Skip links

Δευτερολογία Βασίλη Κεγκέρογλου, στην Ολομέλεια της Βουλής, στη συζήτηση για δημιουργία φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Θεωρώ ότι κατά τη συζήτηση των νομοσχεδίων σε αυτήν εδώ την Αίθουσα, για να έχουμε ουσιαστικό αποτέλεσμα  για τη χώρα και τους πολίτες, μετά την εισήγηση επί της αρχής, τις συζητήσεις επί ενδιαφερόντων μεν αλλά γενικών θεμάτων, θα πρέπει να περνάμε σε συγκεκριμένες προτάσεις ούτως ώστε να βελτιώνουμε, να αλλάζουμε και να κάνουμε αποτελεσματικότερα τα νομοσχέδια. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τη θεσμική θέση ενός κόμματος έναντι της Κυβέρνησης, είτε είναι κόμμα που συνεργάζεται και στηρίζει την Κυβέρνηση είτε είναι κόμμα που αντιπολιτεύεται ή και αντιστρατεύεται ακόμα την πολιτική για τη χώρα. Άρα, θα πρέπει συγκεκριμένα, με τις τροπολογίες μας, με τις προτάσεις μας να καταθέτουμε ποια είναι η άποψή μας. Πολύ καλή η κριτική, τα γενικά και αόριστα, το «όχι σε όλα», αλλά εδώ ο κόσμος ενδιαφέρεται για την επίλυση των άμεσων προβλημάτων που αντιμετωπίζει και βεβαίως για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την αλλαγή της κατάστασης που έχουμε περιέλθει και την έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια.
Σε αυτό το νομοσχέδιο, λοιπόν, έχουμε δύο κυρίαρχα θέματα που αφορούν το πρόβλημα της χώρας -εμείς τα θέσαμε από την αρχή- και αποτελούν και τα πραγματικά προβλήματα και αίτια που οδήγησαν στην κρίση και στην έκρηξη του 2010. Ποια είναι αυτά; Πρώτον, η μετάλλαξη του αναπτυξιακού και παραγωγικού μοντέλου σε μεταπρατικό και καταναλωτικό.
Δεύτερον, το στρεβλό σύστημα διακυβέρνησης και κυρίως ο τρόπος διαχείρισης των δημοσίων υποθέσεων, που εμπεριέχεται μέσα σε αυτόν και η λεγόμενη γραφειοκρατία, αλλά μπορούμε, χάριν αυτού του νομοσχεδίου, να θεωρήσουμε και τον τρίτο παράγοντα ως τη βασική παράμετρο που μας οδήγησε στην κρίση, δηλαδή το πολυδαίδαλο νομικό και θεσμικό πλαίσιο και τη γραφειοκρατία που έχουμε θεσπίσει μέσω είτε οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε κανονισμών, είτε νόμων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, είτε προεδρικών διαταγμάτων, είτε υπουργικών αποφάσεων και κυρίως των περίφημων ερμηνευτικών εγκυκλίων που βγάζουν οι υπάλληλοι των υπουργείων για να εφαρμόσουν τους νόμους, οι ατέλειες των οποίων είναι και η μεγάλη αιτία για τη δημιουργία, πέρα από την κατεύθυνση και την πολιτική, γραφειοκρατικών προσχωμάτων.
Ας δούμε σήμερα, με την τοποθέτησή μας ως ΠΑΣΟΚ, πώς εμείς απαντάμε σε αυτά τα δύο συγκεκριμένα προβλήματα και βεβαίως στο θέμα της γραφειοκρατίας.
Πρώτον, αναπτυξιακό παραγωγικό πρότυπο. Το νομοσχέδιο που συζητάμε μιλά για τη δημιουργία φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος, δηλαδή το πώς θα προωθήσει την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Άρα, θα πρέπει να δούμε τη βασική στόχευση. Η μεταποίηση, η παραγωγή, ο αγροτικός τομέας είναι η κατεύθυνση που χρειάζεται η χώρα, για να καλύψει το παραγωγικό κενό που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια, την αιτία όλων των ελλειμμάτων. Συνεπώς, έχουμε προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Οι υποδομές στον αγροτικό τομέα και η μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων να είναι βασικές κατευθύνσεις στη στήριξη του αναπτυξιακού νόμου.
Δεύτερον, ο τουρισμός, που είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για τη χώρα, να έχει ειδική στήριξη μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο.
Τρίτον, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι η ανταγωνιστικότητα, όχι εντός χώρας, δηλαδή να ανταγωνιστεί μια επιχείρηση τη διπλανή της, αλλά στο διεθνές πεδίο. Άρα, η διεθνής ανταγωνιστικότητα πώς ενισχύεται απ’ αυτόν το νόμο; Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη μεταχείριση.
Τέλος, είναι η απασχόληση. Το τεράστιο πρόβλημα της ύφεσης, το αποτέλεσμα της κρίσης, είναι η αδυναμία να δώσουμε ευκαιρίες δουλειάς στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους νέους. Άρα, ιδιαίτερο και ισχυρό κριτήριο πρέπει να είναι η απασχόληση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σημειώνω για άλλη μια φορά ότι όλα αυτά έχουν κατατεθεί με συγκεκριμένες προτάσεις και τροπολογίες για ένταξη στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε.
Το δεύτερο θέμα είναι οι στρατηγικές επενδύσεις. Ποιες είναι οι στρατηγικές επενδύσεις; Ναι, πρέπει να υπακούουν σε αυτόν τον κανόνα. Μίλησα ήδη για την αγροτική παραγωγή, μίλησα για τον τουρισμό, μίλησα για όλα αυτά που θα πρέπει για εμάς να έχουν προτεραιότητα. Στις στρατηγικές επενδύσεις, ασφαλώς, δημιουργείται στο κέντρο της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων ένα σύστημα γρήγορης αδειοδότησης, για να ξεπεράσει και να υπερβεί τα προβλήματα που θα υπάρχουν. Συμφωνούμε, πρέπει να είναι με κανόνες και διαφάνεια.
Ποιες είναι, όμως, οι στρατηγικές επενδύσεις; Έγινε κριτική. Δέχομαι την κριτική που έκανε ο κ. Σταθάκης. Την έχω κάνει και εγώ. Ποια είναι, όμως, η λύση; Να ψάχνουμε τον επενδυτή αν είναι πειρατής ή καλός επενδυτής, πράσινος, κόκκινος, μπλε; Την επένδυση κρίνουμε. Χρειάζονται κανόνες, λοιπόν, για τις επενδύσεις. Μεμονωμένα μόνο; Όχι. Το πρόβλημα της χώρας είναι μόνο να έρθει μία μεγάλη επένδυση, να μπει σε έναν τόπο, να τη διευκολύνουμε; Αυτές οι μεμονωμένες περιπτώσεις δεν θα αποδώσουν.
Γι’ αυτό μιλάμε για τους οργανωμένους υποδοχείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντί της άναρχης και άτυπης συγκέντρωσης επιχειρηματικότητας, με πρωτοβουλίες μόνο των επιχειρηματιών σε συγκεκριμένους τόπους, με τα γνωστά προβλήματα της άναρχης και άτυπης συγκέντρωσης επιχειρηματικότητας, εμείς προτείνουμε τους οργανωμένους υποδοχείς επενδύσεων.
Ποιοι είναι αυτοί; Είναι τα επιχειρηματικά πάρκα, είτε αυτά είναι ΒΙΟΠΑ και αναφέρονται στη βιοτεχνία, είτε αναφέρονται στην τεχνολογία και είναι τεχνολογικά πάρκα, είτε αναφέρονται στις ΒΙΠΕ, στις βιομηχανικές περιοχές. Τα επιχειρηματικά πάρκα πρέπει να γίνουν στρατηγική επιλογή της χώρας. Λύνουν το θέμα που έχει να κάνει με τη χωροταξία, λύνουν μια σειρά ζητήματα αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος. Κάνουν συλλογικές υποδομές διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουμε μικρότερο κοστολόγιο και άρα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, γιατί έχουμε υποδομές, συνδέσεις με τα δίκτυα και όλα τα σχετικά.
Έχουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα ως προς την απασχόληση. Έχουμε μεγαλύτερη ωφέλεια ως προς την τοπική κοινωνία. Έχουμε μεγαλύτερη ωφέλεια συνολικά για την οικονομία.
Άρα, προτείνουμε στις στρατηγικές επενδύσεις την ένταξη κατά προτεραιότητα των οργανωμένων υποδοχέων των επιχειρηματικών πάρκων. Αυτό θα είναι μια βασική τομή.
Με την ευκαιρία να πω ότι η μελέτη όλου αυτού του θέματος δείχνει την ανάγκη να υπάρξει θεσμική παρέμβαση συνολικά για την προώθηση των επιχειρηματικών πάρκων. Δεσμεύομαι από την πλευρά του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ότι θα επεξεργαστούμε μια τέτοια ολοκληρωμένη πρόταση.
Όσον αφορά το θέμα της γραφειοκρατίας, θα ήθελα να θυμίσω ότι το 2002-2003 στο πλαίσιο του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης λειτουργήσαμε τα Κέντρα Υποδοχής Επενδύσεων ως πρόγραμμα σε κάθε νομαρχία. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά.
Σήμερα, με όλη αυτή την εμπειρία, εκτός απ’ το κέντρο που δημιουργεί το νομοσχέδιο, πρέπει να δημιουργηθεί σε κάθε περιφέρεια ένα κέντρο Υποδοχής Επενδύσεων, που να αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ούτως ή άλλως οι μικρές επιχειρήσεις, τα επαγγελματικά εργαστήρια, αδειοδοτούνται πλέον με έναν απλό τρόπο, αυτοαδειοδοτούνται στην ουσία. Άρα, αν λύσουμε και το θέμα για τις μεσαίες και μικρομεσαίες που δεν θα δικαιούνται να πάνε στο Κέντρο Στρατηγικών Επενδύσεων, τότε έχουμε λύσει το θέμα συνολικά.
Θα αναφερθώ σε ένα σημαντικό ζήτημα, που έχει να κάνει με τη ρευστότητα. Η διασφάλιση της έκδοσης εγγυητικών επιστολών με ένα τραπεζικό σύστημα που δεν πατά καλά στα πόδια του -παρά τις προσπάθειες που κάνουμε και παρά τις προσπάθειες να μην καταρρεύσει- πρέπει να αντιμετωπιστεί. Έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση και ζητούμε και την τοποθέτηση όλων των κομμάτων, πέρα απ’ την άποψη του Υπουργού, πάνω σ’ αυτή την πρόταση. Πρόκειται για μια καινοτομία που θα δώσει λύση όσον αφορά τις εγγυητικές επιστολές, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν βρίσκουν πρόσβαση στις τράπεζες. Διότι οι μεγάλες επιχειρήσεις θα βρουν πρόσβαση στο εξωτερικό.
Με τον ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό, τον οποίο προτείνουμε, θεωρώ ότι μπορεί να δοθεί λύση σε χιλιάδες περιπτώσεις που σήμερα δεν μπορούν να διασφαλίσουν τη ρευστότητα για να προχωρήσουν παρακάτω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η ολοκληρωμένη τροπολογία την οποία καταθέσαμε, αφορά πολλά θέματα ενίσχυσης μικρών επιχειρήσεων -ένα παραπάνω μπόνους- ιδιαίτερα στα cluster. Όταν δηλαδή έχουμε συνεργαζόμενες μικρές επιχειρήσεις, που σήμερα δεν εντάσσονται στο νόμο, να μπορούν να ενταχθούν ως δίκτυο. Αυτό όχι μόνο για να δείχνουν μεγάλο μέγεθος, αλλά γιατί η ώθηση να συνεργαστούν οι επιχειρήσεις θα έχει αποτέλεσμα.
Θα σας πω έναν κλάδο για παράδειγμα, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα. Από μόνο του το καθένα δεν φέρνει αποτέλεσμα, δεν μπορεί να έχει τύχη στο μελλοντικό σύστημα. Όταν όμως αποτελέσουν δίκτυο, όταν αποτελέσουν μια συνολική συνεργασία, που δεν θα είναι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα είναι σε όλη την Ελλάδα, τότε θα έχουν αποτέλεσμα. Προτείνουμε τέτοιες μορφές συνεργασίας να ενισχυθούν περαιτέρω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Υπάρχουν δυο-τρία θέματα ακόμα στα οποία θέλω να αναφερθώ και να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Το ένα έχει να κάνει με τη λειτουργία των ΚΤΕΟ. Υπάρχουν ορισμένα ζητήματα με την προσαρμογή της λειτουργίας των ΚΤΕΟ. Έχουμε καταθέσει μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία θα δίνει το δικαίωμα της προσαρμογής για ένα χρονικό διάστημα. Θέλουμε ο Υπουργός να τοποθετηθεί επ’ αυτού και να εγκρίνει αυτή την τροπολογία την οποία καταθέτουμε, προκειμένου να υπάρξει λύση σε αυτό το θέμα.
Τελειώνω με ένα θέμα που έχει να κάνει με την επένδυση Τοπλού, στην οποία αναφέρθηκε χθες η κ. Διώτη. Χθες η κ. Διώτη εξέφρασε τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι η αρμόδια στον Τομέα Περιβάλλοντος και την αντίθεσή του γι’ αυτή την επένδυση.
Θα πρέπει να ενημερώσω τη Βουλή και να πω -και σε σχέση με τη δική μου χθεσινή τοποθέτηση- ότι δεν θα πρέπει να μπαίνουμε εμείς στο ποιος είναι ο επενδυτής. Χρειάζεται μία θεσμική αναβάθμιση της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, είτε αυτός είναι Υπουργός, είτε κυβερνητικό στέλεχος, είτε Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Δεν πρέπει να μπαίνουμε σ’ αυτό, αλλά στους κανόνες.
Και οι κανόνες τι λένε; Υπάρχει η αξιολόγηση από την τοπική κοινωνία; Ναι, πολύ καλά. Υπάρχουν οι περιβαλλοντικοί όροι; Υπάρχουν οι άλλες προϋποθέσεις και το αποτέλεσμα το οποίο χρειαζόμαστε, για να τοποθετηθούμε για μία επένδυση; Βεβαίως. Δεν μας νοιάζει ποιος είναι ο επενδυτής.
Άρα, λοιπόν, σε σχέση με την τοποθέτηση και την αρνητική στάση του ΣΥΡΙΖΑ για την Μονή Τοπλού, θα ήθελα να καταθέσω στη Βουλή, την απόφαση είκοσι τεσσάρων φορέων της περιοχής Σητείας και του Νομού Λασιθίου, υπέρ της επένδυσης, διευκρινίζοντας ότι είναι μία νέα  μορφή επένδυσης, μετά την αναθεώρηση που έγινε και κατόπιν των προτάσεων που και εμείς καταθέσαμε, διότι το αρχικό σχέδιο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Επί του αναθεωρημένου σχεδίου, λοιπόν, είκοσι τέσσερις φορείς του νομού είναι θετικοί.
Δημοτικό συμβούλιο Σητείας. Κατά πλειοψηφία απόφαση, με μία μόνο μειοψηφία. Περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης, ομοίως.
Ποιοι είναι οι πολίτες που αντιδρούν και τους οποίους επικαλείσθε;
Από 11.014 υπογραφές που κατατέθηκαν από την περιοχή της Σητείας και του Λασιθίου, είναι οι 55. Δηλαδή, το 0,3% του Δήμου Σητείας. Καλά, αυτό θα αναδείξουμε;
Άρα, να εξετάζουμε επί της ουσίας τα ζητήματα που αφορούν τις επενδύσεις. Αποτέλεσμα οικονομικό, κοινωνικό και βεβαίως προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς εκπτώσεις. Και με τις τροποποιήσεις που έγιναν στο επενδυτικό σχέδιο της Μονής Τοπλού κατόπιν των πιέσεων –κάναμε όλοι παρεμβάσεις γι’ αυτό- αυτό επιτυγχάνεται.
Ας μη στέκεται, λοιπόν, κανείς εμπόδιο σε μία επένδυση, παρά μόνο με τον θεσμικό μας ρόλο να είμαστε εγγυητές, αλλά και ελεγκτές των κανόνων και των λειτουργιών μέσα από τις οποίες πρέπει να υλοποιούνται αυτές.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα