Skip links

Ασυνέπεια της Κυβέρνησης για την στήριξη της βιολογικής γεωργίας

Ο Βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου έφερε στη Βουλή το θέμα της ασυνέπειας της Κυβέρνησης για την στήριξη της βιολογικής γεωργίας με ερωτήσεις που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τα κείμενα των ερωτήσεων έχουν ως εξής:
α) Είναι γεγονός ότι τα διάφορα διατροφικά σκάνδαλα των τελευταίων ετών και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες έχουν αυξήσει την ευαισθησία των καταναλωτών για θέματα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και το ενδιαφέρον τους για τα βιολογικά προϊόντα και τη βιολογική γεωργία.
Ο τομέας αυτός της γεωργίας, ανεξάρτητα από τα προϊόντα φυτικά ή ζωικά, έχει ως στόχο την εφαρμογή μεθόδων με θετική επίδραση προς το περιβάλλον, σε συνδυασμό με την παραγωγή γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία εξελίσσεται στην πραγματικότητα σε έναν από τους δυναμικότερους γεωργικούς τομείς. Ωστόσο, φαίνεται ότι στην Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει φθάσει στο ανώτατο όριό της, αλλά παρουσιάζει και πτώση.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (http://www.minagric.gr/greek/3.6.4.html), τα στρέμματα της καλλιεργούμενης γης σε πλήρες βιολογικό στάδιο (3 έτη και άνω) μειώθηκαν κατά 39,48%, από τα 846.710 το 2005 στα 512.788 το 2006. Ειδικότερα, η έκταση της βιολογικά καλλιεργούμενης γης μειώθηκε κατά 37% στις ελιές, 18% στο αμπέλι, 32% στα φρούτα, 36% στα αρωματικά, 63,99% στα σιτηρά και 32% στους ξηρούς καρπούς, δηλαδή σε προϊόντα που αποτελούν βασικά αγαθά για τον καταναλωτή.
Ενώ λοιπόν τα προβλήματα της βιολογικής γεωργίας χρειάζονται αντιμετώπιση, η Κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει σχέδιο για να την στηρίξει, αλλά αποφάσισε και τη μείωση των επιδοτήσεων στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» που χρηματοδοτείται από το Δ΄ ΚΠΣ δε θα επιδοτείται η βιολογική καλλιέργεια οπωροκηπευτικών, αρωματικών φυτών, οσπρίων καθώς και η εκτροφή χοιρινών και αγελάδων για την παραγωγή κρέατος.
Επειδή η βιολογική γεωργία μπορεί να αποτελέσει σημαντική διέξοδο για τους αγρότες και τα βιολογικά προϊόντα έχουν αγκαλιαστεί από τους καταναλωτές

Ερωτάται ο κ. Υπουργός
Αν προτίθεται να ανακαλέσει τις αποφάσεις για μείωση των επιδοτήσεων στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία;
Πως προτίθενται να ενισχύσουν την ελληνική βιολογική γεωργία ώστε να ανακοπεί η αρνητική πορεία της και να αναδειχθεί και στη χώρα μας σε έναν από τους δυναμικότερους τομείς, συμμετέχοντας στην ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για τα βιολογικά προϊόντα;
β) Κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, τα ζητήματα της ασφάλειας και της ποιότητας των τροφίμων αξιολογούνται ως κυρίαρχα στις επιλογές των καταναλωτών γεγονός που έχει οδηγήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τροφίμων να θέτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και να απαιτούν συγκεκριμένες πιστοποιήσεις προκειμένου να κάνουν δεκτά τα Ελληνικά προϊόντα.
Η χώρα μας έχει χάσει πολύτιμο χρόνο λόγω της αδιαφορίας και ολιγωρίας της κυβέρνησης στο να προωθήσει συγκεκριμένα προγράμματα από το Γ΄ ΚΠΣ, με αποτέλεσμα οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να χάνουν έδαφος στο διεθνή ανταγωνισμό λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης τους στα νέα διεθνή δεδομένα.
Η κυβέρνηση αντί να διδαχθεί από τα λάθη που ήδη έχουν γίνει και να αδράξει την ευκαιρία του Δ΄ ΚΠΣ χαράζοντας μια στρατηγική ποιοτικής γεωργίας στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής 2007-2013» διαθέτει μόνο το 1,6% του προγράμματος για προγράμματα ποιοτικής γεωργίας τα οποία μοιράζει σε 4 Μέτρα και από 2 διαφορετικούς άξονες δημιουργώντας συνέχιση πολυδιάσπασης και αναποτελεσματικότητας.
Μετά τα παραπάνω,

Ερωτάστε κ. Υπουργέ

1. Αν προτίθεστε να αυξήσετε τους πόρους που προορίζονται για την ποιοτική Γεωργία.
2. Αν προτίθεστε να δημιουργήσετε ένα ενιαίο μέτρο που να αφορά την ποιότητα προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή γραφειοκρατία η οποία θα οδηγήσει στην αδυναμία απορρόφησης των πόρων.
3. Αν προτίθεστε να χαράξετε μία αποτελεσματική στρατηγική για την προώθηση και προβολή των ποιοτικών προϊόντων της χώρας μας.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα