Skip links

Η ομιλία για το ΝΣ ΓΕΜΗ

–    Οι ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις,
 
–    η έντονη επίδραση της γνώσης στις παραγωγικές και κοινωνικές διεργασίες και
 
–    η ίδια η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης,
 
έχουν ενισχύσει σημαντικά τους ρυθμούς των οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο οικονομικός ανταγωνισμός οξύνεται, οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις συνεχώς ενισχύονται και επεκτείνονται, αναζητώντας νέες κερδοφόρες αγορές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 έθεσε τους στόχους της Λισσαβόνας και την στρατηγική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής αυτής αποτελεί ο ευρωπαϊκός χάρτης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 Με τον χάρτη αυτό αναγνωρίζεται ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προτεραιότητα σ’ αυτές.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία γνώρισε μια περίοδο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, (4%).

 
Η χώρα μας είχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

 
→τη μεγαλύτερη αύξηση στην παραγωγικότητα της εργασίας,
 
→τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση, του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. και

→την τρίτη θέση στις επιχειρηματικές επενδύσεις, ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Αυτή η θετική πορεία της οικονομίας ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένου σχεδίου και των αποτελεσματικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν.

Όμως η έντονη αυτή οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ανέδειξε παράλληλα και την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων, όπως π.χ.

    Του χαμηλού ποσοστού επενδύσεων στην έρευνα
 
    Του χαμηλού ποσοστού απασχόλησης των γυναικών
 
    Τη μακροχρόνια ανεργία και κυρίως

    Την αδυναμία του συγκεντρωτικού διοικητικού συστήματος να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να αντεπεξέλθει σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Μετά τον Μάρτη του 2004, η 20μηνη διακυβέρνηση της χώρας από τη Ν.Δ. χαρακτηρίζεται από την παντελή έλλειψη σχεδίου και στρατηγικής.
 
Αφού αθετήθηκαν όλες οι προεκλογικές εξαγγελίες και δεσμεύσεις και ανατράπηκε ο υποτιθέμενος σχεδιασμός, οι αποφάσεις λαμβάνονται, σε όλους τους τομείς, με την τακτική του ″ βλέποντας και κάνοντας ″.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, παρά τα πολλά θέματα που άνοιξαν, δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να δώσουν κάτι καινούργιο.
 
Δύο είναι κυρίως οι λόγοι, που οι παρεμβάσεις αυτές δεν είχαν αποτέλεσμα:

Ο πρώτος αφορά το αρνητικό οικονομικό περιβάλλον, που διαμόρφωσε και συνεχίζει να διαμορφώνει η Κυβέρνηση με τις αντιφατικές πολιτικές και τις λανθασμένες επιλογές της

Θυμίζω
 
    την αδιαφανή απογραφή, που οδήγησε στην επιτήρηση,
    τη μείωση της αξιοπιστίας της χώρας, με την επί 7 φορές αναθεώρηση των στοιχείων του 2004
 
    την ουσιαστική αναστολή του αναπτυξιακού νόμου που δεν έχει απορρόφηση μέχρι σήμερα, ούτε 1 € 

    τα έκτακτα αναπτυξιακά μέτρα και

 
    την αδυναμία σύνταξης και υλοποίησης αξιόπιστων προϋπολογισμών.

Ο δεύτερος αφορά την έλλειψη συνεκτικότητας και συνέργιας ανάμεσα στις πολιτικές άλλων Υπουργείων και στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 
Έτσι μοιάζουν περισσότερο με «κεράμους ατάκτως ερριμένους» στο πουθενά,
παρά, με τμήματα του ίδιου σχεδίου και της ίδιας κυβερνητικής πολιτικής.
 

Όσο περνάει ο χρόνος, φαίνεται ότι ο ορισμός του 2005 ως έτος ανταγωνιστικότητας, παρέμεινε γράμμα κενό.

– Αντί να γίνουν ανταγωνιστικότερες οι επιχειρήσεις, αυτές αναγκάζονται να μετακομίσουν στο εξωτερικό
 
– Αντί να ενισχυθούν οι επενδύσεις, αυτές μειώνονται συνεχώς

– Αντί να ενισχυθεί η απασχόληση, η πραγματική ανεργία αυξάνεται

– Η ακρίβεια εξανεμίζει το οικογενειακό εισόδημα, που μειώνεται συνεχώς

– Η αγορά ασφυκτιά, η ρευστότητα μειώνεται συνεχώς και οι ακάλυπτες επιταγές φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα.

Κύριε Υπουργέ,
 
Το αρνητικό οικονομικό κλίμα που διαμορφώσατε επηρεάζει όλες τις επιχειρήσεις και κυρίως τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες.

-Οι προσδοκίες των επιχειρηματιών, αλλά και των νοικοκυριών για τις μελλοντικές προοπτικές βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο.
 
Πέρυσι, φέρατε και ψηφίσατε ένα νομοσχέδιο με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

Δεν κάνατε δεκτές τις προτάσεις που σας καταθέσαμε και το αποτέλεσμα ήταν να αυξηθεί αντί να μειωθεί η γραφειοκρατία.

Ένα χρόνο μετά, δεν έχετε ακόμη εκδώσει τα Π.Δ., τις Υπουργικές και κοινές Υπουργικές αποφάσεις, που προβλέπει ο νόμος αυτός, προκειμένου να εφαρμοστεί.

Με την έλλειψη ενιαίου σχεδίου και στρατηγικής,

•    για τη χώρα
 
•    για την οικονομία,

•    την ανταγωνιστικότητα και
 
•    την επιχειρηματικότητα,

και καταφέρατε να πάτε τη χώρα

Από την 37η θέση που την παραλάβατε, στην κατάταξη της ανταγωνιστικότητας, στην 46η.

Έτσι φαίνεται να μην επιτυγχάνετε κανέναν από τους στόχους σας, παρ’ ότι θεσμοθετήσατε, για το δημόσιο τομέα που διευρύνατε,  σωρεία
 
-Συμβουλίων
 
-Επιτροπών
 
-Αρχών με αρκετές εκατοντάδες θέσεις ειδικών Συμβούλων, που επιλέγονται με τις γνωστές μεθόδους.

Κύριε Υπουργέ,

Η μόνη πολιτική που φαίνεται να εφαρμόζετε με επιτυχία, είναι αυτή της στήριξης των ισχυρών.
 

Με τις επιλογές σας,

ενισχύετε μονομερώς την ανταγωνιστικότητα
 
→των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και
 
→του μεγάλου εισαγωγικού κεφαλαίου,

και στηρίζετε τα υπερκέρδη των τραπεζών
 
εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες οδηγείτε σε αδιέξοδο.

Με το διευρυμένο ωράριο και την απελευθέρωση της ίδρυσης των πολυκαταστημάτων, προωθείτε την ανακατανομή στα μερίδια της αγοράς, από τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, προς στις μεγάλες και πολύ μεγάλες.

Με τον φορολογικό νόμο ελαφρύνατε κατά 1 δις ευρώ τις μεγάλες επιχειρήσεις και τις τράπεζες και τα φορτώσατε στις μικρομεσαίες.

Καμιά μικρή επιχείρηση δεν μπορεί να αξιοποιήσει τις διατάξεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και τις υπερωρίες
 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Όταν η Κυβέρνηση αδυνατεί να οδηγήσει τη χώρα αποφασιστικά μπροστά και μένει κολλημένη στο παρελθόν,
εμείς αγωνιζόμαστε για το παρόν και προτείνουμε για το μέλλον.

προβάλλουμε:

▪ Το δικό μας Σχέδιο για κάθε τομέα και
 
     –    για τη χώρα συνολικά
 
     – για τη βιώσιμη ανάπτυξη,
 
     – την απασχόληση,

     – την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

–    Αναδεικνύουμε τη δική μας πρόταση για την
        ανταγωνιστικότητα,

 
–    την κοινωνικά υπεύθυνη ανταγωνιστικότητα, που
        βασίζεται:

    στην αναβάθμιση των εργαζομένων,
 
    στην επένδυση στον άνθρωπο,

    στην γνώση και στην παιδεία,
 
    στην καινοτομία και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών,

    στη νέα επιχειρηματικότητα

και προβάλλουμε την ανάγκη για 

→την ολική αποκέντρωση και

→την απελευθέρωση και στήριξη όλων των δημιουργικών αναπτυξιακών δυνάμεων της ελληνικής Περιφέρειας.

Καταθέτουμε τη δικιά μας θέση για τα νέα Επιμελητήρια.

    Τη θεσμική αναβάθμιση των Επιμελητηρίων και του συντονιστικού ρόλου της Κεντρικής Ένωσης τους.

    Τη δυνατότητα ανάπτυξης διεπιμελητηριακών δράσεων σε Περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο

    Τη θεσμοθέτηση «ειδικού αναπτυξιακού κεφαλαίου» με τη συγχρηματοδότηση Επιμελητηρίων και Κρατικού Προϋπολογισμού

    Το σχεδιασμό μέτρων τα οποία να εξασφαλίζουν οριζόντια χαρακτηριστικά στο σύνολο των Ελληνικών Επιμελητηρίων
 
    Την ενίσχυση της διοικητικής ευελιξίας και αυτοτέλειας των Ελληνικών Επιμελητηρίων.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Η συνολική αναμόρφωση και ενδυνάμωση του επιμελητηριακού θεσμού σύμφωνα με αυτές τις προτάσεις, είναι επιτακτική.

Οι μεγάλες αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως σ’ όλους τους τομείς της οικονομίας, το επιβάλλουν.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να μείνουν στην τροχιά των εξελίξεων, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

Τα νέα Επιμελητήρια πρέπει να είναι:

–    Βασικός μοχλός στη διαμόρφωση και την άσκηση της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας μας

– Ως πραγματικός Σύμβουλος της πολιτείας

– Ως ουσιαστικός εταίρος στον κοινωνικό διάλογο

–    Αλλά και ως καθημερινός Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη,

– Η πληροφόρηση

– Η συμβούλευση,

–    Η εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για τον κάθε  
    κλάδο,
 
  – Η επαγγελματική κατάρτιση,
 
  – Η ανάληψη πρωτοβουλιών για δημιουργία υποδομών,
 
  – Η ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών,

  – Η διάδοση των νέων μορφών χρηματοδότησης,
 
  – Η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,

– Η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων
   παραγωγής και εμπορίας
    

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Το νομοσχέδιο που συζητάμε, αποτελείται από τέσσερις χωριστές ενότητες.
 
Η πρώτη αφορά τη θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου,
 
η δεύτερη τροποποιεί την επιμελητηριακή νομοθεσία και ουσιαστικά τον νόμο 2081/92,
η τρίτη, που αποτελεί από μόνη της ένα πολυνομοσχέδιο, περιλαμβάνει διατάξεις που τροποποιούν διάφορους νόμους, οι περισσότεροι από τους οποίους  ψηφίστηκαν πρόσφατα και αφορούν:
 
– το Υπαίθριο Εμπόριο,

–    την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μάλιστα ρυθμίσεις
    για αποδοχές
 
– τον Οργανισμό Ταμείου Λαϊκών Αγορών,
 
–    τον ΕΦΕΤ και τη δημιουργία νέων διευθυντικών
   θέσεων,

–    το Συνήγορο του Καταναλωτή και τη δημιουργία 35 ακόμη θέσεων για ημετέρους.

και η τέταρτη που ουσιαστικά αφορά τις τροπολογίες που καταθέσατε.

 Παρά το γεγονός ότι οι δύο πρώτες ενότητες αφορούν τον θεσμό του επιμελητηρίου, δεν έχουν τύχει ενιαίας επεξεργασίας.
 
Έτσι το νομοσχέδιο φαίνεται να αποτελεί το αποτέλεσμα απλής συρραφής χωριστών νομοσχεδίων για τα επιμελητήρια.

Προκειμένου να εφαρμοστεί, χρειάζονται 60 Υ.Π, Κ.Υ.Α και  Π.Δ. και έτσι προδικάζεται ότι θα είναι ανταγωνιστικότερο σε αναποτελεσματικότητα, απ’ αυτά που έχετε φέρει μέχρι τώρα.

Α.  Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ήταν αίτημα των επιμελητηρίων της χώρας, των εργαζομένων σ’ αυτά και όλου του επιχειρηματικού κόσμου.

Η έως σήμερα απουσία του, σίγουρα αποτελεί το μεγάλο έλλειμμα σε επίπεδο οριζόντιας επιχειρηματικής τεκμηρίωσης.
  
Την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου για το Γ.Ε.ΜΗ. είχε ξεκινήσει και ολοκληρώσει η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Οι επιμελητηριακοί φορείς και οι εργαζόμενοι συμμετείχαν ουσιαστικά με τις θέσεις και τις προτάσεις τους στη διαμόρφωση του σχεδίου νόμου.

Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε εκπονήσει την μελέτη για την εφαρμογή του.
 
•    Ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (Ε.Π.ΑΝ.) συγκεκριμένη δράση για τη χρηματοδότηση της δημιουργίας του.
 
•    Προχώρησε μάλιστα και στην προκήρυξη του έργου, που όμως μετά από μία αναβολή, ακυρώθηκε από την Κυβέρνηση της Ν.Δ.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Το ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές και ευρωπαϊκό οικονομικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία, περισσότερο από ποτέ, τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ορισμένες από τις βασικές προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι:

•    Η διαμόρφωση ευνοϊκού και απλοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος,

•    Η διευκόλυνση των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με το δημόσιο,

•    Η διαφανής και ασφαλής άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών,

•    Η αποτελεσματική δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων,
•    Η δημιουργία μιας πιστοποιημένης τράπεζας πληροφοριών με αξιόπιστη και αποτελεσματική λειτουργία, με εύκολη πρόσβαση για τις επιχειρήσεις και τους ενδιαφερόμενους πολίτες.

Στην επίτευξη αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά η θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.),

που αποτελεί παράλληλα και πράξη εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2003/58/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις για δημοσιοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η θεσμοθέτηση ενός Γενικού, Ενιαίου, Επιχειρηματικού Μητρώου με βάση τη διεθνή εμπειρία,

θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την υποδοχή, την ενθάρρυνση και πραγματοποίηση των επενδύσεων στην χώρα μας,

εφ’ όσον συνδυαζόταν με μια ουσιαστική παρέμβαση για την απλοποίηση των διαδικασιών και τη δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, προχωρεί στη δημιουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς να αντιμετωπίζει την πολυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων και την πληθώρα των υπηρεσιών, που εμπλέκονται στις σχέσεις των επιχειρήσεων με το δημόσιο.

Δεν είναι υπηρεσία μιας στάσης
αφού δεν προβλέπεται καμιά ουσιαστική διασύνδεση ούτε του μητρώου επωνυμιών που τηρείται σήμερα στο κάθε επιμελητήριο με το τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., που θα ιδρυθεί στο ίδιο Επιμελητήριο.

Δεν προωθεί αποφασιστικά την διευκόλυνση των επιχειρήσεων ούτε τη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς οι εμπλεκόμενοι φορείς
Γενική Γραμματεία Εμπορίου,
Νομαρχίες,
Πρωτοδικεία κ.λπ. διατηρούν τις δικαιοδοσίες τους.

Μια ακόμα μεγάλη διαρθρωτική αλλαγή, που θα αφορούσε στην περαιτέρω μείωση του μέσου χρόνου και κόστους ίδρυσης ή μεταβολής μιας επιχείρησης, αναβάλλεται.

Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας, δεν επιμερίζεται αναλογικά στις επιχειρήσεις.
 
Θεσμοθετούνται,
 
•    το τέλος καταχώρησης,

•    το τέλος μεταβολής και
 
•    το τέλος για την έκδοση οποιουδήποτε αντιγράφου ή αποσπάσματος.

και καταβάλλονται από τις επιχειρήσεις, χωρίς καμία διάκριση πολύ μικρών, μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

Έτσι επιβαρύνονται κυρίως οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που καλούνται να πληρώσουν εκτός από την εγγραφή στο μητρώο επωνυμιών και την ετήσια συνδρομή και ένα νέο τέλος για το Γ.Ε.Μ.Η.

•    Πρέπει να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής τελών εγγραφής οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
•    Πρέπει να ιδρυθούν υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ στα νησιά και όπου υπάρχει Γραφείο ή Παράρτημα Επιμελητηρίου.
•    Η στελέχωση όλων των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. να γίνει με τις διαδικασίες ΑΣΕΠ.

•    Η ανάθεση της αρμοδιότητας στην ΚΕΕ για την οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων όλων των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. με τη σύσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας, δεν πρέπει να μεταβιβαστεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της και όχι απλά τη γνώμη της, για να μεταφερθεί η αρμοδιότητα αλλού.

Όπως φαίνεται κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Οι ρυθμίσεις του ν/σ αυτού, ιδιαίτερα της δεύτερης ενότητας, απέχουν πολύ από τις ριζικές αλλαγές που χρειάζεται η επιμελητηριακή νομοθεσία.
 
Είναι απλές διευθετήσεις  εκκρεμοτήτων και ορισμένες από αυτές οδηγούν στην οπισθοδρόμηση του επιμελητηριακού θεσμού.

–    Κάποιοι προσπάθησαν να καταργήσουν το Αυτοδιοίκητο των Επιμελητηρίων και τις ″αιρετές διοικήσεις″. 

Είναι θετικό που έστω την τελευταία στιγμή αποσύρθηκαν οι σχετικές διατάξεις, αλλά
 
δεν είναι όμως καθόλου θετικό ότι επιμείνατε στις διατάξεις του νομοσχεδίου
 
–    Που συνταξιοδοτούν τα επιμελητήρια

–    Που προωθούν και ενθαρρύνουν τη διάσπαση τους

Στις διατάξεις που
 
–    Επιβαρύνουν, τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, χωρίς να ωφελούνται

και σ’ όλες τις διατάξεις που καθηλώνουν τα Επιμελητήρια και την κεντρική ένωσή τους,
 
χωρίς να τους δίνουν νέες δυνατότητες και ουσιαστικό ρόλο.

Ζητούμε, να αποσυρθεί η τροποποίηση της διάταξης , που απαγορεύει στα βιοτεχνικά Επιμελητήρια να έχουν επαγγελματικό τμήμα.

Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση των αστικών και των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων των Επιμελητηρίων να κατατεθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο Επιμελητηρίου τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό τους.
Διαφωνούμε με τον στρατό των Συμβούλων και των ειδικών Επιστημόνων.

Ζητούμε να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις και να δημιουργηθούν όπου χρειάζεται νέες. 

Θεωρούμε πολύ σημαντική την πρότασή μας για ίδρυση, σε κάθε Επιμελητήριο, Ενιαίου Κέντρου Διατυπώσεων και Εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων,

η υλοποίηση της οποίας πρέπει να συνοδεύεται από κρατική ενίσχυση, για την πρώτη τουλάχιστον φάση λειτουργίας της και ζητούμε τη θεσμοθέτησή της.

Ζητούμε την αποδοχή των προτάσεων των εργαζομένων, που σας έχουν κατατεθεί.

Πρέπει να επισημάνω ότι μας χαροποίησε το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι των φορέων των Επιμελητηρίων της ΚΕΕ εξέφρασαν θέσεις που συνηγορούν με τους προβληματισμούς μας και τις θέσεις που προβάλλουμε για τον επιμελητηριακό θεσμό.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα