

ΙΕ) Να φιλοξενούνται οι τρίτεκνοι σε φοιτητικές εστίες ισότιμα με τους πολύτεκνους, χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια.

ΙΣΤ) Η σίτιση στις φοιτητικές λέσχες να πραγματοποιείται για τα παιδιά τριτέκνων χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια.

ΙΖ) ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ : Η μείωση στα 12.000 ευρώ κρίνεται απαράδεκτη και παιδοκτόνα, καθώς τίθενται πρόστιμα στις γεννήσεις, αφού η φορολογική επιβάρυνση είναι τεράστια.
Να επανεξεταστεί το αφορολόγητο όριο (τουλάχιστον 22.000 ευρώ) και να επανεξεταστούν με ειδικές ρυθμίσεις οι φοροαπαλλαγές, που περικόπτονται ή καταργούνται, επιβαρύνοντας έτι περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

ΙΗ) Ένταξη των τριτέκνων στο καθεστώς μείωσης για την καταβολή του ειδικού τέλους ακινήτων, όπως ισχύει και για τους πολύτεκνους.

ΙΘ) Απαλλαγή τροφείων και για τρίτεκνες οικογένειες σε παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς, ελεύθερη πρόσβαση σε κατασκηνώσεις .

Κ) Στον τομέα της υγείας απαλλαγή από το κόστος ή σημαντική μείωση (ιατρικές εξετάσεις, τοκετός, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ακόμη και σε ιδιωτικά νοσοκομεία ή κλινικές).

ΚΑ) Απαλλαγή τριτέκνων από το καθεστώς εφεδρείας.
Είναι απαράδεκτο και ευθέως αντικοινωνικό, αφού καταβαραθρώνει την οικογένεια.
ΚΒ) Σε κάθε προκήρυξη συμβάσεων (πεντάμηνης ή άλλης διάρκειας) να προηγούνται οι τρίτεκνοι σε ίδιο ποσοστό με τους πολύτεκνους.
Συμμετοχή τριτέκνων με το αυτό ποσοστό των πολυτέκνων σε κάθε είδους προκηρύξεις.
ΚΓ) Επίσης σχετικά με τις παροχές του Ο.Α.Ε.Δ. για θέσεις απασχόλησης να δίδεται προτεραιότητα σε διάφορα προγράμματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

ΚΔ) Να έχουν οι τρίτεκνοι δικαίωμα εκδόσεως άδειας  για περίπτερο, άδεια ταξί , ελεύθερη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις Ε.Ο.Τ, μειωμένα εισιτήρια σε ποδοσφαιρικούς αγώνες ή άλλα αθλητικά θεάματα, τηλεφωνική σύνδεση ή μεταφορά τηλεφώνου σε πολύτεκνους και τρίτεκνους κατά παρέκκλιση προτεραιότητας.   

 ΚΕ) Την τριτεκνική ιδιότητα οι γονείς να την έχουν ισοβίως καθώς και μοριοδότηση  ενός παιδιού ισοβίως στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ, όπως και των πολυτέκνων. 

 ΚΣΤ) Το επίδομα των 44 ευρώ τον μήνα, να συνεχίσει να δίδεται σε κάθε παιδί της τρίτεκνης οικογένειας από την ηλικία των 23 έως και 25 ετών, εφόσον σπουδάζει και είναι Προπτυχιακός φοιτητής, η είναι στο στρατό. Αυτό ισχύει στους πολύτεκνους αλλά δεν ισχύει στους τρίτεκνους.

ΚΖ) To επίδομα των 44 ευρώ να συνεχίζει εφόσον υπάρχει παιδί ΑΜΕΑ εφ΄ όρου ζωής.

ΚΗ) Στην υπαγωγή ειδικών κατηγοριών – Μετεγγραφές Τρίτεκνων Φοιτητών να υπολογίζονται και οι Τρίτεκνες μητέρες που τελείωσαν Νυχτερινά Λύκεια και είναι Φοιτήτριες έχοντας οι ίδιες να αναθρέψουν τρία μωρά παιδιά.
ΚΘ) Ο προϋπολογισμός του ΟΕΚ, ο οποίος έχει αναστείλει τη χορήγηση δανείων και επιδομάτων. Ζητούμε να συνεχιστεί η χορήγηση των δανείων από τον ΟΕΚ, να υπάρχει άτοκος δανεισμός χαμηλά και επιδοτούμενα επιτόκια (όπου υπάρχουν) για τους τρίτεκνους, όπως στους πολύτεκνους.
ΚΙ) Η ιδιότητα της τριτεκνίας να συνεχίζεται  μετά τον θάνατο ενός παιδιού εφόσον συνυπήρχαν εν ζωή.

ΚΚ) Η ιδιότητα της τριτεκνίας να μην χάνεται μετά την συμπλήρωση του εικοστού έκτου έτους της ηλικίας του πρώτου παιδιού, αλλά να ισχύει όπως στους πολύτεκνους.

ΚΛ) Να υπαχθούν οι   τρίτεκνες οικογένειες  στο πρώτο άρθρο του νόμου 860/1979, όπου καθορίζεται σαφώς η πολυτεκνική ιδιότητα», καταλήγει η επιστολή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με τρία τέκνα Ελλάδας, την οποία κατέθεσαν ως Αναφορά οι δύο Βουλευτές.  

 

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα