Skip links

Διαφάνεια, λογοδοσία και κανόνες, για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Η πανδημία, εκτός από τους κινδύνους και το πολύ δύσκολο παρόν, στέλνει μηνύματα στα κέντρα αποφάσεων, σε όσους συμμετέχουν στη διαμόρφωσή τους αλλά και σε όλους τους πολίτες για το αύριο:
Να επανέλθει ο άνθρωπος και το περιβάλλον του στο επίκεντρο των πολιτικών.
Να επανεξετάσουμε τον τρόπο παραγωγής, ανάπτυξης και ζωής.
Να ενισχύσουμε την παγκόσμια συνεργασία και τα συστήματα δημοκρατικής διακυβέρνησης, εξοπλίζοντάς τα με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Ως Κίνημα Αλλαγής έχουμε προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής με αξιοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των πόρων διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης με άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, με πρόγραμμα αλλαγών, μεταρρυθμίσεων και προτεραιότητες:
• την βιώσιμη ανάπτυξη με ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, συμβατό με την 4η βιομηχανική επανάσταση για την ανθρωποκεντρική πρόοδο με κοινωνική δικαιοσύνη.

• ένα σύγχρονο και ισχυρό κοινωνικό κράτος, όπως μας  «υπενθύμισε» με σκληρό τρόπο η πανδημία για την προστασία των αδύναμων.  

Η Ανάπτυξη απαιτεί σχέδιο, πόρους, επενδύσεις  από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και μηχανισμούς υλοποίησης.
Το θέμα της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων (Ταμείο Ανάκαμψης 36 δις, Νέο και Τρέχον ΕΣΠΑ 28 δις, ΕΠΑ 10 δισ.) συνδέεται άμεσα με το ρυθμιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και  προμηθειών, που προφανώς χρειάζεται εκσυγχρονισμό  και θεσμικές ενισχύσεις.

Η αναγκαιότητα αυτή  πρέπει να υπηρετηθεί μέσα από απλουστευμένες και αντιγραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά χωρίς εκπτώσεις στη διαφάνεια , στον  έλεγχο και στη λογοδοσία.
Στους τομείς αυτούς,το ΠΑΣΟΚ, ως Κυβέρνηση, έχει  επιδείξει σπουδαίο μεταρρυθμιστικό έργο  ΑΣΕΠ, «Διαύγεια», «Opengov», Αρχή Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, Ενιαία Αρχή Πληρωμών, Ανεξάρτητη Εθνική Στατιστική Αρχή, Οικονομικοί Εισαγγελείς, Αρχή Καταπολέμησης Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος,  και πλείστες άλλες μεταρρυθμίσεις.  
Αντίθετα, η Κυβέρνηση, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης  για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, φαίνεται ότι στον βωμό της επιτάχυνσης θυσιάζει διαφάνεια,λογοδοσία και τον έλεγχο πολλές φορές της ίδιας της νομιμότητας.
Διαφωνούμε απόλυτα με την επιλογή της Κυβέρνησης να αναλώσει τους πόρους με αδιαφανείς διαδικασίες  αντί να τους αξιοποιήσει για την ανάταξη της κοινωνίας και της χώρας. Αυτές οι λογικές υπονομεύουν  το δημόσιο συμφέρον.
Το άλλοθι της επιτάχυνσης των διαδικασιών είναι ψευδεπίγραφο διότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ένα ακόμη παράδειγμα προχειρότητας και κακής νομοθέτησης.
Το «ράβε – ξήλωνε» συνεχίζεται.
 Ο ΣΥΡΙΖΑ τροποποίησε το δικό του νόμο, το ν.4412/16, 386 φορές,. Με το πρόσφατο νομοσχέδιο, οι τροποποιήσεις πλησιάζουν τις 800.
Οι 77 Υπουργικές και κοινές Αποφάσεις αλλά και Προεδρικά Διατάγματα που χρειάζονται, ώστε να υλοποιηθεί ο νόμος, είναι παράγοντας  αναποτελεσματικότητας.
Το νομοσχέδιο δε διαθέτει  αναπτυξιακή στόχευση και φιλοσοφία προς όφελος της κοινωνίας και θα αποδειχτεί αναποτελεσματικό.Αντί  να λύνει προβλήματα, να επιταχύνει διαδικασίες, κάνει ακριβώς το αντίθετο και μάλιστα χωρίς εγγυήσεις διαφάνειας και ελέγχου.
Κατακρίναμε τη Κυβέρνηση για θυσία της αδιαφάνειας στο όνομα της αποτελεσματικότητας και της επιτάχυνσης των διαδικασιών, αλλά εδώ έχουμε χρονοβόρες διαδικασίες, αδιαφάνεια και αναποτελεσματικότητα.
Η Κυβέρνηση δεν αξιολόγησε σοβαρά το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων. Δεν διαβουλεύτηκε ουσιαστικά  με επιστημονικούς φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να διαμορφώσει ένα σύγχρονο, διάφανο, θεσμικά θωρακισμένο  και αποτελεσματικό  σύστημα σύναψης και υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων.
Επικράτησε η σκοπιμότητα.Συνεχίζονται και διευρύνονται οι απευθείας αναθέσεις. Το σύστημα επίβλεψης,  ελέγχου και παραλαβής δεν θωρακίζεται έναντι της διαφθοράς και της διαπλοκής.
Η μεταγενέστερη εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκυμονεί κινδύνους είτε για το περιβάλλον είτε για την ίδια την επένδυση. Δεν ενσωματώνονται οι προτάσεις του εθνικού σχεδίου δράσης για την προώθηση των πράσινων δημοσίων συμβάσεων. Το άρθρο 219 δε συνάδει με την περιβαλλοντική φιλοσοφία και στρατηγική, αναφορικά με τις περιοχές NATURA. Απουσιάζει η κοινωνική διάσταση των δημόσιων συμβάσεων ώστε να μετατραπούν οι δημόσιες συμβάσεις σε εργαλεία επιβράβευσης της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων.Δεν προωθεί  την καινοτομία. Μόνη καινοτομία  είναι ότι  οι ελεγχόμενοι πλέον επιλέγουν τον ελεγκτή τους. «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει». Η ένταξη του ιδιωτικού τομέα μπορεί να γίνει αλλά με κανόνες και θεσμικές εγγυήσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική υλοποίηση  έργων και δράσεων.
Οι «ελεγκτές φυσικής προσβασιμότητας» χρειάζεται να επιμορφωθούν σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας ώστε να  αξιολογούν επαρκώς τα δημόσια και δημοτικά  κτίρια.
Να ρυθμιστεί  με πνεύμα κατανόησης, η διέλευση των οχημάτων των ατόμων με αναπηρία από αυτοκινητόδρομους με διόδια είτε με τον ανάπηρο επιβαίνοντα είτε όχι, εφόσοντο δρομολόγιο αφορά την εξυπηρέτηση του.
Το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει τα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν στις αρμοδιότητες του Τομέα Άμυνας με τις δέουσες επισημάνσεις κατ’ άρθρο.
Θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώς ο όρος απόρρητο ή εμπιστευτικό διότι η επίκλησή του στερεί τη διαφάνεια.
Δεν υπάρχει πλαίσιο για την στήριξη της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας και ιδιαίτερα της κρατικής για την ασφάλεια Εφοδιασμού και Πληροφοριών σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των οπλικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό με εγγυήσεις αυξημένης πλειοψηφίας στη Επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων της Βουλής θα έπρεπε να διερευνηθεί η δυνατότητα για απευθείας προμήθειες κυρίως πυρομαχικών, αλλά όχι μόνο.
Καταθέσαμε δύο τροπολογίες. Η πρώτη για την αναβάθμιση του ρόλου της Γενικής Διεύθυνσης ΓΔΕΕ και του Συμβουλίου Άμυνας που επαινέθηκε από τον Υπουργό Άμυνας αλλά δεν έγινε δεκτή.
Η δεύτερη τροπολογία αφορούσε το ακατάσχετο και ασυμψήφιστο των ενισχύσεων από τα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, με επέκταση του άρθρου 151,που το προβλέπει για τα e-καταστήματα.Ο Υπουργός Ανάπτυξης την χαρακτήρισε αναγκαία αλλά όπως είπε στην Ολομέλεια της Βουλής είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Την επόμενη μέρα, ο Υπουργός Οικονομικών, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» είπε ότι είναι αναγκαία αλλά αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το συμπέρασμα είναι ότι οι συναρμόδιοι Υπουργοί δεν μπορούν να συνεννοηθούν ούτε για το «τι λένε» και πολύ περισσότερο για το «τι πράττουν».
Όπως προκύπτει κι από τα παραπάνω, το Κίνημα Αλλαγής άσκησε αυστηρή καιυπεύθυνη κριτικήστην Βουλή, καταθέτοντας προτάσεις και τροπολογίες ώστε να βελτιωθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.Δυστυχώς, η στάση της Κυβέρνησης αποδεικνύει ότι αγωνιά να μοιράσει τους διαθέσιμους πόρους  στους «ημετέρους» της.
Εμείς αγωνιούμε για τους ασθενέστερους, για την στήριξη της κοινωνίας και γιαανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο.
Διαφέρουμε πολύ.

***Δημοσιεύθηκε στις 05/03/2021 στην ιστοσελίδα The Socialist

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα