Skip links

Για ένα δίκαιο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών *

Όπως έχουμε αναδείξει και καταγγείλει πολλές φορές η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ από την αρχή της θητείας της επέλεξε συνειδητά, όπως άλλωστε το έχουν δηλώσει οι Υπουργοί της, την υπερφορολόγηση των μικρομεσαίων και την αύξηση όλων των άμεσων φόρων (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κλπ), που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και όλους τους καταναλωτές προκειμένου να εξυπηρετούνται τα υψηλά πλεονάσματα (3,5%) που υπέγραψε ο κ.Τσίπρας και να χρηματοδοτεί τις πελατειακές του πολιτικές.

Επιπλέον, από το 2016  με τον ν.4387/16 επιβλήθηκαν  υψηλές ασφαλιστικές εισφορές ως ένα δεύτερο , παράλληλο φορολογικό σύστημα. Είναι πραγματικότητα ότι όσοι δηλώνουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα οι ασφαλιστικές εισφορές που καλούνται να καταβάλλουν είναι εξοντωτικές  και μάλιστα χωρίς καμιά επί της ουσίας ανταποδοτική σχέση με τις παροχές. 
Μετά από δύο (2) χρόνια και ενόψει εκλογών η Κυβέρνηση έρχεται να μειώσει οριζόντια το συντελεστή υπολογισμού, παραδεχόμενη ουσιαστικά την αφαίμαξη του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων, των επιστημόνων και των αγροτών μέσω των υψηλών εισφορών του νόμου Κατρούγκαλου αλλά διατηρεί τη λαθεμένη δομή του συστήματος υπολογισμού τους.
Παράλληλα, αποκρύπτει ότι αυτοί που πληρώνουν  χαμηλές εισφορές ουσιαστικά θα λάβουν μόνο την εθνική σύνταξη των 346 Ευρώ και αν έχουν συμπληρώσει 20ετία μόλις 384 Ευρώ ενώ διατηρεί την ευθεία σύνδεση με το εισόδημα, δηλαδή το φοροεισπρακτικό χαρακτήρα του συστήματος.
Ενώ η Κυβέρνηση παραδέχεται την υφαρπαγή δυσανάλογα μεγάλων ποσών ως εισφορών τα δύο προηγούμενα χρόνια από τους πολίτες που προσπάθησαν να αυξήσουν το εισόδημα τους για να βελτιώσουν το επίπεδο ζωής και να συμβάλλουν γενικότερα στη προσπάθεια της οικονομικής ανάκαμψης μέσω του  20% (+6,95% υπέρ υγείας), δεν δίνει το δικαίωμα  επανυπολογισμού των εισφορών για όσους το ζητήσουν από 01-01-2017 με το νέο συντελεστή 13,3% (+6,95% υπέρ υγείας) που η ίδια επανανομοθετεί σήμερα, ώστε το επιπλέον ποσό να τους επιστραφεί μέσω συμψηφισμού με εισφορές επόμενων ετών.
Είναι πλήρως τεκμηριωμένη η ανάγκη  για  άμεση αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών (αντί της οριζόντιας μείωσης)  έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ορθολογικό και δίκαιο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών που να συνδέεται με ανάλογες παροχές.
Η δική μας άποψη για το σύστημα υπολογισμού των εισφορών, όπως αυτή εκφράζεται με τη πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή στις 13 Νοεμβρίου προβλέπει ότι :
– Από 1.1.2019 οι ασφαλιστικές εισφορές Μισθωτών και  μη Μισθωτών Ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ υπολογίζονται για μεν τους μισθωτούς  σε μηνιαίο εισόδημα μέχρι τις 3.500 ευρώ και για  τους ελεύθερους επαγγελματίες σε ετήσιο εισόδημα  μέχρι  37.000 ευρώ. 
– Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικά για μη μισθωτούς θεσπίζονται οκτώ (8) υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες με τις αντίστοιχες εισφορές  ως εξής:
167,95 ευρώ για ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.032,98 ευρώ 
178 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 7.032,98 ευρώ μέχρι 12.000 ευρώ
245 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 12.000,01 ευρώ μέχρι 17.000 ευρώ
325 ευρώ για εισοδήματα από 17.000,01 ευρώ μέχρι 22.000 ευρώ
410 ευρώ για ετήσιο εισόδημα  από 22.000,01 έως 27.000 ευρώ
495 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 27.000, 01 έως 32.000 ευρώ
585 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 32.000,01 έως 37.000 ευρώ
675 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 37.000,01 και άνω
– Για τα τρία (3) πρώτα έτη δραστηριότητας καταβάλλουν μόνο τις εισφορές για τον κλάδο υγείας και για τα επόμενα δύο (2) έτη το 50% του συνόλου των εισφορών.
– Για τους αγρότες θεσπίζονται επίσης οκτώ (8) κατηγορίες και από 1.1.2019 οι ασφαλιστικές εισφορές τους  υπολογίζονται  σε ετήσιο εισόδημα  μέχρι  37.000 ευρώ ως ακολούθως:
82,5 ευρώ για ετήσιο  εισόδημα μέχρι 7.032,98 ευρώ 
96   ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 7.032,98 ευρώ μέχρι 12.000 ευρώ
136 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 12.000,01 ευρώ μέχρι 17.000 ευρώ
195 ευρώ για εισοδήματα από 17.000,01 ευρώ μέχρι 22.000 ευρώ
246 ευρώ για ετήσιο εισόδημα  από 22.000,01 έως 27.000 ευρώ
297 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 27.000, 01 έως 32.000 ευρώ
351 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 32.000,01 έως 37.000 ευρώ
405 ευρώ για ετήσιο εισόδημα από 37.000,01 και άνω
 
Στις παραπάνω εισφορές περιλαμβάνονται οι εισφορές για κύρια σύνταξη και  τον κλάδο υγείας .
Επιπλέον για την ενίσχυση των νέων επαγγελματιών και των  νέων αγροτών προβλέπεται 5ετές διάστημα στήριξης. Για τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη της νέας δραστηριότητας τους καταβάλλουν μόνο τις εισφορές που αντιστοιχούν στην υγειονομική περίθαλψη και για τα επόμενα δύο (2) έτη το 50% του συνόλου των εισφορών.
Οι παραπάνω αλλαγές, που περιλαμβάνονται στη πρόταση μας, συνιστούν μια πραγματική μεταρρύθμιση στο σύστημα υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Βέβαια με την πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει προτείνουμε μια ολοκληρωμένη  δέσμη μέτρων για την «Οικονομική ανάκαμψη και κοινωνική δικαιοσύνη» που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων  και την αποκλιμάκωση των φορολογικών βαρών που μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών  μπορούν να συντελέσουν στην απελευθέρωση των παραγωγικών και δημιουργικών δυνάμεων του τόπου μας για να παραχθεί νέος πλούτος και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ώστε να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του επιπέδου ζωής των πολιτών.
*Δημοσιεύθηκε στις 16/11/2018 στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα