Skip links

Κυβερνητική παρέμβαση για τους δανειολήπτες στεγαστικών α΄ κατοικίας σε ελβετικό φράγκο που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου από πλειστηριασμούς

Με ερώτηση τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς: α) Οικονομίας. Ανάπτυξης & Τουρισμού, β) Δικαιοσύνης και γ) Οικονομικών, οι Βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κ.κ. Β. Κεγκέρογλου, Οδ. Κωνσταντινόπουλος και Ι. Κουτσούκος, ζητούν κυβερνητική παρέμβαση για τους δανειολήπτες στεγαστικών α΄ κατοικίας σε ελβετικό φράγκο, που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου από πλειστηριασμούς.
Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Στις 30/11/2015 έληξε τυπικά η προθεσμία για την νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συστάθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΓΔΟΠ0000007ΕΞ2014/Β.1/5.1.2015 (ΑΔΑ: 7ΧΘΔΗ-Ε0Ζ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με κύριο έργο την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με «τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα και την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010» στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλων φορέων, το Συνήγορο του Καταναλωτή και άλλους φορείς.

Μια κρίσιμη πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί από την Κυβέρνηση στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της ως άνω Οδηγίας θα πρέπει να αφορά τους περίπου 65.000 δανειολήπτες που έλαβαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό νόμισμα κυρίως τη διετία 2006-2007 αλλά και έως το 2009.

Σημειώνεται ότι η τιμή του ευρώ σε σχέση το ελβετικό φράγκο έχει κατακρημνιστεί από το υψηλό δεκαετίας 1.6803 €/ CHF στις 12 Οκτωβρίου 2007 σε 1.0830 €/ CHF στις 27 Νοεμβρίου 2015 βάσει των διαθέσιμων στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
 
Η πίεση στην τιμή του ευρώ σε σχέση το ελβετικό φράγκο κλιμακώθηκε ύστερα από την μονομερή απόφαση εγκατάλειψης από την κεντρική τράπεζα της Ελβετίας, στις 15.1.2015, της πολιτικής υπεράσπισης του ανώτατου ορίου ισοτιμίας που είχε θέσει για το εθνικό νόμισμα το 2011 εν όψει της συνεχιζόμενης μεγάλης εισροής κεφαλαίων και της υψηλής ζήτησης του ελβετικού φράγκου ως ασφαλούς καταφυγίου.

Συνέπεια αυτής της εξέλιξης ήταν οι χιλιάδες δανειολήπτες να βρεθούν σε δεινή οικονομική θέση καθώς διογκώθηκε υπέρμετρα το ύψος του τοκοχρεολύσιού που καλούνται να καταβάλουν ενώ σε πολλές περιπτώσεις το άληκτο κεφάλαιο του δανείου αντί να μειώνεται οδηγήθηκε σε επίπεδα υψηλότερα του αρχικού ποσού χορήγησης.

Ήδη για το θέμα αυτό έχει υπάρξει αντίστοιχη σχετική νομολογία προστατευτική προς τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο απέναντι στις τραπεζικές πρακτικές των προηγούμενων ετών, με προεξέχουσα της αρ.23/2014 απόφασης του πολυμελούς πρωτοδικείου Ξάνθης που αντλεί, όπως γνωρίζετε, την νομική βάση από την ρύθμιση ότι «Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική διατάραξη της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι» του άρθρου 2, παρ.6 και από τον ορισμό ως καταχρηστικών των όρων που «χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίμημα αόριστο και δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον καταναλωτή» του άρθρου 2, παρ.7, περ. ια του ν.2251/1994 (191 Α΄).

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σε προηγούμενες απαντήσεις σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου του έχει επανειλημμένως αναφέρει ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του παρακολουθούν τη σχετική νομολογία και εξετάζουν την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις προτάσεις αυτές.

Ωστόσο οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ανήκουν στην Κυβέρνηση και όχι σε αρμόδιες υπηρεσίες ή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Η Κυβέρνηση μέχρι σήμερα αντί να προβεί σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για την προστασία των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων και ειδικά αυτών που έχουν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο, προχώρησε στην ανάλγητη άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς με τον εκτρωματικό ν.4346/2015 (Α΄ 152).

Επίσης η Κυβέρνηση ήδη σε άλλες περιπτώσεις όπως οι απολύσεις στο Δημόσιο Τομέα αλλά και η επαναφορά επίορκων υπαλλήλων στην υπηρεσία τους νομοθέτησαν πριν τελεσιδικήσουν οι σχετικές υποθέσεις αλλά και ενάντια στο πνεύμα της έως τότε σχετικής νομολογίας.

Βάσει των ανωτέρω ερωτώνται οι Υπουργοί:

1.    Θεωρούν ότι πρέπει να αναμένουν να τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις των προσφευγόντων δανειοληπτών ή θα πρέπει να επέμβουν ώστε να μην υποχρεώνονται δανειολήπτες να καταβάλουν τοκοχρεολύσια για ένα δάνειο του οποίο το άληκτο κεφάλαιο, χωρίς υπαιτιότητα του δανειολήπτη, είναι μεγαλύτερο από το αρχικό χορηγηθέν κεφάλαιο;

2.    Θα αξιοποιήσουν την νομοθετική πρωτοβουλία για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία;

3.    Ακόμη και αν δεν προβλέπεται αναδρομική ισχύς των προστατευτικών για τους δανειολήπτες διατάξεων της άνω Οδηγίας, προτίθενται να προβούν σε ειδικότερες προβλέψεις του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών για όσους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων έχουν οδηγηθεί σήμερα σε τραγική οικονομική κατάσταση ή ακόμη και αντιμέτωποι ;

4.    Έχει διερευνηθεί αν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, χάρη στα συστήματα διαχείρισης του συναλλαγματικού ρίσκου που συνδέονται με τις δανειακές συμβάσεις σε ελβετικό φράγκο, έχουν ωφεληθεί από την εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ και ελβετικού φράγκου και αν αυτή η δυνητική ωφέλεια θα μπορούσε να κατανεμηθεί και προς όφελος των δανειοληπτών;

 

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα