Skip links

Επαναφορά του ακατάσχετου στα 1.500€ ζητά η ΚΟ της Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Με πρωτοβουλία των Βουλευτών της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ), μεταξύ των οποίων και του Βουλευτή Ηρακλείου και γραμματέα της Κ.Ο., Βασίλη Κεγκέρογλου, κατατέθηκε τροπολογία για την επαναφορά του ακατάσχετου στα 1.500 ευρώ.
Συγκεκριμένα με την σχετική τροπολογία προτείνετε η επαναφορά στα 1500 € του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού και προστασία προνοιακών, αναπηρικών επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε ευπαθείς ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές».

Αναλυτικά το κείμενο της τροπολογίας έχει ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ      (Αρ. Γεν. 40/ Ειδ. 26/ 4-11-15)

ΘΕΜΑ: «Επαναφορά στα 1500 € του ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού και προστασία προνοιακών, αναπηρικών επιδομάτων και κάθε μορφής βοηθημάτων ή οικονομικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε ευπαθείς ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές».

Στο νομοσχέδιο με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ ΚΑΙ 2010/30/ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2004/8/ΕΚ ΚΑΙ 2006/32/ΕΚ», ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/12/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 επιδιώκεται η διόρθωση της αιφνιδιαστικής, αναιτιολόγητης και κοινωνικά ανάλγητης μείωσης των ακατάσχετων ποσών των οφειλετών στο Δημόσιο: α. σε 1.000 ευρώ για μισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήματα και β. σε 1.250 ευρώ σε καταθέσεις ατομικών ή κοινών λογαριασμών σε πιστωτικά ιδρύματα, που επιβλήθηκε με τις διατάξεις τις περ.8α και 8β της υποπαρ.Δ1 της παρ. Δ, του αρθ.2 του ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α 94) και επαναφέρεται το ακατάσχετο όριο και για τις δύο περιπτώσεις στα 1.500 ευρώ που είχε τεθεί με τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. Α του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α 85). Επιπλέον προστίθενται στην κατηγορία των ακατάσχετων ποσών του άρθρου 31 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων στο σύνολο τους τα επιδόματα, βοηθήματα, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που χορηγούνται από την Πολιτεία και έχουν χαρακτήρα προνοιακό και εν γένει προστατευτικό για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ή πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο νομοσχέδιο με θέμα «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ…                                                        …ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ» ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.» προστίθεται άρθρο ως εξής:

«Άρθρο …
1. α. Η περίπτωση ε΄ της πρώτης παραγράφου του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής:
«Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.»
γ. Οι διάταξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος του.
δ. Στο τέλος του άρθρου 31 του ν. δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: «3. Προνοιακά επιδόματα, αναπηρικά  ή άλλα βοηθήματα, ενιαίο επίδομα παιδιών  και ειδικό επίδομα τριτέκνων ή πολυτέκνων, οικονομική ενίσχυση του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος, επίδομα θέρμανσης, επίδομα ή οικονομική ενίσχυση αστέγου ή αποζημιώσεις του ΝΔ/53, άμεση οικονομική ενίσχυση ή βοήθημα ή αποζημίωση οικοσκευής για πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς, πυρόπληκτους ή ζημιωθέντες από ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν κατάσχονται, δεν συμψηφίζονται με άλλες τυχόν οφειλές, ούτε παρακρατούνται για οποιοδήποτε λόγο και δεν υπολογίζονται στο ακατάσχετο ποσό των 1.500 ευρώ των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2.»»

Οι προτείνοντες Βουλευτές:

Ιωάννης Μανιάτης    
                    Δημήτρης Κρεμαστινός
                              
Γιώργος Αρβανιτίδης
                    Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ευάγγελος Βενιζέλος
                    Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Λεωνίδας Γρηγοράκος
                    Ανδρέας Λοβέρδος

Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος
                    Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Βασίλης Κεγκέρογλου
                    Κων/νου Σκανδαλίδη

Χαρά Κεφαλίδου
                    Μιχάλης Τζελέπης

Γιάννης Κουτσούκος
                    Εύη Χριστοφιλοπούλου

 

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα