Skip links

Δράσεις στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας για τους άστεγους 15/04/2014

Η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας έχει εκπονήσει Εθνικό Σχέδιο Δράσης, το 2013, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων, μετά από ευρεία διαβούλευση και συμμετοχή φορέων, που παρέχουν φροντίδα και στήριξη στους αστέγους.

Η βασική θεσμική πρόβλεψη για τον ορισμό και την ανάγκη κοινωνικής προστασίας των αστέγων κατοχυρώνεται στο άρθρο 26 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α΄41).

Αξιοποιώντας τις βασικές προβλέψεις του Νόμου αλλά και την συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών η Πρόνοια ανέλαβε επίσης την πρωτοβουλία να έχει το συντονιστικό ρόλο στην προσπάθεια φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μ.Κ.Ο. για παροχή έκτακτης συνδρομής των αστέγων κατά τις περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων (ψύχους ή καύσωνα).

Με εγκυκλίους του αρμόδιου Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δίδονται εγκαίρως οδηγίες προς όλους τους Δήμους της Χώρας, για την καταγραφή και την φροντίδα των αστέγων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες αξιοποιώντας την 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 197 άμεσης κοινωνικής βοήθειας του εποπτευόμενου από την Γενική Γραμματεία Πρόνοιας Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Επίσης υλοποιούνται προγραμματικές συμβάσεις του Υπουργείου με φορείς όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας αστέγων και χρηματοδοτούνται από το Ε.Κ.Τ. δράσεις που αφορούν υπνωτήρια και λοιπές δομές παροχής κοινωνικής φροντίδας.

ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Στις 11/02/2014 (ΦΕΚ Β΄297) εκδόθηκε απόφαση από αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Βασίλη Κεγκέρογλου μετά από σχετική επεξεργασία της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, για τον καθορισμό των προδιαγραφών λειτουργίας: α) των Κοινωνικών Ξενώνων βραχυχρόνιας φιλοξενίας και β) των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων.
Στην απόφαση αυτή προβλέπεται ότι οι φορείς που μπορούν να λειτουργήσουν   τέτοιες δομές και αιτήματα στέγασης μπορούν να είναι:
•    Δήμοι, Δημοτικά ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των Δήμων,
•    ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
•    ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πιστοποιημένα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2646/98.
Στην απόφαση επίσης προβλέπονται οι λειτουργίες, η στελέχωση και οι προδιαγραφές κτιρίου και εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται αξιοπρεπής προσωρινή φιλοξενία των αιτούντων στέγασης καθώς και η διαδικασία αδειοδότησης και έλεγχου των ξενώνων.
Ορίστηκε προθεσμία ενός έτους για την προσαρμογή των ήδη ξενώνων βραχυχρόνιας φιλοξενίας στις προδιαγραφές που τέθηκαν.

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ-ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ

Με τον νόμο 4254/14, από το πρωτογενές πλεόνασμα διατίθενται 20 εκατ. ευρώ περίπου, ως ειδική µέριµνα, για τους συµπολίτες µας που βιώνουν µε το σκληρότερο τρόπο την κρίση, τους άστεγους, µέσω δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων και των δράσεων για την στέγαση, τη σίτιση και την κοινωνική φροντίδα  θα γίνει μέσω προκηρύξεων.

Συγκεκριμένα, τα προγράµµατα ή οι δράσεις προκηρύσσονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιηµένους φορείς που αποδεδειγµένα παρέχουν υπηρεσίες στην οµάδα στόχο των άστεγων.

Η υλοποίηση των προγραµµάτων ή δράσεων δύναται να πραγµατοποιείται µέσω σύναψης προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των φορέων υλοποίησης, στους οποίους υπάγονται τα Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, τα εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά ιδρύµατα, οι φορείς της Εκκλησίας και τα πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,  σύµφωνα µε το ν. 2646/1998, Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγµένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στην οµάδα στόχου των άστεγων.

Επιπλέον, θεσμοθετήθηκε ως δυνητικό µέσο παροχής υπηρεσιών ή αγαθών στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραµµάτων ή δράσεων η Κοινωνική Επιταγή. Η Κοινωνική Επιταγή ενσωµατώνει την αξία συγκεκριµένης κοινωνικής παροχής, η οποία είναι ατοµική και παρέχεται στο δικαιούχο του προγράµµατος ή της δράσης που την ενεργοποιεί αποκλειστικά για την απολαβή των συγκεκριµένων αγαθών ή/και υπηρεσιών.
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος ανατίθεται σε Επιτροπή η οποία συστήνεται με ΚΥΑ και συμμετέχουν σ’ αυτήν τρεις (3) εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύο (2) του Υπουργείου Οικονομικών και από ένα (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Υγείας.
Οι Δράσεις και τα προγράμματα βάση προκηρύξεων ή μέσω προγραμματικών συμβάσεων πρέπει να έχουν υπογραφεί μέχρι 7 Ιουλίου 2014.    

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα