Skip links

Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο της χώρας από την κρίση, 12 προτάσεις της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.

* Η αγροτική ανάπτυξη ως βασικός πυλώνας της ανασυγκρότησης της υπαίθρου.

Την ώρα που αγρότες και όλοι οι παραγωγικοί και επιστημονικοί φορείς θέτουν ως μεγάλη προτεραιότητα την παραγωγική ανασυγκρότηση με βάση τον Αγροδιατροφικό τομέα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιβάλλει πρωτοφανή υπερφορολόγηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους.

Τα  άδικα φοροεισπρακτικά μέτρα,   σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, έχουν σαν συνέπεια  τον αφανισμό του μικρομεσαίων αγροτών και τη διάλυση του αγροτικού παραγωγικού ιστού, τα προϊόντα του οποίου θα υποκατασταθούν από εισαγωγές.

Οι παραπάνω πολιτικές επιλογές θα οδηγήσουν σε μείωση της αγροτικής παραγωγής, αφού λόγω της αύξησης του κόστους παραγωγής η ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων θα μειωθεί σημαντικά. Με αυτήν την επιλογή είναι φανερό ότι δεν μπορεί να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι για μείωση του Ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο των αγροτικών προϊόντων και η αύξηση των εξαγωγών.

Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο της χώρας από την κρίση και σήμερα είναι όσο ποτέ άλλοτε αναγκαία.

Οι αγρότες απαιτούν αλλαγή της καταστροφικής πορείας, απαιτούν αλλαγή πολιτικής.

Σ’ αυτή τη κατεύθυνση, η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κα Φ. Γεννηματά, προκάλεσε τη συζήτηση στη Βουλή σχετικά με τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, στην οποία καταθέσαμε δώδεκα προτάσεις ανάπτυξης, προτάσεις που είναι αποτέλεσμα συζήτησης με τον αγροτικό κόσμο και τους φορείς του όλο αυτό το διάστημα.

Πρόταση πρώτη:
Ο φόρος εισοδήματος να μειωθεί προοδευτικά, οι ενισχύσεις να είναι ακατάσχετες και αφορολόγητες, ο ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων και εισροών να επανέλθει στο 13%, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί και να δοθεί κίνητρο για τη δημιουργία νέων συλλογικών δομών, με την επιστροφή 5 μονάδων ΦΠΑ στους οργανωμένους παραγωγούς.

Πρόταση δεύτερη:
Να αποσυνδεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και για να διευκολύνουμε την ανανέωση των παραγωγών, για κάθε ζευγάρι νέων αγροτών τα πέντε πρώτα χρόνια εισφορές θα πληρώνει μόνο ο ένας.

Πρόταση τρίτη:
Να παραμείνει ο ΟΓΑ φορέας ασφάλισης των αγροτών, με διαχωρισμό του ταμείου πρόνοιας και αφαίρεση άλλων δαπανών, που δεν ανήκουν στον ΟΓΑ, αλλά τον επιβαρύνουν, και να καθιερωθεί η καθολική επέκταση και εφαρμογή του εργόσημου σε όλους τους αγροεργάτες, που χρησιμοποιούν οι αγρότες, ως ένα ακόμα μέσον ουσιαστικής μείωσης της εισφοροδιαφυγής.

Πρόταση τέταρτη:
Αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων και του πρωτογενούς τομέα, για μια δεύτερη ευκαιρία στους αγρότες και τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα και καθιέρωση ακατάσχετου λογαριασμού για τους αγρότες και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις.

Πρόταση πέμπτη:
Να καθιερωθεί αγροτικό πετρέλαιο, σύμφωνα με την τροπολογία που έχει καταθέσει η Δημοκρατική Συμπαράταξη  από τις 3-11-2015, για να μειωθεί έτσι το κόστος ενέργειας, να στηριχθεί η επέκταση των ΑΠΕ στον πρωτογενή τομέα.

Πρόταση έκτη:
Να γίνει εφαρμογή ειδικών πολιτικών για την αγροτική γη με διανομή της σε νέους αγρότες και επιστήμονες και να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία για στροφή σε ποιοτικά προϊόντα και παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού.

Πρόταση έβδομη:
Ενεργοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών –το αυτονόητο- για να παταχθούν οι παράνομες ελληνοποιήσεις, οι πρακτικές των εναρμονισμένων τιμών και του αθέμιτου ανταγωνισμού και να κλείσει έτσι η ψαλίδα μεταξύ των τιμών στο χωράφι και των τιμών στο ράφι, ώστε να προκύψει όφελος και για τους παραγωγούς αλλά και για τους καταναλωτές.

Πρόταση όγδοη:
Για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας της ΚΑΠ και ΚΑΛΠ, για την αλιεία, για την ανάπτυξη της υπαίθρου και της χώρας, πρέπει όχι μόνο να προκηρυχθούν, αλλά και να υλοποιηθούν όλα τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2015-2020, συνολικού προϋπολογισμού 6 δισεκατομμυρίων που εξασφαλίστηκαν από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Πρόταση ένατη:
Δημιουργία ταμείου (ΕΤΕΑΝ) χρηματοδότησης των επενδύσεων στην παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων.

Πρόταση δέκατη:
Να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα για την κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία, με στόχο την υποκατάσταση των εισαγωγών και την αύξηση των εξαγωγών και να διασυνδεθεί ο πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη αξιοποίηση της ντόπιας παραγωγής, όπως και προγράμματα στήριξης των εξαγωγών, με ενέργειες προώθησης των αγροτικών προϊόντων, αξιοποιώντας τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.

Πρόταση ενδέκατη:

Πρέπει να αρθεί το αδιέξοδο στον ΕΛΓΑ. Αποδοχή της τροπολογίας που έχει καταθέσει η Δημοκρατική Συμπαράταξη, επτά φορές μέχρι σήμερα  και λύνει το πρόβλημα μετακίνησης του προσωπικού που σήμερα έχει ως αποτέλσμα την καθυστέρηση στην απογραφή των ζημιών και συνακόλουθα την μη έγκαιρη καταβολή των αποζημιώσεων.

Πρόταση δωδέκατη:
Εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης νέων αγροτών και ανέργων σε λειτουργούσες αγροτικές επιχειρήσεις, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, για απόκτηση εμπειρίας  αλλά και την ενίσχυση όλων των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών της παιδείας.

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη και οι πολιτικές δυνάμεις που συμμετέχουν σ’αυτή στήριξαν και στηρίζουν διαχρονικά τους αγρότες και σήμερα είμαστε ο κατεξοχήν συνομιλητής τους, γιατί για μας ο πρωτογενής τομέας έχει προτεραιότητα. Για μας, ο πρωτογενής τομέας αποτελεί βασικό πυλώνα στο νέο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης, που έχει ανάγκη ο τόπος και πρέπει να βασίζεται σε ποιοτικά ελληνικά προϊόντα.

Μαζί αλλάξαμε την ύπαιθρο και τη χώρα όλα τα προηγούμενα χρόνια, μαζί θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που ανέκυψαν και δώσουμε και τις νέες μάχες για την σύγχρονη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία για να βγει επιτέλους η χώρα από την κρίση.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα