Skip links

Κακοδιαχείριση στο ΠΑ.ΓΝΗ – Παράνομες προκηρύξεις και συμβάσεις έργων στο Γ.Ν Χανίων

Προς: Τους Υπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δ. Αβραμόπουλο & Δικαιοσύνης κ. Αν. Παπαληγούρα

Κύριοι Υπουργοί ,
Την πρώτη περίοδο της Νέας Διακυβέρνησης της « Ν.Δ», αμέσως μετά την κατάργηση των Διοικητών των Νοσοκομείων όλης της χώρας (Ν.3252/16-7-2004) και την αντικατάσταση τους, χωρίς προκήρυξη, χωρίς καμία αξιολόγηση από πρόσωπα της απολύτου επιλογής και ευθύνης του τότε Υπουργού Υγείας, που υιοθέτησε τις εισηγήσεις του κόμματος της Ν.Δ, είχαμε τονίσει ότι όλα τα Νοσοκομεία θα μετατραπούν σε θερμοκήπια πελατειακών σχέσεων και κομματικών εξυπηρετήσεων.
Με την πάροδο του χρόνου δυστυχώς αποδεικνύεται ότι συνέβη κάτι σοβαρότερο:
Σε αρκετά Νοσοκομεία  τα Δ.Σ. έχουν μετατραπεί σε μηχανισμούς αδιαφανών διαδικασιών και διασπάθισης του Δημόσιου χρήματος.
Σύμφωνα με όσα στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, χαρακτηριστικά  τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι περιπτώσεις του  Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και του Γ.Ν. Χανίων.
Α) Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου:  Πρόσφατα αιφνιδίως υπέβαλλε παραίτηση ο Διοικητής του Νοσοκομείου για «προσωπικούς λόγους», όπως τουλάχιστον εγράφη  στον Τύπο.  Όμως , επίμονες φήμες,  αναφέρουν ότι εξαναγκάστηκε σε παραίτηση για λόγους κακοδιαχείρισης των εσόδων του ειδικού λογαριασμού λειτουργίας απογευματινών ιατρείων (Ε.Λ.Λ.Α.Π.Ι), από την αρμόδια επιτροπή, της οποίας είχε προσωπικά την ευθύνη .
Β) Γενικό Νοσοκομείο Χανίων:  Όπως αποδεικνύεται η Διοίκησή του, παραβιάζοντας απροκάλυπτα κάθε έννοια νομιμότητας, προχώρησε σε παράνομους διαγωνισμούς και συμβάσεις. 

Συγκεκριμένα:

1)  Ανάθεση Έργου καθαριότητας του Γ.Ν Χανίων.                                                        
Στις 18-11-2005 με την υπ’ αριθμόν 41 διακήρυξη, επαναπροκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της καθαριότητας του Νοσοκομείου σε ανάδοχο ιδιωτική εταιρία,  προϋπολογισμού 884.664,02 ΕΥΡΩ ετησίως.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε και υπεγράφη η σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία στις 1 / 2 / 2006  με προϋπολογισμό σύμβασης 867.772 ΕΥΡΩ ετησίως.

Μετά την υποβολή στο ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Χανίων του  πρώτου Χρηματικού εντάλματος του μηνός Φεβρουαρίου 2006 ύψους 72.316 ΕΥΡΩ, η επίτροπος του ελεγκτικού Συνεδρίου επέστρεψε αθεώρητο το ένταλμα με το αιτιολογικό <<ότι λαμβανομένης υπ’ όψιν της σοβαρότητας ενός  τέτοιου διαγωνισμού , λόγω του μεγέθους του οικονομικού αντικειμενικού αλλά και του γεγονότος ότι το μέγεθος αυτό θα αποτελέσει συγκριτικό στοιχείο για όμοιους μελλοντικούς διαγωνισμούς, η όλη διαδικασία  κρίνεται  πρόχειρη και μη σύμφωνη με τις ισχύουσες διατάξεις, με συνέπεια την αδικαιολόγητη επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου>>.

Πέραν όμως της αξιολόγησης της ουσίας του διαγωνισμού όπως προαναφέρθηκε, η όλη διαδικασία από την διακήρυξη μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης, είναι απολύτως παράνομη για τους εξής λόγους:

    α)Το νομικό  πλαίσιο της διακήρυξης  καταστρατηγεί πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις για την      λειτουργία των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Π.Ε, δεδομένου ότι μνημονεύει διατάξεις     που έχουν  καταργηθεί ρητά (άρθρο 5 του Ν.2889//01 το οποίο καταργήθηκε με το     άρθρο 42 του Ν.3329/4/05).

    β)  Αναφέρει εξουσιοδότηση του ΠΕΣΥΠ Κρήτης (9.3.2005) η οποία δεν έχει  ισχύ     μετά τον Νόμο 3329/4/05, δεδομένου  ότι ο διαγωνισμός διενεργείται (5) πέντε     μήνες αργότερα.

γ) Αναφέρει απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, που καταστρατηγεί τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου 3329/05 και ως αναρμόδιο όργανο, αποφασίζει την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού, προϋπολογισμού 867.772 ΕΥΡΩ, παραγνωρίζοντας ότι η αρμοδιότητα έγκρισης διαγωνισμού αυτού του προϋπολογισμού,      δεν    ανήκει  σε κανένα διοικητικό παράγοντα ή φορέα του   περιφερειακού Συστήματος Υγείας Κρήτης, παρά μόνον και αποκλειστικά στον υπουργό Υγείας.
 
2) Ανάθεση Έργου Συντήρησης Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Η/Μ)  Γ.Ν. Χανίων.                                                                                                                                       
Σε ερώτηση που υπεβλήθη στις 23.11.05 προς  τον Υπουργό Υγείας είχε τεθεί το μεγάλο πρόβλημα διακινδύνευσης της  ζωής των νοσηλευομένων ασθενών της ΜΕΘ του Νοσοκομείου Χανίων στις 4.9.05, λόγω σοβαρής έλλειψης συντήρησης  των Η/Μ εγκαταστάσεων. Πέραν της ευθύνης της Διοίκησης του νοσοκομείου, υπεύθυνος ήταν, η ανάδοχος Εταιρεία στην οποία ανατέθηκε η συντήρηση των εγκαταστάσεων, με απ’ ευθείας ανάθεση του έργου, αφού προηγουμένως η Διοίκηση αναιτιολόγητα και χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών διέκοψε την συνεργασία με την προηγούμενη ανάδοχο εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει το έργο μετά από έγκριση του τότε Υπουργού Υγείας  κ. Ν. Κακλαμάνη και την διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού.

Στη συζήτηση της ερώτησης στη Βουλή είχε Επισημανθεί τότε ότι η Διοίκηση είχε την ευθύνη της αναίτιας διακοπής της σύμβασης και ακόμη περισσότερο των κινδύνων που ακολούθησαν όπως επίσης ότι με τις διαδικασίες που ακολούθησε θα προκαλέσει αδικαιολόγητη οικονομική ζημιά σε  βάρος του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, τόσο με την απευθείας ανάθεση  όσο και με τις συνέπειες της διακοπής της προηγούμενης σύμβασης.
Και ενώ η σημερινή Διοίκηση συνεχίζει να διατηρεί με άγνωστες και αδιαφανείς διαδικασίες και συμβάσεις ως συντηρητή των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου την ανάδοχο εταιρεία, την οποία επέλεξε χωρίς διαγωνισμό με απευθείας τρίμηνη ανάθεση, καταγγέλλοντας προηγουμένης την σύμβαση με τον ανάδοχο που προέκυψε με διεθνή και νόμιμο διαγωνισμό, οι εξελίξεις δικαίωσαν τις επιφυλάξεις μας όπως διατυπώθηκαν στη Βουλή.    

Με πρόσφατη ανέκκλητη απόφασή του (1/2006) την  16/1/06, το  Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Χανίων δέχτηκε την αγωγή κατά του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, υποχρεώνοντας το Νοσοκομείο να καταβάλει στην Ενάγουσα Εταιρεία το ποσόν των 501.024,14 ΕΥΡΩ  νομιμοτόκως από 1/7/2005,  με παράλληλο καταλογισμό των δικαστικών δαπανών, ενώ ταυτόχρονα διαφαίνεται περαιτέρω οικονομική ζημιά του Νοσοκομείου από πιθανές παρόμοιες δικαστικές αποφάσεις.     

Υπό την πίεση αυτών των δεδομένων, η Διοίκηση του Νοσοκομείου και με προφανή σκοπό, όχι να καλύψει ως όφειλε και κατά προτεραιότητα την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου, αλλά  κυρίως να καλύψει τις μέχρι σήμερα διαδικασίες που ακολούθησε, προέβη σε προκήρυξη (28/3/06) διαγωνισμού για ανάδειξη νέου ανάδοχου, παραβιάζοντας όμως για μια ακόμη φορά τις διατάξεις νομιμότητας και κυρίως χωρίς να έχει ζητήσει και εξασφαλίσει την εκ του νόμου 3329/05 προβλεπόμενη έγκριση του Υπουργείου Υγείας.

Επειδή η προκλητική παραβίαση της νομιμότητας από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, μετά την δημόσια δήλωση στα ΜΜΕ στις 8-4-2006  του Διοικητή της ΔΥΠΕ Κρήτης κ. Γιάννη Καλατζάκη, ότι εφ’ όσον και δυο προκηρύξεις έγιναν  μετά την ψήφιση του νόμου 3329/4/05  έπρεπε υποχρεωτικά να έχει ζητήσει το Νοσοκομείο, την έγκριση του Υπουργού Υγείας.

•    Επειδή αιφνιδίως σήμερα  ανακοινώθηκε στη Βουλή ότι την Πέμπτη 13-4-2006 σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας θα εισηγηθεί την αντικατάσταση του Διοικητή της ΔΥΠΕ Κρήτης,

•    Επειδή  κ.κ. Υπουργοί,  είναι αδύνατο να δεχτούμε ότι όλα τα παραπάνω  είναι άγνοια στοιχειωδών διατάξεων που  διέπουν την διενέργεια των διαγωνισμών και την σύναψη συμβάσεων,

•    Επειδή αυτές  οι κατ’ εξακολούθηση παραβιάσεις της νομιμότητας πέραν της βαρύτατης οικονομικής ζημιάς του Νοσοκομείου, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για τις συνέπειες που έχουν στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών,

•    Επειδή οι ευθύνες πλέον για την ομαλή λειτουργία των ως άνω υγειονομικών μονάδων δεν ανήκουν ούτε στους Διοικητές αυτών των Μονάδων, ούτε στο νέο Διοικητή της ΔΥΠΕ Κρήτης, αλλά αποκλειστικά στον Υπουργό Υγείας,

Ερωτάστε κ.κ. Υπουργοί
καταθέτοντας στην Βουλή τα σχετικά έγγραφα :

Α) Διοικητής ΔΥΠΕ: Τι κρύβεται πίσω από την αιφνίδια αντικατάστασή του; 

Β)ΠΑ.Γ.Ν.Η.: Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι για τους οποίους παραιτήθηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου;  Έχουν όντως σχέση με κακοδιαχείριση του ειδικού λογαριασμού λειτουργίας απογευματινών ιατρείων;

Να κατατεθούν στη Βουλή
Όλα τα οικονομικά στοιχεία με τα αντίστοιχα παραστατικά του ΕΛΛΑΠΙ για τα έτη 2002, 2003, 2004, 2005 και 2006 μέχρι σήμερα (έσοδα-έξοδα).

Γ)  Γ.Ν. Χανίων:
•    Σε τι ενέργειες θα προβείτε ώστε να αναστείλετε άμεσα την εφαρμογή της σύμβασης ανάθεσης έργου καθαριότητας, η οποία είναι προϊόν παράνομης διαδικασίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αναγκαία ποιότητα καθαριότητας και γενικότερα των όρων ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκομείου;
o    Να καταθέσετε στην Βουλή την απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την προκήρυξη, την διακήρυξη, τα πρακτικά της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού, την απόφαση του Δ.Σ. για ανάθεση, την σύμβαση, αντίγραφα εντάλματος/ των πληρωμής και αντίγραφο της απορριπτικής απόφασης  της Επιτρόπου του εκλεκτικού Συνεδρίου  Ν. Χανίων.

•    Σε τι ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να τεθεί τέλος στις διαδοχικές παράνομες διαδικασίες σ’ ότι αφορά στην ανάθεση συντήρησης των Η./Μ εγκαταστάσεων, για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου;                                                                                                                                                      

•    Ποιος  θα πληρώσει το κόστος των 500.000, ΕΥΡΩ με βάση την ανέκκλητη απόφαση που εξέδωσε εις βάρος του Νοσοκομείου το Διοικητικό Εφετείο Νομού Χανίων;

•    Ποια  άλλα έργα, εκτός από  την συντήρηση των Η/Μ Εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, έχουν ανατεθεί στον ίδιο ανάδοχο με ποιές διαδικασίες και με ποιό συμβατικό προϋπολογισμό;

•    Σε τι ενέργειες θα προβείτε στο επίπεδο Διοίκησης του Νοσοκομείου  για την εύρυθμη λειτουργία του, τη χρηστή διαχείριση των πόρων του και την τήρηση της νομιμότητας
   
(Για τα υπ’ αρ. 2. 3. 4. ερωτήματά μας να κατατεθούν στη Βουλή τα σχετικά έγγραφα για όλα τα έργα που αφορούν στις εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας, τις αποφάσεις του Δ.Σ.  και τις  συμβάσεις, τους προϋπολογισμούς των έργων και τα σχετικά εντάλματα πληρωμών μέχρι σήμερα και  τις υπολειπόμενες δαπάνες κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του).

Οι ερωτώντες Βουλευτές  

 

1.    Γρηγοράκος  Λεωνίδας

2.    Μανώλης Σκουλάκης

3.    Νασιώκας  Έκτωρας 

4.    Χριστοφιλοπούλου  Εύη

5.    Αντωνίου Τόνια

6.    Λιντζέρης Δημήτρης

7.    Καρχιμάκης Μιχάλης

8.    Στρατάκης Μανώλης

9.    Σχοιναράκη Ευαγγελία

10.    Φραγκιαδουλάκης Μανώλης

11.    .Ματζαπετάκης Στέλιος

12.    Κεγκέρογλου Βασίλης

13.    Όθωνας Μανώλης

14.    Χριστοδουλάκης Νίκος

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα