Skip links

Αγροτική ανάπτυξη- Άνθρακες ο θησαυρός

Μετά από αναμονή 17 μηνών, κατατέθηκε στη Βουλή το πολυδιαφημισμένο ν/σ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με το οποίο δυστυχώς αποδεικνύεται άνθρακας ο θησαυρός.
Παρεμβαίνει αποσπασματικά, χωρίς την απαιτούμενη κοινωνική διαβούλευση, με τους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς (ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΩΤΕΕ, Ένωση Τεχνολόγων κτλ.). Διευθετεί χωρίς ενιαίο σχεδιασμό, στρατηγική και στόχους για τον αγροτικό χώρο, ορισμένα ζητήματα διαχειριστικής φύσεως, αλλά δεν λαμβάνει υπ’ όψη τις γενικότερες εξελίξεις στην Ε.Ε. και την ανάγκη για μια δίκαιη και αποτελεσματική εφαρμογή της Κ.Α.Π.
Καθημερινά απαξιώνονται, με μείωση των προϋπολογισμών και άρνηση στελέχωσης τους, οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου, τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ελέγχου, τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια, τα παραρτήματα του ΕΘΙΑΓΕ, ενώ περιθωριοποιούνται και αποψιλώνονται από αρμοδιότητες οι Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και τα Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης που λειτουργούν στην ύπαιθρο.
Με το ν/σ το Υπουργείο προωθεί τα λεγόμενα «Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης» σε επίπεδο τμήματος στην έδρα κάθε νομού, μακριά από τους αγρότες και ελπίζει στην επιστημονική, επαγγελματική και τεχνολογική στήριξη τους, με 5-6 Γεωπόνους και Κτηνιάτρους το καθένα, που θα υπάγονται στο Υπουργείο.
Σήμερα σε όλη τη χώρα, λειτουργούν τέτοια κέντρα με το ένα ή το άλλο όνομα και μάλιστα στην ύπαιθρο. Στο νομό Ηρακλείου λειτουργούν Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης στις Μοίρες, Τυμπάκι, Αρκαλοχώρι, Πύργος, Βιάννος, Καστέλλι,  στην Περιφέρεια Ηρακλείου κτλ., ανήκουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Α. και αυτό που έχουν ανάγκη και η Κυβέρνηση το αρνείται, είναι η επαρκής, πολυεπιστημονική στελέχωση τους και η ίδρυση νέων σε κάθε περιοχή Δήμου.
Το Υπουργείο στοχεύει στην αφαίρεση των αρμοδιοτήτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δημιουργεί παράλληλο μηχανισμό «Αγροτικής Ανάπτυξης» χωρίς να τολμάει όμως να καταργήσει τις υπάρχουσες υπηρεσίες.
Εντιμότερο πολιτικά (στα πλαίσια της συγκεντρωτικής αντίληψης της Ν.Δ.), θα ήταν να τοποθετηθεί ξεκάθαρα και να μην αφήσει αποψιλωμένες υπηρεσίες στις Ν.Α. αλλά να τις καταργήσει και να αξιοποιήσει το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό τους, στις νέες.
Τελικά δημιουργεί ένα πολύπλοκο, πολυπηρεσιακό  και αναποτελεσματικό σχήμα χωρίς στόχους, που προκαλεί σύγχυση και πρόσθετες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, χωρίς να λύνει κανένα πρόβλημα.
Στο ν/σ περιλαμβάνεται και διάταξη που καταργεί την προστασία της αγροτικής γης σε απόσταση 600m από επαρχιακό ή εθνικό δρόμο, που αποτελεί άλλη μια αντιαγροτική επιλογή της Κυβέρνησης με την κατάργηση της σχετικής αρμοδιότητας της Ν.Α.
Η επιδίωξη της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου με διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η διαμόρφωση ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού αγροτοδιατροφικού τομέα, προϋποθέτουν αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις, ορθολογική και δίκαιη εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π. και συνοδευτικές πολιτικές για:
•    Την ενημέρωση, την κατάρτιση, τις τεχνικό-οικονομικές συμβουλές και γενικότερα τις υπηρεσίες υποστήριξης των αγροτών
•    Τη συνολική πολιτική ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών
•    Την προστασία του καταναλωτή από την αρχή μέχρι το τέλος της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας και
•    Το συντονισμό των αποφάσεων για τη μεταρρύθμιση με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και ανάπτυξης της υπαίθρου 
Όλα αυτά δεν μπορούν να υλοποιηθούν με τις αντιφατικές και συγκεχυμένες επιλογές της Κυβέρνησης και το συγκεκριμένο ν/σ που είναι κατώτερο των περιστάσεων.

Βασίλης Κεγκέρογλου
Βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ηρακλείου

Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα