Skip links

Η 3η Σεπτεμβρίου είναι φωτοδότης για τις αρχές, τις αξίες και το μεγάλο έργο του ΠΑΣΟΚ

Η 3η Σεπτεμβρίου είναι φωτοδότης για τις αρχές, τις αξίες και το μεγάλο έργο του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου που οδήγησε την Ελλάδα στην πρόοδο της μεταπολίτευσης, της καλύτερης περιόδου της νεώτερης ιστορίας μας:
ΤΑ 20.203 ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

1. 3η Σεπτέμβρη 1974
2. Εθνική Ανεξαρτησία
3. Λαϊκή Κυριαρχία
4. Κοινωνική Απελευθέρωση
5. Δημοκρατική Διαδικασία
6. Εθνική-Λαϊκή-Ενότητα
7. Σοσιαλιστικός Μετασχηματισμός
8. 18 Οκτώβρη 1981
9. Αλλαγή
10. Εθνική Συμφιλίωση
11. Αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης- Επιστροφή Πολιτικών προσφύγων
12. Κατάργηση πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων
13. Καταστροφή ατομικών φακέλων
14. Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική
15. Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)
16. 7 Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία
17. 60 νέα Νομαρχιακά Νοσοκομεία,
18 180 Κέντρα Υγείας
19. 1.500 Πολυδύναμα και Περιφερειακά Ιατρεία
20. Αποκέντρωση- Νομαρχιακά Συμβούλια & Λαϊκές Συνελεύσεις
21. Εθελοντικές συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων
22. Σύνδεσμοι- διαδημοτική συνεργασία-Δημοτικές επιχειρήσεις
23. Προγραμματικές συμβάσεις
24. Εκδημοκρατισμός συνδικαλισμού-Συλλογικές διαπραγματεύσεις (αντί330)
25. Κατάργηση λοκ-άουτ
26. Καθιέρωση 40ωρου εβδομαδιαίας εργασίας, επέκταση πενθημέρου και μηνιαία άδεια με αποδοχές
27. Άδεια εγκυμοσύνης 2 μηνών- Διεύρυνση γονικής άδειας
28. Προστασία μητρότητας
29. Θέσπιση πολιτικού γάμου
30. Εκσυγχρονισμός οικογενειακού δικαίου-Κατάργηση αναχρονιστικών
θεσμών προίκα, υποχρεωτική αλλαγή επιθέτου για τις γυναίκες κτλ
31. Κίνητρα επαναπατρισμού μεταναστών
32. Ίδρυση Υπουργείου Νέας Γενιάς
33. Λαϊκή Επιμόρφωση (ΝΕΛΕ)
34. Κύρωση σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για κατάργηση θανατικής ποινής
35. Ισότητα των δύο φύλων – Συμβούλιο Ισότητας Φύλων
36. Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
37. ΟΚΑΝΑ
38. Δημιουργία ΕΛ.ΑΣ., Εκδημοκρατισμός Σ.Α., Κατάργηση Χωροφυλακής
39. Ψήφος στα 18
40. Νόμος πλαίσιο Πανεπιστημίων
41. Ίδρυση ΤΕΙ – Ενιαία Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
42. Αναβάθμιση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν. 1566/85)
43. Πολυκλαδικό Λύκειο – Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση
44. Νέος δημοκρατικός κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων
45. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
46. Σχολικός Σύμβουλος
47. Καθιέρωση μονοτονικού
48. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
49. Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (ΕΚΕΚ), μετέπειτα ΙΤΕ
50. Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών – ΕΚEΒΕ "ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ"
51. ΙΘΑΒΙΚ
52. Πρώτο 5ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης
53. Αναπτυξιακός Νόμος
54. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ)
55. Πρωτοβουλία των 6 από τον Ανδρέα Παπανδρέου για την παγκόσμια ειρήνη και τον αφοπλισμό.
56. Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ)
57. Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (νέφος)
58. Ρυθμιστικό Αθήνας
59. Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ
60. Ίδρυση Υπουργείου Τουρισμού – Τουριστική ανάπτυξη
61. Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
62. Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ΕΡΤ ΑΕ με κοινωνικό έλεγχο
63. Αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των μη προνομιούχων, με την οποία η Ελλάδα πέτυχε τη δεκαετία του ’80 τη μεγαλύτερη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας απ’ όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.
64. ΑΣΕΠ
65. Επιτροπή Ανταγωνισμού
66. Συνήγορος του πολίτη
67. Συνήγορος του Παιδιού
68. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
69. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
70. Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου
71. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
72. Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
73. Καποδίστριας-Από 6000 Δήμους και κοινότητες δημιουργούνται 1000
74. Αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
75. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για την Αυτοδιοίκηση (ΚΑΠ)
76. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
77. Περιφερειακό Σύστημα Υγείας
78. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
79. Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
80. Κέντρα Ψυχικής Υγείας
81. Κέντρα Αποκατάστασης ΑμεΑ
82. ΕΚΑΣ
83. Αξιοπρεπείς συντάξεις
84. Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
85. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ ΑμεΑ)
86. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
87. Βοήθεια στο Σπίτι
88. Κοινωνική Μέριμνα
89. Κοινωνικός Τουρισμός
90. Ολοήμερο Σχολείο
91. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα σχολικής στέγης στην ιστορία της χώρας
92. Περιφερειακά Κέντρα Εκπαίδευσης(ΠΕΚ)
93. Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)
94. ΚΠΑ –Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
95. ΑΣΠΑΙΤΕ
96. Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο
97. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
98. Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
99. Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ
99α Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
100. Αγωγή Υγείας, Σχολές Γονέων
101. Ολυμπιακή Παιδεία
102. Καλλιτεχνικά – Μουσικά Σχολεία
103. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
104. Ενισχυτική Διδασκαλία –Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη
105. Σχολικά Επαγγελματικά Εργαστήρια
106. Ειδική αγωγή- Ειδικά Σχολεία & τμήματα ένταξης για παιδιά με μαθησιακές Δυσκολίες
107. Παράλληλη Στήριξη
108. Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
109. Εισαγωγή με πανελλήνιες σ’ όλες τις σχολές Στρατού και Σ.Α.
110. Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης “ΑΘΗΝΑ”
111. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), Θεσσαλονίκη
112. Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕΤΕΑΘ
113. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
114. Σύγκλιση-Κοινωνική Συνοχή
115. ΤΕΜΠΜΕ Ταμείο Εγγυοδοσίας
116. Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
117. Πιστοποίηση Ποιότητας Προϊόντων (Agrocert, ΠΟΠ & Ολοκλ. Διαχείριση)
118. ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
119. ΟΓΑ κύριο Ταμείο Ασφάλισης
120. ΕΛΓΑ Ασφάλιση Παραγωγής
121. ΟΠΕΚΕΠΕ
122. Ολυμπιακοί Αγώνες
123. Διαύγεια
124. Καλλικράτης
125. Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ν3863/10
126. Προστασία Καταναλωτή – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
127. Προστασία α’ Κατοικίας, Ρυθμίσεις Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών
128. Κατάργηση καταχρηστικών όρων Τραπεζών στις δανειακές συμβάσεις
129. ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)
130. Ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος
131. Πράσινο Ταμείο
132. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
133. Εξ’ οικονομώ κατ’ οίκον
134. Νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα & εκμετάλλευση
υδρογονανθράκων (ν.4001/2011) με συμμετοχή στα κέρδη των
Περιφερειών
135. Έναρξη ερευνών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο
136. Μεταρρύθμιση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
137. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
138. Εισαγωγή πληροφορικής σ’ όλες τις βαθμίδας εκπαίδευσης
139. Ψηφιακά σχολεία
140. Δεύτερη Ξένη Γλώσσα με επιλογή
141. Ενιαία Αρχή Πληρωμών
142. e-μητρώο ασφαλισμένων ΑΜΚΑ
143. e-μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων
144. e-μητρώο Συνταξιούχων
145. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
146. ΚΕΠΠΑ
147. ΕΟΠΥΥ (ενοποίηση Κλάδων Υγείας Ασφαλιστικών Ταμείων)
148. Άρση διακρίσεων στην εργασία
149. Καθιέρωση σήματος: Ελληνικό Προϊόν
150. Σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών κρατικών προμηθειών
151. Κατάργηση τραπεζικού απορρήτου – Άνοιγμα τραπεζικών Λογαριασμών
152. Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου δημοσίων συμβάσεων
153. Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος
154. Κατάργηση Παραγραφής για Υποθέσεις Μαύρου Χρήματος
155. Οικονομικοί Εισαγγελείς-Εισαγγελέας διαφθοράς
156. Ίδρυση ομάδας ΔΙΑΣ για την καλύτερη αστυνόμευση
157. Αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων – τοποθετήσεων αστυνομικών.
158. Αλλαγή του συστήματος για εξοπλιστικά προγράμματα με διαδικασία και έγκριση της Βουλής.
159. Ίδρυση ανεξάρτητης στατιστικής αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)
160. Άρση καμποτάζ στις κρουαζιέρες και αύξηση τουρισμού
161. Ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για διαβούλευση κάθε νόμου (ηλεκτρονική διαβούλευση και διακυβέρνηση)
162. Opengov για ανοιχτή προκήρυξη κυβερνητικών θέσεων
163. Νόμος για δημοψηφίσματα
164. Δημόσια Λογοδοσία
165. Κατάργηση Βουλευτικής Σύνταξης
166. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
167. Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις-Κοινωνική Οικονομία
168. ΕΙΕΑΔ – Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.
169. Εθνική στρατηγική για ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
170. ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
171. Στήριξη οικογένειας με νέα οικογενειακά επιδόματα
172. Πρόγραμμα ένταξης σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς
173. Εναρμόνιση Επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής
174. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
175. Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)
176. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Αναπηρία
177. Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, στις οποίες εντάσσονται όλες οι Μονάδες Προστασίας Παιδιού, Ηλικιωμένων, ΑμεΑ κλπ
178. Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα
179. Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Άπορους- Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας 2014-2020
180. Πρόγραμμα στήριξης αστέγων 2014-2015 (Στέγαση και επανένταξη)
181. Δομές αντιμετώπισης φτώχειας –Κοινωνικά παντοπωλεία, Φαρμακεία κ.λπ.
182. Κοινωνικοί ξενώνες- Κέντρα Ημέρας αστέγων
183. Κοινωνικές Συμπράξεις – Δίκτυο Αλληλεγγύης
184. Αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση
185. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
186. Προοδευτικές Μεταρρυθμίσεις
187. Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να μπουν σε κάθε ευρωπαϊκό σπίτι
188. Ρήτρα απασχόλησης σε όλες τις πολιτικές. Για κάθε άνεργο νέο, μια τουλάχιστον ευκαιρία για εργασία ή αποτελεσματική υποστήριξη για το ξεκίνημα νέας επιχείρησης.
189. Ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Κάθε υγιής μικρομεσαία επιχείρηση να μπορέσει να δημιουργήσει μια ακόμη θέση εργασίας
190. Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους εργαζόμενους. Τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας.
191. Ασφάλεια και αξιοπρέπεια για το συνταξιούχο. Νέοι πόροι από τα έσοδα των υδρογονανθράκων και του Υπερταμείου
192. Αποτελεσματικό και ευέλικτο κράτος
193. Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αξιολόγηση δομών και Ανθρώπινου Δυναμικού
194. e-ΚΕΠ για όλα τα θέματα των πολιτών
195. Σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αξιόπιστο Περιουσιολόγιο.
196. Ηλεκτρονικές συναλλαγές και κίνητρα για πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών.
197. Σύνδεση του Τουρισμού με Πρωτογενή Παραγωγή, Περιβάλλον και Πολιτισμό για μεγαλύτερη δυναμική και δημιουργία θέσεων εργασίας.
198. Στήριξη του Ελληνικού σχολείου. Μόρφωση και Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων (ξένες γλώσσες, Η/Υ) χωρίς επιβάρυνση της ελληνικής οικογένειας.
199. Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε αναγεννημένο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
200. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποδέχεται και στην Ελλάδα τις μεταναστευτικές ροές, με αποτελεσματικές πολιτικές διαχείρισης. Με ασφάλεια για τις τοπικές κοινωνίες και σεβασμό για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
201. Νέο εκλογικό σύστημα.
202. Προοδευτική μεταρρύθμιση στο πολιτικό σύστημα.
203. Εθνική και Κοινωνική συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων, με τις παραγωγικές δυνάμεις και κοινωνικούς εταίρους.
Είναι το όραμα της αλλαγής, ως έργο, ως δημιουργία, ως καρπός του αγώνα όσων πίστεψαν και πιστεύουν στην Εθνική Ανεξαρτησία, τη Δημοκρατία και την Κοινωνική Αλλαγή, την βιώσιμη ανάπτυξη και τη Κοινωνική Δικαιοσύνη. Είναι ο αγώνας όσων ακολούθησαν τον Ανδρέα Παπανδρέου και την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη, για μια Δημοκρατική Ελλάδα και μια δίκαιη κοινωνία.
Ταυτόχρονα, όμως είναι παρακαταθήκη για το μέλλον και οράματα και Ελπίδα.
Γι’ αυτά και χιλιάδες άλλα ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (πάνω από 20.000 μεγάλα, μεσαία και μικρότερα έργα, – Οδικά, Αεροδρόμια, λιμάνια, Πρωτογενή τομέα, Υγείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εκπαίδευσης, Προστασίας Περιβάλλοντος κτλ.) θεσμούς και δράσεις που δεν χωρούν σε λίγες γραμμές, μας εμπιστεύτηκαν και μας στήριξαν διαχρονικά εκατομμύρια πολίτες. Γι’ αυτά δούλεψαν ανιδιοτελώς και με αποτέλεσμα πολλές χιλιάδες στελέχη. Βέβαια κάθε κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του.
Ορισμένα στελέχη μας έγιναν επίορκοι, κυρίως οι ωφελημένοι αλλά ταυτόχρονα υπεύθυνα για τα εκφυλιστικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στην πορεία αλλά δεν μπορούν να αμαυρώσουν την πορεία μας, το έργο μας και κυρίως δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην προοπτική.
Η Ήρα από το στάρι έχει πλέον ξεκαθαρίσει και εμείς μπορούμε Ξανά δυνατοί, να ανοίξουμε νέους δρόμους.
Σήμερα η χώρα μετά από μια καταστροφική περίοδο Συριζα, Ακροδεξιών και Γυρολόγων, συνεχίζει σε δύσκολο δρόμο, αφού τα πρώτα δείγματα της Κυβέρνησης της Ν.Δ με αθέτηση των προεκλογικών δεσμεύσεων όπως π.χ. για επαναδιαπραγμάτευση των υψηλών πλεονασμάτων και του Υπερταμείου, προοιωνίζουν νέα δύσκολα αδιέξοδα.
Το Κίνημα Αλλαγής με την πολιτική παρακαταθήκη του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης, καλείται να εκφράσει ξανά την πραγματική ελπίδα για την προοπτική της Χώρας και την Κοινωνία.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα