Skip links

Αλλαγή πολιτικής στον αγροτικό τομέα. *

Η Ελλάδα από το 2015, με τις θυσίες του Ελληνικού λαού και το σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης θα μπορούσε  να κάνει το άλμα μπροστά  αλλά δυστυχώς την ώρα που η Ευρώπη έδινε ευκαιρίες ανάπτυξης εγκλωβίστηκε στη πολιτική Τσίπρα-Βαρουφάκη και στο  3ο  Μνημόνιο που έφεραν τις ανύπαρκτες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες με την υπερφορολόγηση και τις δεσμεύσεις για υψηλότατα πλεονάσματα και  την εκχώρηση της εθνικής περιουσίας για 100 χρόνια.

Από αυτή την πολιτική δεν γλύτωσε ο Αγροτικός Τομέας, αφού τα στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ανακοπή της προοπτικής του 2015 που είχαμε αύξηση 12,1% του αγροτικού εισοδήματος ενώ στη συνέχεια μείωση από τότε.
Για το 2018 μάλιστα, σύμφωνα με τα προπαρασκευαστικά στοιχεία της eurostat, έχουμε μείωση ξανά του αγροτικού εισοδήματος στην Ελλάδα κατά 4,8% ενώ για τις άλλες νότιες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε αύξηση Ιταλία 5%, Ισπανία 4,4%, και Γαλλία 10,4%.
Σ’ αυτό οδήγησε η ανυπαρξία Αγροτικής πολιτικής, η έλλειψη σχεδίου παραγωγικής ανασυγκρότησης και οι λαθεμένες επιλογές  που έχουν προκαλέσει νέα αδιέξοδα στον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο.
Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ:
-Αύξησε υπέρμετρα τη φορολόγηση, τις εισφορές και γενικότερα την επιβάρυνση του αγροτικού τομέα
-Επέβαλε νέους αχρείαστους φόρους στους αγρότες ακόμη και απευθείας στην παραγωγή
-Διόγκωσε το κόστος παραγωγής με αύξηση στην ενέργεια, το ηλεκτρικό ρεύμα, το πετρέλαιο αλλά και στα άλλα εφόδια.
-Οδήγησε τους αγρότες στην επικίνδυνη ανασφαλή μέθοδο των μαύρων και στη διάλυση των Ομάδων Παραγωγών.
-Απαξίωσε με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης την ελαιοκαλλιέργεια, με συστηματική υποβάθμιση του προγράμματος φυτοπροστασίας, δακοκτονίας, που μαζί με άλλους παράγοντες όπως η αύξηση των ποσοτήτων που εισάγονται έχουν οδηγήσει σε κατρακύλα τιμών και τεχνητή έλλειψη ενδιαφέροντος για αγορά ελαιόλαδου.
-Κατέστρεψε την κτηνοτροφία με την ανυπαρξία ελέγχων, τις αθρόες ελληνοποιήσεις  και την υιοθέτηση των απορρυθμίσεων στην αγορά που ζητούσε η κ.Μέρκελ και η τιμή παραγωγού του γάλακτος έχει καταρρεύσει ενώ την ίδια ώρα οι καταναλωτές πληρώνουν περισσότερα.
ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΠΟΛΛΑ αυτά που έγιναν λάθος σε αντιπαραγωγική, αντιαγροτική κατεύθυνση αλλά και πολλά που έπρεπε γίνουν και από ολιγωρία δεν έγιναν.
Υπενθυμίζω ότι το 2015 παραδώσαμε ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα 4,3 δισ. για την Αγροτική Ανάπτυξη , το οποίο  δεν το αξιοποίησε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Απεναντίας, καθυστέρησε 2 χρόνια να εκδώσει τους οδηγούς εφαρμογής προγραμμάτων,  με αποτέλεσμα η πραγματική υλοποίηση του έργου να μην ξεπερνά το 15%, αφού στο (33%) που δίνει το Υπουργείο  συμπεριλαμβάνονται και απλές πληρωμές  ανειλημμένων υποχρεώσεων του προηγούμενου προγράμματος περίπου 20%.
Από τα στοιχεία που παραθέτω παρακάτω φαίνεται ότι με ευθύνη της Κυβέρνησης δεν αξιοποιήθηκαν Ευρωπαϊκοί πόροι προς όφελος των αγροτών.
Αναλυτικά:
Μέτρο 1 – Δράσεις Μετάδοσης Γνώσεων και Ενημέρωσης 45 εκατομμυρίων ευρώ,  απορρόφηση 18%
Μέτρο 2 – Γεωργικές Συμβουλές, προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, απορρόφηση μηδέν 0%
Μέτρο 3– Στήριξη για συμμετοχή των παραγωγών σε συστήματα ποιότητας και σε δραστηριότητες πληροφόρησης και προώθησης,37,5 εκ. ευρώ, απορρόφηση 1,9%
Μέτρο 4 – Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, μεταποίηση, υποδομές εγγείων βελτιώσεων και αγροτική οδοποιία, 1 δις 148 εκατομμυρίων ευρώ, απορρόφηση 19%
Μέτρο 5- Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές , 40 εκατομμυρίων ευρώ, απορρόφηση μηδέν 0%
Μέτρο 6 – Νέοι γεωργοί, ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επενδύσεις για μη γεωργικές εκμεταλλεύσεις, 364,4 εκατομμυρίων ευρώ, απορρόφηση 61%.
Μέτρο 7-ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών κλπ, παλιό μέτρο συνεχιζόμενο, προϋπολογισμού 84,4 εκατομμυρίων ευρώ, απορρόφηση 51%.
Μέτρο 8 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση των Δασών, 226,3 εκατομμυρίων ευρώ,  απορρόφησης 5,2%.
Μέτρο 9 – Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, προϋπολογισμού 25 εκατ. Ευρώ,  υπό αξιολόγηση, απορρόφηση μηδέν. 0%
Μέτρο 10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά, προϋπολογισμού 387 εκατομμυρίων ευρώ, απλό συνεχιζόμενο μέτρο με στρεμματική ενίσχυση που καθυστέρησε, απορρόφηση μόνο 14,6%.
Μέτρο 11 – Βιολογικές καλλιέργειες, προϋπολογισμός 600.9 εκατομμύρια ευρώ, και αυτό συνεχιζόμενο μέτρο με στρεμματική ενίσχυση, μαζί με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις  που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 1/3 του προϋπολογισμού, απορρόφηση 43%..
Μέτρο 12 – Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα, προϋπολογισμός 7,5 εκατομμύρια ευρώ, απορρόφηση μηδέν. 0%
Μέτρο 13 – Ενίσχυση σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά μειονεκτήματα, η γνωστή μας εξισωτική αποζημίωση, προϋπολογισμός 950 εκατομμύρια ευρώ, συνεχιζόμενο μέτρο στρεμματικής ενίσχυσης, απορρόφηση 58,6%.
Μέτρο 14 – Καλή διαβίωση των ζώων, προϋπολογισμός 10 εκατομμύρια ευρώ, υπό κατάργηση. Γιατί;
Μέτρο 16 – Συμπράξεις καινοτομίας, προϋπολογισμός 70 εκατομμύρια ευρώ, απορρόφηση μηδέν 0%
Μέτρο 19- Leader, προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων, σε εξέλιξη και αυτό, απορρόφηση 15%. Καμία προκήρυξη ιδιωτικού έργου.
Μέτρο 20 -Τεχνική βοήθεια, προϋπολογισμού 55 εκατομμύρια ευρώ, πληρωμές 10 εκατομμυρίων, απορρόφηση 18%.
Οι προτάσεις μας για το αγροτικό τομέα είναι συγκεκριμένες και έχουν ως εξής:
-Αποκλιμάκωση της υπερφορολόγησης, ο φόρος εισοδήματος προτείνεται στο 13%, κατάργηση όλων των φόρων στη παραγωγή, μείωση του ΦΠΑ στα προηγούμενα επίπεδα.
-Νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών με 8 ασφαλιστικές κατηγορίες από 82 Ευρώ έως 405.
-Ακατάσχετο όλων των επιδοτήσεων και αποζημιώσεων και αφορολόγητο μέχρι 20.000 Ευρώ. Ο φόρος για το επιπλέον ποσό πηγαίνει για την ενίσχυση των Ομάδων Παραγωγών.
-Πενταετές πρόγραμμα στήριξης νέων αγροτών με 3 χρόνια απαλλαγή από ασφαλιστικές εισφορές και στη συνέχεια για 2 χρόνια καταβολή μόνο του 50% αυτών.
-Ενίσχυση των Ομάδων παραγωγών με μείωση κατά 35% και του φόρου που αφορά σε προϊόντα που διακινούνται μέσω αυτών ή 5 μονάδες επιπλέον επιστροφή ΦΠΑ για τους μικρούς παραγωγούς.
Τα παραπάνω περιέχονται στην ευρύτερη πρόταση νόμου: «Οικονομική ανάκαμψη και πολιτικές κοινωνικής συνοχής», την οποία αρνείται να συζητήσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.
Είναι πλέον φανερό ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει να χάνει έδαφος.
Χρειάζεται  όχι μόνο Αλλαγή Κυβέρνησης αλλά και αλλαγή πολιτικής.

*Δημοσιεύθηκε στις 12/01/2019 στην εφημερίδα ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα