Skip links

Αδιαφανής διαδικασία χορήγησης υποτροφιών του Ι.Κ.Υ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΑ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΙΖ΄

Τρίτη 7 Νοεμβρίου 2006

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόμαστε στη συζήτηση των ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ.
Θα συζητηθεί η με αριθμό 50/8/3-10-2006 ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Βασιλείου Κεγκέρογλου προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικώς με τον τρόπο διάθεσης των υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Το περιεχόμενο της ερώτησης του κ. Κεγκέρογλου έχει ως εξής: «Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος χορήγησε υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο χορήγησης υποτροφιών, οι υποτροφίες χορηγούνται στον πρώτο κάθε σχολής με την προϋπόθεση ότι έχει περάσει τη βάση στην απόδοσή του. Από τα αποτελέσματα που είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. σε πολλές σχολές δεν διετέθησαν αρχικά υποτροφίες είτε γιατί δεν υπήρχαν υποψήφιοι, είτε γιατί δεν υπήρχαν επιτυχόντες (πάνω από τη βάση).
Εξ αντικειμένου έμειναν αδιάθετες εξήντα έξι (66) υποτροφίες σε διάφορες σχολές. Επειδή από πληροφορίες μας οι εξήντα έξι (66) κενές αδιάθετες υποτροφίες, δεν διετέθησαν στους δεύτερους (επιλαχόντες), όπως είθισται και γινόταν κάθε χρόνο, αλλά αυτές δόθηκαν με άγνωστα κριτήρια
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
Με ποια κριτήρια και σε ποιους διετέθησαν φέτος οι εξήντα έξι (66) κενές αδιάθετες υποτροφίες.
Παρακαλώ επίσης να μου κατατεθούν τα Πρακτικά της 12ης (7-6-2006) συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, σχετικά με τη διάθεση των κενών υποτροφιών».
Στην ερώτηση του κ. Κεγκέρογλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Σπυρίδων Ταλιαδούρος. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σχετικά με την ερώτηση που κατέθεσε ο κύριος συνάδελφος θα ήθελα να ενημερώσω για τα εξής. Με νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι δόθηκε η δυνατότητα να χορηγούνται υποτροφίες και σε επιλαχόντες, υπό δύο προϋποθέσεις: Πρώτον, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεύτερον, εφόσον η δαπάνη καλύπτεται από τις συγκεκριμένες πιστώσεις. Παράλληλα, με τον ίδιο νόμο προβλέφθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών, καθ’ υπέρβαση και εκτός σειράς των προκηρυχθεισών θέσεων υποτροφιών, για τα τέκνα πολυτέκνων.
Στα μεταπτυχιακά προγράμματα υποτροφιών του ακαδημαϊκού έτους 2006-2007 οι επιτυχόντες που είναι τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, και ως εκ τούτου καταλαμβάνουν θέσεις πέραν της σειράς, ανέρχονται σε πενήντα. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και κοινωνικά δίκαιο το ότι στηρίζεται ο θεσμός της πολύτεκνης οικογένειας.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τους επιλαχόντες, που ο κύριος συνάδελφος θέτει στην ερώτησή του, θα ήθελα να πω ότι οι προκηρυγμένες θέσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του Ι.Κ.Υ το 2006-2007 ήταν τετρακόσιες ογδόντα τρεις και κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών καλύφθηκαν οι τετρακόσιες δεκαεννέα.
Έμειναν κενές, λοιπόν, εξήντα τέσσερις θέσεις. Οι πρώτοι επιλαχόντες ανήλθαν στον αριθμό των διακοσίων οκτώ, αριθμός υπερτριπλάσιος από τις εξήντα τέσσερις θέσεις που απέμειναν κενές. Και επειδή οι θέσεις αυτές που έμειναν κενές δεν επαρκούν για την ισότιμη αντιμετώπιση όλων των πρώτων επιλαχόντων, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να τεθεί κριτήριο δίκαιης επιλογής μεταξύ επιλαχόντων διαφόρων ειδικοτήτων και με διαφορετική βαθμολογία, που έχουν διαγωνιστεί σε θέματα διαφορετικού βαθμού δυσκολίας και αφετέρου ότι οι πιστώσεις για τις υποτροφίες γι’ αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο είναι συγκεκριμένες και δεν επαρκούν για τις διακόσιες οκτώ θέσεις, το διοικητικό συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. αποφάσισε να μην χορηγηθούν υποτροφίες στους επιλαχόντες και συνεπώς δεν χορηγήθηκε υποτροφία σε επιλαχόντες.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ.
Ορίστε, κύριε Κεγκέρογλου, έχετε το λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Η ίδρυση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, όπως είχε πει ο Γεώργιος Παπανδρέου το 1951 κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, απέβλεπε στο να δοθούν ευκαιρίες στους νέους επιστήμονες ούτως ώστε να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να διευρύνουν το επιστημονικό τους αντικείμενο, να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Όμως φέτος πραγματικά έμειναν διακόσιοι οκτώ επιλαχόντες, νέοι επιστήμονες, χωρίς να πάρουν θέση στις υποτροφίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα και κανείς δεν μας ενημερώνει για ποιο λόγο να μείνουν εξήντα τέσσερις κενές θέσεις και να μην δοθούν σε ισάριθμους υποψήφιους.
Η απόφαση του να μην χορηγηθούν για τους διακόσιους οκτώ φέτος υποτροφίες δεν ικανοποιεί τους νέους επιστήμονες, κύριε Υπουργέ, γιατί πραγματικά, με αυτό τον τρόπο, αυτοί που επέλεξαν να επενδύσουν στη γνώση βλέπουν να στενεύουν οι ορίζοντές τους, βλέπουν να ψαλιδίζονται τα φτερά τους για το μέλλον.
Σας καλώ να εφαρμόσετε τον κανονισμό και το νόμο. Τον κανονισμό υποτροφιών του Ιδρύματος στο άρθρο 9 του τέταρτου κεφαλαίου, που αναφέρει ότι: « ο συνολικός αριθμός των θέσεων υποτροφιών που έχουν προκηρυχθεί, αν δεν καλυφθεί από ισάριθμους επιτυχόντες, χορηγούνται υποτροφίες για την πλήρωση των κενών θέσεων υποτροφιών που προκύπτουν και σε επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής τους. Σε περίπτωση μεγαλύτερου αριθμού επιλαχόντων της ίδιας σειράς κατάταξης χορηγείται υποτροφία σε όλους, με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη για τη χρηματοδότηση των υποτροφιών καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Στους επιτυχόντες που είναι τέκνα πολυτέκνων οικογενειών χορηγούνται υποτροφίες καθ’ υπέρβαση και εκτός σειράς».
Ο νόμος 3369 που προέβλεψε αυτό για τους πολύτεκνους ουσιαστικά επιτάσσει την αύξηση του προϋπολογισμού εάν έχουμε πολλούς πολύτεκνους.
Κύριε Υπουργέ, οφείλετε να χορηγήσετε τους απαραίτητους πόρους στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκειμένου να δοθούν υποτροφίες και στους 208 επιλαχόντες, άλλως θα πρέπει οι 64 κενές θέσεις να καλυφθούν πάντα με διαφάνεια και με συγκεκριμένα κριτήρια ούτως ώστε όλοι να γνωρίζουν ποιοι κατέλαβαν αυτές τις θέσεις και για ποιο λόγο.
Θα πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στη νέα γενιά ότι δεν προσπαθούμε να κάνουμε οικονομία για να καλύψουμε τα όποια ταμειακά προβλήματα υπάρχουν, αλλά ότι προσπαθούμε με τα λίγα οικονομικά που διαθέτει η πολιτεία για το σκοπό αυτό να τους δώσουμε πραγματικά νέες ευκαιρίες για να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε τον κύριο Κεγκέρογλου. Ο κ. Υφυπουργός έχει το λόγο για να δευτερολογήσει.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ (Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι πρέπει στους νέους επιστήμονες να δίδονται ευκαιρίες και με τη στήριξη της πολιτείας, θα ήθελα να πω τα εξής: Πρώτον, φέτος διπλασιάστηκε ο αριθμός των υποτροφιών που δίνονται σε σχέση με πέρσι.
Δεύτερον, δόθηκαν άλλες πενήντα υποτροφίες σε τέκνα πολυτέκνων που δεν είχαν δοθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως σας είπα, ψηφίστηκε πέρσι η διάταξη και εφαρμόστηκε φέτος για πρώτη φορά.
Τρίτον, δόθηκε τώρα στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών έκτακτη επιχορήγηση ύψους 1.830.000. ευρώ. Αυτό το ποσό διατέθηκε το Σεπτέμβριο για να καλύψει μέρος των υποχρεώσεών του παρελθόντων ετών και συγκεκριμένα των ετών 2003-2004.
Στο πλαίσιο λοιπόν των δημοσιονομικών συνθηκών η πολιτεία σήμερα διπλασιάζει ουσιαστικά τους πόρους που διατίθενται για τη χορήγηση υποτροφιών και ευκαιριών σε όλους τους νέους της πατρίδας μας. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο καλύφθηκε ένας μεγάλος αριθμός, όπως σας είπα διπλάσιος σε σχέση με πέρσι, τα τέκνα πολυτέκνων, τα χρέη του 2003 και του 2004. Δεν παρέχεται η δυνατότητα με αντικειμενικά κριτήρια να δοθούν οι 64 υποτροφίες στις κενές θέσεις. Δεν είναι εφικτό να δοθούν άλλες διακόσιες επιπλέον μέσα στη σημερινή οικονομική συγκυρία και δεδομένων των πιστώσεων που ήδη έχουν χορηγηθεί στο Ι.Κ.Υ. φέτος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ: Οι 64 θα καλυφθούν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Σωτήρης Χατζηγάκης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα