Skip links

Για μια δίκαιη βιώσιμη και με κοινωνικο πρόσωπο Ευρώπη 11/10/2013

Εμείς, οι Υπουργοί Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών βρεθήκαμε για να συζητήσουμε την κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και για να τονίσουμε ότι η οικονομική ανάκαμψη και η κοινωνική πρόοδος είναι δύο όψεις του αυτού νομίσματος που μπορούν να επιτευχθούν μόνο στην περίπτωση που οδεύουν πλάι-πλάι.
Είμαστε πεπεισμένοι, ότι τα (συντηρητικά) μέτρα λιτότητας ως μόνη απάντηση στην οικονομική κρίση είναι λανθασμένη επιλογή. Το γεγονός, ότι 27 εκατομμύρια Ευρωπαίοι είναι άνεργοι και άλλα 120 εκατομμύρια διαβιούν υπό την απειλή φτώχειας αποδεικνύει ότι η κρίση πολύ απέχει από το να θεωρείται λήξασα. Όντας Υπουργοί του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών έχουμε ενεργά πιέσει για την υιοθέτηση αλλαγών προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας αξιοπρεπών/ποιοτικών θέσεων εργασίας. Οραματιζόμαστε μία Ευρώπη που θα εδράζεται στην παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους, σε ποιοτικά συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, σε δίκαιο και φερέγγυο οικονομικό σύστημα και σε βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Φιλοδοξούμε να αναδείξουμε τους ακόλουθους 5 κατευθυντήριους άξονες για την εδραίωση μιας δίκαιης, βιώσιμης, κοινωνικής Ευρώπης.
1.    Οι ευρωπαϊκές πολιτικές θα πρέπει να συμβάλουν πολύ περισσότερο στη δημιουργία βιώσιμης και πλούσιας σε προσφορά απασχόλησης ανάπτυξης, έτσι ώστε να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης των ευρωπαίων πολιτών. Η ανεργία στην Ευρώπη θα πρέπει να καταπολεμηθεί μέσω της δημιουργίας ποιοτικών/αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, της επένδυσης στην καινοτομία, της βελτίωσης των εκπαιδευτικών συστημάτων και της ανάπτυξης των δεξιοτήτων. Η επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, ιδίως μέσα από την υποστήριξη τομέων με μέλλον, όπως η πράσινη οικονομία, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας και η «δημιουργική» βιομηχανία θα πρέπει να αναχθεί σε κορυφαία προτεραιότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση, πολιτικές που δημιουργούν πλεονάσματα στα δημόσια οικονομικά προς τόνωση των δημοσίων επενδύσεων θα πρέπει να ενισχυθούν, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες των αναθεωρημένων προγραμμάτων Δημοσιονομικής Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Είναι εξίσου σημαντικό να επιδιώκονται (δομικές) αλλαγές που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίες και ανάπτυξη προασπίζοντας την επιβίωση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας.
2.    Απαιτείται άμεση πρόοδος στον τομέα της καταπολέμησης της ανεργίας των νέων. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάσουμε μία ολόκληρη γενιά.  Ανεργία επιπέδων άνω των 50 εκατομμυρίων απειλεί το οικονομικό μας μέλλον, το μέλλον της κοινωνικής συνοχής της Ευρώπης και μπορεί εν τέλει να υποσκάψει τα θεμέλια των δημοκρατιών μας. Δεσμευόμαστε, ότι θα διασφαλίσουμε την υλοποίηση των προγραμμάτων « Εγγυήσεων για τους νέους». Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί  και τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους, συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για να επιταχύνουν την εδραίωση « Εγγυήσεων για τους νέους», τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας γι’ αυτούς, την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, των μηχανισμών μαθητείας και πρακτικής άσκησης και τη βελτίωση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
3.    Η ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης της νομισματικής ένωσης είναι κομβικής σημασίας για την επιτυχία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η άρση των κοινωνικών ανισοτήτων, η αποφυγή του κοινωνικού ντάμπινγκ, ο περιορισμός των «φτωχών εργαζομένων» δεν θα ενισχύσει απλά τον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης , αλλά θα αναζωπυρώσει και την εσωτερική ζήτηση. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να βελτιωθεί και να ενισχυθεί ο κοινωνικός διάλογος και  να εισαχθούν κοινά κοινωνικά «στάνταρτ». Παράλληλα θα πρέπει να ενταθεί ο αγώνας κατά της παράνομης μετακίνησης εργαζομένων και να υιοθετηθεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κοινωνικής επένδυσης και ενίσχυσης της απασχόλησης (με κονδύλια που θα προκύψουν από έσοδα μέσω του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών φορολογίας ή από άλλα μέτρα που περιλαμβάνονται στο compact για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη). Η ενδυνάμωση της κοινωνικής διάστασης της νομισματικής ένωσης θα πρέπει να ενσωματωθεί στο πλαίσιο του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Η υιοθέτηση κριτηρίων και δεικτών απασχόλησης και κοινωνικής κατάστασης θα μας δώσει τη δυνατότητα ποιοτικής παρακολούθησης  στους σχετικούς τομείς. Η παρακολούθηση των επιπτώσεων των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών, είναι εξίσου βεβαίως σημαντική.
4.    Προσβλέπουμε στη δημιουργία ενός καλά ρυθμισμένου οικονομικού συστήματος που θα διασφαλίζει ρευστότητα στις αγορές, θα προφυλάσσει τις καταθέσεις, ενώ παράλληλα θα ικανοποιεί την ανάγκη για παροχή πιστώσεων. Οι πολίτες θα πρέπει να προφυλάσσονται έναντι του ενδεχόμενου κατάρρευσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι κανόνες που θα τεθούν θα πρέπει να είναι τέτοιοι που να επιτρέπουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα να απορροφά τις όποιες κρίσεις με δικές του δυνάμεις. Η υπερχρέωση του τραπεζικού συστήματος δεν θα πρέπει πλέον να υπονομεύει τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Συνεπώς, θα πρέπει επειγόντως να αναπτύξουμε και να υιοθετήσουμε ένα σύστημα τραπεζικής ενοποίησης  που θα δίνει έμφαση στην ευθύνη των επενδυτών.
5.    Επιδιώκουμε τη δημιουργία βιώσιμων προϋπολογισμών που θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάκαμψη και θα περιορίζουν τις κοινωνικές ανισότητες. Η καλύτερα συγχρονισμένη νομισματική σταθεροποίηση θα πρέπει να πορεύεται από κοινού με τις πολιτικές και τα προγράμματα σταθερότητας και ανάπτυξης, ούτως ώστε να μην διαταραχθεί ο κοινωνικός ιστός. (Παράλληλα με την εισαγωγή του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, η επιβολή εισφοράς στη μεγάλη ακίνητη περιουσία, στις μεγάλες επιχειρήσεις κλπ θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα θεμέλια της εδραίωσης δίκαιης φορολογίας στην Ευρώπη.). Πάνω απ’ όλα θα συνεχίσουμε τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής.
Η οικονομική ανάκαμψη και η κοινωνική πρόοδος είναι δύο όψεις του αυτού νομίσματος. Το παραπάνω αξίωμα έχει εδώ και πολύ καιρό αγνοηθεί από τους συντηρητικούς. Έχουν δημιουργήσει ένα τεχνητό δίλημμα, εμμένοντας ότι θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ του «οικονομικού» και του «κοινωνικού».  Εμείς από την πλευρά μας μένουμε σταθεροί στις αξίες μας πρεσβεύοντας ότι το ένα δεν μπορεί να προχωρήσει και να ευδοκιμήσει χωρίς το άλλο. Η οικονομική πολιτική εδραιώνεται στην κοινωνική δικαιοσύνη, και η κοινωνική πρόοδος οικοδομείται στην οικονομική ανάπτυξη. Με αυτή τη συλλογιστική, εμείς, οι Υπουργοί Οικονομίας, Οικονομικών, Προϋπολογισμού, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε μαζί για να επιτύχουμε την επανεκκίνηση της ανάπτυξης, την αποκατάσταση της απασχόλησης, τη διατήρηση των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, τη δημιουργία βιώσιμων προϋπολογισμών και την ανάκτηση της χαμένης εμπιστοσύνης των ανθρώπων στην Ευρώπη και σε ό, τι αυτή πρεσβεύει.
    
 

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα