Skip links

Δεσμεύσεις στον Βασίλη Κεγκέρογλου για στήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων από το Υπουργείο Εργασίας

Πρόγραμμα στήριξης (επιχορήγησης και χρηματοδότησης) των κοινωνικών επιχειρήσεων αλλά και την λειτουργία της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ στο Υπουργείο Εργασίας, ζήτησε με επίκαιρη ερώτηση του, που συζητήθηκε στην ολομέλεια της Βουλής, ο Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ-Κίνημα Αλλαγής, κ.Βασίλης Κεγκέρογλου.

Ο κ.Κεγκέρογλου τόνισε ότι  η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα θεσμοθετήθηκαν από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τον ν. 4019/2011, ο οποίος αντικαταστάθηκε από έναν πανομοιότυπο με δύο, τρεις φραστικές αλλαγές το 2016 και αφορούσε ουσιαστικά την προσθήκη στην έννοια της κοινωνικής οικονομίας και της φράσης «αλληλέγγυα».
Ταυτόχρονα, από τότε και ενώ δημιουργήθηκαν και εντάχθηκαν στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας περίπου δύο χιλιάδες κοινωνικές επιχειρήσεις, έχουν παρέλθει δύο ουσιαστικά προγραμματικές περίοδοι και τόσο στην πρώτη όσο και σε αυτήν που προχωρεί και ολοκληρώνεται δεν έχει υπάρξει ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στήριξης των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Επιπλέον ο κ.Κεγκέρογλου, αφού ανέφερε ότι  το πρώτο πακέτο για τη δημιουργία του Ταμείου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ήταν 300 εκατομμύρια που όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ λόγω μεταφοράς του στο Υπουργείο Ανάπτυξης και αξιοποίησης στη γενικότερη οικονομία ενώ το δεύτερο πακέτο που προβλεπόταν μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων και του Υπουργείου δυστυχώς έπεσε σε αυτήν τη γενικότερη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης,  και μεταφέρθηκαν τα κονδύλια στα γενικότερα προγράμματα, επέμεινε στην αναγκαιότητα  στήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
«Δυστυχώς υπάρχουν ομάδες κοινωνικών επιχειρηματιών που περιμένουν ακόμα και δέκα χρόνια το περιβόητο πρόγραμμα για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, παρόλο που έχουν δημιουργήσει το επιχειρηματικό τους σχέδιο, έχουν προχωρήσει στην ένταξή τους στο Μητρώο του Υπουργείου Εργασίας, έχουν μελετήσει την επιχειρηματική τους ιδέα, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βουλευτής και ζήτησε:
α) Την άμεση προκήρυξη ενός προγράμματος στήριξης (επιχορήγησης, χρηματοδότησης κλπ) των κοινωνικών επιχειρήσεων, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμό, επιλέξιμες δαπάνες,  δράσεις και  πλαφόν για  κάθε κοινωνική επιχείρηση που θα ενταχθεί
β) συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης ώστε η εγγραφή, διαγραφή και κάθε μεταβολή για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, μέχρι την λειτουργία της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ την 1.10.2022 στο Υπουργείο Εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 του ν. 4919, να γίνεται μέσω του αρμόδιου Μητρώου για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις του Υπουργείου Εργασίας και όχι όπως ορίζεται στην εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και  προβλέπει ότι για το μεταβατικό διάστημα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να πάνε να εγγράφονται στα επιμελητήρια, στα ΓΕΜΗ δηλαδή των επιμελητηρίων, προκαλώντας σύγχυση και ταλαιπωρία τόσο για τους εργαζόμενους όσο και τους ενδιαφερόμενους.
γ) για την ερχόμενη προγραμματική περίοδο ένα σχέδιο γέφυρα, με μια δράση γέφυρα που θα μπορούσε ακριβώς να αποκαταστήσει την αδικία εις βάρος της κοινωνικής οικονομίας και εις βάρος συγκεκριμένων περιφερειών, διότι όπως σημείωσε ο Βουλευτής και καταγγέλλουν οι  Περιφερειάρχες η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόλαβε και δέσμευσε τα σχετικά κονδύλια ενώ υπόλοιπες περιφέρειες όχι.
Ο Υφυπουργός, με την απάντηση του αναγνώρισε ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα χρήζει αυξημένης κρατικής μέριμνας και εξήγγειλε ότι  το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης πρόκειται  να εγκρίνει σχέδιο πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης πράξεων για τη δράση επιχορήγησης υφιστάμενων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.
Με το πλαίσιο της εν λόγω προκήρυξης θα ενισχύονται οι υφιστάμενοι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό μέλους από το Γενικό Μητρώο Φορέων που τηρεί το Υπουργείο Εργασίας και οι οποίοι θα δημιουργήσουν τουλάχιστον μια νέα θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης ή και μέχρι τρεις θέσεις εργασίας. Η εν λόγω δράση αφορά σε επιχορήγηση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας, αποζημίωση έμμεσων δαπανών για λειτουργικά έξοδα βάσει μεθόδου, απλοποιημένο κόστος, δηλαδή σταθερό ποσοστό επί του μη μισθολογικού κόστους του νέου προσωπικού, καθώς και τη χρηματοδότηση δαπανών, όπως προμήθειες εξοπλισμού, προμήθειες λογισμικού ή μικρής κλίμακας διαμόρφωση χώρων ενώ η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη θα ανέρχεται στο ποσό των 14.878.654 ευρώ.
Για τα επιμέρους στοιχεία της προκήρυξης, καθώς και το ύψος του προϋπολογισμού ανά δυνητικό δικαιούχο, ο Υφυπουργός δεν ήταν σε θέση να δώσει απαντήσεις και ανέφερε ότι θα οριστικοποιηθούν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Σε ότι αφορά  την «διοικητική αστοχία», όπως την χαρακτήρισε ο Υφυπουργός,  η οποία όντως προέκυψε με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ.Τσακλόγλου δεσμεύτηκε ότι βαίνει προς αποκατάσταση καθώς  σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με βάση τον ν.4782/2021 τα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας ορίζονται ως ειδικές υπηρεσίες ΓΕΜΗ των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών εργαζομένων που συστήνονται με τον ν. 4430/2016, καθώς και των κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης που συστήνονται σύμφωνα με τον ν.2716/99.
Συνεπώς για το συγκεκριμένο θέμα και προκειμένου να επιλυθούν και οι όποιες περαιτέρω απορίες έχουν ήδη δημιουργηθεί στους ενδιαφερόμενους, αναμένεται να εκδοθεί σχετική διευκρίνιση από τις αρμόδιες διευθύνσεις η οποία θα είναι έτοιμη στις αμέσως επόμενες ημέρες.
Για την ερχόμενη προγραμματική περίοδο, ο Υφυπουργός απέφυγε να δεσμευτεί σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και ο Βουλευτής αντέτεινε ότι  υπάρχουν ομάδες  νέων ανθρώπων, ανέργων, ατόμων με κίνδυνο αποκλεισμού, άτομα με αναπηρία που έχουν φοβερές ιδέες με τεράστια αποτελέσματα, που πρέπει να στηριχθούν από την πολιτεία.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα