Skip links

«Γιατί εδώ και δύο χρόνια δεν συνεδριάζει το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων;».

Με ερώτηση του προς τo αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης, ο γραμματέας της Κ.Ο. Δημοκρατικής Συμπαράταξης ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, ζητά να επαναλειτουργήσει και να συνεδριάσει άμεσα το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο εδώ και δύο χρόνια δεν συνεδριάζει. Επιπλέον ζητά από τον ΟΑΕΕ  να αναστείλει την χρέωση  ασφαλιστικών εισφορών και η ΗΔΙΚΑ να αναστείλει το «μπλοκάρισμα» των εξοφλητικών λογαριασμών των επαγγελματιών, των οποίων οι προσφυγές εκκρεμούν στο ΣΚΑ και δεν έχουν εκδικαστεί με ευθύνη  της πολιτείας.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης  έχει ως εξής:

Το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων  ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 68 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου 41 του 1980 με καθήκοντα να:

Μελετά και Συμβουλεύει αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

-Τον Ετήσιο Προϋπολογισμό Διοικητικής Δαπάνης, περιλαμβανομένων και των αναγκών σε προσωπικό καθώς και τον υπολογισμό των εσόδων και εξόδων.
-Τους ετήσιους λογαριασμούς των Ταμείων.
-Την ετήσια έκθεση του Διευθυντή Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
-Οποιοδήποτε θέμα που προκύπτει από την εφαρμογή του Νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
-Τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Νόμου αυτού.
-Την εκάστοτε Αναλογιστική Έκθεση που υποβάλλεται με βάση το Νομοσχέδιο.
-Τις επενδύσεις των Ταμείων και κάθε άλλο θέμα το οποίο ο Υπουργός ή ο Διευθυντής Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι δυνατό να θέσει υπόψη του Συμβουλίου.

Επιπλέον, η σύνθεση του αποτελείται από ένα Πρόεδρο, που προέρχεται από τη Δημόσια Υπηρεσία, τρία πρόσωπα που προέρχονται επίσης από τη Δημόσια Υπηρεσία, δέκα πρόσωπα που ορίζονται μετά από γνωμοδότηση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των εργοδοτών και των εργοδοτούμενων, τα οποία αντιπροσωπεύουν στο Συμβούλιο κατά ίσο λόγο τα συμφέροντα των εργοδοτών και των εργοδοτούμενων, τέσσερα πρόσωπα που ορίζονται μετά από γνωμοδότηση των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των αγροτών και αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των αγροτών στο Συμβούλιο και  τρία άλλα κατάλληλα πρόσωπα, τα οποία να μην ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω κατηγορίες, από τα οποία το ένα τουλάχιστο να αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα των αυτοτελώς εργαζομένων.

Σύμφωνα με το αρθρο 60 του Ν. 3996/2011 ,  το οποίο τροποποίησε το άρθρο 18 του Ν. 3863/2010:   
« Όσοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1.1.1993 και είναι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α.. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της συνάφειας της επαγγελματικής δραστηριότητας με την επαγγελματική ιδιότητα, η αμφισβήτηση επιλύεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβούλιου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.)."

Επειδή  δεκάδες προσφυγές  επαγγελματιών, οι οποίες έχουν ασκηθεί κατά αποφάσεων προϊσταμένων υπηρεσιών του ΟΑΕΕ , με τις οποίες αυθαιρέτως έχουν ενταχτεί στο καθεστώς της παράλληλης ασφάλισης,  και με τις οποίες  επικαλούνται την  συνδρομή της συνάφειας, εκκρεμούν για γνωμοδότηση  στο  ΣΚΑ  σύμφωνα  με τον Ν. 3996/2011 αρθ.  60 περ.2 , για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τα δυο χρόνια.

Επειδή  ο ΟΑΕΕ  καταχρηστικώς,  ενώ εκκρεμούν οι προσφυγές τους,  και η τελική  απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης η οποία θα επιλύσει την διαφορά, χρεώνει τους  προσφεύγοντες με ασφάλιστρα  με αποτέλεσμα εκατοντάδες επαγγελματίες να  στερούνται  ασφαλιστικής ενημερότητας και να και να μπλοκάρονται από την ΗΔΙΚΑ  οι πληρωμές τους .

Επειδή εδώ και δύο χρόνια το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν συνεδριάζει με αποτέλεσμα πλήθος υποθέσεων να συσσωρεύονται και να ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι και όσοι έχουν προσφύγει σ’αυτό.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου:

  • να επαναλειτουργήσει και να συνεδριάσει άμεσα το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων;
  • να  αναστείλει ο ΟΑΕΕ  την χρέωση  ασφαλιστικών εισφορών και η ΗΔΙΚΑ το «μπλοκάρισμα» των εξοφλητικών λογαριασμών των επαγγελματιών, των οποίων οι προσφυγές εκκρεμούν στο ΣΚΑ και δεν έχουν εκδικαστεί με ευθύνη  της πολιτείας

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα