Skip links

Αντιστοίχιση πτυχίων ΤΕΙ με αντίστοιχα ΑΕΙ & ρυθμίσεις επαγγελματικών δικαιωμάτων

Ο Γραμματέας της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής και  Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης, Βασίλης Κεγκέρογλου, κατέθεσε στην Βουλή, στις 25/02/2021, από κοινού με άλλους επτά Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, δύο (2) ερωτήσεις προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, σχετικά με το αίτημα χιλιάδων φοιτητών και πτυχιούχων των ΤΕΙ για αντιστοίχιση των  πτυχίων τους με τα πτυχία αντίστοιχων ή συναφών Τμημάτων των Πανεπιστημίων και το αίτημα των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ για ρύθμιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
 
Αναλυτικά το κείμενο της  1ης ερώτησης έχει ως εξής:

«Ανάμεσα στις ρυθμίσεις που εισήγαγε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στην Εκπαίδευση ήταν και αυτή της απορρόφησης των ΤΕΙ από τα ΑΕΙ που ουσιαστικά εξαφάνισε την Τριτοβάθμια Τεχνολογική Εκπαίδευση. Μια από τις αρνητικές  συνέπειες αυτής της πολιτικής επιλογής, αποτελεί το γεγονός ότι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες πτυχιούχοι των ΤΕΙ  αποκληρώθηκαν από τα ιδρύματα που αποφοίτησαν και βρίσκονται στον αέρα χωρίς εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα αλλά και χωρίς ακαδημαϊκή αντιστοίχιση.
Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. με το πρόσφατο Νομοσχέδιο «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης» που κατέθεσε στην Βουλή και κατέστη Νόμος ( ν.4763/21-12-2020/ΦΕΚ 254), κατήργησε  τη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση και την υποκατέστησε από την Κατάρτιση.
Επιπλέον, δεν πρόβλεψε καμία ρύθμιση για την επίλυση του μείζονος προβλήματος των αποφοίτων ΤΕΙ, παρά τις αναφορές και τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής. Όλο το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης εξαντλήθηκε, με τροπολογία της τελευταίας στιγμής, στη δυνατότητα χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους Κολλεγίων.
Επειδή το πρόβλημα παραμένει με τη συνέχιση ενός ιδιότυπου ακαδημαϊκού ρατσισμού έναντι των πτυχιούχων και των φοιτητών των ΤΕΙ καθώς και με την εργασιακή τους υποτίμηση ή σε πολλές περιπτώσεις και με τη μη ρύθμιση των επαγγελματικών τους  δικαιωμάτων.
Επειδή οι απόφοιτοι ΤΕΙ έχουν αποξενωθεί πλήρως από τα τμήματα από τα οποία αποφοίτησαν και εξελίχθηκαν σε Πανεπιστήμια
Ερωτάσθε κα Υπουργέ:
  1. Προτίθεστε να καθορίσετε, ύστερα από διάλογο με τους φορείς και με τις επιστημονικές, επαγγελματικές ενώσεις των αποφοίτων, την σχέση και τις διαδικασίες αντιστοίχισης των πτυχίων Τ.Ε.Ι με τα πτυχία των νέων Πανεπιστημιακών τμημάτων, είτε αποτελούν την εξέλιξη των καταργηθέντων Τ.Ε.Ι.  είτε είναι συναφή Τμήματα, χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ των πτυχιούχων;
  2. Προτίθεστε να εφαρμόσετε για τους φοιτητές των ΤΕΙ την αρχή της ίσης μεταχείρισης, χωρίς εμπόδια για πρόσβαση στα νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα και χωρίς τις προϋποθέσεις του ν+2 και της ολοκλήρωσης του Προγράμματος Σπουδών των πρώην Τ.Ε.Ι;
  3. Προτίθεστε να καθιερώσετε διαδικασίες για Ακαδημαϊκή αντιστοίχιση των Πτυχίων Τ.Ε.Ι παρόμοιες με αυτές που εφαρμόστηκαν στο παρελθόν για την Ανώτατη Γεωπονική Σχολή, τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, τα ΤΕΕΦΑ, την Χαροκόπειο Σχολή Οικιακής Οικονομίας κ.λ.π.; »

Αναλυτικά το κείμενο της  2ης ερώτησης έχει ως εξής:

«Σχετικά με το χρόνιο πρόβλημα της επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ είναι γεγονός  ότι η ρύθμιση του άρθρου 257 του ν.4610/2019  δεν κατάφερε να λύσει το πρόβλημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Μηχανικών ΤΕΙ όπως εξάλλου είχε προβλεφθεί από πολλές πλευρές κατά την ψήφιση του σχεδίου νόμου.
Η εν λόγω διάταξη όπως είναι γνωστό, κατατέθηκε αιφνιδίως ως τροπολογία λίγο πριν τις εκλογές του 2019 για να ρίξει στάχτη στα μάτια των πτυχιούχων ΤΕΙ λόγω της πενταετούς απραξίας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα αυτό.
Οι Επιτροπές του άρθρου 257 του ν.4610/2019, όπως έχει καταγγελθεί από τους εκπροσώπους της Επαγγελματικής  Επιστημονικής Ένωσης των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι ετεροβαρείς σχετικά με τη σύνθεσή τους και εκ προοιμίου δεσμευμένες για πορίσματα εις βάρος τους.

Συγκεκριμένα καταγγέλλουν ότι: Από τα μέλη της Εννεαμελούς Επιτροπής του άρθρου 257 παρ. 1, στοιχ. γ του ν.4610/2019 δεν υπάρχει κανένας μόνιμος εκπρόσωπος του φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ), ενώ, αντιθέτως προβλέπεται η συμμετοχή ενός (1) εκπροσώπου του φορέα των Διπλωματούχων Μηχανικών (Τ.Ε.Ε.). ο οποίος και δεν έχει καμία αρμοδιότητα να συμμετέχει.

Ακόμη και οι εκπρόσωποι των Υπουργείων που αναφέρονται αναμένεται να είναι Διπλωματούχοι Πολυτεχνείων/Πολυτεχνικών Σχολών, όπως συνέβη και όταν ορίσθηκαν τα μέλη των ανάλογων Επιτροπών που είχαν συσταθεί με βάση το άρθρο 46  ν. 4485/2017 και το άρθρο 29 παρ. 5 ν.4439/2016 (σχετικό το έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της 5.4.2017 και αριθμ. πρωτ. 9247).
Από τα μέλη των Τριμελών Ομάδων Έργου του στοιχ. δ περ. αα του ίδιου άρθρου συμμετέχει μόνον ένας (1) Πτυχιούχος Μηχανικός Τ.Ε.Ι.
Όλα τα υπόλοιπα μέλη των Ομάδων αυτών είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, εκπρόσωποι Πολυτεχνείων/Πολυτεχνικών Σχολών ενώ, αντιθέτως, δεν προβλέπεται ούτε ένας εκπρόσωπος των πρώην ΤΕΙ, ήδη Πανεπιστημίων, αντίστοιχης βασικής ειδικότητας.
Εν κατακλείδι, με δεδομένο ότι όλοι οι  Διπλωματούχοι Πολυτεχνείων/Πολυτεχνικών Σχολών είναι τακτικά μέλη του Τ.Ε.Ε., πιστεύουν ότι, λόγω της σύνθεσης των Ομάδων αυτών, ουσιαστικά ανατίθεται στο Τ.Ε.Ε. να ορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
Με δεδομένο, επίσης, ότι το Τ.Ε.Ε. συνιστά, όπως έχει κρίνει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την απόφαση της αριθ. 512/VI/2010 (σκ. 106 επ και ιδίως  σκ. 113, 114), «ένωση επιχειρήσεων» και είναι ο οργανωμένος επαγγελματικός φορέας των συμφερόντων των Διπλωματούχων Μηχανικών Πολυτεχνείων/Πολυτεχνικών Σχολών που ενεργεί ανταγωνιστικά στα επαγγελματικά συμφέροντα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι., ουσιαστικά ανατίθεται στον ανταγωνιστή των επαγγελματικών συμφερόντων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. να ορίσει τα επαγγελματικά δικαιώματα τούτων. Δηλαδή, βάζουμε «τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».
Με βάση τα παραπάνω οι Μηχανικοί Τ.Ε.Ι. υποστηρίζουν ότι Ομάδες και Επιτροπές  με τέτοια σύνθεση δεν πρόκειται να αποφασίσουν ορθά και δίκαια, αφού πιστεύουν ότι το κριτήριο της στάσης της πλειοψηφίας τους θα είναι η μονομερής διασφάλιση των επαγγελματικών  συμφερόντων των Διπλωματούχων Μηχανικών  και ουσιαστικά  αναμένεται είτε να μην καταλήξουν σε διατύπωση προτάσεων είτε να περιορίσουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι στην εκτέλεση βοηθητικών εργασιών, όπως π.χ. Εργοδηγού ή ειδικευμένου τεχνίτη, και όχι ως Μηχανικών ανώτατης εκπαίδευσης με αυτόνομο ρόλο στην παραγωγική διαδικασία.
Επειδή η μόνιμη αντιπαράθεση είναι αυτή που παρεμπόδισε μέχρι σήμερα την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. με αποκορύφωση την αδυναμία των Επιτροπών του ν. 4485/2017 να καταλήξουν στη διατύπωση προτάσεων.
Επειδή ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η σημερινή της Ν.Δ. πήρε πρωτοβουλίες για να προχωρήσει μια αντικειμενική διαδικασία προσδιορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι.
Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
  1. Σκοπεύετε να ακολουθήσετε κατά γράμμα την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  εφαρμόζοντας το άρθρο 257 του ν.4610/2019  σύμφωνα με το οποίο για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια πέρασε η αρμοδιότητα έκδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Υποδομών;
  2. Προτίθεστε να επαναφέρετε την αρμοδιότητα στο Υπουργείο Παιδείας και να τροποποιήσετε το άρθρο 257 ώστε να μην είναι τόσο ανισομερές σε βάρος των Μηχανικών ΤΕΙ  όπως προκύπτει από τη σύνθεση της Επιτροπής και των Ομάδων Εργασίας του Άρθρου 257;  
  3. Γιατί εξακολουθείτε να επιμένετε στην έκδοση Π.Δ. όταν γνωρίζετε πολύ καλά ότι η διαδικασία αυτή έχει αποδειχθεί διαχρονικά ατελέσφορη. Σας θυμίζουμε ότι για το ΠΔ 99/2018, που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων Μηχανικών ,στα  πρότυπα του οποίου κινείται η τροπολογία του άρθρου 257, όχι μόνο δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά προσέφυγαν για την ακύρωση του στο Σ.τ.Ε., δεκατέσσερεις σύλλογοι, Ενώσεις και φορείς (Μηχανικών, Γεωτεχνικών και της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ) και πολυάριθμα φυσικά πρόσωπα -Μηχανικοί;
  4. Προτίθεστε να εξετάσετε την πρόταση νόμου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης – ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο η οποία ήταν απολύτως τεκμηριωμένη και νομικά επεξεργασμένη προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα;»

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα