Skip links

« Έκδοση συντάξεων με ρύθμιση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών».

Με ερώτηση τους προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Βουλευτής Ηρακλείου, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, μαζί με τον Γιώργο Μουλκιώτη  ζητούν την έκδοση των συντάξεων με ρύθμιση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολουμένους και αγρότες καθώς  και  για τα άτομα με αναπηρία.
Αναλυτικά το κείμενο της  ερώτησης έχει ως εξής:

«Ι. Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 που ψήφισε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4337/2015, στους υποψήφιους συνταξιούχους που έχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές παρέχεται  η δυνατότητα συνταξιοδότησης, εφόσον το οφειλόμενο ποσό από ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι μεγαλύτερο από το 30πλάσιο των κατωτάτων ορίων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, όπως ίσχυε κάθε φορά, το οποίο προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη δεν υπερβαίνει  το ποσό των 20.000€ για τον π. ΟΑΕΕ 15.000€ για το π. ΕΤΑΑ και 6.000 για τον π. ΟΓΑ.
Τα ανωτέρω ποσά οφειλής συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από εξήντα (60), για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), με μικρότερο δυνατό ποσό μηνιαίας δόσης τα πενήντα (50) ευρώ ή τα 30 ευρώ προκειμένου για οφειλές προς τον ΟΓΑ. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος οφείλει ποσά υπέρτερα των ανωτέρω, για να δικαιωθεί σύνταξης οφείλει εντός διμήνου από την κοινοποίηση της οφειλής να καταβάλλει εφάπαξ το ποσό που υπερβαίνει τα 30 κατώτατα όρια λόγω γήρατος του φορέα τους. 
ΙΙ. Η οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα μας και οι δυσμενείς επιπτώσεις κυρίως στους ελεύθερους επαγγελματίες κατέστησε αδήριτη ανάγκη την νομοθετική παρέμβαση του άρ. 38 του ν. 4331/2-7-2015 με το οποίο το οφειλόμενο από εισφορές ποσό, προκειμένου ο υποψήφιος συνταξιούχος – οφειλέτης να δικαιωθεί σύνταξης, αναπροσαρμόστηκε φτάνοντας μέχρι και τα 50.000 ευρώ. Δυστυχώς, όμως, η ορθή αυτή ρύθμιση, την οποία το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε στηρίξει στη Βουλή των Ελλήνων εφαρμόστηκε μόλις για 3 μήνες αφού η τότε Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με το άρθρο 21 του ν.4337/17-10-2015 την κατήργησε .
ΙΙΙ. Το Κίνημα Αλλαγής με πρόταση νόμου που κατέθεσε την 13 Νοεμβρίου 2018 (« Πρώτη δέσμη μέτρων οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής δικαιοσύνης»), πρότεινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του ανωτέρω ποσού οφειλών για τον ΟΑΕΕ  και το ΕΤΑΑ στις 40.000 ευρώ. Η νομοθετική αυτή πρόταση αυτή σκοπό είχε να δικαιωθούν σύνταξης ασφαλισμένοι που, αν και είχαν καταβάλλει εισφορές για πολλά χρόνια, εντούτοις λόγω οικονομικής δυσχέρειας -υπεράνω της θέλησης και των οικονομικών δυνατοτήτων τους- δεν μπόρεσαν κατά τα τελευταία χρόνια να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Επειδή η ρύθμιση του ν. 3863/2010 είναι ορθή ως προς τη φιλοσοφία και τη στόχευσή της, ωστόσο το όριο οφειλών είναι -προφανώς- προσαρμοσμένο στα οικονομικά δεδομένα του 2010,
Επειδή, η εκάστοτε νομοθεσία και στην προκειμένη περίπτωση το όριο των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ προκειμένου να θεμελιώνεται δικαίωμα συνταξιοδότησης, πρέπει να προσαρμοστεί στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, 
Επειδή η οικονομική κατάσταση της χώρας και των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων και αγροτών τα τελευταία χρόνια λόγω τόσο της οικονομικής κρίσης όσο και της αδικαιολόγητης υπερφορολόγησης, επιδεινώθηκε , 
Επειδή η κρίση πανδημίας έχει επιδεινώσει έτι περαιτέρω την οικονομική κατάσταση των ελεύθερων επαγγελματιών , των αυτοαπασχολουμένων και των αγροτών,
Επειδή στον e-ΕΦΚΑ , οι νομοθετικές προβλέψεις και κανόνες πρέπει να είναι -κατά το δυνατόν- ενιαίοι και όχι με βάση τον πρώην φορέα από τον οποίο προέρχεται ο κάθε ασφαλισμένος,
Επειδή , υπάρχουν συμπολίτες μας με υψηλό ποσοστό αναπηρίας (πιστοποιημένο από ΚΕ.ΠΑ.), που επειδή οι οφειλές τους υπερβαίνουν (σε πολλές περιπτώσεις ελάχιστα) το ισχύον όριο οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές και παράλληλα βρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία να καταβάλλουν το υπερβάλλον του ορίου αυτού ποσό, προκειμένου να πάρουν τη σύνταξή τους, κινδυνεύοντας να περιέλθουν σε απόλυτη ένδεια,
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,
1.Προτίθεσθε να υιοθετήσετε την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής και να αναπροσαρμόσετε το όριο των οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων και των αγροτών, προσαρμόζοντάς τα στα σημερινά οικονομικά δεδομένα  και διευκολύνοντας έτσι ένα σεβαστό αριθμό οφειλετών που δεν μπορούν να δικαιωθούν σύνταξης λόγω υπέρβασης των ισχυόντων ορίων, αν και έχουν καταβάλλει εισφορές για 25, 30 ή και 35 έτη;
2.Προτίθεσθε να θεσπίσετε προσαυξημένα όρια οφειλών για τα άτομα με αναπηρία; 
3.Προτίθεσθε να μας ενημερώσετε ποια είναι τα ισχύοντα όρια οφειλών -προκειμένου να θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα- στις περιπτώσεις οφειλής σε περισσότερους από έναν πρώην φορέα ασφάλισης μη μισθωτών (π.χ. ΟΓΑ- ΟΑΕΕ);
Οι ερωτώντες  Βουλευτές: Βασίλης Κεγκέρογλου και Γιώργος Μουλκιώτης.
Μοιραστείτε:
Σχετικά νέα
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας.
Explore
τράβα