Skip links

«Εκτός ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία χιλιάδες μικρομεσαίοι οφειλέτες»

Χιλιάδες οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων ανέμεναν την Υπουργική Απόφαση για την ρύθμιση οφειλών, καθώς δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» λόγω των εξαιρέσεων τις οποίες αναλυτικά επεσήμανε η Δημοκρατική Συμπαράταξη κατά τη συζήτηση του εν λόγω νόμου στη Βουλή.

Και ενώ με πεντάμηνη καθυστέρηση εκδόθηκε τελικά στις 29/12/2017 η Απόφαση από την Υπουργό Εργασίας, κ. Έφη Αχτσιόγλου, και τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι με την παρούσα διατύπωση αποκλείονται και πάλι χιλιάδες οφειλέτες.

Συγκεκριμένα, για να ενταχθεί ένας οφειλέτης στην εν λόγω ρύθμιση «θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη εργασιών και να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα».

Με τον τρόπο αυτό, αποκλείονται ασφαλισμένοι που αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους. Πρόκειται για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι (111.212 εξ αυτών έκλεισαν τα βιβλία τους την περασμένη χρονιά), καθώς και ασφαλισμένους (στην πλειοψηφία νέους) που έχουν αποχωρήσει από τη χώρα.

Επιπλέον, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι «ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας», δηλαδή να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Έτσι, όμως, αποκλείονται από τη ρύθμιση ασφαλισμένοι που εμφανίζουν τρεις συνεχόμενες χρήσεις με ζημία. Ακόμα, εκτός ρύθμισης μένουν όσοι χρωστούν στα Ταμεία ποσά από 20.000 έως και 50.000 ευρώ, έχουν όμως πλέον κλείσει την επιχείρησή τους και βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς και όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες/αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες έχουν οφειλές που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ.

Πέρα από ζήτημα κοινωνικής ανισότητας, ο αποκλεισμός των οφειλετών από τη ρύθμιση θα οδηγήσει και σε απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω πραγματικής αδυναμίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών από τους υπερήμερους οφειλέτες.

Το Υπουργείο απαντά με γενικότητες, ανακρίβειες και ασάφειες συσκοτίζοντας την αλήθεια. Απαντώντας πρόσφατα σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ. Β. Κεγκέρογλου, ο Υφυπουργός Εργασίας αμφισβήτησε τους αποκλεισμούς.

Επειδή χιλιάδες οφειλέτες βιώνουν μια ιδιότυπη «ομηρία», οι βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ.κ. Κώστας Μπαργιώτας, Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιάννης Κουτσούκος ρωτούν την Υπουργό Εργασίας:
1) Ποια είναι η σκοπιμότητα των αποκλεισμών κατηγοριών οφειλετών;
2) Θα υπάρξουν βελτιώσεις/τροποποιήσεις στην Υπουργική Απόφαση, ώστε να υπαχθούν στη ρύθμιση των έως και 120 δόσεων και όσοι οφειλέτες αποκλείονται με την παρούσα διατύπωση; Εάν ναι, πότε, δεδομένου ότι τον Φεβρουάριο θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων προς το ΚΕΑΟ για υπαγωγή στη ρύθμιση; 
3) Ελλείψει τροποποιήσεων στην παρούσα ρύθμιση, σκοπεύετε να φέρετε κάποια νέα για όσους δεν εντάσσονται ούτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) ούτε στη ρύθμιση των έως 120 δόσεων για οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: «Εκτός της ρύθμισης των έως και 120 δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία χιλιάδες μικρομεσαίοι οφειλέτες»

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ έως 50.000 ευρώ οφείλουν περίπου 1,1 εκατ. άτομα, οι οφειλές των οποίων με τις προσαυξήσεις ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ, δηλαδή ανέρχονται στο 1/3 των συνολικών οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Με πεντάμηνη καθυστέρηση εκδόθηκε τελικά στις 29/12/2017 η υπ. αριθμ. 62134/4100/2017 (ΦΕΚ Β’ 4640/29-12-2017) Απόφαση για την εξειδίκευση των κριτηρίων για την ρύθμιση οφειλών προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από την Υπουργό Εργασίας, κ. Έφη Αχτσιόγλου, και τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο.

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που γεννήθηκαν έως τις 31/12/2016 και  αφορά: 1)  Φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (π.χ. έμποροι) ή νομικά πρόσωπα, εφόσον (α) οι συνολικές οφειλές τους προς όλους τους πιστωτές τους δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ ή (β) οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. 2) Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. δικηγόροι, αγρότες) υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους προς τους Φ.Κ.Α. δεν υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ. Χιλιάδες οφειλέτες ανέμεναν την εν λόγω Απόφαση, καθώς δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο ν. 4469/2017 (ΦΕΚ 62 Α/03-05-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» λόγω των εξαιρέσεων τις οποίες αναλυτικά επεσήμανε η Δημοκρατική Συμπαράταξη κατά τη συζήτηση του εν λόγω νόμου στη Βουλή.

Με την παρούσα διατύπωση της Υπουργικής Απόφασης αποκλείονται χιλιάδες οφειλέτες των ασφαλιστικών ταμείων. Συγκεκριμένα, για να ενταχθεί ένας οφειλέτης στην εν λόγω ρύθμιση «θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη εργασιών και να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα». Με τον τρόπο αυτό, αποκλείονται ασφαλισμένοι που αναγκάστηκαν να διακόψουν τη δραστηριότητά τους. Πρόκειται για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι (111.212 εξ αυτών έκλεισαν τα βιβλία τους την περασμένη χρονιά), καθώς και ασφαλισμένους (στην πλειοψηφία νέους) που έχουν αποχωρήσει από τη χώρα. Επιπλέον, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει ότι «ο οφειλέτης θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας», δηλαδή να έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης. Έτσι, όμως, αποκλείονται από τη ρύθμιση ασφαλισμένοι που εμφανίζουν τρεις συνεχόμενες χρήσεις με ζημία. Ακόμα, εκτός ρύθμισης μένουν όσοι χρωστούν στα Ταμεία ποσά από 20.000 έως και 50.000 ευρώ, έχουν όμως πλέον κλείσει την επιχείρησή τους και βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης, καθώς και όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες/αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες έχουν οφειλές που ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ.

Απαντώντας πρόσφατα σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, κ. Β. Κεγκέρογλου, ο Υφυπουργός Εργασίας δεν έδωσε σαφείς απαντήσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι για όσους δεν έχουν πλέον την ιδιότητα του επιτηδευματία είπε «Δεν εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις οφειλών όσοι έχουν ατομική δραστηριότητα. Έκλεισαν τη δραστηριότητά τους. Μπορούν να επανεκκινήσουν τη δραστηριότητα, διότι έχουν το ίδιο ΑΦΜ. Μπορούν να έχουν δραστηριότητα που φαίνεται σήμερα ενεργή».

Ήδη, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) «εκτός της ρύθμισης των έως και 120 δόσεων μένουν τα 2/3 των μικρομεσαίων οφειλετών» τη στιγμή που και «ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που «τρέχει» εδώ και μερικούς μήνες δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες επαγγελματιών και επιχειρήσεων με οφειλές έως 50.000 ευρώ». Σε πρόσφατη δημοσίευσή  της και η Ένωση Εμμίσθων Δικηγόρων επισημαίνει 11 σημεία τα οποία δεν έχουν διευκρινισθεί ή δεν έχουν διατυπωθεί δίκαια στην Υπουργική Απόφαση.

Επειδή ο αποκλεισμός των οφειλετών από τη ρύθμιση θα οδηγήσει –μεταξύ άλλων- και σε απώλεια εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία λόγω πραγματικής αδυναμίας αποπληρωμής των  ληξιπρόθεσμων χρεών από τους υπερήμερους οφειλέτες,

Επειδή για λόγους κοινωνικής ισότητας η «δεύτερη ευκαιρία» πρέπει να δοθεί σε όλους τους οφειλέτες,  

ερωτάται η κ. Υπουργός:

1)    Ποια είναι η σκοπιμότητα των αποκλεισμών κατηγοριών οφειλετών, όπως για παράδειγμα, όσοι διέκοψαν τη δραστηριότητά τους,  όσοι έφυγαν για το εξωτερικό κλπ;
2)    Θα υπάρξουν βελτιώσεις/τροποποιήσεις στην Υπουργική Απόφαση, ώστε να υπαχθούν στη ρύθμιση των έως και 120 δόσεων και όσοι οφειλέτες αποκλείονται με την παρούσα διατύπωση; Εάν ναι, πότε, δεδομένου ότι τον Φεβρουάριο θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα των αιτήσεων προς το ΚΕΑΟ για υπαγωγή στη ρύθμιση;
3)    Ελλείψει τροποποιήσεων στην παρούσα ρύθμιση, σκοπεύετε να φέρετε κάποια νέα για όσους δεν εντάσσονται ούτε στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (ν. 4469/2017) ούτε στη ρύθμιση των έως 120 δόσεων για οφειλές προς τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Κωνσταντίνος Μπαργιώτας – Λάρισας

Βασίλης Κεγκέρογλου – Ηρακλείου

Γιάννης Κουτσούκος – Ηλείας

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα