Skip links

Για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα

Κάθε φορά που ασκούσαμε κριτική για την οικονομική και κυρίως την άδικη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης που φορτώνει τα βάρη στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, οι υπουργοί οικονομικών και προπαγάνδας αλλά και ο ίδιος ο Καραμανλής, μας έλεγαν ότι αυξάνουν τα αφορολόγητα και ότι έχουμε μια από τις χαμηλότερες φορολογίες στην Ευρώπη.
Όμως, τα πρόσφατα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΑΣΑ επιβεβαιώνουν αλλά και την πραγματικότητα που βιώνουν οι πολίτες με τη μεγάλη αύξηση της επιβάρυνσης της μέσης ελληνικής οικογένειας.
Οι φόροι που πληρώνει ένα ζευγάρι εργαζομένων με δύο παιδιά στην Ελλάδα είναι το 42,7% του συνολικού εισοδήματος τους. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη των 27 σε οικογενειακές φορολογικές επιβαρύνσεις. Αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των έμμεσων φόρων, των τελών και των κάθε λογής κρατικών επιβαρύνσεων τους πολίτες, την ίδια ώρα που δόθηκαν μεγάλα φορολογικά  δώρα στους λίγους και ισχυρούς.
Το ΠΑΣΟΚ έχει επεξεργασθεί μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που θα δώσει στη χώρα ένα σύγχρονο, απλό, σταθερό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, με καθαρή τη σφραγίδα της σοσιαλιστικής μας ταυτότητας. Θέλουμε ο πολίτης να ξαναβρεί την αίσθηση του δικαίου που σήμερα απουσιάζει.
Αποτελεί προτεραιότητα για μας να ανατρέψουμε τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της σχέσης άμεσων προς έμμεσους φόρους στα συνολικά έσοδα και της κοινωνικής αδικίας που αυτή συνεπάγεται. Με την άμεση καθιέρωση μιας ενιαίας, προοδευτικής, τιμαριθμοποιημένης φορολογικής κλίμακας, που θα στηρίζει τη δίκαιη αναδιανομή εισοδήματος, δίχως να δημιουργεί αντικίνητρα στην καλή και αποδοτική εργασία. Με την κατάργηση του καθεστώτος φορολόγησης των εισοδημάτων από εργασία με υψηλότερο συντελεστή από αυτά που προέρχονται από το κεφάλαιο.
Τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρείες στα φυσικά πρόσωπα-μετόχους τους, θα φορολογούνται σαν εισόδημα φυσικών προσώπων. Αντιθέτως, τα αδιανέμητα κέρδη των νομικών προσώπων θα φορολογούνται με χαμηλό συντελεστή, με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης. Για τον ίδιο σκοπό, θα καθιερώσουμε φορολογικά κίνητρα για την έρευνα – καινοτομία αλλά και αντικίνητρα για τις ρυπογόνες δραστηριότητες και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Πενταετές αφορολόγητο για μικρές επιχειρήσεις νέων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.
Οι φόροι της ακίνητης περιουσίας θα συγχωνευτούν  σ’ έναν ενιαίο φόρο και τα έσοδα θα αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Θα ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για τη φορολόγηση ακινήτων που ανήκουν σε εξωχώριες εταιρείες. Ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) θα αναμορφωθεί με αύξηση των αφορολόγητων ορίων του και την κατάργηση του ΕΤΑΚ   για τους μικροϊδιοκτήτες, ώστε να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη περιουσία. Θα καθιερωθεί η φορολόγηση της υπεραξίας που πραγματοποιείται από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Αποτελεί για μας προτεραιότητα η διαφάνεια και η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος. Η αξιοποίηση της πληροφορικής σε συνδυασμό με την απλούστευση των διαδικασιών και των εντύπων και τους αξιόπιστους δειγματοληπτικούς ελέγχους θα διευκολύνει τον εντοπισμό των μη δηλωμένων εισοδημάτων από όλες τις πηγές, ώστε να περιοριστεί η παραοικονομία στα επίπεδα του μέσου όρου της ΕΕ. Το κράτος και τα  ελεγκτικά όργανα θα αντιμετωπίζουν  με εμπιστοσύνη τους φορολογούμενους.
Θα καθιερωθεί δειγματοληπτικός έλεγχος και θα είμαστε ασυμβίβαστοι στις φοροδιαφυγές. Θα καθιερωθεί λογιστικός προσδιορισμός εσόδων για όλες τις επιχειρήσεις. Οι φορολογικές διατάξεις θα κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο και σταδιακά θα καταργηθεί ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων, που αποτελεί βραχνά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κατάργηση και των χρηματικών προστίμων για παραβιάσεις του, εκτός από τις περιπτώσεις πλαστών και εικονικών στοιχείων.
Η νέα αναπτυξιακή πορεία που θα οδηγήσουμε τη χώρα προϋποθέτει ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα για τους πολίτες
Όμως για να γίνουν αυτά χρειάζεται αλλαγή κλίματος, αλλαγή πορείας, αλλαγή κυβέρνησης. Για αυτό στις 7 Ιουνίου ψηφίζουμε για την Ευρώπη αλλά αποφασίζουμε για την Ελλάδα…

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα