Skip links

Αναπάντητα ερωτήματα για το φαιδρό και ταυτόχρονα σκανδαλώδες Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης των Επιστημόνων της χώρας.

Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής Βασίλης Κεγκέρογλου σε συνέχεια της επίκαιρης ερώτησης για το σκάνδαλο της τηλεκατάρτισης, στην οποία δεν δόθηκαν απαντήσεις, προχώρησε μαζί με έξι ακόμα βουλευτές, σε γραπτή κοινοβουλευτική παρέμβαση με καίρια και κρίσιμα ερωτήματα για τις παρενέργειες που δημιούργησε το σκάνδαλο και τις περαιτέρω ενέργειες της Κυβέρνησης στα σοβαρά θέματα που προέκυψαν.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί,
Μετά τις έντονες διαμαρτυρίες του επιστημονικού προσωπικού της χώρας για τα αμφίβολης επιστημονικής ποιότητας και επάρκειας σεμινάρια, καθώς και τα όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις μεσιτείες των διαβόητων πλατφορμών της τηλεκατάρτισης, ο Πρωθυπουργός εξαναγκάστηκε να καταργήσει το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, για το οποίο ήταν απόλυτα ενήμερος και αφορούσε 180.000 επιστήμονες.
Μέχρι την ημέρα ανακοίνωσης της κατάργησής του (22.4.2020) στο εν λόγω πρόγραμμα είχαν ήδη εγγραφεί περίπου 165.000 «ωφελούμενοι» επιστήμονες, από τους 6 επιστημονικούς κλάδους που είχαν οριστεί. Η εγγραφή τους στο πρόγραμμα σύμφωνα με την σχετική Υπουργική Απόφαση μπορούσε να γίνει είτε ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών taxisnet στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), είτε μέσω των 399 Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 & 2, που συμπεριλαμβάνονταν στο Μητρώο Παρόχων που τηρείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανερχόταν περίπου στο ποσό των 193 εκατομμυρίων ευρώ για 180.000 επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες, κλπ. Από το ποσό αυτό, σύμφωνα με την πρόσκληση, οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεκατάρτισης – δηλαδή τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 & 2 (ΚΔΒΜ) θα ελάμβαναν 470 ευρώ συνολικά, από τα οποία θα κατέβαλλαν το αντίτιμο της αναγκαστικής τους συνεργασίας με τις τηλεπλατφόρμες των Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (ΟΣΤΚ) – καθώς και το κόστος πιστοποίησης.
Σύμφωνα με καταγγελίες των ΚΔΒΜ, οι φορείς των 7 τηλεπλατφορμών, μετά από μεταξύ τους συνεννόηση, καθόριζαν άτυπα ως κατώτερη αμοιβή ανά καταρτιζόμενο επιστήμονα τα 150 ευρώ, που μαζί με τα 50 ευρώ πιστοποίησης ανά δικαιούχο, αποτελούν ένα ποσό 200 ευρώ, που θα κατέβαλλαν οι πάροχοι από τα 470 ευρώ που δικαιούνταν, δηλαδή συνολικά 36 εκατομμύρια ευρώ.
Επειδή για την εγγραφή τους, οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες ήταν υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να προσκομίσουν ηλεκτρονικά αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, αντίγραφο της 1ης Σελίδας  Βιβλιαρίου Τραπέζης ή Εκτύπωση του IBAN από το λογαριασμό Τραπέζης, email, και τον ενεργό κύριο ΚΑΔ και ταυτόχρονα έδιναν την τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία και την αποθήκευσή τους αυστηρά για τους σκοπούς του προγράμματος της υπ’ αριθ. 2/2020 Πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ), τα οποία στη συνέχεια θα κρυπτογραφούνταν και θα ψευδωνυμοποιούνταν για την ασφαλή διατήρηση τους έως το 2024 για σκοπούς ελέγχου του Προγράμματος.
Επειδή σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ, καθώς και με τον ν. 4624/2019, πέραν του ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πρέπει να βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου και να υπάρχει νόμιμη βάση επεξεργασίας, πρέπει και να παρέχεται στο υποκείμενο του δικαιώματος η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης, ειδικά όταν εκλείπει ο σκοπός για τον οποίο αρχικά παραχωρήθηκαν τα δικαιώματα επεξεργασίας και αποθήκευσης τους.  Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ, ανεξάρτητα από την ανάκληση της συγκατάθεσης, η διαγραφή των δεδομένων που συλλέχθηκαν εν προκειμένω είναι πλέον υποχρεωτική, καθώς τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία (άρθρο 17 παρ. 1 περ. α ΓΚΠΔ).
Επειδή ανακοινώθηκε η κατάργηση του προγράμματος Τηλεκατάρτισης και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ επιβάλλει την άμεση διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, καθώς το πρόγραμμα δεν θα πραγματοποιηθεί.
Επειδή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει μια πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία, ήτοι είναι το μοναδικό στο οποίο λειτουργούν τρεις (3) Επιτελικές Υπηρεσίες για το ίδιο αντικείμενο, που αφορά την αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οι οποίες δημιουργήθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για τις δικές του σκοπιμότητες και την ίδια ώρα το υπουργείο αυτό δεν διαθέτει δικό του χρηματοδοτικό εργαλείο.

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:

1.    Θα τηρήσετε τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ και πως θα διασφαλιστεί η άμεση διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που έχουν ήδη αποθηκευτεί από τους παρόχους και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων;
2.    Θα ενημερώσετε, όπως υποχρεούστε και με ποιο τρόπο τους ενδιαφερόμενους για τη διαγραφή ή μη των προσωπικών τους δεδομένων, και με ποιο τρόπο μπορούν να τη διεκδικήσουν εάν δεν είχαν προλάβει μέχρι την κατάργηση του προγράμματος να κάνουν έγγραφη αίτηση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων;
3.    Πόσες επιταγές κατάρτισης έχουν ήδη ενεργοποιηθεί έως την ημερομηνία ανακοίνωσης κατάργησης του προγράμματος και πόσες από αυτές έχουν ήδη πληρωθεί;
4.    Πότε θα λάβουν οι επιστήμονες, ελεύθεροι επαγγελματίες των 6 επιστημονικών κλάδων που είχαν οριστεί το ποσό των 600 ευρώ και πότε θα λάβουν το ποσό των 800 ευρώ, όπως έχετε ήδη ανακοινώσει;
5.    Μετά την ανάκληση του προγράμματος, προτίθεστε να καταβάλετε κάποια ποσά στα ΚΔΒΜ αλλά και στις 7 τηλεπλατφόρμες, ποια είναι αυτά και με ποια κριτήρια;
6.    Θα υπάρξουν κυρώσεις προς τις 7 τηλεπλατφόρμες για την κακή ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, που παρείχαν στους ωφελούμενους του προγράμματος;
7.    Η προεργασία και η διαδικασία εγγραφής που έγινε από τα ΚΔΒΜ των περίπου 165.000 επιστημόνων με εργασία περίπου 2.500 εργαζομένων, οι οποίοι ανακλήθηκαν από την αναστολή εργασίας τους, από που θα πληρωθούν;
8.    Θα καταθέσετε αναφορά προς την επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να ελέγξει τη συνεννόηση και τη δημιουργία καρτέλ από τις 7 πλατφόρμες οι οποίες καθόριζαν, μετά από άτυπη συνεννόηση, το «τιμολόγιο» των 150 ευρώ για τις υπηρεσίες που θα παρείχαν προς τους παρόχους;
9.    Πόσα χρήματα είναι αναξιοποίητα μέχρι τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την ανεργία και την κατάρτιση;
10.    Προτίθεστε να επεξεργαστείτε και με ποιο τρόπο πραγματικά και αξιόπιστα προγράμματα κατάρτισης και εργασίας για ανέργους, εργαζόμενους, επαγγελματίες, χωρίς μεσάζοντες, μέσω πιστοποιημένων και αξιοποιημένων ΚΔΒΜ;
11.    Με ποιον τρόπο σκέφτεστε, ενόψει και του νέου Πλαισίου Στήριξης της ΕΕ, να ενοποιήσετε τις τρεις Επιτελικές Υπηρεσίες και να επαναφέρετε το χρηματοδοτικό εργαλείο – Διαχειριστική Αρχή στο Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές: Βασίλης Κεγκέρογλου, Γιώργος Μουλκιώτης, Ιλχάν Αχμέτ, Νάντια Γιαννακοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης, Κώστας Σκανδαλίδης , Χαράλαμπος Καστανίδης .

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα