Skip links

Είκοσι χιλιάδες διακόσια ένα (20.201) συνώνυμα…

Σημείωμα του Γραμματέα της ΚΟ ΠΑΣΟΚ και Βουλευτή Ηρακλείου, Β. Κεγκέρογλου με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από την ιστορική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981.
1.    3 Σεπτέμβρη 1974
2.    Εθνική Ανεξαρτησία
3.    Λαϊκή Κυριαρχία
4.    Κοινωνική  Απελευθέρωση
5.    Δημοκρατική Διαδικασία
6.    Εθνική-Λαϊκή-Ενότητα
7.    Σοσιαλιστικός Μετασχηματισμός
8.    18 Οκτώβρη 1981
9.    Αλλαγή
10.    Εθνική Συμφιλίωση
11.    Αναγνώριση Εθνικής Αντίστασης- Επιστροφή Πολιτικών προσφύγων
12.    Κατάργηση πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων
13.    Καταστροφή ατομικών φακέλων  
14.    Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική
15.    Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)
16.    7 Πανεπιστημιακά και 60 νέα Νομαρχιακά    Νοσοκομεία, 1.500 Πολυδύναμα
         και Περιφερειακά Ιατρεία)
17.    Αποκέντρωση- Νομαρχιακά  Συμβούλια & Λαϊκές Συνελεύσεις
18.    Εθελοντικές συνενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων
19.    Σύνδεσμοι- διαδημοτική συνεργασία
20.    Προγραμματικές συμβάσεις
21.    Εκδημοκρατισμός συνδικαλισμού – Συλλογικές διαπραγματεύσεις (αντί 330)
22.    Κατάργηση λοκ-άουτ
23.    Καθιέρωση 40ωρου εβδομαδιαίας εργασίας, επέκταση πενθημέρου  και μηνιαία  άδεια με αποδοχές
24.    Άδεια εγκυμοσύνης 2 μηνών- Διεύρυνση γονικής άδειας
25.    Προστασία μητρότητας
26.    Θέσπιση πολιτικού γάμου
27.    Εκσυγχρονισμός οικογενειακού δικαίου-Κατάργηση αναχρονιστικών θεσμών
         (προίκα, υποχρεωτική αλλαγή επιθέτου για τις γυναίκες κτλ)
28.    Κίνητρα επαναπατρισμού μεταναστών
29.    Ίδρυση Υπουργείου Νέας Γενιάς
30.    Λαϊκή Επιμόρφωση (ΝΕΛΕ)
31.    Κύρωση σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για κατάργηση θανατικής ποινής
32.    Ισότητα των δύο φύλων – Συμβούλιο Ισότητας Φύλων
33.    Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
34.    ΟΚΑΝΑ
35.    Δημιουργία ΕΛ.ΑΣ., Εκδημοκρατισμός Σ.Α., Κατάργηση Χωροφυλακής
36.    Ψήφος στα 18
37.    Νόμος πλαίσιο Πανεπιστημίων
38.    Ίδρυση  ΤΕΙ – Ενιαία Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
39.    Αναβάθμιση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν. 1566/85)
40.    Πολυκλαδικό Λύκειο – Τεχνική Επαγγελματική  Εκπαίδευση
41.    Νέος δημοκρατικός κανονισμός Μαθητικών Κοινοτήτων
42.    Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
43.    Σχολικός Σύμβουλος
44.    Καθιέρωση μονοτονικού
45.    Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
46.    Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης (ΕΚΕΚ), μετέπειτα ΙΤΕ
47.    Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών – ΕΚEΒΕ "ΑΛ. ΦΛΕΜΙΓΚ"
48.    Πρώτο 5ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης
49.    Αναπτυξιακός Νόμος
50.    Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (ΜΟΠ)
51.    Πρωτοβουλία των 6 από τον Ανδρέα Παπανδρέου για την παγκόσμια ειρήνη και τον αφοπλισμό.
52.    Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ)
53.    Αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (νέφος)
54.    Ρυθμιστικό Αθήνας
55.    Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ
56.    Ίδρυση Υπουργείου Τουρισμού – Τουριστική ανάπτυξη
57.    Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
58.    Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ΕΡΤ ΑΕ με κοινωνικό έλεγχο
59.    Αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των μη προνομιούχων, με την οποία η Ελλάδα πέτυχε τη δεκαετία του ’80 τη μεγαλύτερη μείωση της εισοδηματικής ανισότητας απ’ όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.
60.    ΑΣΕΠ
61.    Επιτροπή Ανταγωνισμού
62.    Συνήγορος του πολίτη
63.    Συνήγορος του Παιδιού
64.    Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
65.    Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
66.    Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου
67.    Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
68.    Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
69.    Καποδίστριας
70.    Αιρετή Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
71.    Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για την Αυτοδιοίκηση (ΚΑΠ)
72.    ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
73.    Περιφερειακό Σύστημα Υγείας
74.    Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
75.    Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση
76.    Κέντρα Ψυχικής Υγείας
77.    Κέντρα Αποκατάστασης ΑμεΑ
78.    ΕΚΑΣ
79.    Αξιοπρεπείς συντάξεις
80.    Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
81.    Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ / ΚΔΑΠ ΑμεΑ)
82.    ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
83.    Βοήθεια στο Σπίτι
84.    Κοινωνική Μέριμνα
85.    Κοινωνικός Τουρισμός
86.    Ολοήμερο Σχολείο
87.    Το μεγαλύτερο πρόγραμμα  σχολικής στέγης στην ιστορία της χώρας
88.    Περιφερειακά Κέντρα Εκπαίδευσης(ΠΕΚ)
89.    Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)
90.    ΚΠΑ –Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης
91.    ΑΣΠΑΙΤΕ
92.    Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείο – Δημοτικό – Γυμνάσιο
93.    Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
94.    Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
95.    Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ
96.    Αγωγή Υγείας, Σχολές Γονέων
97.    Ολυμπιακή Παιδεία
98.    Καλλιτεχνικά – Μουσικά Σχολεία
99.    Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
100.    Ενισχυτική Διδασκαλία –Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη
101.    Σχολικά Επαγγελματικά Εργαστήρια
102.    Ειδική αγωγή- Ειδικά Σχολεία & τμήματα ένταξης για παιδιά με μαθησιακές  Δυσκολίες
103.    Παράλληλη Στήριξη
104.    Εισαγωγή με πανελλήνιες σ’ όλες τις σχολές Στρατού και Σ.Α.
105.    Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των
Επικοινωνιών και της Γνώσης “ΑΘΗΝΑ”
106.    Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), Θεσσαλονίκη
107.    Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕΤΕΑΘ
108.    ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ
109.    Σύγκλιση-Κοινωνική Συνοχή
110.    ΤΕΜΠΜΕ Ταμείο Εγγυοδοσίας
111.    Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
112.    Πιστοποίηση Ποιότητας Προϊόντων (Agrocert, ΠΟΠ & Ολοκλ. Διαχείριση)
113.    ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
114.    ΟΓΑ κύριο Ταμείο Ασφάλισης
115.    ΕΛΓΑ Ασφάλιση Παραγωγής
116.    ΟΠΕΚΕΠΕ
117.    ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ (πάνω από 20.000 μεγάλα, μεσαία και μικρότερα έργα,  – Οδικά, Αεροδρόμια, λιμάνια,  Πρωτογενή τομέα, Υγείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Εκπαίδευσης, Προστασίας Περιβάλλοντος κτλ.)
118.    Ολυμπιακοί Αγώνες
119.    Διαύγεια
120.    Καλλικράτης
121.    Μεταρρύθμιση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
122.    Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)
123.    Εισαγωγή πληροφορικής σ’ όλες τις βαθμίδας εκπαίδευσης
124.    Ψηφιακά σχολεία
125.    Δεύτερη Ξένη Γλώσσα με επιλογή
126.    ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών)
127.    Αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
128.    Ίδρυση Υπουργείου Περιβάλλοντος
129.    Πράσινο ταμείο
130.    Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
131.    Εξ’ οικονομώ κατ’ οίκον
132.    Νέο θεσμικό πλαίσιο για την αναζήτηση και εκμετάλλευση  υδρογονανθράκων (ν.4001/2011) με συμμετοχή στα κέρδη των Περιφερειών
133.    Έναρξη ερευνών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο
134.    Ασφαλιστική μεταρρύθμιση ν3863/10
135.    Ενιαία Αρχή Πληρωμών
136.    e-μητρώο ασφαλισμένων ΑΜΚΑ
137.    e-μητρώο Δημοσίων Υπαλλήλων
138.    e-μητρώο Συνταξιούχων
139.    Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
140.    ΚΕΠΠΑ
141.    ΕΟΠΥΥ (ενοποίηση Κλάδων Υγείας Ταμείου)
142.    Άρση διακρίσεων στην εργασία
143.    Καθιέρωση σήματος: Ελληνικό Προϊόν
144.    Προστασία Καταναλωτή – Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
145.    Προστασία α’ Κατοικίας, Ρυθμίσεις Υπερχρεωμένων Νοικοκυριών
146.    Κατάργηση καταχρηστικών όρων Τραπεζών στις δανειακές συμβάσεις
147.    Σύστημα ηλεκτρονικών διαγωνισμών κρατικών προμηθειών
148.    Κατάργηση τραπεζικού απορρήτου – Άνοιγμα τραπεζικών
Λογαριασμών
149.    Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου δημοσίων συμβάσεων
150.    Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος
151.    Κατάργηση Παραγραφής για Υποθέσεις Μαύρου Χρήματος
152.    Οικονομικοί Εισαγγελείς-Εισαγγελέας διαφθοράς
153.    Ίδρυση ομάδας ΔΙΑΣ για την καλύτερη αστυνόμευση
154.    Αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων – τοποθετήσεων αστυνομικών.
155.    Έγκριση Βουλής για εξοπλιστικά προγράμματα.
156.    Ίδρυση ανεξάρτητης στατιστικής αρχής
157.    Άρση καμποτάζ στις κρουαζιέρες και αύξηση τουρισμού
158.    Ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για διαβούλευση κάθε νόμου (ηλεκτρονική διαβούλευση και διακυβέρνηση)
159.    Opengov για ανοιχτή προκήρυξη κυβερνητικών θέσεων
160.    Νόμος για δημοψηφίσματα
161.    Δημόσια Λογοδοσία
162.    Κατάργηση Βουλευτικής Σύνταξης
163.    Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
164.    Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις
165.    ΕΙΕΑΔ – Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.
166.    Ψηλά η  ευθύνη και η αλήθεια.
167.    Εθνική στρατηγική για ΒΙΩΣΙΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
168.    ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
169.    Στήριξη οικογένειας με νέα οικογενειακά επιδόματα
170.    Πρόγραμμα ένταξης σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς
171.    Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
172.    Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)
173.    Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Αναπηρία
174.    Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Μονάδες Προστασίας Παιδιού, Ηλικιωμένων, ΑμεΑ
175.    Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα
176.    Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Άπορους- Πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας  2014-2020
177.    Πρόγραμμα στήριξης αστέγων 2014-2015 (Στέγαση και επανένταξη)
178.    Δομές αντιμετώπισης φτώχειας –Κοινωνικά παντοπωλεία, Φαρμακεία κ.λπ.
179.    Κοινωνικοί ξενώνες- Κέντρα Ημέρας αστέγων
180.    Κοινωνικές Συμπράξεις – Δίκτυο Αλληλεγγύης
181.    Αναπτυξιακή και παραγωγική ανασυγκρότηση
182.    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ
183.    Προοδευτικές Μεταρρυθμίσεις
184.    Τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να μπουν σε κάθε ευρωπαϊκό σπίτι
185.    Ρήτρα απασχόλησης σε όλες τις πολιτικές. Για κάθε άνεργο νέο, μια τουλάχιστον    ευκαιρία για εργασία ή αποτελεσματική υποστήριξη για  το ξεκίνημα νέας επιχείρησης.
186.    Ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Κάθε υγιής μικρομεσαία  επιχείρηση να   μπορέσει να δημιουργήσει μια ακόμη θέση εργασίας
187.     Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τους εργαζόμενους. Τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας.
188.    Ασφάλεια και αξιοπρέπεια για το  συνταξιούχο. Νέοι πόροι από τα έσοδα των υδρογονανθράκων
189.    Αποτελεσματικό και ευέλικτο κράτος
190.    Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αξιολόγηση δομών και Ανθρώπινου Δυναμικού
191.    e-ΚΕΠ για όλα τα θέματα των πολιτών
192.    Σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αξιόπιστο Περιουσιολόγιο.
193.    Ηλεκτρονικές συναλλαγές και κίνητρα για πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών.
194.    Επέκταση  ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  σε όλη την Ελλάδα
195.    Σύνδεση του Τουρισμού με Πρωτογενή Παραγωγή, Περιβάλλον και Πολιτισμό για μεγαλύτερη δυναμική και δημιουργία θέσεων εργασίας.
196.    Στήριξη του Ελληνικού σχολείου. Μόρφωση και Ανάπτυξη βασικών  δεξιοτήτων (ξένες γλώσσες, Η/Υ) χωρίς επιβάρυνση της ελληνικής οικογένειας.
197.    Ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ξανά αποτελεσματικό Εθνικό Σύστημα Υγείας.
198.    Η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποδέχεται και στην Ελλάδα τις μεταναστευτικές ροές, με αποτελεσματικές πολιτικές διαχείρισης. Με ασφάλεια για τις τοπικές κοινωνίες και σεβασμό για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
199.    Νέο εκλογικό σύστημα.
200.    Προοδευτική μεταρρύθμιση στο πολιτικό σύστημα.
201.    Εθνική και Κοινωνική συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων, με τις παραγωγικές δυνάμεις και κοινωνικούς εταίρους.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 34 χρόνων από την ιστορική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981, παραθέτουμε μερικούς από    τους κρίκους της αλυσίδας που συνδέει την καλύτερη περίοδο της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.  
Όλα τα παραπάνω δεν είναι απλές λέξεις, φράσεις ή επωνυμίες. Είναι συνώνυμα του ΠΑΣΟΚ. Είναι το όραμα της αλλαγής, ως έργο, ως δημιουργία, ως καρπός του αγώνα όσων πίστεψαν και πιστεύουν στη Δημοκρατία και την Κοινωνική Αλλαγή, την Δικαιοσύνη, την βιώσιμη ανάπτυξη και τη δίκαιη διανομή του πλούτου αλλά και των βαρών. Είναι ο αγώνας όσων ακολούθησαν τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη του 1974.  Ταυτόχρονα, όμως είναι και οράματα και Ελπίδα για όλους τους πολίτες που σήμερα αναζητούν μια νέα αξιόπιστη πολιτική, ένα νέο σχέδιο και αποτελούν εγγύηση ότι μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα για το αύριο.   
Γι’ αυτά και χιλιάδες άλλα έργα, θεσμούς και δράσεις  που δεν χωρούν σε λίγες γραμμές, μας εμπιστεύτηκαν και μας στήριξαν διαχρονικά εκατομμύρια πολίτες. Γι’ αυτά δούλεψαν ανιδιοτελώς και με αποτέλεσμα πολλές χιλιάδες στελέχη. Βέβαια κάθε κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του. Ορισμένα στελέχη μας έγιναν επίορκοι, που όμως μετριούνται στα δάχτυλα ενός χεριού και δεν μπορούν να αμαυρώσουν την πορεία μας, το έργο μας και κυρίως δεν μπορούν να σταθούν εμπόδιο στην προοπτική.
Η Ήρα από το στάρι έχει πλέον ξεκαθαρίσει και εμείς μπορούμε Ξανά δυνατοί, να ανοίξουμε νέους δρόμους.
Σήμερα που η χώρα μπήκε σε δύσκολα αδιέξοδα με τους πολίτες ξεγελασμένους και απογοητευμένους, η Δημοκρατική Παράταξη με την πολιτική ανασυγκρότηση της, καλείται να εκφράσει ξανά την πραγματική ελπίδα και να προσδιορίσει την προοπτική για το αύριο και το μέλλον.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα