Skip links

«Δεκτές οι προτάσεις Κεγκέρογλου στον νέο Αναπτυξιακό νόμο».

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου ήταν ο εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.  στο νομοσχέδιο  του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη  διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος και με πρωτοβουλία του είχε κατατεθεί τροπολογία 13 σημείων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του  ΠΑΣΟΚ με σκοπό την παραγωγική αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της απασχόλησης. Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Κεγκέρογλου, τεκμηρίωσε τις αλλαγές που ζήτησε στον Αναπτυξιακό νόμο και υποστήριξε τις τροπολογίες του.
Ο Υπουργός, κ. Χατζηδάκης, στη δευτερολογία του ανακοίνωσε την αποδοχή εννέα (9) τροπολογιών  του Βουλευτή, οι σημαντικότερες από τις οποίες είναι:
1. Διασφάλιση έκδοσης εγγυητικών επιστολών
Η διάταξη σκοπεί στην επίλυση του προβλήματος της μη παροχής εγγυητικής επιστολής από τις Ελληνικές τράπεζες κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Με την τροπολογία θεσμοθετείται «ειδικός δεσμευμένος τραπεζικός λογαριασμός», στον οποίο θα κατατίθεται η επιδότηση προκειμένου να διευκολυνθεί η έκδοση εγγυητικών από τις τράπεζες, όταν δεν αρκούν  οι εγγυήσεις του επενδυτή προς αυτήν.
2.Επιχειρηματικά πάρκα-οργανωμένοι χώροι υποδοχής επενδύσεων.
Στις χαρακτηριζόμενες ως Στρατηγικές Επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται και τα Επιχειρηματικά Πάρκα ως σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο και λύνεται έτσι το πρόβλημα της αδειοδότησης τους που ήταν 3-5 χρόνια.
3. Ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
Αίρονται οι περιορισμοί που θεσπίστηκαν με την παράγραφο 7 του άρθρου 241 του ν.4072/2012 για τις υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
4. Ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων τουρισμού-δημιουργία δικτύων
Με τη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο των Ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων όταν υποβάλλουν αίτημα για εκσυγχρονισμό ως συνεργαζόμενα (δίκτυο).

5. Επιλεξιμότητα νέων μορφών επιχειρήσεων
Στις προβλεπόμενες για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο μορφές επιχειρήσεων προστίθενται:
Στην έννοια της εμπορικής εταιρείας οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.).
Στην έννοια του συνεταιρισμού οι Κοιν.ΣΕπ (Συνεργατικές Επιχειρήσεις) του ν.4019/11 καθώς και οι ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), οι αγροτικές εταιρικές συμπράξεις (ΑΕΣ) και οι συνεταιριστικές εταιρείες (ΣΕ) του ν. 4015/11.
Επίσης το όριο των 300.000 Ευρώ γίνεται  500.000 ευρώ, μέχρι το οποίο δικαιούται να υποβάλλει επενδυτικό σχέδιο μια ατομική επιχείρηση, χωρίς να χρειάζεται να ιδρύσει Νομικό πρόσωπο.
6. Χρήση γης υψηλής παραγωγικότητας
Η εγκατάσταση επενδύσεων και επιχειρήσεων σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας χωρίς την διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις πρέπει να αφορά  μόνο επενδύσεις που συνδέονται με την μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και τη βιομηχανία τροφίμων.

Με τις νομοτεχνικές βελτιώσεις του Υπουργού ρυθμίζονται ακόμη οι εκκρεμότητες για αυθαίρετα κτίσματα επενδύσεων που εντάσσονται πλέον στο ν.4014/11.

Επίσης ,ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα εντάξει στην Υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί τη πρόταση του κ. Κεγκέρογλου για την ενίσχυση της μοριοδότησης επιχειρήσεων σε τομείς που αξιοποιούν ή δημιουργούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και συγκεκριμένα:

7.Αντιμετώπιση της Ύφεσης με παραγωγική ανασυγκρότηση, ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων και της απασχόλησης.
Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της θα συμβάλλει καταλυτικά στην έξοδο από την κρίση.
Οι υποδομές στον πρωτογενή τομέα και η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων πρέπει να ενισχυθούν κατά προτεραιότητα , όπως επίσης και οι τουριστικές επιχειρήσεις που θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αύξηση του ΑΕΠ.
Ταυτόχρονα πρέπει να ενισχυθούν όλες οι κατηγορίες των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύουν την απασχόληση και ιδίως αυτές που δημιουργούν μόνιμες θέσεις εργασίας καθώς και αυτές με υψηλό δείκτη ανταγωνιστικότητας σε διεθνές επίπεδο (εξαγωγικές επιχειρήσεις).
Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στην καλύτερη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων αλλά και στο μέγιστο αποτέλεσμα για το Εμπορικό Ισοζύγιο και το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα