Skip links

Η αλήθεια για τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη.

Την προηγούμενη Παρασκευή ο κ. Τσίπρας μετέτρεψε τη λεγόμενη ώρα του Πρωθυπουργού σε ώρα γκρίζας προπαγάνδας. Εκμεταλλευόμενος τον Κανονισμό της Βουλής που δεν επιτρέπει να πάρει το λόγο κανένας άλλος εκτός από τον ερωτώντα και τον ίδιο, εξαπέλυσε προσωπικές επιθέσεις σε παρευρισκόμενους και μη των άλλων κομμάτων. Φυσικά  το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Συμπαράταξη στο στόχαστρό του, όπως συμβαίνει τελευταία 
μετά την πολιτική και κοινωνική ενδυνάμωσή τους.

Ο προφανής στόχος του Π/Θ ήταν  να μείνουν αναπάντητες οι συκοφαντίες και οι κατηγορίες του.

Η Δημοκρατική Συμπαράταξη μετά απ’ αυτά, δια του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου της κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, καλώντας τον να απαντήσει στη Βουλή σχετικά με τη φαρμακευτική πολιτική της περιόδου 2010-2012 αλλά και για την πολιτική κάλυψη που παρέχει στην περίοδο Καραμανλή (του βραχέως). Κατά την περίοδο αυτή, που συνέβαλε όσο καμία άλλη της μεταπολίτευσης στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, η φαρμακευτική δαπάνη υπερδιπλασιάστηκε το 2009 σε σχέση με το 2004, αφού ανήλθε στα 5,4 δις ευρώ, ξεπερνώντας το 2% του ΑΕΠ.

Την τριετία 2010–2012, το υπουργείο Υγείας εφάρμοσε ένα αποτελεσματικό μεταρρυθμιστικό  σχέδιο στο χώρο του φαρμάκου, με  στόχους και προτεραιότητες  την επάρκεια της αγοράς, την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, τη διατήρηση ενός αξιοπρεπούς status της εγχώριας παραγωγής και την προσαρμογή στις δανειακές ανάγκες και δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

΄Ετσι η Δημόσια Φαρμακευτική Δαπάνη  μειώθηκε το 2012 στα 2,88 δισ. €, δηλαδή περίπου 50% σε σχέση με την εκτροχιασμένη δαπάνη της Καραμανλικής περιόδου!!
Βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής αυτής :
•Η πολιτική φαρμάκου μεταφέρθηκε εξολοκλήρου στο Υπουργείο Υγείας.
•Η Νέα Τιμολογιακή Πολιτική, μείωσε κάθετα τις τιμές με κριτήριο τις τρεις χαμηλότερες στην Ε.Ε.  
•Η Δέσμη των μέτρων πολιτικής που εξελίχθηκαν στην τριετία περιλάμβανε ενδεικτικά: (Λίστες, Rebates, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, ποσοστά κέρδους, Φάρμακα Υψηλού Κόστους, καθιέρωση ορίου άνω του οποίου το Δημόσιο δεν πλήρωνε, ποινές κ.λπ.).

 Η επιτυχία της τριτίας 2010-2012 δεν έγκειται μόνο στη ριζική και οριστική μείωση της Δημόσιας Φαρμακευτικής Δαπάνης, αλλά και στο γεγονός πως συγχρόνως κρατήθηκαν χαμηλά οι συμμετοχές των ασθενών και οι επιστροφές των εταιρειών. Μέχρι τότε οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονταν με Δελτία Τιμών που εξέδιδε ο Υπουργός Εμπορίου με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υγείας ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Τιμών (ν.1316/1983).

Με το ν. 3918/2011, οι τιμές των φαρμάκων καθορίζονται με Δελτία Τιμών που εκδίδει ο Υπουργός Υγείας με γνώμη της Επιτροπής Τιμών και έτσι επιτεύχθηκε σημαντικός εκσυγχρονισμός και απλοποίηση της  σύνθετης διοικητικής διαδικασίας και μείωση του κόστους για το Ελληνικό Δημόσιο. Στον ίδιο νόμο καθιερώθηκε Rebate 4% επί της ex factory και 5% προς τα νοσοκομεία.

Ακολούθησαν :

•Τo 1ο  Δελτίο Τιμών (6-5-2011), με μείωση του χονδρεμπορικού κέρδους από 7,8% σε 5,4% για όλα τα αποζημιούμενα φάρμακα, χωρίς να γίνει άρση του ανωτάτου ορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

•Το 2ο  Δελτίο Τιμών ( 30-6-2011 ), με την Υπουργική Απόφαση τιμολόγησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1231 Β΄ 4.6.2011, όπου έγινε για πρώτη φορά ανακοστολόγηση (υποτιμολόγηση)  όλων ανεξαιρέτως των φαρμάκων με τη χρήση του νέου μηχανογραφικού συστήματος και την καθολική άρση του πλαφόν του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τα Πρωτότυπα (on patent) φάρμακα, με βάση τις 3 χαμηλότερες τιμές από τις 27 χώρες της Ε.Ε., τα Πρωτότυπα (off patent) φάρμακα των οποίων έληξε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μείωση στο 70% της αρχικής τους τιμής και τα Αντίγραφα στο 63% της αρχικής τους τιμής.

•Το 3ο  Δελτίο Τιμών ( 21-12-2011 ), με την Υπουργική Απόφαση τιμολόγησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄/2.12.2011, έγινε νέα ανακοστολόγηση. Τα Πρωτότυπα (on patent) φάρμακα με βάση τις νεότερες 3 χαμηλότερες τιμές από τις 27 χώρες της Ε.Ε., τα Πρωτότυπα (off patent) φάρμακα των οποίων έληξε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μείωση από το 70%  στο 65% της αρχικής τους τιμής και τα Αντίγραφα από το 63% στο 48% της αρχικής τους τιμής.

•Με το ν.4025/2011, θεσπίστηκε τέλος εισόδου στη Θετική Λίστα Φαρμάκων 4% επί της ex factory τιμής, ανά κωδικό φαρμάκου και συμμετοχή ασθενών ανά φάρμακο αντί ανά ασθένεια.

•Με το ν. 4052/2012 και την Υπουργική Απόφαση τιμολόγησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄/30.3.2012,  έγινε νέα ανακοστολόγηση. Τα Πρωτότυπα (off patent) φάρμακα των οποίων έληξε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μείωση από το 65%  στο 50% της αρχικής τους τιμής και τα Αντίγραφα από το 48% στο 40% της αρχικής τους τιμής.

•Μεγάλες τομές αποτέλεσαν η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία και βεβαίως η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

•Με το 4ο Δελτίο Τιμών (6-4-2012), το διορθωτικό του (10-4-2012) και το νεότερο (4-5-2012), μειώθηκαν οι τιμές όλων των φαρμάκων άνω των 10 ευρώ, στα επίπεδα των τιμών του  3ου Δελτίου Τιμών (21-12-2011).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Τιμών κατά την τριετία 2010–2012  συνεδρίασε 7 φορές και όλες οι αποφάσεις της  υπήρξαν ομόφωνες. Επιπλέον, όλες οι Αποφάσεις τιμολόγησης που υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος, εκδόθηκαν με ομόφωνη σύμφωνη γνώμη τόσο του ΕΟΦ όσο και της Επιτροπής Τιμών.

Βέβαια οι συγκρούσεις ήταν πολλές και το πολιτικό κόστος μεγάλο, αφού σταμάτησε το παιχνίδι του παράνομου πλουτισμού πολλών, από τα 2,5 περίπου δις ευρώ της δαπάνης σε ετήσια βάση. Επιπλέον ο ΣΦΕΕ εξέδιδε συνεχώς  ανακοινώσεις – καταγγελίες ή κατέθετε αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που απορρίφθηκαν όλες!!  

Δυστυχώς, σήμερα μετά από αυτή τη μεταρρύθμιση που αποκατέστησε τον σεβασμό στα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη και του ασφαλιστικού συστήματος, η Κυβέρνηση της «πρώτης φοράς αριστερά» με ακροδεξιό εταίρο, όχι μόνο δεν κάνει τίποτα σ’ αυτήν την κατεύθυνση, αλλά αυξάνει  σταθερά, κάθε μήνα τη φαρμακευτική δαπάνη  κατά 30 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, μέσα στα αδιέξοδα και την αποτυχία της, αναζητεί σωσίβια λέμβο στην λασπολογία και τη συκοφαντική δυσφήμηση προσώπων και κομμάτων που επιχείρησαν σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες κατά το παρελθόν. Δυστυχώς όμως, από το παρελθόν αντιγράφει και αναπαράγει μόνο κάθε στρεβλή νοοτροπία που μας οδήγησε στην κρίση, όπως την αλόγιστη υπερδιόγκωση της φαρμακευτικής δαπάνης της περιόδου 2004-2009. Κατά τα άλλα ο κ. Π/Θ αρνήθηκε 2η φορά να προσέλθει στη Βουλή και να δώσει εξηγήσεις για τις συκοφαντίες του.
*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "ΠΑΤΡΙΣ" στις 20 Φεβρουρίου 2017.
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα