Skip links

Ερώτηση για δρόμο

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γ. Σουφλιά

Όπως γνωρίζετε, την 02/12-05 πραγματοποιήθηκε η 5η συνεδρίαση επιτροπής παρακολούθησης του Ε.Π. «ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. με προεδρεύοντα τον Γ.Γ. Δημοσίων Έργων κ. Τρυφωνίδη.
Τα πρακτικά της επιτροπής έχουν δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική σελίδα www.epoalaa.gr.
Στο τεύχος πρακτικών «Συνοπτική παρουσίαση προόδου επιχειρησιακού προγράμματος» αναφέρεται ότι στον ΒΟΑΚ η απορρόφηση κονδυλίων, μέχρι τέλους του 2005, ανέρχεται μόλις στο ποσοστό του 18,99%.
Στο ίδιο τεύχος αναφέρεται:
«Στα πλαίσια της πρότασης της 2ης Αναθεώρησης του Ε.Π. – Ο.Α.Λ.Α.Α. για το συγκεκριμένο Μέτρο προβλέπεται επιπλέον η κατασκευή του τμήματος του Κάθετου Άξονα Αγ. Βαρβάρα – Απομαρμά –Αγ. Δέκα, μήκους περίπου 15,7 χλμ. Για την πρόσβαση προς το Νότιο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΝΟΑΚ)».
Για το προαναφερόμενο έργο, που μετά 22 μήνες καθυστέρηση ανακοινώθηκε ότι εντάσσεται στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου σας, η προηγούμενη περιφερειακή αρχή και το Υπουργείο είχαν φροντίσει:
α) Να αποκεντρώσουν την εκπόνηση της μελέτης (έτος 2003) και να διαθέσουν 420 εκατομμύρια δρχ. από το ΠΕΠ Κρήτης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες.
β) Να τροποποιηθεί η διαδικασία για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων, έτσι ώστε οι απαλλοτριώσεις του εν λόγω οδικού άξονα να κηρύσσονται από τις περιφερειακές αρχές και η περιφέρεια προχώρησε το 2003 στην κήρυξη της απαλλοτρίωσης του ενός εκ των δύο τμημάτων (Απομαρμά – Καστέλλι)
Όπως επανειλημμένα έχετε απαντήσει σε ερωτήσεις μου και σε ερωτήσεις συναδέλφων, το εν λόγω τμήμα είναι τώρα και 1 χρόνο έτοιμο για δημοπράτηση.
Στο τεύχος «Συνοπτική ενημέρωση της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος» αναφέρεται επί λέξει:
«Μέτρο 3.2 Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης: Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην έναρξη υλοποίησης των νέων έργων λόγω προβλημάτων κατά τη διάρκεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ή/και μη έγκαιρης σύνταξης των τευχών δημοπράτησης . Τον Ιούλιο 2005 υπεβλήθη νέα πρόταση (ΤΔΕ) από τον Τελικό Δικαιούχο με την οποία προτείνεται αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, αλλά και συμπτύξεις των χρονοδιαγραμμάτων ως τη συμβασιοποίηση, με αντίστοιχη μείωση της συνολικής διάρκειας κατασκευής των μη συμβασιοποιημένων νέων τμημάτων. Απαιτείται η οριστικοποίηση των νέων δεδομένων προκειμένου να επανεκτιμηθεί η εφικτότητα της επίτευξης των στόχων του Μέτρου».  
    Ύστερα από τα παραπάνω και με δεδομένα:
α) Την αναποτελεσματικότητα που φαίνεται να έχουν οι  υπηρεσίες του Υπουργείου σας
β) Την ανεπάρκεια του νέου νόμου, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, για τη δημοπράτηση των έργων και
γ) Την πρόθεση σας ότι θα εντάξετε το έργο «Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα», όπως ανακοινώσατε στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου σας

Ερωτάστε κ. Υπουργέ
  
Τι προτίθεστε να κάνετε, προκειμένου να εξαλείψετε τις προαναφερόμενες πραγματικές αδυναμίες, που δημιουργήθηκαν επί των ημερών σας, προκειμένου να δημοπρατηθούν και να υλοποιηθούν τα έργα που η Κυβέρνησή μας προγραμμάτισε και χρηματοδότησε, δεδομένου ότι μέχρι τέλους του 2006, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν δημοπρατηθεί και να έχουν υπογραφεί όλες οι συμβάσεις για τον ΒΟΑΚ και την Εθνική οδό Ηρακλείου – Μεσσαρά τμήμα Αγ. Βαρβάρα – Αγ. Δέκα;

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα