Skip links

«Επιτέλους αδειοδοτούνται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».

Η κτηνοτροφία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας  και η ανάπτυξη της μπορεί να αποτελέσει σημαντική παράμετρο για την έξοδο της χώρας από την κρίση.
Το πρόβλημα όμως της έλλειψης αδειών στις κτηνοτροφικές μονάδες έχει σοβαρές αρνητικές επιδράσεις στην απορρόφηση πόρων από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και επιχειρείται  να λυθεί με ν/σ που συζητήθηκε χθες στην επιτροπή παραγωγής και εμπορίου . Ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, επεσήμανε μεταξύ άλλων ότι η πολυπλοκότητα και η δαιδαλώδης νομοθεσία που επιβάλλει στους κτηνοτρόφους μεγάλο αριθμό ενεργειών με τα αναπόφευκτα πρόστιμα, τις συχνές ποινές ή κυρώσεις οι οποίες αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ενασχόληση με την κτηνοτροφία.
Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει πλήρης αδυναμία χρηματοδότησης για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των κτηνοτροφικών μονάδων από Ευρωπαϊκούς πόρους.
Με το ν/σ επιχειρείται:
Η απλοποίηση των σύνθετων διαδικασιών αδειοδότησης που ισχύουν σήμερα και η απαλλαγή των πρόχειρων και μικρών εγκαταστάσεων από την υποχρέωση άδειας εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις π.χ Απόσταση από πηγές νερού, αρχαιολογικούς χώρους, οικίες κ.α.
Αυτό γίνεται κατορθωτό με την ορθολογική κατάταξη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε πρόχειρα καταλύματα ζώων και κανονικές σταυλικές εγκαταστάσεις . Η κτηνοτροφία στη χώρα μας είναι κυρίως εκτατική με πρόχειρα καταλύματα. Είναι η κτηνοτροφία στην οποία βασίζεται η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.
Με το ν/σ προβλέπεται ακόμη:
1)Τριετής περίοδος προσαρμογής των κτηνοτρόφων στις απλοποιημένες προϋποθέσεις σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων και πενταετία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης, οικοδομική άδεια ή εξαίρεση από την κατεδάφιση. Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια γενναία ρύθμιση και όλοι σχεδόν μπορούν να προσαρμοστούν. Για το διάστημα αυτό απαλλάσσονται από τις διοικητικές και τις οικονομικές κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί.
2)Η δημιουργία υπηρεσίας one stop shop – στο Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΓΓΑ) κάθε Δήμου – που θα είναι το μοναδικό σημείο επαφής του ενδιαφερόμενου κτηνοτρόφου με δημόσια υπηρεσία.  Το Γραφείο αναλαμβάνει τις σχέσεις με τις υπόλοιπες αυτοδιοικητικές και κρατικές αρχές μέχρι την έκδοση άδειας λειτουργίας της μονάδας. Την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών με την εξάλειψη των διοικητικών φραγμών και της γραφειοκρατικής επιβάρυνσης και τελικά του χρόνου που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων και εκμεταλλεύσεων με τη θεσμοθέτηση απλών, γρήγορων, φτηνών και διαφανών διαδικασιών.
3)Γνωμοδοτικές αρμοδιότητες που ανατίθενται σε μια ευέλικτη 3μελή επιτροπή σταυλισμού, που λειτουργεί σε κάθε Περιφερειακή ενότητα, κοντά στον κτηνοτρόφο, αντί των 11μελών επιτροπών που προβλέπεται τώρα με την ανάλογη λειτουργία η οποία συχνά αγγίζει την απραξία.  
4)Η δημιουργία (ηλεκτρονικού) Μητρώου κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και μονάδων για την ενίσχυση της διαφάνειας στη δράση της Διοίκησης με την υποχρεωτική ανάρτηση όλων των αδειών και εγκρίσεων στο διαδίκτυο.
5)Η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ενίσχυση  της ελληνικής κτηνοτροφίας, προκειμένου αυτή να αναπτυχθεί και να συμβάλλει στην ενίσχυση, αφενός μεν, της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας με τη θέσπιση κινήτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, αφετέρου δε, της συνδεόμενης με αυτήν μεταποίησης των προϊόντων της ζωικής παραγωγής και κυρίως των αποβλήτων.
Τέλος, ο Βουλευτής, Βασίλης Κεγκέρογλου κατά την διάρκεια της συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή τόνισε ότι το ν/σ δεν αρκεί, αφού για να αντιμετωπιστεί η επενδυτική απραξία στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι αναγκαίο να εξευρεθούν εθνικοί πόροι ώστε να καταρτιστούν εξειδικευμένα σχέδια βελτίωσης, αποκλειστικά για την αύξηση των λειτουργικών κεφαλαίων σε κτηνοτροφικές μονάδες. Μόνον έτσι θα παραχθεί περισσότερο κρέας και γάλα ώστε να μειωθεί το τεράστιο άνοιγμα στο ισοζύγιο.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα