Skip links

«Ισχυρή και σύγχρονη Αυτοδιοίκηση»

Στην ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχέδιου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α. – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ-τοποθετήθηκε ο Γραμματέας της Κ.Ο Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και βουλευτής Ηρακλείου κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του κ. Κεγκέρογλου:

«Όλες τις μεγάλες τομές και μεταρρυθμίσεις  στην Αυτοδιοίκηση τις οραματίστηκε, τις εμπνεύστηκε, τις μετουσίωσε  σε πολιτική πράξη το ΠΑΣΟΚ και  η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη. 
Μαζί με τα δεκάδες χιλιάδες  πρωτοπόρα  προοδευτικά στελέχη, μαζί με τους πολίτες που πίστευαν στην δύναμη των τοπικών κοινωνιών, δημιουργήσαμε ένα μεγάλο Αυτοδιοικητικό ρεύμα.
Από τις 6000 Κοινότητες της έκδοσης πιστοποιητικών, και τα γνωμοδοτικά νομαρχιακά συμβούλια, μετά το 1981 και την διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δημιουργήθηκε και οργανώθηκε ένα ισχυρό σύστημα Αυτοδιοίκησης. 
Με τις συνενώσεις Δήμων και τους Αναπτυξιακούς Συνδέσμους,τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό,την Καθιέρωση Κεντρικών αυτοτελών πόρων,την ίδρυση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,το πρόγραμμα Καποδίστριας το 1997 και το πρόγραμμα Καλλικράτης το 2010.
Οι 325 Δήμοι και οι 13 Περιφέρειες, από το 2011, έχουν θεσμικά τον πρώτο ρόλο στις τοπικές υποθέσεις  και την περιφερειακή ανάπτυξη με τα ΠΕΠ και τον αναπτυξιακό νόμο. 
Η Αυτοδιοίκηση, άντεξε τα stress test  στην περίοδο της κρίσης και  απέδειξε ότι έχει στέρεες βάσεις, ότι παράγει αποτελέσματα και παρά τις δυσλειτουργίες, στήριξε τους πολίτες  και ιδιαίτερα  τους αδύναμους. 
Εμείς την εμπιστευτήκαμε και της δώσαμε καθοριστικό ρόλο, με το: 
-Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα, 
-Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και 
-Πρόγραμμα Στέγαση και Εργασιακή Επανένταξη.
Η κυβέρνηση ΣYΡIZANEΛ αφαιρεί αρμοδιότητες και μάλιστα για την κοινωνική πολιτική και πρόνοια, εκεί δηλαδή που πέτυχε η Αυτοδιοίκηση με πρωτόγνωρο τρόπο, με παρακράτηση θεσμοθετημένων  πόρων των Δήμων και μάλιστα  για να διατίθενται  από  το κεντρικό Κράτος. 
Οι επιχορηγήσεις από την Κυβέρνηση επανήλθαν στο «κατόπιν ενεργειών μου» ακόμη και για κατανομή κονδυλίων από Ευρωπαϊκά προγράμματα!!!
Μετά από οκτώ (8) χρόνια εφαρμογής του Καλλικράτη, αυτό που έπρεπε να γίνει και εμείς το κάνουμε από πλευράς μας,  είναι μια ψύχραιμη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση του, προκειμένου να γίνουν αλλαγές, τομές και βελτιώσεις, που θα προάγουν το θεσμό και θα δώσουν την νέα προοπτική για την επόμενη δεκαετία.
Να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του θεσμού.
Η νέα πορεία της Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να είναι άσχετη με την πορεία που πρέπει να έχει η χώρα.
Το Κίνημα Αλλαγής αγκαλιάζει όλες τις κοινωνικές δυνάμεις της εργασίας, της δημιουργίας, των πρωτοβουλιών, αλλά και τους αδύναμους, αυτούς που βιώνουν την αδικία και τις ανισότητες.
Φιλοδοξούμε να συμπορευτούμε με όλους τους πολίτες.  
Με το σχέδιο ΕΛΛΑΔΑ, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας σε στέρεες βάσεις.
Η ιστορία μας, ο πολιτισμός, οι τέχνες, ο αθλητισμός, οι παραδόσεις, οι επιστήμες, η τεχνολογία, το φυσικό μας περιβάλλον, οι χιλιάδες υποδομές, τα παραδοσιακά μας προϊόντα, η ελληνική διατροφή, ο τουρισμός και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό μπορούν στο πλαίσιο του τοπικού και περιφερειακού σχεδιασμού να διαμορφώσουν την αναπτυξιακή ταυτότητα της ελληνικής περιφέρειας.
Αυτό είναι το δικό μας πλαίσιο και η δική μας επιδίωξη, σε αντιδιαστολή με τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για κατακερματισμό και διάλυση της Αυτοδιοίκησης.
Η Κυβερνητική σκοπιμότητα που εντάσσει το ν/σ στην εκλογικίστικη τακτική της,  καταδικάζει την αυτοδιοίκηση σε  οπισθοδρόμηση και αναπολεσματικότητα.
Αξιολύπητος ο Υπουργός προσπάθησε να δικαιολογήσει ακριβώς τα αντίθετα, σχετικά με την ταυτόχρονη διεξαγωγή εκλογών, γιατί με διαφορά λίγων ωρών υποστήριξε τώρα ότι δεν πειράζει που θα γίνουν μαζί οι διάφορες εκλογές.
Με το ν/σ καθιστάτε τους Δημάρχους που θα έχουν πλειοψηφία στο λαό, ομήρους των μειοψηφιών με ένα δόλιο σύστημα.
Δύσκολα τα Δημοτικά Συμβούλια θα λαμβάνουν αποφάσεις.
Τα προβλήματα θα συσσωρεύονται, θα διαιωνίζονται και οι πολίτες θα αναμένουν λύσεις που δεν θα μπορούν να δοθούν.
Αυτό είναι δόλιο και καλπονοθευτικό εκλογικό σύστημα και όχι απλή αναλογική.
Οι Συριζανελ είναι ξεκάθαρο πλέον ότι  ενδιαφέρονται μόνο για να θολώσουν τα νερά και να ψαρέψουν σε αυτά.
΄Οσες προσπάθειες όμως και αν κάνουν οι πολίτες τους έχουν αντιληφθεί πλήρως και θα τους δώσουν την απάντηση που πρέπει στις εκλογές.
Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη συνεχίζει να πολιτεύεται ως «δεξιά του Κράτους», όπως την γνωρίσαμε, που πάντα αντιμετώπιζε με φοβικότητα την Αυτοδιοίκηση και τον ρόλο της, παρότι μεγάλος αριθμός στελεχών της λειτουργούν στην Αυτοδιοίκηση.
 Στην ουσία η αντίληψη της Ν.Δ και αυτή των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είναι οι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Μπροστά στις κυβερνητικές νομοθετικές παρεμβάσεις και στις επερχόμενες εκλογές σε Δήμους και Περιφέρειες, εμείς  θα συνλειτουργήσουμε  με τις τοπικές κοινωνίες και τις περιφερειακές δυνάμεις.
Θα στηρίξουμε τον ενισχυμένο ρόλο της  Αυτοδιοίκησης για την ανασυγκρότηση της χώρας
Με περιφέρειες που μπορούν να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά πλεονεκτήματα και αλλάζουν το παραγωγικό αναπτυξιακό πρότυπο.
Με Δήμους που μπορούν να κινητοποιήσουν τις παραγωγικές δυνάμεις και να ασκήσουν βιώσιμη κοινωνική πολιτική.
Είμαστε σίγουροι ότι οι πολίτες αυτή την υπεύθυνη  και προοδευτική πολιτική θα εκτιμήσουν και θα στηρίξουν, γιατί είναι αυτή που έχει ανάγκη η χώρα και η κοινωνία.».
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα