Skip links

Αναθεώρηση με πλήρη έλλειψη συνεννόησης *

Η αναθεώρηση του Συντάγματος αποτελεί μια κορυφαία διαδικασία της Δημοκρατίας μας, που προϋποθέτει ευρεία συνεννόηση και πνεύμα συναίνεσης.
Η διαμόρφωση αυτού του κλίματος είναι ευθύνη όλων μας και πρωτίστως της Κυβέρνησης και της πλειοψηφίας, έστω και σχετικής.

Όμως οφείλουμε να σημειώσουμε ότι:
–    Το ευρύτερο κλίμα είναι βαρύ.
–    Έχουμε πλήρη έλλειψη εθνικής συνεννόησης.
–    Συνθήκες απαξίωσης των θεσμών.
–    Επιλογές που τσαλακώνουν θεσμούς και υπονομεύουν ανεξάρτητες αρχές.
Δεν δημιουργήθηκε το κατάλληλο περιβάλλον για την αναθεώρηση του Συντάγματος με το βλέμμα στο μέλλον.

Η πολιτική συγκυρία και οι κομματικές σκοπιμότητες φαίνεται ότι επηρεάζουν υπερβολικά τη διαδικασία.
Η επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ ότι σήμερα με μια απλή πλειοψηφία μπορεί να καθοριστεί το περιεχόμενο της νέας διατύπωσης των υπό αναθεώρηση διατάξεων και της Νέας Δημοκρατίας, που συμφωνεί ουσιαστικά, αρκεί η απλή πλειοψηφία να είναι η επόμενη. Είναι συγκυριακές θεωρήσεις που δεν βοηθούν.

Θυμίζω ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είχε προαναγγείλει :
–    Επιτροπές γειτονιάς
–    Συζήτηση με το λαό
–    Δημοψήφισμα για την Αναθεώρηση του Συντάγματος
Στην πορεία διαπίστωσε ότι λόγω των επιλογών της, τόσο στα εθνικά θέματα όσο και με τις  πολιτικές  ασφυξίας  της κοινωνίας που ακολουθεί
– δεν μπορεί να το πράξει
– δεν τολμά να βρεθεί με τους πολίτες  και να συζητήσει μαζί τους.

Εδώ λοιπόν στη Βουλή, στη διαδικασία όπως αυτή προβλέπεται από το ίδιο το Σύνταγμα και στο πλαίσιο της συζήτησης στην Επιτροπή καταθέσαμε τις προτάσεις μας.
Το Κίνημα Αλλαγής, για την άρση κάθε εμποδίου που αφορά την παραπομπή στη δικαιοσύνη μελών της Κυβέρνησης, προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 86 που αποτελεί κοινή διαπίστωση και αυτό πρέπει να οδηγήσει και στην μέγιστη δυνατή συναίνεση για το νέο περιεχόμενο του άρθρου.
Ταυτόχρονα προτείνουμε αλλαγή του άρθρου που αφορά την ασυλία των Βουλευτών.
Συγκεκριμένα προτείνεται οι βουλευτές να μπορούν να προσφεύγουν και να ζητούν προστασία της Βουλής μόνον όταν  η δίωξή τους είναι πολιτική ή καταχρηστική.

Η κρίση που βίωσε η χώρα μας και οι πολίτες, ανέδειξε την μεγάλη ανάγκη το Σύνταγμα να επιτάσσει την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής συνοχής, διασφάλισης ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και αντιμετώπιση των έντονων φαινομένων της ανεργίας με την συνεργασία:
-Κεντρικής Διοίκησης
-Αυτοδιοίκησης και
-Κοινωνίας των πολιτών
Προτείνεται στο άρθρο 21 η ρητή κατοχύρωση, ως γενικής αρχής, του ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους τους πολίτες, καθώς και η ελεύθερη και ακώλυτη πρόσβαση όλων στα Κοινωνικά Αγαθά.

Επίσης προτείνεται η εισαγωγή πρόβλεψης ότι ειδικός νόμος καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εξασφάλισης στεγαστικής συνδρομής σε εκείνους που τη στερούνται ή στεγάζονται ανεπαρκώς.

Για την εργασία και τους εργαζόμενους στο άρθρο 22
Προτείνεται η ενίσχυση της συνταγματικής κατοχύρωσης και η περαιτέρω ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Η κλιματική Αλλαγή δεν μπορεί να είναι πλέον περιθωριακό θέμα ή να ασχολείται η χώρα αποσπασματικά.
Προτείνεται στο άρθρο 24 η εισαγωγή πρόβλεψης για τη διαρκή μέριμνα και την ανάληψη δράσεων της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της βιοποικιλότητας.
Επίσης οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες και  η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση επιβάλλουν δεν πρέπει να μείνουν χωρίς συνταγματική πρόβλεψη.
Συγκεκριμένα προτείνουμε  την προσθήκη ρητή αναφορά στην ανάγκη λήψης δράσεων για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου στο σύγχρονο περιβάλλον της τεχνολογικής εξέλιξης και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
Προτείνεται η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών πρέπει να προβλεφθεί να γίνεται και  από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Στοπ στις τροπολογίες της νύχτας.
Κανείς πιστεύω σ’ αυτή τη Βουλή δεν είναι περήφανος για το φαινόμενο των τροπολογιών της νύχτας, είτε αφορούν δώρα για τους ισχυρούς ή  ρουσφέτια σε ημετέρους, που τελευταία έχει πάρει τη μορφή επιδημίας.
Γι’ αυτό προτείνεται το παραδεκτό κάθε εισαγόμενης προς συζήτηση τροπολογίας να αποφασίζεται από αυξημένη πλειοψηφία (3/5) της Βουλής.

Για την τοπική Αυτοδιοίκηση
Προτείνεται στο άρθρο 102 ο  επανακαθορισμός της γενικής αρμοδιότητας των ΟΤΑ και η αναγνώριση των αρχών της εγγύτητας και της επικουρικότητας.
-Η εισαγωγή ρητής αναφοράς σε συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Αυτοδιοίκησης (κοινωνική πολιτική, υπηρεσίες υγείας, αναπτυξιακός προγραμματισμός κ.α.).
-Η πρόβλεψη συγκεκριμένων πόρων ή και αντικειμένων φορολογίας στο πλαίσιο δημοσιονομικής αποκέντρωσης.
-Η δυνατότητα υποβολής νομοθετικών προτάσεων των ΟΤΑ προς τη Βουλή και η «πιλοτική» εφαρμογή αυτοδιοικητικών ρυθμίσεων πριν την καθολική τους εφαρμογή.
Το Κράτος, η δημόσια διοίκηση είναι γεγονός ότι έχει μεγάλη ασυνέπεια ως προς την τήρηση προθεσμιών και  ιδιαίτερα σε ότι αφορά δικαιώματα πολιτών.
Προτείνεται στο άρθρο 103   η ρητή συνταγματική πρόβλεψη ότι οι  αποκλειστικές προθεσμίες που τάσσει ο Νόμος δεν είναι ενδεικτικές αλλά δεσμευτικές για τη δημόσια διοίκηση.

Τέλος, θέλω να αναφερθώ σε τρεις προσωπικές προτάσεις:
1.    Απαιτείται συνταγματική θωράκιση του Κανονισμού της Βουλής με πρόβλεψη αυξημένης πλειοψηφίας, προκειμένου να εφαρμοστούν άμεσα οι αλλαγές, αλλιώς θα πρέπει να ισχύουν από την επόμενη περίοδο.
2.    Η προστασία της ιδιοκτησίας και τα δικαιώματα των πολιτών, όταν η πολιτεία προχωρεί σε απαλλοτριώσεις.
Το άρθρο 17 πρέπει να αναθεωρηθεί  ως προς το εδάφιο που αναφέρεται στον προσδιορισμό της οριστικής αποζημίωσης, θα πρέπει να γίνεται με βάση την αξία που έχει κατά το χρόνο που συντελέστηκε η απαλλοτρίωση.
3.    Για τη στελέχωση του δημοσίου υπάρχει το ΑΣΕΠ είναι πλέον κατάκτηση μη αντιστρεπτή.

Προτείνω το τριετές ή το μακροχρόνιο πρόγραμμα προσλήψεων στο δημόσιο με συνταγματική πρόβλεψη να έχει την έγκριση της επιτροπής δημόσιας διοίκησης με αυξημένη πλειοψηφία 3/5.
Επιπλέον για να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, το σύστημα αξιολόγησης, εξέλιξης και προαγωγής των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων να δημιουργηθεί νέα ευέλικτη και εφάμιλλη με το ΑΣΕΠ Ανεξάρτητη Αρχή.

Ως προς τη ψήφο μας, θα ψηφίσουμε όλες τις προτάσεις  που θα τεθούν σε ψηφοφορία και συμφωνούμε ανεξάρτητα του προτείνοντος και δεν θα ψηφίσουμε αυτές που διαφωνούμε ιδιαίτερα μετά την επιμονή της Κυβέρνησης να ισχύσει η κατεύθυνση που αυτή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.
Η επόμενη Βουλή που θα έχει νωπή εντολή, θα πρέπει με 180 βουλευτές να καθορίσει το περιεχόμενο των αναθεωρητέων διατάξεων.

*Δημοσιεύθηκε ως άρθρο στις 14-02-2019 στην εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα