Skip links

Θεσμικό πλαίσιο αγορών βιοκαλλιεργητών

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα

Οι αγορές των βιοκαλλιεργητών παρά την έλλειψη νομοθετικού πλαισίου αποτελούν ένα πρωτοποριακό θεσμό, που έχει αγκαλιαστεί από τους καταναλωτές. Ενδεικτικό είναι ότι τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ξεκίνησαν νέες αγορές στο Βόλο, στο Ηράκλειο Κρήτης, την Αριδαία της Πέλλας, το Γέρακα και το Χαϊδάρι.
Οι εξελίξεις αυτές επιβάλλουν τη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που να κατοχυρώνει και να θωρακίζει αυτό το θεσμό και παράλληλα να προστατεύει πλήρως τους καταναλωτές.
Στη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» καταθέσαμε τροπολογία για τη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου αγορών βιοκαλλιεργητών, η οποία δεν έγινε δεκτή από την κυβερνητική πλειοψηφία, με αποτέλεσμα 2 χρόνια μετά το θέμα να μένει σε εκκρεμότητα.
Στις 29 Ιανουαρίου το ΥΠΑΝ δημοσιοποίησε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τις αγορές των βιοκαλλιεργητών, που προβλέπει ρυθμίσεις  για την ίδρυση, αδειοδότηση, οργάνωση και έλεγχο των αγορών. Όπως φαίνεται από την επεξεργασία των διατάξεων του, δεν αποτελεί ολοκληρωμένη πρόταση για το θεσμό, αφού:

•    Δε γίνεται σαφές αν οι αγορές των βιοκαλλιεργητών λειτουργούν ανεξάρτητα από τις λαϊκές αγορές και δεν κατοχυρώνεται η νομική τους οντότητα.
•    Δεν προβλέπεται η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στις διαδικασίες ίδρυσης και οργάνωσης των αγορών (π.χ. εκπρόσωποι βιοκαλλιεργητών, καταναλωτικών οργανώσεων, συναρμόδιων φορέων). Αντιθέτως, οι διαδικασίες αυτές παραπέμπονται στη πρόβλεψη του νόμου 3377/2005 για τις λαϊκές αγορές, όπου δεν υπάρχει όμως η τεχνογνωσία και η κατάρτιση για τη βιολογική γεωργία και τα βιολογικά προϊόντα και δε διασφαλίζεται η εκπροσώπηση του χώρου της βιολογικής γεωργίας.

•    Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των αγορών βιοκαλλιεργητών και ενώ έχει εκπονηθεί από τον ΕΛΟΤ σχέδιο Προτύπου Λειτουργίας μέσα από μία διαδικασία διαλόγου και συμμετοχής των εμπλεκόμενων κοινωνικών εταίρων, το Υπουργείο την αγνοεί.
•    Δεν αναφέρεται η σύσταση «επιτελικού» φορέα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των εμπλεκόμενων εταίρων, που να έχει αρμοδιότητα το σχεδιασμό της ανάπτυξης των αγορών σε όλη τη χώρα και την εποπτεία του συστήματος.
•    Η διαδικασία αδειοδότησης είναι υψηλού κόστους και γραφειοκρατική (π.χ. 6μηνη άδεια αντί διαρκείας με ετήσια ανανέωση, συμμετοχή παραγωγών μόνο σε μία νομαρχία της χώρας, τριμελείς επιτροπές που κάνουν το έργο που ήδη διενεργούν οι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης οι οποίοι ελέγχονται από το κράτος, ασάφεια ως προς το ποιος εκδίδει την άδεια ).

Είναι προφανές ότι οι τεκμηριωμένες προτάσεις που υπέβαλαν οι φορείς των βιοκαλλιεργητών στο ΥΠΑΝ για όλα αυτά τα ζητήματα, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν, για’ αυτό επανερχόμαστε και προκειμένου να δημιουργηθεί ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο προτείνουμε:

•    Να θεσπιστεί ένα οργανωτικό σχήμα λιτό και ικανό να αναπτύξει το νέο θεσμό που να κατοχυρώνει τη νομική οντότητα των αγορών των βιοκαλλιεργητών.
•    Να προβλέπονται απλές και μη γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης ώστε το κόστος να είναι χαμηλό και να μην επιβαρυνθεί ο τελικός καταναλωτής.
•    Το σύστημα ελέγχου να διασφαλίζει την αξιοπιστία και εύρυθμη λειτουργία των αγορών καθώς και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.
•    Να θεσπιστεί ενιαίος κανονισμό λειτουργίας (Πρότυπο) που να θέτει τις απαιτήσεις για τους συμμετέχοντες, για τα προϊόντα και τη διάθεσή τους, για τη λειτουργία της αγοράς (πχ ανακύκλωση, μικρό μέγεθος αγοράς, χαμηλή όχληση) και για τις υποχρεώσεις των παραγωγών προς τους καταναλωτές και

Για όλα τα παραπάνω

Ερωτάται ο  κ. Υπουργός

•    Αν προχωρήσει σε τροποποίηση των διατάξεων του σχεδίου του Π.Δ., ώστε να γίνει σαφές ότι οι αγορές βιοκαλλιεργητών είναι ανεξάρτητες από τις συμβατικές λαϊκές, και ότι είναι αγορές αγροτών βιοκαλλιεργητών;
•    Αν θεσμοθετηθεί επιτελική Επιτροπή – φορέας, όπου θα συμμετέχουν οι εμπλεκόμενοι κοινωνικοί εταίροι – υπό το ΥΠΑΝ με αρμοδιότητα την εποπτεία και συντονισμό του συστήματος για τις αγορές όλης της χώρας;
•    Αν προβλεφθεί η συμμετοχή των σχετικών φορέων βιοκαλλιεργητών, των καταναλωτών και των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, στις διαδικασίες ίδρυσης και οργάνωσης των αγορών σε νομαρχιακό επίπεδο;
•    Αν εφαρμοστεί πρότυπο λειτουργίας, με συγκεκριμένο κανονισμό;
•    Αν φροντίσει για τη δημιουργία ενός απλού και χαμηλού κόστους συστήματος αδειοδότησης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου
Δημήτρης Πιπεργιάς
Ευάγγελος Αργύρης
Δημήτρης Βαρβαρίγος
Γιάννης Δριβελέγκας
Κώστας Καϊσερλης
Γιάννης Κουτσούκος
Άγγελος Μανωλάκης
Άρης Μουσιώνης
Μάρκος Μπόλαρης
Θανάσης Παπαγεωργίου
Φώτης Χατζημιχάλης

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα