Skip links

Κολοβό και αναποτελεσματικό σύστημα γεωργικών συμβουλών προωθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:  Α) Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ε. Μπασιάκο, Β) ΕΣ.Δ.Δ.Α. κ. Π. Παυλόπουλο, Γ) Οικονομίας & Οικονομικών  κ. Γ. Αλογοσκούφη 

 

Το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών για την υποστήριξη των γεωργών, προκειμένου να τηρούν τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης γεωργίας για την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας, προβλέπονται από τον Κανονισμό της Ε.Ε. 1782/03.
Σε εφαρμογή του Κανονισμού αυτού, εκδόθηκε η 303894/11-08-2006 Κ.Υ.Α. που προσδιορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να διέπουν το σύστημα γεωργικών συμβουλών και τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων.
Η Κ.Υ.Α. αυτή, θεσπίζει ένα κολοβό και αναποτελεσματικό σύστημα γεωργικών συμβουλών, που δεν προωθεί την αγροτική ανάπτυξη και δεν παρέχει προστασία στους αγρότες αφού:
1.    Εξομοιώνει ανεπίτρεπτα τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, αφού απαγορεύει στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις που προμηθεύουν φυτοφάρμακα και ζωοτροφές, να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι, ακόμη και αν διαθέτουν χωριστό τμήμα με πιστοποιημένους Γεωργικούς Συμβούλους, υπαλλήλους ή συνεργάτες.
2.    Ταυτίζει τους ελεγκτές με τους ελεγχόμενους, με το ΓΕΩΤΕΕ να έχει την ευθύνη των ελέγχων των Γεωργικών Συμβούλων, που το ίδιο πιστοποίησε.
3.    Εξαιρεί εντελώς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις απ’ όλη τη διαδικασία του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών ως προς την αξιολόγηση και πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων και ως προς τον έλεγχο.
4.    Ο ορισμός των Γεωπόνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ως ελεγκτών, προωθεί τη διάλυση των υπηρεσιών τους, αφού την ευθύνη και εντολή των ελέγχων δεν θα έχει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που υπηρετεί ο γεωπόνος, αλλά το ΓΕΩΤΕΕ!
5.    Εξαιρεί από την δυνατότητα πιστοποίησης Γεωργικού Συμβούλου τους πτυχιούχους ορισμένων ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων, όπως τους απόφοιτους του τμήματος Αγροοικολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τους πτυχιούχους  Γεωπονίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) όλων των ειδικοτήτων.
6.    Εξαιρεί από φορείς πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων και συνεργατών, τα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ιδρύματα ακόμη και το ίδιο το Υπουργείο και τις υπηρεσίες του και ορίζει ως μόνο αρμόδιο το ΓΕΩΤΕΕ.
7.    Δεν  προβλέπει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης για την πιστοποίηση των Γεωργικών Συμβούλων και δεν λαμβάνει υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας στο αντικείμενο, μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες εξειδικεύσεις κ.λ.π.
8.    Δεν προστατεύει τους αγρότες, με το να περιορίζει την ευθύνη και την αποζημίωση που υποχρεούται να καταβάλλει ο Γεωργικός Σύμβουλος, σε περίπτωση παροχής λανθασμένων συμβουλών, μέχρι το ύψος της αμοιβής του και όχι τουλάχιστον του ύψους της οικονομικής ζημιάς που προκάλεσε στον αγρότη η λανθασμένη συμβουλή.
9.    Ορίζει ότι σε περίπτωση ίδρυσης επιχείρησης, που αποκαλείται στην ΚΥΑ και ως «Δομή Γεωργικών Συμβούλων», οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον με το 51% στην επιχείρηση αυτή, υποχρεώνοντας έτσι ένα Γεωργικό Σύμβουλο Γεωπόνο να γίνει επιχειρηματίας, ενώ αυτός μπορεί να επιθυμεί να είναι υπάλληλος ή συνεργάτης της «Δομής Γεωργικών Συμβούλων»
10.    Διοχετεύει πόρους της ΚΑΠ που προορίζονται για τους αγρότες, σε συγκεκριμένους …..
Για όλα τα παραπάνω,

Ερωτάστε κ.κ. Υπουργοί

1.    Γιατί εξαιρείτε τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις απ’ τη διαδικασία του συστήματος γεωργικών Συμβούλων, σε αντίθεση με όσα ορίζει ο νόμος 2218/94;
2.    Γιατί περιορίζετε τις δυνατότητες των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων που εκφράζουν τα συμφέροντα των αγροτών και ωφελείτε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις;
3.    Γιατί υποχρεώνετε τους συνεργάτες Γεωργικούς Συμβούλους Τ.Ε. να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν μόνο από το ΓΕΩΤΕΕ, στο οποίο όμως δεν μπορούν να εγγραφούν ως μέλη;
4.    Γιατί εξαιρέσατε ορισμένες ειδικότητες των Πανεπιστημίων και όλους τους πτυχιούχους Γεωπονίας Τ.Ε. από τη δυνατότητα να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν για Γεωργικοί Σύμβουλοι;
5.    Γιατί ορίζεται μόνο το ΓΕΩΤΕΕ ως ο φορέας αξιολόγησης των Γεωργικών Συμβούλων και δεν ορίζεται και το ίδιο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή οι Γεωπονικές Σχολές των Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ή το ΕΘΙΑΓΕ κλπ.;
6.    Αν έχετε υπόψη σας άλλο παράδειγμα στην ελληνική ή ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όπου με υπουργική απόφαση να ορίζεται το ποσοστό που υποχρεωτικά να μετέχει κάθε εταίρος σε μια ιδιωτική επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής;
7.    Έχετε σκεφθεί ότι καταργείτε τα θεσμοθετημένα εδώ και χρόνια επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Γεωπονίας ΤΕ, σύμφωνα με τα οποία, οι πτυχιούχοι Γεωπονίας ΤΕ έχουν την δυνατότητα να παρέχουν συμβουλές σε αγρότες και αγροτικές επιχειρήσεις σε όλα τα πεδία που αναφέρονται στην εν λόγω ΚΥΑ.;
8.    Έχετε υπολογίσει ότι με την εφαρμογή της ΚΥΑ στέλνετε στην ανεργία χιλιάδες πτυχιούχους ορισμένων τμημάτων Πανεπιστημίου και τους πτυχιούχους Γεωπονίας ΤΕ; Πως σκέφτεστε ν’ αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα;
9.    Αν προτίθεστε να αποσύρετε την Κ.Υ.Α. και να συζητήσετε το περιεχόμενο της με την ΕΝΑΕ, την ΠΑΣΕΓΕΣ, τις άλλες οργανώσεις των αγροτών και όλους τους φορείς που εκπροσωπούν Γεωτεχνικούς;

Ο ερωτών Βουλευτής

Βασίλης Κεγκέρογλου

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα