Skip links

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις :: Μια καινοτόμα ιδέα που μπορεί να προσφέρει πολλά

Η πολιτική επιλογή να ενισχύσουμε τη συλλογική επιχειρηματικότητα των νέων και των ανθρώπων που ανήκουν στις ευάλωτες και  ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μπορεί να κινητοποιήσει νέες παραγωγικές δυνάμεις και να απελευθερώσει εγκλωβισμένες, δημιουργικές δυνάμεις του τόπου να τις ενώσει με προσανατολισμό ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο με ενισχυμένη κοινωνική οικονομία που στηρίζεται ισομερώς στην κοινωνική, πολιτιστική και περιβαλλοντική διάσταση.
Με το θεσμικό πλαίσιο για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ) που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή  και με το ταμείο κοινωνικής επιχειρηματικότητας, που θα στηρίζει τις προσπάθειες αυτές στα πρώτα τους βήματα η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, εν μέσω κρίσης, μπορεί να δώσει προοπτική και να προσφέρει λύσεις για πολλές κοινωνικές ομάδες και ανέργους.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Ευρώπη η Κοινωνική Οικονομία αντιπροσωπεύει το 5,9% της συνολικής απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής,  με 11 εκατομμύρια απασχολούμενους.
Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Ε.Π.) έχουν ως βασικές και απαραίτητες αρχές την  συλλογική και τη κοινωνική ωφέλεια, τη δημοκρατική και συμμετοχική μορφή διαχείρισης, η διανομή ποσοστού των κερδών στους εργαζόμενους ανάλογα με την συμβολή τους στο έργο και τις υπηρεσίες της κοινωνικής επιχείρησης καθώς και την επανεπένδυση, στις δραστηριότητες τους.
      Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις θα έχουν τη νομική μορφή αστικού συνεταιρισμού και κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
α) Κοινωνικής Φροντίδας, β)ένταξης γ) Συλλογικού Σκοπού.

•    Στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας το βάρος δίνεται στην παραγωγή και παροχή αγαθών και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, π.χ κατ’οίκον βοήθεια, κέντρα στήριξης και ενημέρωσης.
•    Για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Ένταξης, στόχος είναι η ενσωμάτωση στην εργασία αποκλεισμένων από αυτή, κοινωνικών ομάδων όπως είναι μεταξύ άλλων άτομα με αναπηρία, φυλακισμένοι ή αποφυλακισμένοι, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα,  μακροχρόνια άνεργοι κλπ. Οι απεξαρτημένοι π.χ μπορούν να δημιουργήσουν τον δικό τους φορέα συνεργατικής δράσης για παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.
•    Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις Συλλογικού Σκοπού, έχουν πολλά περιθώρια δραστηριότητας σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον όπως οι δράσεις ανακύκλωσης, τον πολιτισμό, τον τουρισμό με δράσεις τουριστικής προβολής του τόπου, τον αθλητισμό με προγράμματα για τα παιδιά, τους νέους αλλά και τους ηλικιωμένους, την εκπαίδευση με ευρύ ορίζοντα δραστηριοποίησης, και ιδιαίτερα την τοπική οικονομία με προώθηση των τοπικών προϊόντων και του τοπικού πολιτισμού.

Άλλα Παραδείγματα δραστηριότητας των Κοιν.Σ.ΕΠ:
Η αξιοποίηση εγκαταλειμμένων κτιρίων και γαιών
Η φύλαξη χώρων και κτηρίων και η φροντίδα τους.
Η λειτουργία κυλικείων, πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και κυλικεία σε δημόσιους οργανισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, λιμάνια και αεροδρόμια.
Το μοντέλο της Κοινωνικής Οικονομίας μπορεί να επεκταθεί σε μια σειρά από παραγωγικούς τομείς της Ελληνικής οικονομίας. Άλλωστε, η σημερινή εποχή δεν επιτρέπει ούτε τον εφησυχασμό ούτε τον περιορισμό των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι καινοτόμες ιδέες.
Π.χ Πληροφορικής, δικτύων, επικοινωνίας.
Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των (Κοιν.Σ.Ε.Π.)  για την επίτευξη των σκοπών τους μέσω της ελεύθερης δραστηριοποίησης  τους αλλά και με ανάθεση έργου από το δημόσιο, τους δημόσιους οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση , με πλήρη διαφάνεια μέσω δημόσιας πρόσκλησης σε υπάρχουσες ή υπό σύσταση (Κοιν.Σ.Ε.Π.), μπορεί να ωφελήσει τα μέγιστα βελτιώνοντας το αποτέλεσμα, μειώνοντας το κόστος και δημιουργώντας νέες σχέσεις πολιτών και πολιτείας για την Τοπική Ανάπτυξη.
Το εγχείρημα των Κοιν.Σ.ΕΠ μπορεί να πετύχει αν στηριχθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένας δήμος που επιθυμεί να υποστηρίξει με τις δικές του οικονομικές δυνάμεις πρωτοβουλίες νέων ανθρώπων σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, που μπορεί να ενώσει τις τοπικές παραγωγικές δυνάμεις απέναντι στο σκληρό  και άνισο ανταγωνισμού που συνθλίβει τις οικογενειακές επιχειρήσεις και δημιουργεί στρατιά ανέργων νέων επιστημόνων και να ανοίξει νέους ορίζοντες στην εργασία και στην κοινωνική προσφορά. Προϋπόθεση ασφαλώς είναι οι άνεργοι, οι νέοι, όλοι οι άνθρωποι που τους αφορά να πιστέψουν στον θεσμό και να πάρουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την σύσταση των συνεργατικών ομάδων για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την ιδέα τους.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα