Skip links

Η πενταετία της καταστροφής

Η πεντάχρονη διακυβέρνηση Καραμανλή με την αναξιοπιστία, την ανικανότητα αλλά κυρίως την έλλειψη πολιτικής βούλησης οδήγησε τους αγρότες σε πρωτοφανή ανασφάλεια και αβεβαιότητα και τον αγροτικό τομέα σε αδιέξοδο.
Η φετινή εξευτελιστική τιμή του ελαιολάδου και  η απαξίωση του, είναι ενδεικτική του αδιεξόδου αυτού.
Το εισόδημα των Ελλήνων αγροτών μειώθηκε δραματικά την τελευταία πενταετία και είναι μικρότερο κατά 37,65 από το μέσο όρο της Ε.Ε. αφού μειώθηκε στη χώρα μας 20,4 ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 17,2%.
Την ίδια ώρα η μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, πετρέλαιο, ΔΕΗ, εφόδια κλπ.) και η μείωση των τιμών παραγωγού και η αδυναμία απορρόφησης της παραγωγής οδήγησαν στην αποσάθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας.
Από το 2004 ως το 2008 η συμμετοχή του αγροτικού τομέα στο ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 40% και το έλλειμμα στο εμπορικό, γεωργικό ισοζύγιο το 2007 έφτασε τα 3 δις ευρώ.
Η κυριαρχία των Καρτέλ στην αγορά ζημιώνει παραγωγούς και καταναλωτές αλλά η Κυβέρνηση παίζει μόνο το ρόλο του παρατηρητή.
Η μεγάλη προεκλογική υπόσχεση του κ. Καραμανλή για μάχες στην Ε.Ε έγινε φυγομαχία. Στις διαπραγματεύσεις η μία ήττα διαδέχεται την άλλη.
Στο Συμβούλιο Κορυφής τον Δεκέμβριο του 2005, οι πόροι για το 2007-2013 μειώθηκαν κατά 47% σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, όταν οι αναδιαρθρώσεις της ελληνικής γεωργίας αποτελούν κομβικό σημείο προσαρμογής για την επιβίωση της.
Οι Ευρωπαϊκές  ενισχύσεις για την Ελλάδα συνεχώς μειώνονται. Μόνο το 2008 μειώθηκαν κατά 8,2% ενώ το κόστος κατοχύρωσης και  ενεργοποίησης των δικαιωμάτων (75 εκ.Ευρώ το χρόνο),  χρεώνεται στους αγρότες.

Για να βάλουμε τέλος στην οικονομική εξαθλίωση του αγρότη

•    Συμπαρατασσόμαστε με τους αγρότες που απαιτούν λύσεις στα αδιέξοδα που βιώνουν.
Στηρίζουμε τους αγώνες τους και ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους.

•    Απαντούμε θετικά στο ερώτημα αν υπάρχει ελπίδα και
Καταθέτουμε τη δική μας πρόταση για την αλλαγή πορείας στον αγροτικό τομέα που θα υλοποιηθεί με την κυβερνητική αλλαγή.

Για βιώσιμο αγροτικό τομέα και αγρότη με αξιοπρέπεια

Εμείς στο ΠΑΣΟΚ, με βασική πολιτική επιλογή τη πράσινη ανάπτυξη και με εμπιστοσύνη στο μέλλον και στην προοπτική της αγροτικής μας οικονομίας, στοχεύουμε στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου, με ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και περιβαλλοντικών της πλεονεκτημάτων και κυρίως την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Επιλέγουμε και προτάσσουμε ως βασικό προσανατολισμό του αγροτικού τομέα της χώρας μας την παραγωγή τροφίμων, τον εκσυγχρονισμό των παραδοσιακών καλλιεργειών, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με ταυτότητα, την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της μεταποίησης του αγροτουρισμού και την διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τον τουρισμό.
Η αντιμετώπιση της αρνητικής πορείας του αγροτικού τομέα στη χώρα μας, που προκλήθηκε από την αδιέξοδη πολιτική της Ν.Δ. και οξύνεται από τις επιπτώσεις της κρίσης, καθώς και η άμβλυνση των μόνιμων μειονεκτημάτων της ζωής στην ύπαιθρο απαιτούν ολοκληρωμένο σχέδιο για ένα νέο ανταγωνιστικό αγροτοδιατροφικό τομέα, στα πλαίσια της στρατηγικής για τη νέα ανάπτυξη στη χώρα, αλλά και συγκεκριμένα μέτρα στήριξης των αγροτών και των κατοίκων της υπαίθρου.
Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε από τις Σέρρες τα Άμεσα Μέτρα Οικονομικής Ανακούφισης των αγροτών και τις βασικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής μας πολιτικής για τον αγροτικό τομέα.
Οι πέντε δέσμες μέτρων που ακολουθούν, έχουν κατατεθεί για διαβούλευση στην αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας και να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, η εξειδίκευση του οποίου είναι ανοικτή στις προτάσεις όλων των πολιτών.

Α) ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ

•    1 δις ευρώ (από τα 28) στον αγροτικό τομέα, για να διατηρήσουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι τις δραστηριότητές τους
•    Χρηματοδότηση των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ) και ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων του ΤΕΜΠΜΕ των επιχειρήσεων παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, για την απορρόφηση της παραγωγής
•    Διετές πάγωμα των υποχρεώσεων των αγροτών και των ΑΣΟ προς το Δημόσιο και την Αγροτική Τράπεζα και ρύθμιση ληξιπρόθεσμων
•    Καταβολή όλων των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ που εκρεμμούν
•    Καταβολή επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης στους ασθενέστερους αγρότες
•    Κατάργηση του ΕΤΑΚ

Β) ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

•    Αύξηση του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ (στο 11% με τιμές 2007) και ετήσια αναπροσαρμογή
•    Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου
•    Επιστροφή του ΦΠΑ που καταβάλλεται από τους αγρότες για αγορά αγροτικών μηχανημάτων (ανεξάρτητα από το καθεστώς Φ.Π.Α)
•    Επιστροφή του ΦΠΑ για την κατασκευή πρώτης κατοικίας και αγροτικών–κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (του άρθ. 26 του ν. 2520/97)
Το μέτρο για την πρώτη κατοικία, αφορά όλους τους κατοίκους ορεινών ημιορεινών και μειονεκτικών περιοχών
•    Συμβολικό κόστος για την οικοδομική άδεια της πρώτης κατοικίας στην ύπαιθρο
–    Κατάργηση κάθε μορφής κρατήσεις, επιβαρύνσεις, παράβολα και εισφορές υπέρ δημοσίου ή τρίτων  για την έκδοση οικοδομικής άδειας της πρώτης κατοικίας και των αγροκτηνοτροφικών κατασκευών του άρθρου 26 του ν.2520/97.
–    Επιδότηση κατά 50% οι προβλεπόμενες αμοιβές των μηχανικών και τα ένσημα ΙΚΑ των ελάχιστων προβλεπόμενων ημερών εργασίας.

•    Σύγχρονο δίκτυο κοινωνικής προστασίας στην ύπαιθρο.
Δίκτυο κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών για τη διασφάλιση καλού βιοτικού επιπέδου για τους αγρότες και εν γένει τους κατοίκους της υπαίθρου, όπως Αγροτικά Ιατρεία, Κέντρα Υγείας, Βρεφονηπιακοί-Παιδικοί Σταθμοί, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων, Ολοήμερα Σχολεία Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων, «Βοήθεια στο σπίτι».
 
Γ) ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

•    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Οργανισμοί

–    Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του ως όργανο επιτελικού σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου.
–    Ανασυγκρότηση των οργανισμών με τις αναγκαίες αλλαγές
–    Ολοκληρωμένη στρατηγική παρέμβασης στα κέντρα αποφάσεων της Ε.Ε. τώρα, για συνέχιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και μετά το 2013, με σχέδιο, συγκεκριμένους στόχους και τις απαραίτητες συμμαχίες.
–    Ανασχεδιασμός του ΕΣΠΑ με κύρια κατεύθυνση τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα

•    Για κάθε ΠΡΟΪΟΝ ολοκληρωμένη κλαδική πολιτική

•    Για κάθε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 5ετές ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και της υπαίθρου (αξιοποίηση ΕΣΠΑ και εθνικών πόρων) με ουσιαστική συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση. 

–    Αγροτική παραγωγή
–    Μεταποίηση στην περιφέρεια παραγωγής
–    Σύζευξη αγροτικής παραγωγής και τουρισμού
–    Υποδομές πρωτογενή τομέα
–    Αγροτουρισμός – θεματικός τουρισμός – διαδρομές
–    Αγροβιοτεχνία-Υπηρεσίες
–    Ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που
        εγκαθίστανται στην ύπαιθρο, βάσει χωροταξικού σχεδιασμού
 
•    Ποιότητα – Πιστοποίηση – Ταυτότητα

–    Εξασφάλιση όλου του απαιτούμενου κόστους από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για δωρεάν στον παραγωγό πιστοποίηση της ποιότητας όλων των παραγόμενων προϊόντων από ολοκληρωμένη  διαχείριση καλλιέργειας και βιολογική καλλιέργεια
–    Ευέλικτα προγράμματα πιστοποίησης

•    Εφόδια -λιπάσματα-πολλαπλασιαστικό υλικό – φυτοφάρμακα – πρώτες ύλες
–    Έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς
–    Εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών προμηθειών
–    Κτύπημα των καρτέλ εισαγωγής
–    Ενθάρρυνση και στήριξη εγχώριας παραγωγής

•    Εκπαίδευση – Έρευνα

–    Αναβάθμιση του Οργανισμού ΕΓΕΚΑ –ΔΗΜΗΤΡΑ.
–    Ίδρυση αγροτικών σχολών στην περιφέρεια.
–    Αναβάθμιση ΕΘΙΑΓΕ με έμφαση στα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας

•    Ενοποίηση συστήματος υλοποίησης αγροτικής πολιτικής και παροχής αγροτικών συμβουλών στην Αυτοδιοίκηση

–    Τα Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης στην ύπαιθρο
      
•    Συνεταιρισμοί – Α.Σ.Ο.

–    Ανεξάρτητη Αρχή Εποπτείας και Ελέγχου Συνεταιριστικών Οργανώσεων για όλες τις οργανώσεις που διαχειρίζονται ευρωπαϊκές ενισχύσεις και εθνικούς πόρους ή δανειοδοτούνται με την άμεση ή έμμεση εγγύηση του Δημοσίου.
–    Συνενώσεις  δυνάμεων  Συνεταιρισμών – Ενώσεων
–    Νέες Αγροτικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για συγκεκριμένες δραστηριότητες.

•    Ασφάλεια παραγωγής
 
     Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ΕΛΓΑ, καθώς και αλλαγή του     κανονισμού ασφάλισης, με διεύρυνση των καλυπτόμενων κινδύνων.
Δ)  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

•    Δημιουργία νέου Οργανισμού Προώθησης Εγχώριων Τροφίμων & Ποτών (ΟΠΕΤΡΟΠ).

Έρευνα στη Διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά για τα βασικά μας προϊόντα τρόφιμα και ποτά

Τα προγράμματα προβολής και προώθησης να  υλοποιούνται:
–    με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 50%
ανάλογη με τη χρηματοδότηση που υπάρχει σήμερα για την τουριστική    προβολή.
–    με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και οικονομική συμμετοχή συλλογικών φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων

•    Συμμαχία παραγωγών – καταναλωτών

Για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στην ελληνική αγορά και τη μείωση της ψαλίδας τιμής παραγωγού-τιμής καταναλωτή.
 
Ε) ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΑΓΡΟΤΩΝ

Το ΠΑΣΟΚ έχει επεξεργαστεί ολοκληρωμένη πρόταση για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα με πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αξιοπρεπή σύνταξη με 37 έτη αγροεργασίας ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας και προτείνεται ακόμη:

•    Η πριμοδότηση της αγρότισσας με 5 χρόνια αγροεργασίας και
•    Η επέκταση του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους αγρότες

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα