Skip links

Γιατί δεν εφαρμόζεται ο νόμος 4887/2022, άρθρα 29 και 30, για την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο με αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης,

των επιχειρήσεων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή εδρεύουν σε μικρά νησιά
Ερώτηση στα αρμόδια Υπουργεία ,  κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί,
Κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 29 και 30 του ν. 4887/2022 έχουν εκδοθεί οι Υπουργικές αποφάσεις -προκηρύξεις:
α) «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων "Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα” του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022»  (ΦΕΚ 3890Β/22-7-2022),
β) «Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων Τουριστικών Επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022 και
γ) Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του ν. 4887/2022 (ΦΕΚ 5130Β/1-10-2022).
Σύμφωνα και με τις τρείς ανωτέρω προκηρύξεις (άρθρο 10 παρ. 3) «αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων[…] χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται -μεταξύ άλλων- σε
αβ. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
αγ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων και
αδ. Περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της  Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
Οι περιοχές της υποπεριπτώσεων αα’ και αβ’ και τα νησιά της υποπερίπτωσης αγ’ θα αποτυπωθούν, στη βάση διοικητικού εγγράφου, σε πίνακα που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.ependyseis.mindev.gov.gr.».
Επίσης στα κριτήρια  αξιολόγησης  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ/ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β, σε όλες τις ανωτέρω προκηρύξεις, είναι σαφές ότι όποια επιχείρηση διαθέτει με ίδια κεφάλαια  ολόκληρη της ιδιωτική συμμετοχή λαμβάνει μόνο 15 από τους 25 βαθμούς του κριτηρίου. Για να πάρει το σύνολο της Βαθμολογίας θα πρέπει υποχρεωτικά να πάρει  και δάνειο άσχετα αν το χρειάζεται ή όχι! Αντίθετα, μια επιχείρηση που δεν έχει τα απαραίτητα ίδια κεφάλαια και προσφεύγει σε τραπεζικό δανεισμό λαμβάνει το maximum της βαθμολόγησης του κριτηρίου.
Παρά τα ανωτέρω οριζόμενα, μέχρι σήμερα, δηλαδή λίγες ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας (31/10/2022)υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον τομέα της μεταποίησης και στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (Προκήρυξη α’ ως ανωτέρω) και αρκετό καιρό μετά την ημερομηνία έναρξης της υποβολής των αιτήσεων για όλες τις ανωτέρω προκηρύξεις, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να επενδύσουν σε περιοχές πληγείσες από φυσικές καταστροφές (όπως οι περιοχές του Δήμου Μινώα Πεδιάδας – Ηρακλείου Κρήτης) και να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο διαπιστώνουν ότι αυτό δεν είναι εφικτό.
Το ίδιο συμβαίνει και με τους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν, υπαγόμενοι στις ανωτέρω προκηρύξεις, σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.
Επειδή η ενίσχυση των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας καθώς και αυτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές πρέπει να αποτελεί πρώτιστη προτεραιότητα της Πολιτείας
Επειδή η απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής με την οποία προβλέπεται να καθορισθούν οι πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές δεν έχει εκδοθεί ακόμη
Επειδή η ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι απολύτως αναγκαία για την εθνική και τις τοπικές οικονομίες
Επειδή οι διακηρυγμένοι στόχοι του αναπτυξιακού νόμου φαίνεται ότι δεν υπηρετούνται λόγω των καθυστερήσεων και στρεβλώσεων που αναλύονται ανωτέρω και, επομένως, είναι απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής

Ερωτάστε κ. κ. Υπουργοί:

  1. Θα εφαρμόσετε το νόμο 4887/2022άρθρα 29 και 30 για την υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο με αυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, των επιχειρήσεων σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ή εδρεύουν σε μικρά νησιά;
  2. Πότε θα εκδοθεί η απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής; Θα περιλαμβάνονται σε αυτήν όλες οι μέχρι τη λήξη προθεσμίας εκάστης προκήρυξης πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές της χώρας; Πότε -επιτέλους- θα είναι εφικτό να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής, οι ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων;
  3. Δεδομένης την μέχρι σήμερα (26/10/2022) αδυναμίας των επιχειρήσεων που εδρεύουν σε πληγείσες περιοχές και στα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων να ενταχθούν στις ανωτέρω προκηρύξεις, προτίθεστε να παρατείνετε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων; 
  4. Προτίθεστε να τροποποιήσετε τα κριτήρια  αξιολόγησης στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ/ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β, προκειμένου μια επιχείρηση που διαθέτει με ίδια κεφάλαια  ολόκληρη της ιδιωτική συμμετοχή, να λαμβάνει το maximum των βαθμών του κριτηρίου; Γιατί μια τέτοια επιχείρηση την οδηγείτε υποχρεωτικά σε τραπεζικό δανεισμό;
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα