Skip links

Δικαίωμα στην εργασία για όλους

Η Ελληνική κοινωνία κατατρύχεται από το φάσμα της  πιο ακραίας και άγριας μορφής κοινωνικής αδικίας, της ανεργίας, η οποία αγγίζει πια σχεδόν κάθε οικογένεια, γεγονός που αναδεικνύεται σε όλες τις έρευνες της κοινής γνώμης. Οικονομική κρίση και ανεργία είναι οι δύο μεγαλύτεροι εφιάλτες των Ελλήνων.
Η Κυβέρνηση του Καραμανλή απορύθμισε την αγορά εργασίας και βύθισε την κοινωνία σε γενικευμένη ανασφάλεια. Οι πολίτες είδαν το δικαίωμά τους για μια αξιοπρεπή δουλειά να γίνεται αντικείμενο συναλλαγής και πελατειακών σχέσεων. Είδαν την ανυπαρξία οποιασδήποτε συγκροτημένης πολιτικής για τη δημιουργία νέων και καλύτερων θέσεων εργασίας. Την απειλή της ανεργίας να αφορά τον καθένα.
Η πεντάχρονη διακυβέρνηση Καραμανλή στον τομέα της απασχόλησης κινήθηκε σε δύο κυρίως άξονες: 1ον στατιστικά παιχνίδια και αλχημείες για τη μέτρηση της ανεργίας για τη στήριξη της κυβερνητικής προπαγάνδας και 2ον εμπόριο της ελπίδας και της αθλιότητας με την εκμετάλλευση της αδυναμίας των ανέργων.
Επανήλθαν πελατειακές σχέσεις και καταδικασμένες μέθοδοι για προγράμματα και δράσεις που έπρεπε να αφορούν όλους τους Έλληνες, με διαφανή διαχείριση και σεβασμό στο φορολογούμενο πολίτη.
Η αντιμετώπιση του αδιεξόδου στο οποίο έχει οδηγήσει τη χώρα η Κυβέρνηση Καραμανλή χρειάζεται μια ριζικά διάφορη πολιτική. Χρειάζεται ένα νέο σχέδιο για τη χώρα. Ταυτόχρονα, η προοδευτική αντίληψη που θα προστατεύει τα αδύνατα οικονομικά στρώματα και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που αναζητούν μια θέση στον ήλιο και βλέπουν καθημερινά τις ελπίδες τους να σβήνουν, τους νέους που στις συνήθεις κυβερνητικές δικαιολογίες ακούν πλέον και το άλλοθι της διεθνούς κρίσης.
Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να δημιουργήσει τις αναγκαίες συνθήκες για την αύξηση της απασχόλησης, να δώσει προοπτική εργασίας στον άνεργο. Μια δουλειά για τον καθένα, ευκαιρίες για όλους.

Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των ασθενέστερων ομάδων, για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Κεντρική μας προτεραιότητα είναι η πλήρης απασχόληση. Η δημιουργία όμως νέων θέσεων εργασίας θα γίνει με τη σύνδεση των πολιτικών απασχόλησης με τη γενικότερη οικονομική και αναπτυξιακή πολιτική. Θα γίνει με ένα νέο φορολογικό σύστημα που θα στηρίζει την εργασία και θα δημιουργεί κίνητρα για νέες θέσεις εργασίας, με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων, με στήριξη των μικρομεσαίων, με την επένδυση στη γνώση και την πράσινη ανάπτυξη και ενθαρρύνοντας την κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, με έμφαση στην πολύπλευρη στήριξη των νέων που αναλαμβάνουν επιχειρηματική δράση.
Για μας, οι πολιτικές που θα δώσουν περισσότερες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, η υπεράσπιση του «ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου» και της ασφάλειας στην εργασία που επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, είναι πρώτη προτεραιότητα.
    Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να μειώσει την ανεργία κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ στην τετραετία, για πλήρη διαφάνεια στις δημόσιες υπηρεσίες και διαδικασίες εξεύρεσης εργασίας, για τη διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας για όλους, για το δικαίωμα στην κατάρτιση. Δίνουμε προτεραιότητα στις ενεργές πολιτικές απασχόλησης με στόχευση και εξατομικευμένη στήριξη σε ευάλωτες ομάδες όπως οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι ηλικιωμένοι.
 Η μεγάλη ανεργία των γυναικών είναι βασική πηγή ανισότητας και φτώχειας και δεσμευόμαστε για ένα σύνολο οριζόντιων μέτρων που θα μειώσουν δραστικά τη γυναικεία ανεργία. Η βάση του προγράμματος είναι η τμηματική επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών για τέσσερα χρόνια, με συνολικό κόστος 1 δις 313 εκατ., που διασφαλίζουν 85.000 – 100.000 νέες θέσεις εργασίας.          
Με τέτοια ριζοσπαστικά προγράμματα στηρίζουμε την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εργασίας και μετατρέπουμε τα επιδόματα σε αναπτυξιακά κίνητρα προς όφελος των πολιτών και της χώρας.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα